مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع مشهد

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع مشهد (کاربری اراضی، ضوابط و مقررات)

منتشر شده در روزنامه رسمی اول بهمن ۱۳۹۳

مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع مشهد (کاربری اراضی، ضوابط و مقررات)

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۸/۱۰/۱۳۹۳ طرح جامع شهر مشهد را پیرو مباحث جلسات مورخ ۱۷/۹/۱۳۹۳ و ۲۳/۴/۱۳۹۳ و صورتجلسه مورخ ۲۷/۷/۱۳۹۳ کمیته فنی مورد بررسی قرار داد و به شرح زیر تصمیم‌گیری نمود:

۱ـ سند کاربری اراضی

۱ـ۱ـ نظر به اینکه در نقشه کاربری پیشنهادی طرح، خدمات تنها در مقیاس شهری ارائه شده است لذا ارائه کاربری‌های خدمات شهری هماهنگ با نظام تقسیمات شهری حداقل در چهار سطح فراشهری، شهری، منطقه‌ای و ناحیه‌ای همراه با تثبیت خدمات وضع موجود ضروری است. ضمن اینکه در مورد خدمات شهری مقیاس محله سطوح مدنظر مشاور در جداول سطوح و سرانه‌ها به تفکیک ارائه شود تا در هنگام تهیه طرح تفصیلی مبنای تثبیت خدمات باشد.

۱ـ۲ـ نقشه‌های تقسیمات شهری در مقیاس منطقه، ناحیه و محله و کاربری اراضی وضع موجود بر مبنای آخرین تغییرات قانونی (ساخت و سازهای انجام شده، مصوبات کمیسیون ماده ۵) تا زمان تصویب در شورای برنامه‌ریزی استان ارائه گردد.

۱ـ۳ـ نقشه کاربری اراضی پیشنهادی به شرح ذیل اصلاح شود:

• عناوین کاربریها مطابق عناوین بیستگانه مصوبه شورای عالی اصلاح و رنگها و جداول متناظر با این عناوین ارائه شود.

• کاربری حرم مطهر رضوی با قید «حرم مطهر» نمایش داده شود.

• همه پارک‌های شهری تحت کاربری «پارک و فضای سبز» ارائه شود.

• کاربری تجاری ـ خدماتی ـ مسکونی به کاربری هماهنگ با مصوبه شورای‌عالی تغییر و اختلاط مدنظر مشاور در ضوابط و مقررات، مشخص و ابزار کنترلی این اختلاط معرفی شود.

۲ـ استقرار صنایع در محور چناران ـ قوچان

۲ـ۱ـ با توجه نقش حیاتی و کلیدی سفره آب زیرزمینی و آبخوان دشت ممنوعه محور مشهدـ قوچان در حیات شهر مشهد و مخاطرات بالقوه و بالفعل آلودگی‌های صنعتی مترتب به آن و نیز در اجرای مفاد مصوبه مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۳ شورای عالی شهرسازی و معماری و رویکرد ماده ۶ ضوابط استقرار صنایع (مصوب هیأت‌وزیران) ضمن تأکید بر گسترش چتر حفاظتی حریم شهر بر محور قوچان به صورت موزائیک با حریم شهر گلبهار مقرر می‌نماید: در ضوابط و مقررات حریم مشهد ممنوعیت احداث صنایع جدید و منع گسترش صنایع موجود در محور مذکور ملحوظ شود. ضمناً ساماندهی صنایع موجود در این محور با رویکرد انتقال صنایع مزاحم و آلاینده و پایش صنایع به صورت طرح موضوعی الویت‌دار ضرورت تام دارد.

۳ـ در مورد اراضی متعلق به آستان قدس رضوی

با توجه به بازدید میدانی اعضای کمیته فنی شورای عالی از اراضی متعلق به آستان قدس رضوی (پیرو تکالیف مصرح در مصوبه ۲۳/۴/۱۳۹۳) شورای‌عالی به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

۳ـ۱ـ کلیه باغاتی که در وضع موجود باغ می‌باشند، در اسناد کاربری پیشنهادی طرح جامع به عنوان باغ تثبیت و هرگونه تغییر در آن مغایرت اساسی محسوب می‌گردد.

۳ـ۲ـ برای اراضی واقع در تقاطع جاده سرخس و ریل راه‌آهن به مساحت ۱۴۳۰۰۰ مترمربع، کاربری سبز (پارک مقیاس شهری) تعیین گردد.

۳ـ۳ـ درخصوص زمین واقع در خیابان رازی مجاور بیمارستان امام رضا به مساحت ۴۵۰۰ مترمربع مقیاس این مورد را در حد طرح جامع ندانسته و پیشنهاد می‌گردد کاربری درمانی مقیاس شهری در کل قطعه تثبیت گردد.

۳ـ۴ـ درخصوص تغییر کاربری قسمتی از اراضی ۲۰ هکتاری موسوم به طرق بر اعمال طرح موضعی موسوم به زارعین مصوب ۲۹/۹/۱۳۹۱ کمیسیون ماده ۵ تأکید می‌گردد.

۳ـ۵ ـ در اراضی واقع در ضلع غربی بلوار جانباز حدفاصل میدان جانباز تا دیوان محاسبات به مساحت ۱۹۰۰۰ مترمربع کاربری باغ تثبیت می‌گردد.

۳ـ۶ ـ برای محل معروف به نمایشگاه جنگ واقع در حاشیه بلوار آیت‌الله صادقی به‌مساحت حدود ۱۸ هزار مترمربع کاربری اداری ـ انتظامی و فرهنگی تعیین می‌گردد.

۳ـ۷ـ برای ۴ محل واقع در بلوار دانشجو و جنوب بلوار امام علی، بر تثبیت طرح تفصیلی مصوب تأکید می‌گردد.

۳ـ ۸ ـ برای محل واقع در ضلع شمال غربی میدان فلسطین تثبیت وضع موجود با کاربری آموزش عالی تعیین گردد.

۳ـ۹ـ سایر موارد برابر مصوبه شورای برنامه‌‌ریزی و توسعه استان و طرحهای موضعی مصوب کمیسیون ماده پنج مورد تأیید است.

۴ـ ضوابط و مقررات

با توجه به عدم کفایت ضوابط و مقررات طرح جامع مشهد در محورهای زیر مقرر گردید موارد توسط مشاور و حداکثر ظرف مدت سه ماه مورد بازنگری قرارگرفته و با تکمیل اسناد مجدداً به دبیرخانه شورای‌عالی ارائه گردد:

۴ـ۱ـ ضوابط بلندمرتبه‌سازی: ضوابط بلندمرتبه‌سازی در شهر مشهد ظرف مدت مذکور و پس از طی مراحل استانی جهت بررسی و تصویب نهایی به دبیرخانه شورای‌عالی ارسال گردد. در صورت عدم ارائه ضوابط طرح در موعد مقرر (سه ماه) صدور هرگونه مجوز بلندمرتبه‌سازی در شهر مشهد پس از این تاریخ ممنوع می‌باشد.

۴ـ۲ـ ضوابط و مقررات مربوط به تراکم‌های ساختمانی

۴ـ۳ـ ضوابط بافت فرسوده

تبصره۱ـ در بازنگری موارد مذکور رعایت و لحاظ کلیه موارد مندرج در صورتجلسه کمیته فنی شورای‌عالی مورخ ۲۷/۷/۱۳۹۳ الزامی است.

تبصره۲ـ در فاصله زمانی تهیه و تصویب ضوابط بلندمرتبه‌سازی صدور هرگونه پروانه ساخت در شهر مشهد با ارتفاع بیش از ۲۳ متر متوقف گردد. این تبصره شامل پروانه‌هایی که تا این تاریخ صادر شده و مراحل قانونی در کمیسیون ماده ۵ و یا شورای عالی را طی کرده باشند (مانند طرح زکریای ۱و ۲) نمی‌شود.

تبصره۳ـ ابلاغ اسناد طرح جامع مشهد منوط به ارایه و تصویب مجلد ضوابط و مقررات خواهد بود. وظیفه پیگیری و تحقق این امر بعهده اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی می‌باشد.

۵ ـ طرحهای مربوط به پادگان لشگر ۷۷ و میدان تیر پس از طی فرآیند قانونی در استان جهت تصویب نهایی به دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ارسال گردد.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌گردد.

معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی ـ پیروز حناچی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا