طرح ترویج مکتب شهید سلیمانی و تعقیب و مجازات مرتکبان جنایت علیه ایران

تاریخ وصول: 1400/10/9

طرح ترویج مکتب شهید سلیمانی و تعقیب و مجازات مرتکبان جنایت علیه ایران

ماده ۱ کلیات

نقض قواعد مسلم حقوق بین الملل توسط آمریکا در طول تاریخ جنگها و مداخلات نظامی این کشور مسلم است. اقدام تروریستی آمریکا در حمله مسلحانه و نظامی علیه مأموریت رسمی جمهوری اسلامی ایران در ۱۳ دی ماه ۱۳۹۸ در خاک کشور عراق که در وضعیتی غیرنظامی و خارج از میدان نبرد قرار داشتند، نقض آشکار و فاحش مقررات و قواعد بین المللی است.

اظهارات و بیانیه های رسمی مقامات عالی رتبه ایالات متحده و به ویژه رئیس جمهور مجرم و جنایتکار این کشور گویای ادامه سیاست رسمی اعلامی مبنی بر تهدید و توسل به زور علیه ایران و اتباع ایران است؛- جمهوری اسلامی ایران در مقابل تهدید و توسل به زور نامشروع و حمله مسلحانه ای که مخاصمه مسلحانه است حق ذاتی دفاع مشروع را دارا است.

دفاع از حقوق کشور و ملت ایران، و دفاع از صلح و امنیت به خطر افتاده در منطقه و جهان که ناشی از حضور نظامیان تروریست ایالات متحده و گروه های نظامی تحت حمایت ایشان و اقدامات آنها در منطقه است، ضروری است. مقابله با این قبیل اقدامات غیرقانونی و نامشروع و تعقیب و ضرورت مجازات عاملان آن و تضمین عدم تکرار این وقایع ضرورت دارد.

ماده ۲ با نظر به مشروعیت اقدامات متقابل در مواجهه با چنین موقعیت هایی و با توجه به ظرفیت متنوع سیستم حقوقی کشور در این زمینه از جمله با عنایت به قوانینی نظیر قانون الزام دولت به پیگیری جبران خسارات ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا علیه ایران و اتباع ایرانی ۲۸/ ۲/ ۵۹۳۱، قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و ترویستی آمریکا در منطقه ۱۳۹۶/۵/۲۲، قانون اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان «سازمان تروریستی» توسط ایالات متحده آمریکا ۱۳۹۸/۲/۸، قانون الزام دولت به پیگیری و استیفاء حقوق اتباع و دیپلمات های ایرانی آسیب دیده از اقدامات دولت های خارجی به ویژه دولت اشتغالگر آمریکا ۲۶/ ۰۳/ ۱۳۸۹ و سایر قوانین و مقررات مربوط؛

با در نظر داشتن این اصل اساسی که جمهوری اسلامی ایران در پیشگاه خداوند متعال و ملت شریف ایران حق و وظیفه دارد تا احقاق کامل حقوق ملت ایران و سایر ملل مظلوم و همراه با ملت ایران درمنطقه و جهان، اقدامات و پیگیری های مقتضی را نزد مراجع و نهادهای ملی، منطقه ای و بین المللی اتخاذ نموده و دنبال نماید،

دولت و قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران موظفند در به کیفر رساندن عاملان جنایت علیه مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران از جمله سردار و فرمانده مبارزه با تروریسم در منطقه، شهید سلیمانی و همراهان ایشان و توقف و جلوگیری از استمرار تهدید به توسل به زور نامشروع علیه کشور و منافع و اتباع آن توسط ایالات متحده آمریکا، به دنبال اقداماتی که تاکنون اتخاذ شده است، کلیه ظرفیت های حقوقی، قضائی، قانونی و اجرایی کشور را به منظور احقاق حقوق ملت ایران و ذی نفعان در اسرع وقت فعال نماید.

تبصره – کارگروه مشترک قوه قضائیه و دولت با مسئولیت قوه قضائیه و با حضور نمایندگان منتخب کمیته حقوق بشر مجلس، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و کمیسیون حقوقی- قضائی، ظرف یکماه جهت تشریک مساعی در این خصوص در قوه قضائیه تشکیل می شود. این کارگروه موظف است گزارش تشکیل کارگروه و اقدامات اتخاذ شده تا زمان تشکیل در راستای اهداف این قانون را ظرف دو ماه به مجلس شورای اسلامی ارائه نموده و از آن به بعد هر سه ماه یکبار تا تحقق اهداف این قانون به مجلس شورای اسلامی گزارش مربوطه را ارائه نماید.

ماده ۳ قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری دولت به منظور توسعه صلاحیت محاکم جمهوری اسلامی ایران در رسیدگی به جرائم تروریستی و جرائم بین المللی و محاکمه آمران، مباشران و معاونین لوایح لازم را ظرف شش ماه تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه کنند.

ماده ۴ قوه قضائیه موظف است به منظور توسعه ظرفیتهای اجرایی و عملی کشور در رسیدگی به دعاوی حقوقی ضمن اهتمام به آموزش قضات در موضوعات مرتبط به حقوق بین الملل، دادگاهی ویژه برای رسیدگی دعاوی ناظر به قانون الزام دولت به پیگیری جبران خسارات ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا علیه ایران و اتباع ایرانی ۲۸/ ۰۲/ ۱۳۹۵ قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی امریکا در منطقه ۲۲/ ۵/ ۱۳۹۶ قانون اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان «سازمان تروریستی» توسط ایالات متحده امریکا ۱۳۹۸/۲/۸، قانون الزام دولت به پیگیری و استیفاء حقوق اتباع و دیپلمات های ایرانی آسیب دیده از اقدامات دولت های خارجی به ویژه دولت اشغالگر آمریکا ۲۶/ ۰۳/ ۱۳۸۹ و سایر قوانین و مقررات مربوط تشکیل دهد.

ماده ۵ کمیته ای متشکل از وزارت امور خارجه، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات،سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش جمهوری اسلامی با رعایت سلسله مراتب نیروهای مسلح با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی تشکیل و با مسئولیت وزارت امور خارجه موظفند ظرف مدت شش ماه نسبت به تهیه و ارائه برنامه عمل با هدف اخراج آمریکا از منطقه و خاتمه دادن به اقدامات مداخله جویانه امنیتی و نظامی غیر قانونی در منطقه اقدام کنند و سالانه نسبت به پیشبرد این برنامه عمل به مجلس شورای اسلامی گزارش ارائه نمایند. بخشی از گزارش می تواند محرمانه باشد.

ماده ۶ وزارت «امور خارجه» موظف است با همکاری وزارتخانه های «اقتصاد و اموردارایی» «علوم، تحقیقات و فناوری»، «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، مجمع تقریب مذاهب اسلامی، مجمع جهانی اهل بیت، مجمع بیداری اسلامی، موظفند برنامه عملیاتی تقویت ارتباط علمی، فرهنگی و اقتصادی با کشورهای محور مقاومت را ظرف شش ماه تهیه و به مجلس ارائه کنند.

ماده ۷ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است با همکاری سایر نهادهای مربوط از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، ظرف مدت دو ماه نسبت به تأسیس مرکز «مکتب شهید سلیمانی» در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدام نماید. این مرکز موظف است ضمن استخراج، مستندسازی، پیاده سازی و مکتوب نمودن، تبیین و انتشار زندگی نامه، عملکرد جهادی و نظامی سردار شهید سلیمانی، نسبت به تبیین مولفه های اندیشه باروها و عملکرد «مکتب سلیمانی» اقدام نماید.

تبصره ۱- وازرتخانه های «آموزش و پرورش»، «علوم و تحقیقات و فناوری»، «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» و سایر نهادهای متولی آموزش کشور اعم از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاههای فرهنگی موظف هستند علاوه بر انجام وظیفه قانونی مقرر در «قانون الزام دولت در تعیین سرفصل جنایات و توطئه آمریکا در کتب درسی مدارس و دانشگاه ها» مصوب ۱۵/ ۱۰/ ۱۳۹۸ نسبت به گنجاندن مولفه های استخراجی اندیشه و عملکرد و عملکرد مکتب سلیمانی در سرفصل عناوین و مضمون دروس و برنامه های خود ظرف سه ماه اقدام نمایند.

تبصره ۲-وزارتخانه های مذکور با محوریت وزارت علوم تحقیقات و فناوری موظفند ظرف مدت سه ماه دستورالعمل و برنامه اجرائی این قانون را تهیه کنند و هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد خود در اجرای این قانون را به کمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

همچنین سازمان برنامه و بودجه موظف است بودجه لازم برای این ماده را از محل بودجه سنواتی درلایحه بودجه را هر ساله ببیند.

ماده ۸کلیه دستگاههای فرهنگی از جمله صدا و سیما وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان بسیج و سایر سازمان های مردم نهاد و تشکل های مردمی مجموعه برنامه های هدفمند و اثربخش برای تفوق گفتمان مکتب سلیمانی و سایر سازمان های مردم نهادینه سازی جهاد و مقاومت وغلبه ی نرم افزاری برهمینه ی پوچ استکبار از محل اعتبارات خود تدوین واجرا کنند و گزارش آن را هر شش ماه یکبار به مجلس ارائه کنند.

ماده ۹امتناع یا ممانعت هر یک از نهادها و دستگاههای کشوری موظف در این قانون در خصوص وظایف مقرره موجب محرومیت از حقوق اجتماعی درجه ۶ است.

ماده ۱۰به منظور کاهش وابستگی به نظامات مالی وابسته به نظام سلطه، بانک مرکزی موظف است اقدامات زیر را در دستور کار قرار دهد:

الف- حذف استفاده از پیام رسان مالی سوئیفت در یک بازه زمانی ۲ ساله از طریق جایگزینی زیرساختهای مشابه جهانی غیر وابسته به آمریکا و اروپا و توسعه پیام رسان مالی داخلی سپام و استفاده از آن در مبادلات مالی جهانی

ب- انعقاد پیمانهای پولی دو و چند جانبه به منظور حذف استفاده مستقیم از دلار و یورو در تمام مبادرات تجاری با بکارگیری الگوی حسابداری یورویی در یک بازه زمانی دو ساله

گزارش برنامه ریزی و اجرای این ماده باید هر سه ماه یکبار به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارائه گردد.

ماده ۱۱-دولت، نهاد های امنیتی و اطلاعاتی و کلیه دستگاههای مشمول این قانون موظفند هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد خود و اجرای این قانون را به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارائه نمایند

مقدمه (دلایل توجیهی):

 از آنجا که دولت آمریکا با تهدید و توسل به زور نامشروع، مرتکب حمله مسلحانه علیه مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران از جمله سردار و فرمانده مبارزه با تروریسم در منطقه، شهید سلیمانی و همراهان ایشان شد و به این ترتیب همزمان با اعمال عمل تجاوز علیه حاکمیت ج.ا. ایران و مبادرت به نقض فاحش قواعد مسلم قابل اعمال حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در این وضعیت نمود و جنایات تجاوز و ترور علیه مقامات و اتباع ایران را مرتکب شد و متوسل به مخاصمه مسلحانه علیه ج.ا. ایران گردید و به این ترتیب صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی را تهدید نمود و به خطر انداخت، مجلس شورای اسلامی به منظور تأکید بر لزوم مواجهه با این جنایات و به کیفر رساندن عوامل آن و جلوگیری از تکرار چنین فجایعی در قبال ملت و دولت ایران و سایر ملت ها و با عنایت به اینکه اقدامات خصمانه مذکور ضمن اعلان سیاست رسمی دولت جنایتکار ایالات متحده علیه مقامات و اتباع کشور، با ترور شهید فخری زاده نیز در عمل استمرار یافته است، این قانون را جهت مقابله با چنین اقداماتی به تصویب می رساند.

اسامی امضا کنندگان طرح ترویج مکتب شهید سلیمانی و تعقیب و مجازات مرتکبان جنایت علیه ایران

زهره الهیان – علی خضریان – علیرضا ورناصری قندعلی – قاسم ساعدی – روح اله ایزدخواه – حبیب آقاجری – محمدعلی محسنی بندپی – حسین نوش آبادی – سیدعلی یزدی خواه – علی علیزاده مراغه – احمدحسین فلاحی همدان – فداحسین مالکی – حسین حق وردی – محمدحسین فرهنگی – محمدطلا مظلومی آبرزگه – روح اله متفکرآزاد – سیدموسی موسوی – فاطمه قاسم پور – علیرضا نظری – علیرضا سلیمی – علیرضا عباسی – سیدمحمد مولوی – جعفر راستی – غلامعلی کوهساری – غلامرضا منتظری – سیدجواد حسینی کیا – مجید نصیرائی – فریدون حسنوند – علی اکبر بسطامی – محمد خدابخشی – اصغر سلیمی – حسینعلی حاجی دلیگانی – علیرضا زندیان – خلیل بهروزی فر – حسن همتی – شبیب جویجری – احمد محرم زاده یخفروزان – سارا فلاحی ایلام – زهرا شیخی مبارکه – رضا تقی پورانوری – سیدمحمد پاک مهر – محمدصالح جوکار – یعقوب رضازاده – ابوالفضل ابوترابی – فاطمه رحمانی – محمدرضا احمدی – احسان ارکانی – مجتبی بخشی پور – مالک شریعتی نیاسر – سیدسلمان ذاکر –

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا