کتابفروشی حقوقی دادبازار و خرید اینترنتی کتاب حقوق و آزمون وکالت و قضاوت با تخفیف

رأی وحدت رویه شماره ۶۵۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی وحدت‌رویه شماره ۶۵۰ مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: شکایت علیه سازمان ملی استاندارد ایران به لحاظ دارا بودن شخصیت حقوقی مستقل قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری است

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۷/۱۱       شماره دادنامه: ۶۵۰        کلاسه پرونده: ۹۶/۹۸۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: آقای یونس السنی (معاون توسعه مدیریت، امور حقوقی و مجلس سازمان ملی استاندارد ایران)

خواسته: اعلام تعارض نسبت به آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: معاون توسعه مدیریت، امور حقوقی و مجلس سازمان ملی استاندارد ایران به موجب لایحه شماره ۳۹۱۰۹ـ ۲۰/۴/۱۳۹۵ اعلام کرده است که:

«حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی رییس محترم دیوان عدالت اداری

موضوع: اعمال ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری

با سلام

 به پیوست ضمن ارسال دادنامه به شماره بایگانی ۹۱۲۰۵۰ ـ ۱۶/۵/۱۳۹۲ صادره از شعبه ۴ دیوان عدالت اداری در خصوص رد دادخواست آقای محمدعلی غلامی فرزند علی کارمند رسمی این سازمان به خواسته الزام سازمان ملی استاندارد ایران به برقراری فوق‌العاده بهره‌وری موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۴۰۵۵ت۳۰۹۸۷۸ـ ۸/۴/۱۳۸۴ هیأت وزیران و تصویر دادنامه شماره ۶۴۳ ـ۲۲/۴/۱۳۹۳ صادره از شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری درخصوص دادخواست آقای محمدرضا شاه محمدی عرفان فرزند یعقوب کارمند رسمی این سازمان به خواسته مشابه و حکم به ورود شکایت ایشان که عیناً در دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۴۵۸ـ۱/۳/۱۳۹۵ صادره از شعبه هشتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری مورد تأیید واقع شده است، به استحضار می‌رساند:

با توجه به اینکه موضوع از مصادیق صدور آراء متعارض از شعب دیوان عدالت اداری می‌باشد در اجرای ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری بررسی و طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست.»

گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه چهارم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۷۵۵۰ با موضوع دادخواست آقای محمدعلی غلامی به طرفیت سازمان ملی استاندارد ایران و به خواسته الزام سازمان ملی استاندارد ایران به برقراری فوق‌العاده بهره‌وری موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۴۰۵۵/ت۳۰۹۸۷۸هـ ـ ۸/۴/۱۳۸۴ هیأت وزیران به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۱۲۷۳ـ ۱۶/۵/۱۳۹۲ به شرح زیر به صدور آراء مبادرت کرده است:

نظر به اینکه سازمان ملی استاندارد ایران به موجب مصوبه شماره ۳۵۸۳۸/۲۰۶ـ ۲۴/۷/۱۳۹۰ شورای عالی اداری از وزارت صنایع و معادن منتزع شده و خواسته شاکی در خصوص پرداخت فوق‌العاده بهره‌وری و مزایای موضوع مصوبه استنادی توسط وزارت صنایع و معادن زمانی که مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران زیرمجموعه آن بوده برقرار و پرداخت نشده است و اعتبار لازم در اختیار آن موسسه قرار داده نشده است علیهذا مسئولیت پرداخت مربوط به زمانهای قبل از انتزاع متوجه طرف شکایت نبوده بلکه متوجه وزارت صنایع و معادن بوده است که طرف شکایت قرار نگرفته است علیهذا به علت عدم توجه دعوی به استناد بند ب ماده ۲۰ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و مواد ۷ و ۴۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ قرار رد دادخواست صادر و اعلام می‌شود. رأی صادره قطعی است.

ب: شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۸۵۳۵ با موضوع دادخواست آقای محمدرضا شاه‌محمدی عرفان و به خواسته الزام سازمان ملی استاندارد ایران به برقراری فوق‌العاده بهره‌وری موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۴۰۵۵/ت۳۰۹۸۷۸هـ ـ ۸/۴/۱۳۸۴ هیأت وزیران به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۰۶۴۳ ـ ۲۳/۴/۱۳۹۳ به شرح زیر به صدور آراء مبادرت کرده است:

نظربه اینکه عدم اختصاص بودجه و عدم تأمین اعتبار نافی حق مکتسبه و قانونی شاکی نمی‌تواند باشد بنا به مراتب فوق شکایت مطروحه وارد تشخیص و مستنداً به ماده ۱۰ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به اجابت خواسته شاکی به شرح دادخواست صادر می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد. 

در اثر تجدیدنظرخواهی سازمان ملی استاندارد ایران از رأی مذکور شعبه ۸ تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۴۵۸ـ۱/۳/۱۳۹۵ رأی مورداعتراض را عیناً تأیید می‌کند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۰/۵/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: نظر به اینکه مطابق ماده ۲ قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب سال ۱۳۷۱، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران دارای شخصیت حقوقی مستقل کشوری است، بنابراین در خصوص دادخواهی کارکنان این مؤسسه به طرفیت موسسه، دیوان عدالت اداری به لحاظ استقلال شخصیت حقوقی مؤسسه مذکور می‌تواند به دادخواست رسیدگی کند و از این روی رأی شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۰۶۴۳ ـ ۲۳/۴/۱۳۹۳ که در شعبه ۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۰۴۵۸ ـ ۱/۳/۱۳۹۵ عیناً تأیید شده و در آن به شکایت علیه مؤسسه استاندارد رسیدگی شده صرفنظر از ماهیت تصمیم صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

                           رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا