رأی وحدت رویه شماره ۳۴۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی وحدت رویه شماره ۳۴۵ مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع بازنشستگی پیش از موعد مشمولین «قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور»

تاریخ دادنامه: ۱۹/۵/۱۳۹۵            کلاسه پرونده: ۹۵/۵۶۲                  شماره دادنامه: ۳۴۵

موضوع رأی: اعلام تعارض در آراء صادره از شعب ۹ و ۲۵ دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ناصر سلیمانی

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقای ناصر سلیمانی به موجب لایحه ای که به شماره ۲۰۰/۵۷۱۵۴/۲۱۱/۹۰۰۰-۱۲/۵/۱۳۹۲ ثبت حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

ریاست هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام:

احتراماً، درخواست ماده ۴۳ [۸۹] و تعارض آراء به استحضار می رساند اینجانب ناصر سلیمانی جانباز بیست درصد (۲۰%) کارمند بازنشسته سازمان تامین اجتماعی استان اصفهان که طی دادنامه شماره ۲۵۶۴ و پرونده شماره ۰۰۰۸۹۸۰۹۰۰۰۰۲۲۶۵ – 29/7/1391 به موجب شعبه ۲۵ دیوان عدالت اداری رأی به ضرر بنده صادر گردیده در صورتی که رأی آقای محسن بابائی که همکار بنده هستند و سوابق ایشان برابری می کند جهت نامبرده رأی مثبت صادر گردیده ضمناً شماره دادنامه ایشان ۸۹۰۹۹۰۹۰۰۹۰۱۸۷۴ و شماره پرونده ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۶۰۹۶ می باشد که نزد شعبه نهم دیوان می باشد لذا خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به رسیدگی مجدد اقدام فرمایند.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۹ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۶۰۹۲ با موضوع دادخواست آقای محسن آقا بابائی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی تهران و به خواسته عدم پرداخت مستمری بر اساس قانون نحوه بازنشستگی جانبازان و مشاغل سخت و زیان آور و برقراری مستمری به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۱۸۷۴- ۳۰/۱۱/۱۳۸۹ به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:

شاکی اجمالاً در دادخواست بیان داشته به موجب قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان بازنشسته و مستمری وی بر اساس معدل ۲ سال آخر خدمت محاسبه شده است در صورتی که ایشان جانباز ۲۵% بوده و مستمری وی باید بر اساس ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی تصویب نامه شماره ۲۱۳۱۹۱/ت۳۸۴۳۴ک-۲۷/۱۲/۱۳۸۶ در خصوص استفاده جانبازان و مشاغل سخت و زیان آور و ماده ۲۵ آیین نامه اجرایی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان استانی سخت و زیان آور بر اساس آخرین حقوق دریافتی باشد. نماینده سازمان مشتکی عنه در جلسه اخذ توضیح مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۸۹ و لوایح ارائه شده درپاسخ بیان داشته چون شاکی حسب درخواست کتبی ۱۲/۱۲/۱۳۸۸ تقاضای استفاده از قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت را نموده است و در سن ۴۴ سالگی بازنشسته شده لذا نمی تواند از مزایای مقرر در ماده ۱۲ آیین نامه اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی … استفاده نماید چرا که در زمان بازنشستگی شرایط لازم را جهت استفاده از قانون مزبور که حداقل دارا بودن پنجاه سال سن می باشد رانداشته و ادعای وی در این خصوص قابل رد است.

علی هذا با توجه به مراتبفوق التوصیف و ملاحظه سوابق منعکس در پرونده نظر به این که مطابق ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی قانون پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۵/۶/۱۳۸۶ که تصریح نموده در خصوص مستخدمان شاغل در مشاغل سخت و زیان آور و جانبازان مقررات مربوط ملاک عمل بوده و مطابق ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و … مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی آخرین دریافتی بر اساس آخرین حکم استخدامی می باشد. بنابراین شکایت شاکی در صورت احراز جانبازی وارد بوده و حکم بر الزام مشتکی عنه به برقراری مستمری بر اساس آخرین حکم کارگزینی صادر و اعلام می شود. رأی صادره وفق ماده ۷ قانون دیوان قطعی است.

ب: شعبه ۲۵ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۸۹۸۰۹۰۰۰۰۲۲۶۵ با موضوع دادخواست آقای ناصر سلیمانی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی استان اصفهان و به خواسته بازنشستگی بر اساس مقررات قانون نحوه بازنشستگی جانبازان و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۲۵۶۴-۲۹/۷/۱۳۹۱ به شرح ذیل به انشاء رأی مبادرت کرده است:

نظر به این که شاکی بنا به درخواست خود به استناد قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۸۶ بازنشسته گردیده لذا خواسته وی در حال حاضر جهت تغییر مستند قانونی بازنشستگی پیش از موعد به قانون نحوه بازنشستگی جانبازان و شاغلین مشاغل سخت و زیان آو جواز قانونی ندارد و رد می گردد. رأی صادر شده قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۹/۵/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: مطابق ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب سال ۱۳۶۷، کسانی که در اجرای این ماده واحده بازنشسته می شوند در تعیین حقوق بازنشستگی آنان آخرین حقوق قبل از بازنشستگی مبنای محاسبه قرار می گیرد. نظر به این که شکات پرونده های موضوع تعارض بر اساس قانون پیش گفته بازنشسته نشده اند بلکه به درخواست خود و بر اساس قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۸۶ بازنشسته شده اند در نتیجه تعیین مستمری بر اساس ماده واحده قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور برای آنها توجیه قانونی ندارد و رأی شعبه بیست و پنجم دیوان صحیح و موافق مقررات تشخیص می شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا