کتابفروشی حقوقی دادبازار و خرید اینترنتی کتاب حقوق و آزمون وکالت و قضاوت با تخفیف

بررسی بازتاب تحولات سهمیه ایثارگران در نتایج آزمون وکالت ۹۶

بررسی بازتاب تحولات سهمیه ایثارگران در نتایج آزمون وکالت ۹۶

پیش بینی می شود داوطلبان سهمیه ایثارگران در همه کانون ها بتوانند کل ۳۰ درصد ظرفیت را تکمیل کنند

پایگاه خبری اختبار- تغییر مبنای قانونی سهمیه ایثارگران در آزمون وکالت، موجب آثار عمده ای از نتایج آزمون وکالت ۹۶ شد که در این مطلب به بررسی آن پرداخته ایم.

بررسی بازتاب تحولات سهمیه ایثارگران در نتایج آزمون وکالت 96

مبنای سهمیه ایثارگران پیش از تصویب قانون جامع خدمات رسانی

تا آزمون وکالت ۱۳۹۱ اعمال سهمیه ایثارگران به استناد مادۀ ۳ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶انجام می شد، بر اساس این قانون ۳۰ درصد ظرفیت هر کانون به سه گروه تعلق می گرفت:

الف- کسانی که شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه داشته یا در اسارت دشمن بوده اند

ب- جانبازان ۲۵ درصد به بالا

ج- پدر، مادر یا فرزندان شهدا و جانبازان ۵۰ درصد به بالا

وضعیت سهمیه ایثارگران پس از تصویب قانون جامع خدمات رسانی ایثارگران

با این حال از آزمون وکالت ۹۲ و با تصویب قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مبنای اعمال سهمیه ایثارگران تغییر کرد و ۲۵ درصد ظرفیت هر کانون به گروه های زیر تعلق گرفت:

الف- خانواده شاهد یعنی خانواده های معظمی که در راه اعتلای اهداف عالیه انقلاب اسلامی و مبارزه با دشمنان انقلاب یکی ازاعضای خانواده شان ( پدر ، مادر، همسر، فرزند) شهید یا مفقود الاثر یا اسیر شده باشد.

ب- جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر

پ – آزادگان با شش ماه سابقه اسارت

ت- رزمندگان با شش ماه سابقه حضور در جبهه

با این تغییر، علاوه بر اینکه هم میزان سهمیه از ۳۰ به ۲۵ درصد کاهش پیدا کرد، پدر، مادر و فرزندان جانبازان نیز از شمول سهمیه ایثارگران خارج شدند، این تغییرات به علاوۀ اینکه کانون های وکلا با استفاده از ملاک مادۀ … قانون جامع خدمات رسانی کسب حدنصاب ۷۰ درصد نمره آخرین فرد قبول شده در سهمیه آزاد را نیز شرط پذیرش داوطلبان سهمیه ایثارگران قرار دادند، موجب شد پذیرش داوطلبان سهمیه ایثارگران به نحو چشم گیری کاهش پیدا کند به نحوی که در برخی از کانون ها تنها یک یا چند نفر پذیرفته می شدند.

علت خالی ماندن ظرفیت سهمیه ایثارگران این بود که داوطلبان سهمیه ایثارگران نمی توانستند حدنصاب ۷۰ درصد نمره آخرین فرد قبول شده در سهمیه آزاد را کسب کنند و کانون های وکلا هم این ظرفیت باقیمانده را از داوطلبان سهمیه آزاد پذیرش می کردند.

وضعیت سهمیه ایثارگران پس از الحاق مادۀ ۵۹ مکرر مصوب ۱۳۹۵ به قانون جامع خدمات رسانی ایثارگران

این شرایط در دوره های آزمون وکالت ۹۲ تا ۹۵ ادامه داشت، مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۵ طی بند (چ) ماده ۸۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه… یک ماده با شماره ۵۹ مکرر به قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران الحاق کرد، طبق این ماده دو اتفاق مهم افتاد:

اول- سهمیه ایثارگران از ۲۵ درصد به ۳۰ درصد افزایش یافت

دوم- دامنه شمول افراد برای استفاده از سهمیه ایثارگران توسعه پیدا کرد

بر اساس این ماده گروه های زیر مشمول استفاده از سهمیه ایثارگران شناخته شدند:

الف- فرزندان و همسران شهدا

ب- جانبازان با حداقل ۱۰% جانبازی

پ- آزادگان با داشتن حداقل سه ماه سابقه اسارت

ت- رزمندگان با داشتن حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه

ث- همسر و فرزندان جانبازان ۲۵% و بالاتر

ج- فرزندان و همسران آزادگان

چ- فرزندان رزمندگان دارای حداقل دوازده ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه

طبق حکم جدید قانون چه کسانی به دارندگان سهمیه ایثارگران افزوده شدند؟

بر اساس این حکم جدید این افراد که قبلا و در زمان حکومت مادۀ ۵۹ مشمول استفاده از سهمیه ایثارگران نبودند، مشمول استفاده از سهمیه ایثارگران شدند و به افراد دارای سهمیه افزوده شدند:

۱- جانبازان با درصد جانبازی ۱۰ تا ۲۵ درصد

۲- آزادگان با سه تا شش ماه سابقه اسارت

۳- همسر و فرزندان جانبازان ۲۵% و بالاتر

۴- فرزندان و همسران آزادگان

۵- فرزندان رزمندگان دارای حداقل دوازده ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه

افزوده شدن افرادی که تا کنون مشمول سهمیه ایثارگران نبودند

در میان این افراد، دسته اول و دوم و همسر و فرزندان جانبازان ۲۵ تا ۵۰%  و افراد دسته چهارم و پنجم، حتی در زمان حکومت مادۀ ۳ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت هم از سهمیه ایثارگران برخوردار نبودند و از این حیث پتانسیل بالایی در میان این افراد برای استفاده از سهمیه ایثارگران در آزمون وکالت ۹۶ که نخستین فرصت برای استفاده از سهمیه شان بود وجود داشته است.

تغییرات کمی و کیفی افراد مشمول سهمیه ایثارگران

علاوه بر این از لحاظ کیفی هم افرادی که مشمول استفاده از سهمیه ایثارگران در آزمون وکالت ۹۶ شدند از سطح بالاتری برخودار هستند، فرزندان جانبازان و آزادگان و رزمندگان در سنین جوانی هستند و به تازگی فارغ التحصیل شده اند و فرصت و فراغت بیشتری برای مطالعه داشته اند و از آمادگی علمی بالاتری نسبت به خود جانبازان و آزادگان و رزمندگان که با توجه به گذشت حدود سه دهه از پایان جنگ تحمیلی عموما در دهه ششم عمر خود هستند، برخوردارند، ضمن اینکه این عزیزان قطعا در این محدوده سنی مسوولیت های خانوادگی و شغلی بر عهده دارند که مانع از کسب آمادگی و مطالعه کافی ایشان می شود.

در یک جمع بندی کلی می توانیم بگوییم که در آزمون وکالت ۹۶ تغییر مقررات موجب دو تغییر در مورد سهمیه ایثارگران شده است:

اول- تغییر کمی: یعنی افزایش عده افراد مشمول استفاده از سهمیه

دوم- تغییر کیفی: یعنی ۱- افزوده شدن افرادی که هم دارای اشتیاق و انگیزه برای استفاده از سهمیه ای که برای اولین بار به آنان اختصاص داده شده است بودند و ۲- افراد افزوده شده دارای سطح علمی و آمادگی بالاتری نسبت به افراد سابق بودند

مشکل اصلی داوطلبان سهمیه ایثارگران در آزمون وکالت ۹۶ چه خواهد بود ؟

مجموع این تغییرات موجب شده است که ترکیب پذیرش داوطلبان سهمیه های آزاد و ایثارگران در آزمون وکالت ۹۶ به طور کلی متحول شود، برخلاف دوره های اخیر که داوطلبان سهمیه ایثارگران برای کسب حد نصاب نمره پذیرش در آزمون و استفاده از سهیمه مشکل داشتند، در این دوره از آزمون به نظر می رسد که مشکل داوطلبان سهمیه ایثارگران پذیرفته نشدن در آزمون حتی با وجود کسب حد نصاب نمره باشد.

داوطلبان سهمیه آزاد امیدی به استفاده از باقیمانده ظرفیت سهمیه ایثارگران نداشته باشند

پیش بینی می شود که داوطلبان سهمیه ایثارگران در آزمون وکالت ۹۶ بتوانند همه ۳۰ درصد ظرفیت اختصاص یافته به خود را در همه کانون ها پر کنند و مشابه دوره های اخیر داوطلبان سهمیه آزاد نباید هیچ امید و نگاهی به باقیمانده ظرفیت ایثارگران داشته باشند.

بر اساس اطلاعات اولیه به دست آمده از نتایج آزمون وکالت ۹۶ که از سوی داوطلبان برای پایگاه خبری اختبار ارسال شده است، نمره تراز رتبه ۷۷۰ کانون وکلای دادگستری مرکز حدود ۸۵۰۰ خواهد بود، یعنی هر یک از داوطلبان سهمیه ایثارگران که نمره تراز بالاتر از ۶۰۰۰ کسب کرده باشد حدنصاب نمره را کسب کرده و تا سقف ۳۰ درصد کل ظرفیت پذیرفته خواهد شد، این در حالی است بر اساس همین بر آوردها نمره تراز رتبه ۳۳۰ سهمیه ایثارگران در کانون وکلای مرکز حدود ۷۰۰۰ است، و اختلاف ۱۰۰۰ نمره تراز خود نشان دهنده از سطح بالای نمرات داوطلبان سهمیه ایثارگران و رقابت سخت آنان بر سر سهمیه اختصاص یافته است.

زیان دیده شرایط فعلی چه کسانی هستند ؟

در شرایط فعلی زیان دیده اصلی بر خلاف تصور اولیه داوطلبان سهمیه آزاد نیستند، چون شرایط جدید موجب خارج شدن بخشی از داوطلبان قوی از رقابت با آنان شده است، نمرات داوطلبان سهمیه ایثارگران در خیلی موارد از رتبه های برتر سهمیه آزاد هم بیشتر است!

باید گفت در این میان زیاندیده اصلی خود داوطلبان سهمیه ایثارگران هستند، مخصوصا جانبازان و آزادگان و رزمندگان که در دوره های اخیر در میدان خالی از فرزندانشان به رقابت می پرداختند و امروز در برابر آمادگی علمی فرزندان خودشان بازنده شدند.

نویسنده سیاوش هوشیار

 

 

 

نوشته های مشابه

‫۱۹۶ دیدگاه ها

 1. سلام.یکی از کانالهای تلگرامی اینو نوشته:
  📣احتمال تغییر در نتایج آزمون وکالت ۹۶

  ‌ 🛑 بررسی اعلام نتایج آزمون وکالت سال ۹۶ در جلسه هیات مدیره کانون وکلای مرکز

  ⭕️ صدوبیستمین جلسه هیأت مدیره کانون وکلای مرکز برگزار می‌شود.

  ⭕️ قرار است در این جلسه هیات مدیره کانون، موضوع نتایج آزمون سال ۹۶ کانون وکلا مورد بررسی قرار گیرد.

  ⭕️ نتایج اعلام شده از سوی سازمان سنجش و نحوه محاسبه سهمیه ایثارگران موجب اعتراض جمعی از داوطلبان آزمون وکالت امسال شده است.
  استاد هوشیار بنظرتون ممکنه نتایج ازمون تغییر کنه؟و سهمیه ها اعمال نشه یا برای اینکه کمتر از ایثارگران جذب کننبه جای نمره تراز نمره معدل ملاک قرار بدند؟؟ تروخدا جواب بدید!!

  1. سلام

   این متن از خبرگزاری ایلنا نقل شده

   مطلب خاص و جدیدی هم نیست، خود کانون مرکز در دستورجلسه هیئت مدیره دیروزشون یکی از موارد و آزمون وکالت قرار داده بودن که طبیعی هم هست چون باید اسامی نهایی از طرف کانون تایید بشه

   تیتر مطلب یعنی امکان تغییر در نتایج و البته خود اون کانال نوشته و قاعدتا با هدف جذب مخاطب.
   تغییری در اعمال سهمیه ها رخ نمی‌ده چون مستند به قانونه

   1. ممنون خانم زنده دل این کانال پیام همین امروز نیم ساعت پیش گذاشت و من فکر کردم امروزم دوباره جلسه گذاشتن

  2. سلام خیالت راحت کانون تخلف از قانون نمیتونه بکنه،
   نمیدونم چرا تو این مملکت ما همه دوست دارن قانون اجرا نشه،قانون اگه ایراد داره باید مجلس اون رو نسخ کنه نه ارگان ها و کانون ها

 2. سلام جناب استاد هوشیار
  بنده رتبه ۲۲ سهمیه هستم و کانون ما ۱۰۰ نفر پذیرش دارد،بنده ۷۰% تراز رتبه ۳۵ ازاد رو کسب کردم،ایا قبول هستم؟ ظوابط خاصی داره؟ایا امکانش هست که درصورت قبولی کانون موردنظر پذیرش نکنه؟

 3. سلام جناب آقای هوشیار
  کانون یزد علاوه بر سهمیه ایثارگران ،بیست درصد هم بومی گزینی داره
  حالا اگه بین ۶۰نفر که سهمیه آزاد هستند،بیست درصدقبول شدگان بومی باشه،بازم سهمیه بومی رو میگیرن یا نه
  چون یزد ۸۵نفر ظرفیت داشت که با این وضع ۲۵نفر سهمیه ایثارگران پر میشه، وتنها ۶۰نفر میمونه
  منم رتبه ۵۱ سهمیه ازادم

  تورو خدااااا جواب بدید

 4. آقای دکتر سلام
  از قانون فوق
  و ـ رزمنده: به کسی اطلاق می‌شود که در راه تکوین، دفاع و حفظ ارزشها و کیان جمهوری اسلامی ایران، استقلال و تمامیت ارضی کشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار با تأیید مراجع ذی‌صلاح به طور فعال حضور یافته باشد.
  پیس با این بند که مطلق است رزمندهای که ۴ماه جبهه دارد مشمول ایثارگران است و بدون شرط حداکثر سن در آزمونها می توانند شرکت کنند هر چند مشمول سهمیه نیستند
  و شرط حداکثر سن هم در قانون وکالت نیست

 5. سلام وقت بخیر . بنده رتبه ۹ سهمیه قزوین رو آوردم ضرفیت اعلام شده ۵۰ نفر است و بنده ۷۰ درصد تراز نفر ۳۵ رو آوردم. ولی طی صحبتهایی که با اعضای کانون داشتم بین خودشان اختلاف است که آیا ملاک معدل است یا تراز؟ اگر ملاک معدل باشه بنده نمیتونم ۷۰ درصد رو کسب کنم ولی اگر ملاک تراز باشه میتونم. لطفا راهتمایی کنید. ممنونم

 6. با سلام. مطلب خوبی بود ولی این جمله که نوشتید اشتباه است و باعث مشکل در دریافت مطلب می شود: “بر اساس همین بر آوردها نمره تراز رتبه ۳۳۰ سهمیه ایثارگران در کانون وکلای مرکز حدود ۷۰۰۰ است،” باید توجه داشت رتبه ای که در کارنامه امسال داوطلبان عنوان شد، رتبه در کانون هر داوطلب با احتساب سهمیه (آزاد یا ایثارگران) بود. لذا تمامی اشخاصی که دارای رتبه بالاتر از ۱۱۰۰ بوده اند فارغ از سهمیه خود، پذیرش می شوند و البته در سهمیه ایثارگران، این پذیرش، مشروط به آوردن دست کم ۷۰ درصد نمره آخرین نفر قبولی (نفر ۱۱۰۰م) است که حدود نمره تراز ۵۸۰۰ را شامل می شود.

 7. عرض سلام و ادب خدمت استاد هوشیار
  ضمن تشکر از شما به جهت پاسخگویی به سوالات داوطلبین اخذ پروانه کاراموزی وکالت
  بنده رتبه ۳۴۶ سهمیه آزاد کانون مرکز شدم به نظر حضرتعالی احتمال قبولی در شهر تهران را دارم یا خیر ؟

 8. خدایا این عدالتو از ما نگیر الهی امین.وای برما دیگه خواستگاریم بریم باید سهمیه داشته باشیم

  1. اونقدرا هم ناراحت نباش
   من داشتم
   میانگین بچه ها خیلی کمتر از سهمیه آزاد نبود
   گاهی بالاترم بود!

 9. سلام آقای هوشیارلطفا پاسخ بدید که روند ۳۰ به ۷۰ که در پذیرش اولیه وجود دارد آیا در مرحله تکمیل ظرفیت هم باید لحاظ شود.
  چون شاید عده زیادی از سهمیه ایثار قید هرمزگان و سیستان را بزنن و برای مشاوران اقدام کنند.
  متشکرم

 10. سلام جناب هوشیار تا به حال هرچی پرسیدم پاسخ ندادید،خواهش میکنم حداقل این سوال بنده رو جواب بدید اگه کانونی از قانون ج ایثارگران تخلف کنه و تمام ۳۰درصدی که ۷۰درصد نمره رو کسب کردن پذیرش نکنه از چه طریق میشه شکایت کرد؟

  1. سلام

   شکایت از تصمیمات هیات مدیره کانون وکلا در دادگاه انتظامی قضات ممکن است و غیر از آن اصولا دادگاه عمومی صلاحیت عام برای رسیدگی به شکایات مردم دارد

   1. سلام برادر عزیز
    این ۳۰ ۷۰ در خصوص نمره قانون نیست و این طور که من شنیدم همه کانون ها از این ملاک استفاده نمی کنند
    خواهش می کنم تا چیزی قطعی نشده انقدر با احساسات بچه ها بازی نکنید
    اگر این عزیزان ایثارگر ما انقدر پذیرش نشن چه پاسخی دارید به این احساسات بدهید؟
    قانون در خصوص نمره علمی ساکت هست و اون وحدت ملاک که فرمودیدبا ماده ۷۰ قانون خدمات ایثارگران یک حدس یا نظر هست، نظرات جدی دیگری هم وجود داره که ممکنه امسال هم همچون سال های گذشته سهمیه ۳۰ درصد پر نشود
    بنابراین پیشنهاد می کنم تا زمان اعلام نتایج کانون ها از دادن اخبار و اطلاعاتی که سبب می شه یک انسان بی جهت امیدوار یا ناامید شود جلوگیری کنید

    1. واقعا از داوطلب حرفه وکالت بعیده سهمیه ۳۰ درصد که مستندش ماده ۵۹ مکرر قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگرانه و ملاک ۷۰درصد از تبصره ماده ۷۰ همین قانون استنباط شده که در همین سایت اختبار متیونین رای دادگاه عالی انتظامی قضات در تایید این معیارو پیدا کنین فک کنم شکایت یک داوطلب کانون گلستان بود که معتقد بود ملاک ۷۰درصد نفر آخر قبولی مستند قانونی ندارد که دادگاه این گفته را تایید نکرد

 11. استاد هوشیار
  متوجه سوالم نمیشید
  منظورمن اینه که اگه رتبه های اول سهمیه ترازشون بالاتراز نفرات مثلا رتبه ی۳۰ باشه تو سهمیه ازاد پذیرفته میشن؟
  این برای من خیلی حیاتیه
  چون اونوقت اگه چندنفر سهمیه ایثارگربرن تو سهمیه آزاد منم قبول میشم

  1. به نظر من این منطقی به نظر نمی رسد
   حتی اگر اعمال تبصره ماده ۳ را هم در نظر بگیریم، به نظر من محل آن جایی است که مثلا نمره تراز رتبه ۳۳۱ سهمیه ایثارگران در کانون مرکز از نمره تراز رتبه ۷۷۰ سهمیه آزاد بیشتر باشد

   1. منظور اینه که اگر رتبه یک در سهمیه از ۷۷۰ آزاد جلو بزنه در تراز اون رتبه یک دیگه جزء آمار سهمیه محسوب نمیشه.
    کل معنای تبصره ماده ۳ اینه که امسال این اتفاق افتاده با مقایسه کارنامه های ارسالی مشخصه

  2. سلااااام دوستان.بنظرمن طبق مصاحبه آقاى کشاورزکه فرمودند,اعمال سهمیه هامثل قبل هست,فک کنم منظورشون اینه که اگر۳۰درصدسهمیه هانتونن ۷۰درصدنمره آخروکسب کنن,از آزادجذب میشه.
   حال بعضى ازکانونهاداوطلباى سهمیه قوى هستن وکل۳۰درصدرومیگیرن,برخى کانونهاضعیفندونمیتونند۳۰درصدروکسب کنن که ازآزادجایگزین اونهامیشه.
   امیدتان بخداباشد.منتظرصورتجلسه کانونهاى انتخابیه باشیدانشالله هرکس تلاش کرده نتیجه زحماتش راببیند.
   هماناخداوندمیفرمایند(ان مع العسریسرا)

 12. اقای هوشیار چقدر این احتمال وجود دارد که کانون مرکز مثل پارسال از افراد بدون سهمیه( آزاد) پذیرش بیشتری کنه؟ که مثلا کسی که رتبش ١٨ تا بالاتره از ٧٧٠ است جزء قبولی های اولیه باشه
  اگر از خود کانون مرکز سوال بپرسیم پاسخگو هستند؟

  1. سلام
   با توجه به حجم تماس ها بعید است بتوانید از کانون پاسخ روشنی بگیرید
   شرایط سال گذشته با این دوره متفاوت بود، در دوره گذشته تعداد داوطلبان سهمیه ایثارگران واجد حد نصاب نمره خیلی کمتر از امسال بود
   ولی باز هم باید منتظر باشیم

 13. جناب آقای هوشیار منظورمن اینه که اوناییکه تراز خییلی بالا آوردن ولی سهمیه ایثارگری دارن توسهمیه آزادپذیرفته میشن؟؟؟؟ یابتیدصبرکنم عملکرد کانون رو ببینیم؟
  واقعاسرنوشت من به تبصره ماده ۳ بستگی داره

 14. سلام من رتبه ی‌ ۲۷۵ کانون مذکز‌ سهمیه ی‌ ازاد‌‌ رو کسب کردم میخواستم بدونم چقدر‌ شانس‌ قبولی در شهر‌‌‌ تهران با‌ توجه به افزایش سهمیه ی ایثارگری‌ رو دارم
  ا صولا شهر تهران چند نفر کاراموز‌ میگیره

 15. سلام وقت بخیر . بنده رتبه ۹ سهمیه قزوین رو آوردم ضفیت اعلام شده ۵۰ نفر است و بنده ۷۵ درصد تراز نفر ۳۵ رو آوردم. ولی طی صحبتهایی که با اعضای کانون داشتم بین خودشان اختلاف است که آیا ملاک معدل است یا تراز؟ اگر ملاک معدل باشه بنده نمیتونم ۷۰ درصد رو کسب کنم ولی اگر ملاک تراز باشه میتونم. لطفا راهتمایی کنید. ممنونم

  1. سلام

   در این مورد جای هیچ بحثی نیست، ملاک طبق اعلام در آگهی آزمون و رویه سال های گذشته و تاکید و تکرار ریاست اسکودا همان نمره کل تراز است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا