اطلاعیه جهاد دانشگاهی درباره نتایج آزمون استخدامی قوه قضاییه ۱۴۰۰

پایگاه خبری اختبار- مرکز آزمون‌های جهاد دانشگاهی در اطلاعیه‌ای که امروز، ۲۸ اردیبهشت،‌ منتشر کرد توضیحاتی درباره سهمیه‌های آزمون، نحوه محاسبه حدنصاب، نحوه محاسبه نمرات در کارنامه، نحوه محاسبه نمره آخرین فرد قبولی و برخی واژه‌های مندرج در کارنامه آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضاییه سال ۱۴۰۰ ارائه داد.

آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضاییه در اسفند ۱۴۰۰ برگزار و نتایج اولیه آن در ۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ اعلام شد.

برای مطالعه تمام مطالب مربوط به آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضاییه کلیک کنید

متن کامل این اطلاعیه را در ادامه بخوانید:

۱. سهمیه بومی

به استناد بند ۳ صفحه ۸ دفترچه راهنمای ثبت‌نام، نمره نهایی داوطلبان بومی با ضریب یک و چهار دهم(۱.۴) محاسبه گردیده و این ضریب به شغل‌محل‌های شهرستان مراکز استان و شهرستان تهران تعلق نمی‌گیرد. بنابراین ضریب مذکور صرفاً به داوطلبانی تعلق گرفته که علاوه بر انتخاب گزینه بومی بودن در فرم ثبت‌نام، شغل محل انتخابی آنها مربوط به شهرستان مرکز استان یا شهرستان تهران نبوده است. لذا عدم لحاظ نمودن ضریب بومی برای تمام مشاغل شهرستان‌های مراکز استانها، مستند به دفترچه راهنمای ثبت‌نام و امری قانونی می‌باشد.

۲. سهمیه‌های ۵ و ۲۵ درصد ایثارگران و ۳ درصد معلولان

در تعدادی از ردیف‌های بخش دهم(فهرست شغل‌محل‌ها)، سهمیه‌ای برای داوطلبان ۵ و ۲۵ درصد ایثارگران و ۳ درصد معلولان لحاظ شده است، لذا این داوطلبان در صورت انتخاب ردیف‌های مذکور، از این سهمیه بهره‌مند شده‌اند.

افراد دارای این سهمیه‌ها، جهت پذیرش و معرفی به مرحله بررسی مدارک در رقابت با سایر داوطلبان همان سهمیه، لازم است نمره بالاتری را کسب نمایند. بنابراین نفرات برتر این سهمیه‌ها تا سقف ۲ برابر ظرفیت به مرحله بعد معرفی شده و سایر داوطلبان دارای این سهمیه‌ها، در صورت داشتن حد نصاب لازم، در سهمیه آزاد رقابت داده شده‌اند.

شایان ذکر است، چنانچه در شغل‌محل‌های انتخابی داوطلبان دارای این سهمیه، مجوز جداگانه‌ای لحاظ نشده باشد، این افراد به مانند داوطلبان آزاد تلقی شده و جهت رقابت تابع شرایط داوطلبان سهمیه‌ آزاد می‌باشند.

ضمناً چنانچه سهمیه‌ای از مشاغل مربوط به ایثارگران و معلولان تکمیل نشده باشد، سهمیه مذکور به سهمیه داوطلبان آزاد اضافه شده است.

۳. سهمیه اختصاص یافته به داوطلبان دارای سابقه کار در شورای حل اختلاف

– این سهمیه در زمان شروع ثبت‌نام به صورت جداگانه در دفترچه راهنما مشخص نشده بود، به همین دلیل در فرم ثبت‌نام به عنوان یک «سهمیه استخدامی جداگانه» در نظر گرفته نشده است و صرفاً میزان سابقه کار این داوطلبان جهت کمک به شرایط سنی آنان، در فرم ثبت‌نام لحاظ گردیده است.

در نتیجه، سهمیه‌ای با عنوان «شورای حل اختلاف» در فرم ثبت‌نامی، کارت ورود به جلسه و کارنامه این داوطلبان ثبت نشده و چنین عنوانی وجود ندارد. اما این سهمیه برای داوطلبانی که میزان سابقه کار در شورای حل اختلاف را در فرم ثبت‌نامی خود ثبت نموده‌اند و در شغل‌محل انتخابی آنان سهمیه‌ شورای حل اختلاف لحاظ شده است(طبق اطلاعیه شماره ۲)، به صورت خودکار محاسبه گردیده است.

– در مرحله اعلام نتیجه، کلیه داوطلبانی که دارای سابقه کار در شورای حل اختلاف بودند، در سهمیه مربوط به شورای حل اختلاف رقابت داده شده‌اند.

– نکته مهم این که، برای افراد دارای سابقه کار در شورای حل اختلاف، کسب حدنصاب آزمون الزامی بوده و افراد برتر تا سقف دو برابر مورد نیاز در سهمیه، بر اساس بیشترین امتیاز مکتسبه به مرحله بعد معرفی شده‌اند و درصورت عدم کسب حدنصاب، داوطلبان در این سهمیه و در سهمیه آزاد، امکان رقابت نداشته‌اند.

– شایان ذکر است افرادی که هم سهمیه ایثارگری و هم سهمیه شورای حل اختلاف داشته‌اند، ابتدا در سهمیه ایثارگری و در صورت عدم موفقیت، در سهمیه شورای حل اختلاف و سپس در سهمیه آزاد مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

 ۴. عدم وجود ضریب برای سهمیه‌های ایثارگری، معلولان و شورای حل اختلاف

همانگونه که در بندهای فوق نیز اشاره شده است، برای داوطلبان دارای سهمیه‌ ایثارگران، معلولان و همچنین شورای حل اختلاف، صرفاً در برخی از شغل محل‌ها، مجوزهای اختصاصی در نظر گرفته شده است و برای این داوطلبان، ضریب خاصی در آزمون کتبی منظور نمی‌شود.

۵.نحوه محاسبه حدنصاب

 حدنصاب آزمون در هر شغل استان محاسبه شده است و برابر با ۵۰ درصد بالاترین نمره کسب شده در هر شغل استان بوده است. به عنوان مثال اگر برای شغل متصدی امور دفتری بالاترین نمره استان الف ۷۸.۵ باشد، حد نصاب این شغل در همان استان ۳۹.۲۵ می‌باشد.

لذا همه داوطلبان این شغل در این استان جهت رقابت، نیاز به کسب حدنصاب(به جز سهمیه‌های مرتبط با ایثارگران) و جهت معرفی به مرحله بررسی مدارک نیاز به کسب نمره برتر و قرارگرفتن در لیست افراد دو برابر ظرفیت در بین داوطلبان شغل محل ثبت‌نامی دارند.

۶. نحوه محاسبه نمرات در کارنامه

– با فرض اینکه تعداد سوالات یک درس ده سوال باشد، برای هر پاسخ صحیح ۱۰ نمره و به ازای هر سه پاسخ غلط، ۱۰ نمره منفی لحاظ شده است.

به عنوان مثال، چنانچه از یک درس ۱۰ سوالی، ۲ پاسخ صحیح و ۶ پاسخ غلط و دو سوال هم بدون جواب باشد، درصد درس مذکور در کارنامه صفر منظور می‌گردد.

– نمره هر درس از مجموع ۱۰۰ نمره محاسبه شده است.

– از میانگین نمرات دروس بخش عمومی، «نمره عمومی» و از میانگین نمرات دروس بخش تخصصی، «نمره تخصصی» به دست آمده است.

– نمره نهایی هر داوطلب، نیز از مجموع ۴۰ درصد نمره دروس عمومی و ۶۰  درصد نمره دروس تخصصی محاسبه شده است.

– برای داوطلبان بومی ضریب ۱.۴ و برای حافظان قرآن ضریب ۱.۱ در نظر گرفته شده و نمرات نهایی این داوطلبان با همین ضرایب محاسبه شده است.

 ۷. نحوه محاسبه نمره آخرین فرد قبولی

نمره آخرین فرد قبولی برای هر شغل محل سهمیه متفاوت است، به عبارتی، نمره آخرین فرد قبولی به شغل محل انتخابی هر داوطلب و سهمیه آن مرتبط بوده و به همین دلیل، در کارنامه‌های مختلف، این نمرات با هم اختلاف دارند.

۸. توضیح برخی واژه‌های مندرج در کارنامه

الف – پذیرفته نشده:

کسی است که حد نصاب آزمون را کسب کرده است ولی نمره وی از آخرین فرد قبولی کمتر است. مثلا اگر در شغل محلی ۶ نفر ظرفیت وجود داشته، بر اساس مستندات دفترچه حداکثر ۱۲ نفر به مرحله بررسی مدارک و مصاحبه معرفی شده‌اند. بنابراین نمره فرد پذیرفته نشده از ۱۲ نفر اول آن شغل محل، کمتر است.

ب – مردود:

فردی است که حد نصاب لازم را کسب نکرده است.

ج – معرفی شده برای بررسی مدارک:

داوطلبی است که در مرحله آزمون کتبی پذیرفته شده و برای بررسی مدارک معرفی شده است. چنانچه این داوطلبان، فاقد شرایط مندرج در دفترچه راهنمای ثبت‌نام باشند، از راهیابی به مرحله مصاحبه منع خواهند شد.

د – نمره آخرین فرد قبولی در «سهمیه آزاد»

در هر شغل محل حداکثر به تعداد ۲ برابر ظرفیت مورد نیاز، به ترتیب بالاترین نمره کسب شده، به مرحله بررسی مدارک معرفی شده‌اند.

نمره آخرین فردی که در سهمیه آزاد پذیرفته شده و  برای مرحله بررسی مدارک معرفی شده است، به عنوان نمره آخرین فرد قبولی در «سهمیه آزاد» اعلام شده است.

ه – نمره آخرین فرد قبولی در «سهمیه ثبت‌نامی»

این مورد برای داوطلبانی که دارای سهمیه‌های ۵ و ۲۵ درصد ایثارگران یا ۳ درصد معلولان بوده و یا برای داوطلبانی که در سهمیه شورای حل اختلاف ثبت‌نام کرده‌اند، نمایش داده شده است.

این داوطلبان در سهمیه خود رقابت داده شده و در صورتی که در سهمیه ثبت‌نامی برای مرحله بعدی معرفی نشده باشند، در کارنامه خود عنوان نمره آخرین فرد قبولی در «سهمیه ثبت‌نامی» را مشاهده می‌کنند، که منظور نمره آخرین فرد پذیرفته شده در همان سهمیه و در شغل‌محل ثبت‌نامی است.

البته این داوطلبان، در صورت داشتن حدنصاب، در سهمیه آزاد نیز رقابت داده شده‌اند و به همین دلیل نمره آخرین فرد قبولی در سهمیه آزاد نیز در کارنامه برای ایشان قابل مشاهده است.

۹. تقاضای بررسی نمرات دروس خاص یا کل دروس

بر اساس تقاضای ثبت شده مبنی بر بازنگری در تصحیح پاسخنامه، تعداد زیادی از دروس پاسخنامه‌ها(در شغل‌های مختلف) مورد تصحیح مجدد قرارگرفت، و با توجه به صحت کلیدها و راستی‌آزمایی مجدد سامانه، هیچ‌گونه تغییری در نمرات چه به صورت تک درس و چه به صورت کلی ایجاد نشده است.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

‫۵ دیدگاه ها

  1. این نمره اخرین فرد قبولی رو از کجا میشه دید؟تو کارنامه من همچین چیزی نیست،لطفا راهنمایی کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا