آیین نامه وزارت دادگستری راجع به ماده ۲۷۹ و ۲۸۸ قانون امور حسبی

مصوب 1322,00,00

آیین نامه وزارت دادگستری راجع به ماده ۲۷۹ و ۲۸۸ قانون امور حسبی

مصوب ۱۳۲۲,۰۰,۰۰

نظر بماده ۲۷۹ و ۲۸۸ قانون امورحسبی وزارت دادگستری مقرر میدارد

۱ـ وزارت دادگستری بهر یک از دادگاههای شهرستان و بخش و دادستان شهرستان و دفتر امور محجورین و تحریر ترکه و دفتر اسناد رسمی که مقتضی بداند اجازه میدهد که وصیت نامه سری را در حوزه خود یا حوزه که از طرف وزارت دادگستری معین میشود بطریق امانت نگاهداری نمایند.

۲ـ اشخاصی که بخواهند وصیت نامه سری خود را امانت گذارند باید در اداره ثبت اسناد یا یکی از محل‌های مذکور در ماده فوق که از طرف وزارت دادگستری مجاز باشد امانت گذارند.

۳ـ اتباع دولت ایران در خارجه میتوانند وصیت نامه سری خود را در کنسولگری دولت ایران امانت گذارند و همچنین اتباع خارجه در ایران میتوانند وصیت نامه سری خود را در کنسولگری دولت متبوع خود امانت گذارند.

۴ـ ترتیب امانت گذاردن وصیت نامه سری در هر یک از محل های نامبرده کنسولگری و استرداد آن بطریقی است که برای امانت گذاردن اسناد رسمی و استرداد آنها در اداره ثبت اسناد مقرر است و وظایفی که در قانون ثبت اسناد برای مسئول دفتر مقرر است بعهده متصدی یکی از محل های نامبرده که وصیت ‌نامه در آنجا سپرده میشود خواهد بود.

۵ـ هر یک از محل های مذکور که وصیت نامه سری به‌ آنجا سپرده شده مکلف است بطریقی که در قانون امور حسبی مقرر است بعد از اطلاع بفوت موصی وصیت نامه را بدادگاه بخش که برای رسیدگی بامور راجع بترکه متوفی صالح است بفرستند.

وزیر دادگستری – علی اصغر حکمت

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا