کتابفروشی حقوقی دادبازار و خرید اینترنتی کتاب حقوق و آزمون وکالت و قضاوت با تخفیف

مدارک مورد نیاز جهت دریافت خدمات در مراکز پزشکی قانونی

مدارک مورد نیاز جهت دریافت خدمات در مراکز پزشکی قانونی

معاینات پزشکی برای مصدومین ناشی از نزاع، تصادف و حوادث کار:
  – نامه از مراجع قضایی یا انتظامی
  – کارت شناسایی معتبر یا دو قطعه عکس تمام رخ
  – پرداخت تعرفه تعیین شده

معاینه بر بالین بیمار(معاینه خارج از سازمان) :
  – نامه از مراجع قضایی
  – دو قطعه عکس تمام رخ
  – شناسنامه و تصویر از صفحه اول آن
  – کروکی محل معاینه
  – پرداخت تعرفه تعیین شده

معاینات روانپزشکی، بررسی رشادت و اهدای عضو :
  – نامه از مراجع قضایی 
  – دو قطعه عکس تمام رخ
  – کارت شناسایی معتبر
  – پرداخت تعرفه تعیین شده
 
معاینات از کار افتادگی :
  – نامه از مراجع ذی صلاح
  – دو قطعه عکس تمام رخ
  – کارت شناسایی معتبر
  – پرداخت تعرفه تعیین شده
 
بررسی گواهی استعلاجی :
  – نامه از مرجع قضایی
  – کارت شناسایی معتبر
  – ارائه گواهی پزشک معالج به همراه نسخه دارویی و سایر مدارک پزشکی مرتبط
  – پرداخت تعرفه تعیین شده
 
معاینات و آزمایشات استخدامی:
  – معرفی نامه از مرجع قضایی
  – چهار قطعه عکس تمام رخ
  – کارت شناسایی معتبر
  – هزینه قابل پرداخت برابر با مجموع معاینات و آزمایشات صورت گرفته می باشد.

آزمایشات اعتیاد و الکل:
  – نامه از مراجع قضایی یا انتظامی
  – کارت شناسایی معتبر
  – دو قطعه عکس تمام رخ
  – پرداخت تعرفه تعیین شده
 
آزمایش بررسی بارداری:
  – نامه از مرجع قضایی
  – سه قطعه عکس تمام رخ
  – کارت شناسایی معتبر
  – پرداخت تعرفه تعیین شده
 
معاینات و آزمایشات قبول فرزند:
  – نامه از مراجع قضایی
  – چهار قطعه عکس تمام رخ از هر کدام از زوجین
  – پرداخت تعرفه تعیین شده
  – شناسنامه زوجین

کارشناسی کمیسیون پزشکی :
  – نامه از مراجع قضایی
  – ارائه مدارک مورد نیاز
  – پرداخت تعرفه تعیین شده
 
معاینات جهت اظهار نظر تحمل کیفر :
  – نامه از مرجع قضایی
  – دو قطعه عکس تمام رخ
  – کارت شناسایی معتبر
  – پرداخت تعرفه تعیین شده
 
صدور مجوز سقط درمانی :
  – ارائه شناسنامه زن و شوهر
  – سه قطعه عکس تمام رخ
  – تصویر صفحه اول و دوم شناسنامه ها
  – معرفی نامه از پزشک متخصص معالج به همراه سونوگرافی معتبر
  – پرداخت تعرفه تعیین شده
  – حضور زوجین در این معاینه الزامی می باشد.

معاینه بکارت و لواط با معرفی نامه از مراجع قضایی:
  – نامه از مرجع قضایی
  – دو قطعه عکس تمام رخ
  – کارت شناسایی معتبر
  – پرداخت تعرفه تعیین شده
 
تعیین نسبت پدر و فرزندی از طریق گروه های خونی:
  – نامه از مرجع قضایی
  – اصل و تصویر شناسنامه ها
  – 4 قطعه عکس از هر نفر
  – پرداخت تعرفه تعیین شده

آزمایش DNA:
  – نامه از مرجع قضایی
  – 4 قطعه عکس از هر نفر
  – پپرداخت تعرفه تعیین شده
 
معاینه جسد و صدور جواز دفن:
  – نامه از مرجع قضایی
  – اصل و تصویر شناسنامه متوفی
  – نامه بیمارستان در صورت لزوم
  – پرداخت تعرفه تعیین شده
  – اصل و تصویر شناسنامه یکی از بستگان درجه یک

 صدور گواهی فوت :
  – درخواست کتبی یکی از بستگان درجه یک متوفی
  – اصل و تصویر شناسنامه متوفی
  – اصل و تصویر شناسنامه بستگان درجه یک
  – صدور گواهی فوت برای اجساد معاینه شده در پزشکی قانونی رایگان می باشد.

معاینات و آزمایشات مربوط به صدور مجوز اهدای جنین:
  – نامه از مرجع قضایی
  – شناسنامه زوجین
  – چهار قطعه عکس از هرکدام از زوجین
  – پرداخت تعرفه تعیین شده
 
معاینه تعیین سن:
– نامه مرجع قضایی
– دو قطعه عکس تمام رخ
– کارت شناسایی معتبر
– کپی صفحه اول شناسنامه
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا