‌قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (‌در امور مدنی)

‌قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (‌در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹/۰۱/۲۱ با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ متن pdf قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی را از اینجا دانلود کنید ‌کتاب اول – در امور مدنی ‌کلیات ‌ماده ۱ – آیین‌دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام … ادامه خواندن ‌قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (‌در امور مدنی)