گزارش مشروح چهل و پنجمین جلسه هیات مدیره کانون وکلای مرکز

گزارش مشروح چهل و پنجمین جلسه هیات مدیره کانون وکلای مرکز

یک شنبه ۴ آبان ۱۳۹۳

منبع: صفحه دکتر محمد رضا کامیار

نویسنده گزارش: سمیه سیدباقری

در ساعت ۹:۲۵ دقیقه صبح جلسه با حضور آقایان جناب مصباح، محمدنبی، فرض‌پور ماچیانی، سمامی، حامد‌توسلی، احمدی‌لاکلایه، علیزاده‌طباطبایی، کامیار، خانم ضرابی، امینی، دیوسالار، شهبازی و مالکی تشکیل گردید. جناب آقای نجفی توانا به جهت شرکت درهمایش ای بی ای به کشور ژاپن سفر کرده و ریاست جلسه با جناب آقای مصباح می باشد. جلسه با تلاوت آیاتی چند از کلام الهی آغاز گردید و نطق پیش از دستور در فضای غیرعلنی تا ساعت ۱۰:۴۰ دقیقه ادامه پیدا کرد. پس از علنی شدن جلسه آقای کامیار دستور جلسه قبل را بیان نمودند.

اولین دستو جلسه موضوع بررسی تقاضای هیات مدیره کانون سردفتران برای تجدید‌نظر در منع اشتغال سردفتران در حرفه وکالت بود.

آقای محمد نبی بیان داشتند: بعد از مصوبه ۲۶-۶-۹۳ هیات مدیره کانون وکلا مبنی بر این که سردفتران نمی توانند هم وکالت نمایند هم اشتغال به سردفتری داشته باشند هیات مدیره کانون سردفتران نامه مفصلی تنظیم نموده‌اند و از کانون تقاضا نموده‌اند در مصوبه فوق تجدید نظر نمایند. البته مصوبه بعد از تحقیقات کامل تنظیم شده است اما درصدد هستیم پاسخ مستدلی را در دستور کار قرار دهیم.

آقای امینی: چون با مطالعه، این مصوبه تنظیم شده است و مورد اعتراض آنان می باشد فلذا به کمیسیون حقوقی کانون جهت اظهار‌نظر مشورتی ارجاع دهیم.
آقای کامیار: پیشنهاد آقای امینی مناسب است ولی یادآوری می کنم بعد از تنظیم مصوبه توسط هیات مدیره کانون یکی از مقامات آن جا در مصاحبه ای که در سایت کانون سردفتران می باشد حمله به مبانی استدلالی کانون کرده و به کانون به نحوی توهین نموده‌اند. به نظرم لازم است روابط عمومی موضوعات مرتبط با کانون را که در سایت ها و جراید منعکس می شود جمع آوری کند از جمله همین اقدام کانون سر‌دفتران را تا بتوان به موقع پیگیری نمود و در این زمینه هم عکس‌العملی داشته باشیم.

آقای حامد‌ توسلی: با نظر آقای امینی موافق بودم ولی با توجه به صحبت های آقای کامیار ایشان پرینت بگیرند و با مطالعه آن در دستور کار سه شنبه قرار دهیم.

آقای محمد نبی: تقاضا نموده‌ اند در ممنوعیت اشتغال همزمان سردفتران ازدواج وطلاق و وکالت تجدید‌نظر شود و بحث ماده ۱۳ و ۱۵ مطرح گردیده است و چند اظهار‌‌نظر از کمیسیون قوانین قوه قضاییه نیز ضمیمه تقاضا می باشد و هیات مدیره به عنوان مجموعه فرهیخته کل جامعه حقوقی باید اعلام نظر نماید. همچنین موردی را که آقای دکتر کامیار نیز اشاره نمودند از طریق روابط عمومی پیگیری شود اما پاسخ به توهین آنان به آینده موکول می شود و مانع تعلیق در تصمیم گیری در این زمینه نمی باشد. بنابراین اظهار‌نظر در این امر پس از ارجاع به کمیسیون حقوقی و ضمن پاسخ مستدل خواهد بود. و ناگفته نماند کمیسیون حقوقی نیز هنوز به طور جدی فعالیت خود را آغاز ننموده است.

آقای امینی: فلسفه این گونه تفسیر رسیدن به یک حق است، ما در کشورمان گرفتار نبود شغل هستیم و مسائل کار چاق کنی، حال منطقی نیست به سر‌دفتران اجازه دهیم هم سر‌دفتر باشند و هم وکیل، منصفانه نیست به آن ها حق داشتن دو شغل را اعطا کنیم.

آقای دیوسالار: سر دفتر تابع سازمان ثبت اسناد و املاک است حتی مرخصی او زیر نظر سازمان ثبت می باشد، وکیل با توجه به شان و استقلال کانون نمی تواند سر‌دفتر هم باشد و تحت نظارت سازمان ثبت.

آقای محمد‌نبی: اسناد ضمیمه شده به تقاضای هیات مدیره سر‌دفتران، در دادسرای انتظامی در سال ۸۹ آرایی صادر شده و به سر‌دفتران حق داده‌اند که: " سردفتری ازدواج و طلاق دولتی نیست لذا مغایرتی با وکالت ندارد"

آقای مالکی: در رد تقاضای آن ها تردیدی نیست اما پیشنهاد دارم به کمیسیون حقوقی ارجاع شود و با پاسخ قوی و مستدل حقوقی، استدلال آن ها را رد کنیم. در ضمن کمیسیون روابط عمومی به صورت هفتگی مسائل مربوط به وکالت که در جراید و سایت ها منتشر می شود را در اختیار هیات رییسه کانون وکلا قرار دهد، و موارد لازم و ضروری به تشخیص هیات رییسه در دستور کار هیات مدیره قرار گیرد.

آقای کامیار: با نظر آقای مالکی موافقم در شان ما نیست بدون بررسی و استدلال تصمیم بگیریم و بدون استماع استدلال کمیسیون حقوقی نظر دهیم.

آقای محمدنبی: از روابط عمومی بخواهیم یادداشت آن ها در سایت و توهین و حمله به کانون را پیگیری و پاسخی تهیه نماید و با آقای کامیار درمیان نهند.

آقای دیوسالار: به عنوان نماینده هیات مدیره و رابط کمیسیون حقوقی در این زمینه اقدام خواهم کرد.

آقای احمدی لاکلایه: در کمیسیون روابط عمومی هستم و می توانم نماینده هیات مدیره نیز باشم، و مطالب مهمی که در روابط عمومی علیه کانون مطرح می شود را رصد می کنم و به هیات مدیره گزارش می دهم، بهتر است هر کمیسیون مسولیت های مربوطه را به عهده گیرد.

بعد از پایان مذاکره مصوبه " تقاضای هیات مدیره کانون سردفتران جهت تنظیم پاسخ مستدل به کمیسیون حقوقی ارجاع شود" با اتفاق آرا تصویب شد.

آقای محمد نبی: گزارش مربوط به نمایندگان هیات مدیره در هیات های حل اختلاف دارایی مطرح است.

کانون وکلا تعدادی نماینده با سابقه فعالیت و دارای تجربه در این زمینه تعین نموده است تا به نفع وکلا ودر جهت کمک به آنان در کمیسیون ها و جلسات تشکیل شده در دارایی شرکت نمایند، اما گزارشی علیه یکی از این نمایندگان به نام آقای x به دست ما رسیده، ایشان ضمن شرکت در جلسات دارایی، در جهت خلاف وظیفه عمل نموده و با وکلا بسیار تند برخورد می کردند، و معضلات و دردسرهایی برای وکلا ایجاد نموده بودند، ایشان را دعوت نمودیم.

آقای مالکی: من مطلع شدم نمایندگان کانون در جلسات دارایی شرکت نمی کنند، آن ها ضعیف عمل می کنند به ضرر کانون است.

آقای سمامی: در مورد نماینده فوق که نامبرده شد من جز خوبی چیزی نشنیده‌ام، من این شخص را نمی شناسم و تا به حال ایشان را ندیده‌ام اما بر اساس اطلاعات به دست آمده تمام زمان خود را برای انجام وظایفش گذاشته است. پیشنهاد دارم اعضای کمیسیون مالیاتی را دعوت نماییم و توجیه نماییم تا دفاعیات قوی تری در جهت حقوق همکاران داشته باشند.

آقای محمدنبی: دوجلسه به اتفاق جناب دیوسالار و حدودا سه جلسه به اتفاق جناب امینی با نمایندگان داشتیم و فی الحال هم آنها را رصد می کنیم. با جناب مصباح هماهنگ نمودم تا این موضوع مطرح شود و که اگر به دوستان اطلاعات این چنین عارض می گردد و به استحضارشان می رسد، جهت پیگیری مطرح نمایند.

آقای حامدتوسلی: من ده سال قبل مشاور حقوقی شورای شهر تهران بودم ان زمان دارایی بیست نفر نیرو از شورای شهر تقاضا کرد که نماینده در کمیسیون ها باشند، قانون پیش بینی کرده افراد برای دو سال به عنوان نماینده باشند الان چند دوره از آن شورا می گذرد ولی نمایندگان هنوز مشغول هستند چرا که با هم کنار می آیند، به نظرم بهتر است کانون به آن ها حقوق دهد حتی اگر ضرر کنیم تا بدهکار به دارایی نباشیمآ این مسئله که مطرح نمودید دقیقا مشابه با تجربه من است.

آقای امینی: راجع به بخشنامه مربوط به گزارش فصلی مقرر شد به همراه جناب دیوسالار اقداماتی انجام دهیم ولی تمام زحمات را آقای دیوسالار متقبل شدند و من هم در حد توان کمک کردم به هرحال به زودی اخباری می رسد.

آقای دیوسالار: پرونده در شعبه … دیوان عدالت اداری آماده برای صدور دستورموقت است و من هم از زحمات آقای امینی تشکر می کنم.

آقای محمدنبی: اگر رای رسید در سایت می گذاریم و برای کسانی که صورت معاملات فصلی تنظیم ننموده‌اند قابل استفاده خواهد بود تا مورد جریمه قرار نگیرند.

دستور بعدی جلسه: پیشنهاد آقای امینی راجع به شیوه تجدید نظر در تصمیمات کمیسیون کارآموزی

آقای امینی: من در کمیسیون کارآموزی در هیات اختبار بودم، تصمیمات کمیسیون در راستای تجدید دوره، تمدید دوره و … تصمیمات قابل تجدید نظر در هیات مدیره می باشد، اما یک هیات تجدید نظر برای رسیدگی تعیین شده و بعضا دیده شده که رسیدگی آن ها ممکن است یک ماه طول بکشد و عملا تمدید استمرار پیدا می کند، هم تعصب ایجاد می کند و هم اعتبار و شان کمیسیون را زیر سوال می برد. پیشنهاد مشخص من این است چون تصمیمات کمیسیون قابل اعتراض در هیات مدیره است و نظر هیات مدیره قطعی و لازم الاجراست و هیات تجدید نظر حتی اگر از اعضای هیات مدیره هم باشند نمی توانند تصمیم قطعی بگیرند، همچنین پیشنهاد دارم اعضای هیات تجدیدنظر نایب رییس جناب مصباح و دو عضو دیگر هیات مدیره تعین شوند که موظف باشند حداکثر ظرف ده روز نسبت به تصمیم کمیسیون و اعتراض کارآموز اظهار نظر و رسیدگی و پرونده را به نظر هیات مدیره برای اظهار نظر نهایی برسانند غیر از این موجب اطاله و هم اجرای تصمیم قابل اعتراض خواهد بود و اگر تصمیمی از مرجع بدوی صادر شود و مرجع اعتراض هم همان مرجع بدوی باشد مقبول نیست.

آقای سمامی: اگر فرض را بر کمیته الف هم بگذاریم آقای مصباح به عنوان رییس کمیته الف و بنده به عنوان بازرس و آقای مالکی هم مرجع تجدید نظر این موضوع باشیم با توجه به تخصصی که هر سه در امور کارآموزان داریم.

خانم ضرابی: تصمیم در این زمینه را موکول به تغیییر آیین نامه نماییم.

آقای مالکی: اصل پیشنهاد منطقی است، مرجع تجدیدنظر در همه سیستم ها جدا از مرجع بدوی است و هیچ منافاتی ندارد و اگر آیین نامه در آینده تصویب شود اعلام می کنیم مرجع تجدید نظر چند نفر از اعضای خارج از کمیسیون با انتخاب هیات مدیره باشد، تصویب کاملا ضروری است.

آقای فرض پور: کمیسیون تجدیدنظر اگر از اعضای بدوی باشند خلاف مبانی حقوقی و اخلاقی است. کمیسیون کارآموزی اگر حق ابطال پروانه را داشته باشد بر خلاف قانون است حتی اگر اعضای تجدید نظر خارج از بدوی باشند، در هر صورت تصمیم نهایی با هیات مدیره خواهد بود.

نهایتا به اتفاق آرا تصویب شد : کلیه تصمیمات کمیسیون کارآموزی در مورد انجام تکالیف و رسیدگی مربوط به شرح وظایف کارآموزان وکالت که قابل اعتراض در هیات مدیره است بدوا به کمیته الف ارسال و ظرف ده روز آن کمیته نظر خود را به هیات مدیره منعکس تا اظهار نظر نهایی انجام شود و هیات تجدید نظر موجود منحل اعلام می شود.

توضیحا کمیته تخصصی رسیدگی و بررسی اولیه می نماید و نظر نهایی را هیات مدیره خواهد داد.

دستورات بعدی جلسه حدودا در ساعت ۱۱:۴۰ دقیقه در فضای غیرعلنی برگزار و جلسه ساعت ١۴:۴۵ پایان یافت.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا