عضويت در کانال تلگرام اختبار
چهارشنبه , ۳۰ مرداد ۱۳۹۸
انجمن علمی آیین دادرسی مدنی ایران صفحه اینستاگرام پایگاه خبری اختبار ماهنامه حقوقی وکلا-جلد-دوم
آخرین مطالب
خانه » آزمون های حقوقی » آزمون وکالت » کلید سوالات آزمون وکالت ۹۴

هوالوکیل فروشگاه کتب حقوقی بسته های جامع سرعتی آزمون قضاوت و وکالت موسسه جی5

کلید سوالات آزمون وکالت ۹۴

Share Button

کلید سوالات آزمون وکالت ۹۴

بر اساس اعلام از سوی اسکودا توسط سازمان سنجش آموزش کشور

دفترچه سوالات آزمون وکالت ۹۴ را می توانید از اینجا دریافت کنید

دفترچه A

شماره سوال

گزینه صحیح

۱ ۱
۲ ۴
۳ ۲
۴ ۱
۵ ۳
۶ ۳
۷ ۴
۸ ۲
۹ ۴
۱۰ ۱
۱۱ ۲
۱۲ ۲
۱۳ ۴
۱۴ ۳
۱۵ ۱
۱۶ ۱
۱۷ ۳
۱۸ ۲
۱۹ ۴
۲۰ ۳
۲۱ ۴
۲۲ ۲
۲۳ ۲
۲۴ ۳
۲۵ ۱
۲۶ ۴
۲۷ ۳
۲۸ ۲
۲۹ ۴
۳۰ ۱

شماره سوال

گزینه صحیح

۳۱ ۲
۳۲ ۱
۳۳ ۳
۳۴ ۴
۳۵ ۲
۳۶ ۴
۳۷ ۳
۳۸ ۱
۳۹ ۱
۴۰ ۳
۴۱ ۴
۴۲ ۳
۴۳ ۲
۴۴ ۳
۴۵ ۲
۴۶ ۱
۴۷ ۴
۴۸ حذف
۴۹ ۱
۵۰ ۲
۵۱ حذف
۵۲ ۱
۵۳ ۳
۵۴ ۲
۵۵ ۴
۵۶ ۱
۵۷ ۳
۵۸ ۱
۵۹ ۴
۶۰ ۲

شماره سوال

گزینه صحیح

۶۱ ۳
۶۲ ۱
۶۳ ۱
۶۴ ۴
۶۵ ۲
۶۶ ۳
۶۷ ۲
۶۸ ۲
۶۹ ۴
۷۰ ۳
۷۱ ۴
۷۲ ۱
۷۳ ۲
۷۴ ۴
۷۵ ۴
۷۶ ۳
۷۷ ۱
۷۸ ۲
۷۹ ۲
۸۰ ۱
۸۱ ۳
۸۲ ۲
۸۳ ۴
۸۴ ۴
۸۵ ۱
۸۶ ۳
۸۷ ۴
۸۸ ۲
۸۹ ۱
۹۰ ۱

شماره سوال

گزینه صحیح

۹۱ ۴
۹۲ ۳
۹۳ ۱
۹۴ ۴
۹۵ ۲
۹۶ ۳
۹۷ ۲
۹۸ ۲
۹۹ ۱
۱۰۰ ۳
۱۰۱ ۲
۱۰۲ ۱
۱۰۳ ۴
۱۰۴ ۴
۱۰۵ ۳
۱۰۶ ۱
۱۰۷ ۴
۱۰۸ ۲
۱۰۹ ۳
۱۱۰ ۱
۱۱۱ ۱
۱۱۲ ۲
۱۱۳ ۴
۱۱۴ ۳
۱۱۵ ۴
۱۱۶ ۱
۱۱۷ ۳
۱۱۸ ۲
۱۱۹ ۲
۱۲۰ ۳

 

دفترچه B

شماره سوال گزینه صحیح
۱ ۳
۲ ۲
۳ ۴
۴ ۳
۵ ۱
۶ ۱
۷ ۲
۸ ۴
۹ ۲
۱۰ ۳
۱۱ ۴
۱۲ ۴
۱۳ ۲
۱۴ ۱
۱۵ ۳
۱۶ ۳
۱۷ ۱
۱۸ ۴
۱۹ ۲
۲۰ ۱
۲۱ ۲
۲۲ ۴
۲۳ ۴
۲۴ ۱
۲۵ ۳
۲۶ ۲
۲۷ ۱
۲۸ ۴
۲۹ ۲
۳۰ ۳
شماره سوال گزینه صحیح
۳۱ ۴
۳۲ ۳
۳۳ ۱
۳۴ ۲
۳۵ ۴
۳۶ ۲
۳۷ ۱
۳۸ ۳
۳۹ ۳
۴۰ ۱
۴۱ ۲
۴۲ ۱
۴۳ ۴
۴۴ ۱
۴۵ ۴
۴۶ ۳
۴۷ ۲
۴۸ حذف
۴۹ ۳
۵۰ ۴
۵۱ حذف
۵۲ ۳
۵۳ ۱
۵۴ ۴
۵۵ ۲
۵۶ ۳
۵۷ ۱
۵۸ ۳
۵۹ ۲
۶۰ ۴
شماره سوال گزینه صحیح
۶۱ ۱
۶۲ ۳
۶۳ ۳
۶۴ ۲
۶۵ ۴
۶۶ ۱
۶۷ ۴
۶۸ ۴
۶۹ ۲
۷۰ ۱
۷۱ ۲
۷۲ ۳
۷۳ ۴
۷۴ ۲
۷۵ ۲
۷۶ ۱
۷۷ ۳
۷۸ ۴
۷۹ ۴
۸۰ ۳
۸۱ ۱
۸۲ ۴
۸۳ ۲
۸۴ ۲
۸۵ ۳
۸۶ ۱
۸۷ ۲
۸۸ ۴
۸۹ ۳
۹۰ ۳
شماره سوال گزینه صحیح
۹۱ ۲
۹۲ ۱
۹۳ ۳
۹۴ ۲
۹۵ ۴
۹۶ ۱
۹۷ ۴
۹۸ ۴
۹۹ ۳
۱۰۰ ۱
۱۰۱ ۴
۱۰۲ ۳
۱۰۳ ۲
۱۰۴ ۲
۱۰۵ ۱
۱۰۶ ۳
۱۰۷ ۲
۱۰۸ ۴
۱۰۹ ۱
۱۱۰ ۳
۱۱۱ ۳
۱۱۲ ۴
۱۱۳ ۲
۱۱۴ ۱
۱۱۵ ۲
۱۱۶ ۳
۱۱۷ ۱
۱۱۸ ۴
۱۱۹ ۴
۱۲۰ ۱

 

دفترچه C

شماره سوال گزینه صحیح
۱ ۲
۲ ۱
۳ ۳
۴ ۲
۵ ۴
۶ ۴
۷ ۱
۸ ۳
۹ ۱
۱۰ ۲
۱۱ ۳
۱۲ ۳
۱۳ ۱
۱۴ ۴
۱۵ ۲
۱۶ ۲
۱۷ ۴
۱۸ ۳
۱۹ ۱
۲۰ ۴
۲۱ ۱
۲۲ ۳
۲۳ ۳
۲۴ ۴
۲۵ ۲
۲۶ ۱
۲۷ ۴
۲۸ ۳
۲۹ ۱
۳۰ ۲
شماره سوال گزینه صحیح
۳۱ ۳
۳۲ ۲
۳۳ ۴
۳۴ ۱
۳۵ ۳
۳۶ ۱
۳۷ ۴
۳۸ ۲
۳۹ ۲
۴۰ ۴
۴۱ ۱
۴۲ ۴
۴۳ ۳
۴۴ ۴
۴۵ ۳
۴۶ ۲
۴۷ ۱
۴۸ حذف
۴۹ ۲
۵۰ ۳
۵۱ حذف
۵۲ ۲
۵۳ ۴
۵۴ ۳
۵۵ ۱
۵۶ ۲
۵۷ ۴
۵۸ ۲
۵۹ ۱
۶۰ ۳
شماره سوال گزینه صحیح
۶۱ ۴
۶۲ ۲
۶۳ ۲
۶۴ ۱
۶۵ ۳
۶۶ ۴
۶۷ ۳
۶۸ ۳
۶۹ ۱
۷۰ ۴
۷۱ ۱
۷۲ ۲
۷۳ ۳
۷۴ ۱
۷۵ ۱
۷۶ ۴
۷۷ ۲
۷۸ ۳
۷۹ ۳
۸۰ ۲
۸۱ ۴
۸۲ ۳
۸۳ ۱
۸۴ ۱
۸۵ ۲
۸۶ ۴
۸۷ ۱
۸۸ ۳
۸۹ ۲
۹۰ ۲
شماره سوال گزینه صحیح
۹۱ ۱
۹۲ ۴
۹۳ ۲
۹۴ ۱
۹۵ ۳
۹۶ ۴
۹۷ ۳
۹۸ ۳
۹۹ ۲
۱۰۰ ۴
۱۰۱ ۳
۱۰۲ ۲
۱۰۳ ۱
۱۰۴ ۱
۱۰۵ ۴
۱۰۶ ۲
۱۰۷ ۱
۱۰۸ ۳
۱۰۹ ۴
۱۱۰ ۲
۱۱۱ ۲
۱۱۲ ۳
۱۱۳ ۱
۱۱۴ ۴
۱۱۵ ۱
۱۱۶ ۲
۱۱۷ ۴
۱۱۸ ۳
۱۱۹ ۳
۱۲۰ ۴
 
 

دفترچه D

شماره سوال گزینه صحیح
۱ ۴
۲ ۳
۳ ۱
۴ ۴
۵ ۲
۶ ۲
۷ ۳
۸ ۱
۹ ۳
۱۰ ۴
۱۱ ۱
۱۲ ۱
۱۳ ۳
۱۴ ۲
۱۵ ۴
۱۶ ۴
۱۷ ۲
۱۸ ۱
۱۹ ۳
۲۰ ۲
۲۱ ۳
۲۲ ۱
۲۳ ۱
۲۴ ۲
۲۵ ۴
۲۶ ۳
۲۷ ۲
۲۸ ۱
۲۹ ۳
۳۰ ۴
شماره سوال گزینه صحیح
۳۱ ۱
۳۲ ۴
۳۳ ۲
۳۴ ۳
۳۵ ۱
۳۶ ۳
۳۷ ۲
۳۸ ۴
۳۹ ۴
۴۰ ۲
۴۱ ۳
۴۲ ۲
۴۳ ۱
۴۴ ۲
۴۵ ۱
۴۶ ۴
۴۷ ۳
۴۸ حذف
۴۹ ۴
۵۰ ۱
۵۱ حذف
۵۲ ۴
۵۳ ۲
۵۴ ۱
۵۵ ۳
۵۶ ۴
۵۷ ۲
۵۸ ۴
۵۹ ۳
۶۰ ۱
شماره سوال گزینه صحیح
۶۱ ۲
۶۲ ۴
۶۳ ۴
۶۴ ۳
۶۵ ۱
۶۶ ۲
۶۷ ۱
۶۸ ۱
۶۹ ۳
۷۰ ۲
۷۱ ۳
۷۲ ۴
۷۳ ۱
۷۴ ۳
۷۵ ۳
۷۶ ۲
۷۷ ۴
۷۸ ۱
۷۹ ۱
۸۰ ۴
۸۱ ۲
۸۲ ۱
۸۳ ۳
۸۴ ۳
۸۵ ۴
۸۶ ۲
۸۷ ۳
۸۸ ۱
۸۹ ۴
۹۰ ۴
شماره سوال گزینه صحیح
۹۱ ۳
۹۲ ۲
۹۳ ۴
۹۴ ۳
۹۵ ۱
۹۶ ۲
۹۷ ۱
۹۸ ۱
۹۹ ۴
۱۰۰ ۲
۱۰۱ ۱
۱۰۲ ۴
۱۰۳ ۳
۱۰۴ ۳
۱۰۵ ۲
۱۰۶ ۴
۱۰۷ ۳
۱۰۸ ۱
۱۰۹ ۲
۱۱۰ ۴
۱۱۱ ۴
۱۱۲ ۱
۱۱۳ ۳
۱۱۴ ۲
۱۱۵ ۳
۱۱۶ ۴
۱۱۷ ۲
۱۱۸ ۱
۱۱۹ ۱
۱۲۰ ۲

← برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای دریافت تازه ترین مطالب، در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید

لینک کوتاه این نوشته: https://www.ekhtebar.com/?p=17750

۱۵۶ نظر

 1. بنده باجناب آقای حسن کاملا موافق هستم درمردهردوسوال واستدلال ایشان قوی است.درودبرشما 

 2. سلام.

  توروخدا خبری بدیداگه کی جوابامیادبخداخسته شدیم تورواون کسی که میپرستیدانقدرالکی لفتش ندیدبذاریدتکلیف خودمونوبدونیم بخداقسم داره به ماهاظلم میشه مگه میخوایدکوه بکنیدکامپیوترصحیح میکنه دیگه حداقل یه تاریخ مشخص بگیدبدترش کردید که گفتیدهرلحظه ممکنه نتایج بیاد یه تاریخ مشخص بگیدکه انقدرفشارروحی رو تحمل نکنیم این نتیجه خیلی برامون مهمه آقایون مسوول توروبه خدازودتر…

 3. ارغوان ثانی

  سلام با معدل ۱۳،۲۰۰مرکز قبول میشم؟

 4. سلام دوستان

  بدین وسیله باطلاع داوطلبان شرکت کننده در آزمون ورودی متقاضیان اخذ پروانه کارآموزی وکالت مورخ ۱۳۹۴/۹/۶ می رساند، کلید آزمون مذکور برای مشاهده داوطلبان ذینفع در آزمون اعلام می گردد.ضمناً درمورد هرگونه ابهام وسوال درکلید سوالات آزمون مراتب کتباً باقید نشانی فرستنده حداکثر تاتاریخ ۹۴/۱۰/۱۴ صرفاً از طریق نمابر شماره ۸۸۷۰۲۲۸۹-۰۲۱اعلام شود.

  منبع خبر: http://sanjesh.org//FullStory.aspx?gid=11&id=2403

  دوستان عجله کنید اعتراضاتتون رو درمورد سوالاتی که اختلافی بوده و در آزمون سوال اومده رو بفرستید برای سنجش…شاید این بی عدالتی از بین بره وبه حقمون برسیم از سالهای آینده شاهد چنین رویه اشتباهی از جانب اسکودا نباشیم…به امید موفقیت همه شما

   

 5. سلام.یه شماره نمابر در اطلاعیه جدید درسنجش گذاشته شده که کسانی که درمورد کلید ازمون وکالت ابهامی و اعتراضی دارند تا ۱۴دی به این شماره اعتراضشونو بفرستن

 6. جناب آقای هوشیار با معدل ۱۰/۹۴شانس قبولی تو کانون لرستان رو دارم؟

  تووووروخدا جواب بدید

 7. ثابل توجه دوستان عزیز و گرانقدر

  اطلاعیه سازمان سنجش

  بدین وسیله باطلاع داوطلبان شرکت کننده در آزمون ورودی متقاضیان اخذ پروانه کارآموزی وکالت مورخ ۱۳۹۴/۹/۶ می رساند، کلید آزمون مذکور برای مشاهده داوطلبان ذینفع در آزمون اعلام می گردد.ضمناً درمورد هرگونه ابهام وسوال درکلید سوالات آزمون مراتب کتباً باقید نشانی فرستنده حداکثر تاتاریخ ۹۴/۱۰/۱۴ صرفاً از طریق نمابر شماره ۸۸۷۰۲۲۸۹-۰۲۱اعلام شود.

 8. تغییر کلید سوالات ممکنه عده ای رو راضی اما متعاقبا اعتراض عده ای دیگر رو به همراه خواهد داشت و به نظرم کلید سوالات تغییر نخواهد کرد

 9. کسی اطلاع نداره امسال کف معدل در مرکز چند است؟ 

  • موسسات میگن ۵۷ تا ۶۰

   من فکر میکردم آزمون نسبت به پارسال سخت تر بوده و نمرات کاهش داره

   اما گویا اینطور نیست

  • با این اوضاع هم میشه یه عده رو با تک ماده قبول بحساب آورد هم عده ای را با معدل ۱۹ مردود 

   کف و سقف مطرح نیست پیچ دست خودشونه!!  

 10. سوال ۴۲تجارت چرادرمقابل شرکامعتبرهستش؟؟؟کسی میدونه؟ 

  • من بی سواد تا جاییکه میدونم مجمع عمومی از اجتماع سهامداران یا همان شرکا تشکیل شده

   ومعیار تصمیم گیری و لازم الاتباع بودن تصمیمات برای کل شرکا هم معین شده

   بارد شدن معامله توسط مجمع وعدم تصویب ان/شرکااز خود در مقابل ثالث رفع مسیولیت میکنن ومسیولیت متوجه بانی معامله خواهد شد

   مدیران شرکت نماینده شرکتن وواحکام نمایندگی شامل انها خواهد بود.ودرواقع اگر موکل رد کنه وکیل ونماینده مسیول تعهد خواهد بود …..با شاهکار بی بدلیل وبی پایان اسکودا  یادگرفتم حتی اگر موکل واصیل معامله نمایندشو رد کنه/باز مسیولیت داره!!!!!!!!!!!!!!!

 11. باسلام یکی میشه منو راهنمایی کنه 

  تراز چقد موثره و امیال چه درسهایی ترازه

  باتشکر

 12. سلام.به نظر شما معدل ۱۴/۳۷۹ در کانون مرکز تهران قبول میشه

 13. با سلام.

  امروز با اسکودا تماس گرفتم فرمودند پاسخنامه تغییری نمیکند.

 14. آقای فراهانی
  نظر آقای ساسان رو بخون برادر.لطفا. کمتر مطالعه کنید…پایدار باشید…

  • سلام

   با وجود بازیهای اسکودا در طراحی سوال و ارایه کلید بنده هم چنان با معدل۱۵.۴۰ مطمئنا در صدر کانون تهران خواهم بود وحتی با جابجایی چند کلید دیگه جای نگرآنی نخواهم داشت…  ولی شما حتما نیاز به مطالعه اساسی خواهید داشت تا اینچنین درگیر این یک سوال نشوید و تا زمانیکه اینگونه مطالعه بفرمائید نتیجه نخواهید گرفت،.. با آرزوی موفقیت برای همه…

 15. پس کی جوابامیادخسته شدیم ازاسترس معده دردگرفتم عجب وضعیه کاش یه خبری میدادن که جوابای میادتایکم ازاین استرس لعنتیمون،کم بشه

  • واقعا همه زندگیم گره خورده به نتایج خب دقیقا بگن کی میاد نه اینکه هر لحظه با استرس منتظر نتایج نشستیم …

  • رویه ی سالهای قبل سنجش اینگونه بوده که دو هفته بعد از ارایه کلید نتایج آزمون اعلام میشد انشالله امسال هم همینگونه باشه تا ما مجبور به تحمل استرس بیشتر نباشیم

 16. سلام 

  دوستان کسی میدونه بامعدل ۱۴ رتبه تقریبا چند میشه؟کانون اصفهان

   

 17. در سوال ۵۵ طراح سوال در مورد اقامتگاه خوانده از داوطلب پرسش کرده ، در نتیجه گزینه ی ۱ صحیح است اما ظاهرا تهیه کنندگان کلید منتشر شده ، پاسخ سوال را بر اساس دادگاه صالح به رسیدگی تنظیم کرده و گزینه ی ۴ را به عنوان جواب صحیح اعلام کرده اند .نتیجه ی انتخاب گزینه ی ۴ آنست که خواهان میتواند محل بانک صادر کننده ی دسته چک یا گواهی عدم پرداخت را به عنوان اقامتگاه خواهان معرفی نماید و ابلاغ اوراق قضایی به این محل ها انجام شود !!! که کاملا نادرست و غیر منطقی است . حتی اگر طراح سوال اشتباه کرده باشد مسئولیتی متوجه ما داوطلبان نیست ، وظیفه ی ما پاسخ به پرسش است نه حدس زدن منظور طراح سوال .

 18. مسول محترم سایت 

  لطفا بفرمایید این جدال و تضارب آراء تاثیری در تصمیم اسکودا دارد؟آیا شما فریاد ما را به گوش آقایان می رسانید؟

  • سیاوش هوشیار

   سلام

   ما در مقام یک رسانه فقط می توانیم منعکس کنه نظرات باشیم، تاثیر این نظرات در تصمیم گیری های مدیران و مسوولان مربوط به خود آن ها و خواست خداوند است

 19. خر تو خره

  ول کنید اعصاب خودتون رو خورد نکنید

 20. راجع به سوال  64 بحث بر سر نظرچه کسی بودن نیست

  بحث اینه جمله ای مفهوم مخالف داره که  سبب یا شرط منحصر باشه وگرنه مفهوم مخالف نداره

  مثلا

  زن ومرد محرم نمیتوانند باهم ازدواج کنند

  این جمله ظاهرا مفهوم مخالف دارد اما اگر دقت کنیم متوجه میشویم مفهوم مخالفش صحیح نیست زیرا برای اینکه زن ومردی بتوانند باهم ازدواج کنند علاوه بر نامحرم بودن شرایط دیگری نیز لازم است ازجمله اینکه زن در قید زوجیت کسی نباشد ویا از لحاظ دینی کفو هم باشند

  ضمانت.و رجوع ضامن نیز  همین گونه است علاوه قصد عدم تبرع شرایط دیگری نیز لازم دارد

 21. اسکندرزاده مشکین شهر

  هیچ تفاوتی نداره ولی جرایم حدی ریشه ی اعتقادی واسلامی داره واز جمله احکامی واقعی بوده قابل دخل و تصرف نمی باشدتازه ملاک بلوغ سال قمری است اگر دختر ۸ سال وده ماه شمسی که ازحیث قمری به سن بلوغ رسیده درصورت ارتکاب جرم مشمول حد به مجازات حد حسب مورد محکوم می شود

  • کی گفته سوال ۶۴ ضمانت به قصد تبرع مفهوم ندارد…مفهوم دارد ولی به دلیل اینکه علت انحصاری حکم نمیباشد فقط حجیت ندارد…

 22. سوال ۶۴

  من بایکی از اساتید اصوال دانشگاه شهید بهشتی صحبت کردم ومن  را قانع کردند که سوال ۶۴وجوابی اعلامیآن صحیح است

  ای کاش سر جلسه دقیقتر سوالات را میخوندم

  • اثبات شی نفی ماعدی نمیکند.سخن اینجاست که ما معتقدیم طبق نظر مرحوم ابوالحسن محمدی ماده ۷۲۰ ق.م  در باب ضمان مفهوم مخالف دارد.هرچند نمیتوان منکر نظر مرحوم کاتوزیان شد ولی اگر منظور از برگزاری آزمون تستی میزان مطالعه و کوشش داوطلب باشد طرح سوال اختلافی مواجه با اشکال جدی است.زیرا نمیتوان گفت او که ماده ۷۲۰ ق.م را دارای مفهوم مخالف میداند کم از  آن است که نمیداند.این ظلم محض است و اختباری است بر سبیل گتره.

 23. سوال ۶۴ وجواب آن درسته لطفا کتاب اصول فقه دانشگاهی را مطالعه بفرمایید

 24. سوال ۶۴

  بنده  با استاد اصول دانشگاه شهید بهشتی صحبت کردم ونظرشان را پرسیدم ایشان گفتند این سوال وجواب اعلامی آن صحیح است  والحق من را قانع کردند.ای کاش سر آزمون سوال را دقیق تر میخوندم

  در کتاب اصول فقه کاربردی نیز  که توسط برخی از اساتید دانشگاه  بهشتی تدریس میشود نیز دقیقا همین جواب اومده

 25. شبیه سوال ۹۴در آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد درسال۷۶ مطرح شده که گزینه ی حبس از دو تا شش ماه به عنوان پاسخ صحیح اعلام شده 

  • میشه سوال رو مطرح کنید لطفا؟

   • فردی بدون گواهینامه رسمی اقدام به رانندگی میکند که به دو ماه حبس تعزیری محکوم میشود در صورت تکرار همین جرم دادگاه کدام یک از تصمیماتزیر را اتخاذ خواهد کرد!؟پاسخ: متهم را به دو تا شش ماه حبس محکوم میکند . کارشناسی ارشد آزاد۱۳۷۶

 26. سلام سوالای مدنی را که دوستان گفتن بررسی کنین

 27. اگر در مورد افراد زیر نه سال در جرایم حدی و قصاص قائل به اقدامات تامینی و تربیتی بشیم یک نفر مستدل به ما بگه چه خصوصیتی در این جرائم هست که افراد زیر نه سال در مورد آنها اقدامات تامینی و تربیتی باید گرفته بشه ولی در جرائم تعزیری نه اتفاقا اگر سخت گیری باید صورت بگیره در مورد جرائم تعزیری هست اگر توجه کنیم قانون نسبت به جرائم حدی انعطاف بیشتری نشان میده حال چه میشه که در این مورد خاص قائل به سختگیری میشه؟؟؟!!!!!!

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*