کلید سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ – حقوق عمومی

کلید سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ دانشگاه سراسری
رشته حقوق عمومی کد ۲۱۱۳

دانلود : دفترچه سوالات تخصصی رشته حقوق عمومی کد ۲۱۱۳

کلید و دفترچه سوالات سایر گرایش های حقوق را اینجا ببینید

گروه امتحانی

شماره پاسخنامه

نوع دفترچه

عنوان دفترچه

علوم انسانی

۱

F

حقوق عمومی

شماره سوال

گزینه صحیح

شماره سوال

گزینه صحیح

شماره سوال

گزینه صحیح

۱

۱

۳۱

۱

۶۱

۲

۲

۱

۳۲

۳

۶۲

۱

۳

۴

۳۳

۳

۶۳

۴

۴

۲

۳۴

۴

۶۴

۱

۵

۲

۳۵

۱

۶۵

۱

۶

۳

۳۶

۱

۶۶

۴

۷

۳

۳۷

۲

۶۷

۳

۸

۴

۳۸

۲

۶۸

۴

۹

۲

۳۹

۱

۶۹

۲

۱۰

۱

۴۰

۳

۷۰

۱

۱۱

۴

۴۱

۳

۷۱

۴

۱۲

۱

۴۲

۱

۷۲

۴

۱۳

۳

۴۳

۴

۷۳

۴

۱۴

۲

۴۴

۲

۷۴

۴

۱۵

۴

۴۵

۳

۷۵

۳

۱۶

۳

۴۶

۱

۷۶

۲

۱۷

۱

۴۷

۳

۷۷

۲

۱۸

۱

۴۸

۴

۷۸

۱

۱۹

۲

۴۹

۴

۷۹

۴

۲۰

۴

۵۰

۳

۸۰

۱

۲۱

۳

۵۱

۴

۸۱

۱

۲۲

۲

۵۲

۱

۸۲

۱

۲۳

۳

۵۳

۲

۸۳

۳

۲۴

۲

۵۴

۴

۸۴

۲

۲۵

۴

۵۵

۴

۸۵

۳

۲۶

۲

۵۶

۳

۸۶

۱

۲۷

۴

۵۷

۲

۸۷

۲

۲۸

۱

۵۸

۱

۸۸

۳

۲۹

۳

۵۹

۱

۸۹

۳

۳۰

۴

۶۰

۱

۹۰

۳

 
 
 
 
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا