کتابفروشی حقوقی دادبازار و خرید آنلاین کتاب حقوق و آزمون وکالت و قضاوت

کلید اولیه آزمون کارشناسی ارشد ۱۳۹۲ منتشر شد

 
 
 کلید اولیه آزمون کارشناسی ارشد ۱۳۹۲ منتشر شد
 
برای دریافت دفترچه سوالات گروه C اینجا کلیک کنید
 
برای دیدن کلید سوالات به ادامه ی نوشته بروید:
 
 
کلید سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۲
 
گروه امتحانی شماره پاسخنامه نوع دفترچه نام رشته امتحانی کد رشته امتحانی
علوم انسانی ۱ C مجموعه حقوق ۱۱۲۶
شماره سوال گزینه صحیح
۱ ۲
۲ ۱
۳ ۱
۴ ۴
۵ ۳
۶ ۲
۷ ۴
۸ ۳
۹ ۱
۱۰ ۳
۱۱ ۳
۱۲ ۴
۱۳ ۱
۱۴ ۲
۱۵ ۲
۱۶ ۲
۱۷ ۱
۱۸ ۳
۱۹ ۱
۲۰ ۳
۲۱ ۲
۲۲ ۲
۲۳ ۳
۲۴ ۴
۲۵ ۳
۲۶ ۴
۲۷ ۴
۲۸ ۱
۲۹ ۲
۳۰ ۴
شماره سوال گزینه صحیح
۳۱ ۴
۳۲ ۲
۳۳ ۱
۳۴ ۲
۳۵ ۴
۳۶ ۳
۳۷ ۳
۳۸ ۱
۳۹ ۳
۴۰ ۴
۴۱ ۱
۴۲ ۲
۴۳ ۱
۴۴ ۳
۴۵ ۴
۴۶ ۱
۴۷ ۳
۴۸ ۴
۴۹ ۲
۵۰ ۲
۵۱ ۲
۵۲ ۲
۵۳ ۴
۵۴ ۱
۵۵ ۲
۵۶ ۳
۵۷ ۳
۵۸ ۴
۵۹ ۲
۶۰ ۲
شماره سوال گزینه صحیح
۶۱ ۴
۶۲ ۲
۶۳ ۲
۶۴ ۳
۶۵ ۱
۶۶ ۱
۶۷ ۴
۶۸ ۲
۶۹ ۴
۷۰ ۳
۷۱ ۲
۷۲ ۱
۷۳ ۳
۷۴ ۴
۷۵ ۲
۷۶ ۱
۷۷ ۱
۷۸ ۳
۷۹ ۴
۸۰ ۴
۸۱ ۲
۸۲ ۳
۸۳ ۳
۸۴ ۱
۸۵ ۲
۸۶ ۲
۸۷ ۴
۸۸ ۱
۸۹ ۱
۹۰ ۱
شماره سوال گزینه صحیح
۹۱ ۳
۹۲ ۳
۹۳ ۲
۹۴ ۴
۹۵ ۳
۹۶ ۳
۹۷ ۱
۹۸ ۴
۹۹ ۲
۱۰۰ ۲
۱۰۱ ۳
۱۰۲ ۲
۱۰۳ ۳
۱۰۴ ۴
۱۰۵ ۴
۱۰۶ ۳
۱۰۷ ۲
۱۰۸ ۲
۱۰۹ ۴
۱۱۰ ۳
۱۱۱ ۴
۱۱۲ ۲
۱۱۳ ۴
۱۱۴ ۳
۱۱۵ ۲
۱۱۶ ۱
۱۱۷ ۴
۱۱۸ ۱
۱۱۹ ۱
۱۲۰ ۱
شماره سوال گزینه صحیح
۱۲۱ ۴
۱۲۲ ۳
۱۲۳ ۱
۱۲۴ ۲
۱۲۵ ۱
۱۲۶ ۲
۱۲۷ ۱
۱۲۸ ۴
۱۲۹ ۱
۱۳۰ ۳
۱۳۱ ۲
۱۳۲ ۴
۱۳۳ ۳
۱۳۴ ۳
۱۳۵ ۲
۱۳۶ ۴
۱۳۷ ۳
۱۳۸ ۴
۱۳۹ ۳
۱۴۰ ۴
۱۴۱ ۳
۱۴۲ ۳
۱۴۳ ۳
۱۴۴ ۱
۱۴۵ ۲
۱۴۶ ۳
۱۴۷ ۴
۱۴۸ ۱
۱۴۹ ۲
۱۵۰ ۲
شماره سوال گزینه صحیح
۱۵۱ ۴
۱۵۲ ۴
۱۵۳ ۱
۱۵۴ ۱
۱۵۵ ۲
۱۵۶ ۲
۱۵۷ ۴
۱۵۸ ۴
۱۵۹ ۱
۱۶۰ ۳
۱۶۱ ۱
۱۶۲ ۲
۱۶۳ ۲
۱۶۴ ۲
۱۶۵ ۱
۱۶۶ ۳
۱۶۷ ۳
۱۶۸ ۲
۱۶۹ ۱
۱۷۰ ۴
۱۷۱ ۴
۱۷۲ ۱
۱۷۳ ۱
۱۷۴ ۳
۱۷۵ ۲
۱۷۶ ۳
۱۷۷ ۲
۱۷۸ ۲
۱۷۹ ۱
۱۸۰ ۱
شماره سوال گزینه صحیح
۱۸۱ ۲
۱۸۲ ۳
۱۸۳ ۱
۱۸۴ ۴
۱۸۵ ۴
۱۸۶ ۲
۱۸۷ ۱
۱۸۸ ۴
۱۸۹ ۱
۱۹۰ ۲
۱۹۱ ۲
۱۹۲ ۳
۱۹۳ ۴
۱۹۴ ۴
۱۹۵ ۳
۱۹۶ ۱
۱۹۷ ۱
۱۹۸ ۳
۱۹۹ ۴
۲۰۰ ۳
۲۰۱ ۴
۲۰۲ ۳
۲۰۳ ۱
۲۰۴ ۲
۲۰۵ ۱
۲۰۶ ۳
۲۰۷ ۲
۲۰۸ ۲
۲۰۹ ۲
۲۱۰ ۳
شماره سوال گزینه صحیح
۲۱۱ ۴
۲۱۲ ۳
۲۱۳ ۴
۲۱۴ ۱
۲۱۵ ۴
۲۱۶ ۱
۲۱۷ ۲
۲۱۸ ۴
۲۱۹ ۴
۲۲۰ ۳
۲۲۱ ۱
۲۲۲ ۲
۲۲۳ ۲
۲۲۴ ۳
۲۲۵ ۴
۲۲۶ ۲
۲۲۷ ۱
۲۲۸ ۱
۲۲۹ ۴
۲۳۰ ۴
۲۳۱ ۴
۲۳۲ ۱
۲۳۳ ۳
۲۳۴ ۳
۲۳۵ ۲
۲۳۶ ۴
۲۳۷ ۴
۲۳۸ ۳
۲۳۹ ۱
۲۴۰ ۱
شماره سوال گزینه صحیح
۲۴۱ ۳
۲۴۲ ۴
۲۴۳ ۱
۲۴۴ ۴
۲۴۵ ۱
۲۴۶ ۱
۲۴۷ ۴
۲۴۸ ۲
۲۴۹ ۳
۲۵۰ ۴
۲۵۱ ۱
۲۵۲ ۳
۲۵۳ ۲
۲۵۴ ۱
۲۵۵ ۴
۲۵۶ ۲
۲۵۷ ۴
۲۵۸ ۳
۲۵۹ ۳
۲۶۰ ۱
۲۶۱ ۴
۲۶۲ ۱
۲۶۳ ۳
۲۶۴ ۳
۲۶۵ ۲
۲۶۶ ۴
۲۶۷ ۱
۲۶۸ ۲
۲۶۹ ۱
۲۷۰ ۴
شماره سوال گزینه صحیح
۲۷۱ ۴
۲۷۲ ۴
۲۷۳ ۲
۲۷۴ ۲
۲۷۵ ۱
۲۷۶ ۱
۲۷۷ ۲
۲۷۸ ۴
۲۷۹ ۳
۲۸۰ ۲
۲۸۱ ۴
۲۸۲ ۱
۲۸۳ ۱
۲۸۴ ۳
۲۸۵ ۲
۲۸۶ ۴
۲۸۷ ۴
۲۸۸ ۱
۲۸۹ ۳
۲۹۰ ۳
۲۹۱ ۱
۲۹۲ ۲
۲۹۳ ۱
۲۹۴ ۳
۲۹۵ ۲
۲۹۶ ۳
۲۹۷ ۴
۲۹۸ ۱
۲۹۹ ۳
۳۰۰ ۲
شماره سوال گزینه صحیح
۳۰۱ ۲
۳۰۲ ۴
۳۰۳ ۱
۳۰۴ ۱
۳۰۵ ۱
۳۰۶ ۴
۳۰۷ ۲
۳۰۸ ۱
۳۰۹ ۱
۳۱۰ ۱
۳۱۱ ۳
۳۱۲ ۲
۳۱۳ ۳
۳۱۴ ۲
۳۱۵ ۴
۳۱۶ ۱
۳۱۷ ۲
۳۱۸ ۲
۳۱۹ ۳
۳۲۰ ۱
 
 
 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا