عضويت در کانال تلگرام اختبار
پنج شنبه , ۳۱ مرداد ۱۳۹۸
انجمن علمی آیین دادرسی مدنی ایران صفحه اینستاگرام پایگاه خبری اختبار ماهنامه حقوقی وکلا-جلد-دوم
آخرین مطالب
خانه » آزمون های حقوقی » آزمون وکالت » کلید آزمون وکالت ۹۶ منتشر شد

هوالوکیل فروشگاه کتب حقوقی بسته های جامع سرعتی آزمون قضاوت و وکالت موسسه جی5

کلید آزمون وکالت ۹۶ منتشر شد

Share Button

کلید آزمون وکالت ۹۶ از سوی اسکودا اعلام شد

برای اطلاع از آخرین اخبار آزمون وکالت اینجا کلیک کنید

آخرین اخبار آزمون وکالت ۹۶

دو نسخه از سؤالات آزمون وکالت ۹۶ همراه با پاسخنامه اسکودا در قالب دو فایل PDF برای دانلود بارگزاری شده است؛

در نسخۀ اول، پاسخنامه بعد از دفترچه سؤالات درج شده و گزینه صحیح در دفترچه مشخص نشده است:

نسخه اول از فایل سؤالات و پاسخنامه آزمون وکالت ۹۶ را دانلود کنید

 

در نسخه دوم، گزینه صحیح در هر سؤال با رنگ متفاوت مشخص شده است:

نسخه دوم از فایل سؤالات و پاسخنامه آزمون وکالت ۹۶ را دانلود کنید

پاسخنامه دفترچه A

شماره سوال گزینه صحیح
۱ ۳
۲ ۴
۳ ۱
۴ ۱
۵ ۴
۶ ۲
۷ ۳
۸ ۱
۹ ۴
۱۰ ۱
۱۱ ۳
۱۲ ۲
۱۳ ۴
۱۴ ۲
۱۵ ۳
۱۶ ۲
۱۷ ۱
۱۸ ۳
۱۹ ۴
۲۰ ۲
۲۱ ۱
۲۲ ۴
۲۳ ۲
۲۴ ۴
۲۵ ۱
۲۶ ۳
۲۷ ۲
۲۸ ۴
۲۹ ۳
۳۰ ۱
شماره سوال گزینه صحیح
۳۱ ۴
۳۲ ۳
۳۳ ۱
۳۴ ۴
۳۵ ۲
۳۶ ۳
۳۷ ۲
۳۸ ۱
۳۹ ۳
۴۰ ۲
۴۱ ۳
۴۲ ۲
۴۳ ۴
۴۴ ۱
۴۵ ۴
۴۶ ۲
۴۷ ۲
۴۸ ۱
۴۹ ۴
۵۰ ۳
۵۱ ۱
۵۲ ۲
۵۳ ۳
۵۴ ۴
۵۵ ۱
۵۶ ۳
۵۷ ۴
۵۸ ۲
۵۹ ۳
۶۰ ۱
شماره سوال گزینه صحیح
۶۱ ۲
۶۲ ۴
۶۳ ۱
۶۴ ۲
۶۵ ۴
۶۶ ۳
۶۷ ۳
۶۸ ۱
۶۹ ۲
۷۰ ۴
۷۱ ۳
۷۲ ۱
۷۳ ۴
۷۴ ۲
۷۵ ۱
۷۶ ۳
۷۷ ۱
۷۸ ۴
۷۹ ۲
۸۰ ۳
۸۱ ۲
۸۲ ۱
۸۳ ۴
۸۴ ۲
۸۵ ۳
۸۶ ۱
۸۷ ۳
۸۸ ۴
۸۹ ۱
۹۰ ۴
شماره سوال گزینه صحیح
۹۱ ۲
۹۲ ۳
۹۳ ۱
۹۴ ۲
۹۵ ۲
۹۶ ۳
۹۷ ۱
۹۸ ۴
۹۹ ۳
۱۰۰ ۴
۱۰۱ ۱
۱۰۲ ۲
۱۰۳ ۱
۱۰۴ ۳
۱۰۵ ۴
۱۰۶ ۴
۱۰۷ ۲
۱۰۸ ۳
۱۰۹ ۱
۱۱۰ ۳
۱۱۱ ۲
۱۱۲ ۳
۱۱۳ ۱
۱۱۴ ۴
۱۱۵ ۲
۱۱۶ ۴
۱۱۷ ۳
۱۱۸ ۲
۱۱۹ ۴
۱۲۰ ۱

 

 

پاسخنامه دفترچه B

شماره سوال گزینه صحیح
۱ ۲
۲ ۳
۳ ۴
۴ ۴
۵ ۳
۶ ۱
۷ ۲
۸ ۴
۹ ۳
۱۰ ۴
۱۱ ۲
۱۲ ۱
۱۳ ۳
۱۴ ۱
۱۵ ۲
۱۶ ۱
۱۷ ۴
۱۸ ۲
۱۹ ۳
۲۰ ۱
۲۱ ۴
۲۲ ۳
۲۳ ۱
۲۴ ۳
۲۵ ۴
۲۶ ۲
۲۷ ۱
۲۸ ۳
۲۹ ۲
۳۰ ۴
شماره سوال گزینه صحیح
۳۱ ۳
۳۲ ۲
۳۳ ۴
۳۴ ۳
۳۵ ۱
۳۶ ۲
۳۷ ۱
۳۸ ۴
۳۹ ۲
۴۰ ۱
۴۱ ۲
۴۲ ۱
۴۳ ۳
۴۴ ۴
۴۵ ۳
۴۶ ۱
۴۷ ۱
۴۸ ۴
۴۹ ۳
۵۰ ۲
۵۱ ۴
۵۲ ۱
۵۳ ۲
۵۴ ۳
۵۵ ۴
۵۶ ۲
۵۷ ۳
۵۸ ۱
۵۹ ۲
۶۰ ۴
شماره سوال گزینه صحیح
۶۱ ۱
۶۲ ۳
۶۳ ۴
۶۴ ۱
۶۵ ۳
۶۶ ۲
۶۷ ۲
۶۸ ۴
۶۹ ۱
۷۰ ۳
۷۱ ۲
۷۲ ۴
۷۳ ۳
۷۴ ۱
۷۵ ۴
۷۶ ۲
۷۷ ۴
۷۸ ۳
۷۹ ۱
۸۰ ۲
۸۱ ۱
۸۲ ۴
۸۳ ۳
۸۴ ۱
۸۵ ۲
۸۶ ۴
۸۷ ۲
۸۸ ۳
۸۹ ۴
۹۰ ۳
شماره سوال گزینه صحیح
۹۱ ۱
۹۲ ۲
۹۳ ۴
۹۴ ۱
۹۵ ۱
۹۶ ۲
۹۷ ۴
۹۸ ۳
۹۹ ۲
۱۰۰ ۳
۱۰۱ ۴
۱۰۲ ۱
۱۰۳ ۴
۱۰۴ ۲
۱۰۵ ۳
۱۰۶ ۳
۱۰۷ ۱
۱۰۸ ۲
۱۰۹ ۴
۱۱۰ ۲
۱۱۱ ۱
۱۱۲ ۲
۱۱۳ ۴
۱۱۴ ۳
۱۱۵ ۱
۱۱۶ ۳
۱۱۷ ۲
۱۱۸ ۱
۱۱۹ ۳
۱۲۰ ۴

پاسخنامه دفترچه C

شماره سوال گزینه صحیح
۱ ۱
۲ ۲
۳ ۳
۴ ۳
۵ ۲
۶ ۴
۷ ۱
۸ ۳
۹ ۲
۱۰ ۳
۱۱ ۱
۱۲ ۴
۱۳ ۲
۱۴ ۴
۱۵ ۱
۱۶ ۴
۱۷ ۳
۱۸ ۱
۱۹ ۲
۲۰ ۴
۲۱ ۳
۲۲ ۲
۲۳ ۴
۲۴ ۲
۲۵ ۳
۲۶ ۱
۲۷ ۴
۲۸ ۲
۲۹ ۱
۳۰ ۳
شماره سوال گزینه صحیح
۳۱ ۲
۳۲ ۱
۳۳ ۳
۳۴ ۲
۳۵ ۴
۳۶ ۱
۳۷ ۴
۳۸ ۳
۳۹ ۱
۴۰ ۴
۴۱ ۱
۴۲ ۴
۴۳ ۲
۴۴ ۳
۴۵ ۲
۴۶ ۴
۴۷ ۴
۴۸ ۳
۴۹ ۲
۵۰ ۱
۵۱ ۳
۵۲ ۴
۵۳ ۱
۵۴ ۲
۵۵ ۳
۵۶ ۱
۵۷ ۲
۵۸ ۴
۵۹ ۱
۶۰ ۳
شماره سوال گزینه صحیح
۶۱ ۴
۶۲ ۲
۶۳ ۳
۶۴ ۴
۶۵ ۲
۶۶ ۱
۶۷ ۱
۶۸ ۳
۶۹ ۴
۷۰ ۲
۷۱ ۱
۷۲ ۳
۷۳ ۲
۷۴ ۴
۷۵ ۳
۷۶ ۱
۷۷ ۳
۷۸ ۲
۷۹ ۴
۸۰ ۱
۸۱ ۴
۸۲ ۳
۸۳ ۲
۸۴ ۴
۸۵ ۱
۸۶ ۳
۸۷ ۱
۸۸ ۲
۸۹ ۳
۹۰ ۲
شماره سوال گزینه صحیح
۹۱ ۴
۹۲ ۱
۹۳ ۳
۹۴ ۴
۹۵ ۴
۹۶ ۱
۹۷ ۳
۹۸ ۲
۹۹ ۱
۱۰۰ ۲
۱۰۱ ۳
۱۰۲ ۴
۱۰۳ ۳
۱۰۴ ۱
۱۰۵ ۲
۱۰۶ ۲
۱۰۷ ۴
۱۰۸ ۱
۱۰۹ ۳
۱۱۰ ۱
۱۱۱ ۴
۱۱۲ ۱
۱۱۳ ۳
۱۱۴ ۲
۱۱۵ ۴
۱۱۶ ۲
۱۱۷ ۱
۱۱۸ ۴
۱۱۹ ۲
۱۲۰ ۳

پاسخنامه دفترچه D

شماره سوال گزینه صحیح
۱ ۴
۲ ۱
۳ ۲
۴ ۲
۵ ۱
۶ ۳
۷ ۴
۸ ۲
۹ ۱
۱۰ ۲
۱۱ ۴
۱۲ ۳
۱۳ ۱
۱۴ ۳
۱۵ ۴
۱۶ ۳
۱۷ ۲
۱۸ ۴
۱۹ ۱
۲۰ ۳
۲۱ ۲
۲۲ ۱
۲۳ ۳
۲۴ ۱
۲۵ ۲
۲۶ ۴
۲۷ ۳
۲۸ ۱
۲۹ ۴
۳۰ ۲
شماره سوال گزینه صحیح
۳۱ ۱
۳۲ ۴
۳۳ ۲
۳۴ ۱
۳۵ ۳
۳۶ ۴
۳۷ ۳
۳۸ ۲
۳۹ ۴
۴۰ ۳
۴۱ ۴
۴۲ ۳
۴۳ ۱
۴۴ ۲
۴۵ ۱
۴۶ ۳
۴۷ ۳
۴۸ ۲
۴۹ ۱
۵۰ ۴
۵۱ ۲
۵۲ ۳
۵۳ ۴
۵۴ ۱
۵۵ ۲
۵۶ ۴
۵۷ ۱
۵۸ ۳
۵۹ ۴
۶۰ ۲
شماره سوال گزینه صحیح
۶۱ ۳
۶۲ ۱
۶۳ ۲
۶۴ ۳
۶۵ ۱
۶۶ ۴
۶۷ ۴
۶۸ ۲
۶۹ ۳
۷۰ ۱
۷۱ ۴
۷۲ ۲
۷۳ ۱
۷۴ ۳
۷۵ ۲
۷۶ ۴
۷۷ ۲
۷۸ ۱
۷۹ ۳
۸۰ ۴
۸۱ ۳
۸۲ ۲
۸۳ ۱
۸۴ ۳
۸۵ ۴
۸۶ ۲
۸۷ ۴
۸۸ ۱
۸۹ ۲
۹۰ ۱
شماره سوال گزینه صحیح
۹۱ ۳
۹۲ ۴
۹۳ ۲
۹۴ ۳
۹۵ ۳
۹۶ ۴
۹۷ ۲
۹۸ ۱
۹۹ ۴
۱۰۰ ۱
۱۰۱ ۲
۱۰۲ ۳
۱۰۳ ۲
۱۰۴ ۴
۱۰۵ ۱
۱۰۶ ۱
۱۰۷ ۳
۱۰۸ ۴
۱۰۹ ۲
۱۱۰ ۴
۱۱۱ ۳
۱۱۲ ۴
۱۱۳ ۲
۱۱۴ ۱
۱۱۵ ۳
۱۱۶ ۱
۱۱۷ ۴
۱۱۸ ۳
۱۱۹ ۱
۱۲۰ ۲

← برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای دریافت تازه ترین مطالب، در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید

لینک کوتاه این نوشته: https://www.ekhtebar.com/?p=34983

۵۲۲ نظر

 1. آقا شهرام شمام لطف میکنید درصداتونو بگید.

  • این قضیه ضریب بعضی درسها الکی دستاویز کردن،یه عده هم بصورت کورکورانه فقط نظر میدن، فی الواقع اگه کارنامه ادوارقبل نگاه کنی با یه حساب سر انگشتی میفهمی داوطلبی که دروس با ضریب سه که درصد بالا زده ومابقی درصدها هم از ۶۰به بالاست قبولی اون تضمینی است،الکی یه نفر میاد میگه امسال تراز روی جزاست اون یکی میگه روی تجارت هست،اینها اگه اینقد اخباردقیق دارند به ما بگن نتایج کی اعلام میشه!
   ضمنا اینها درصد های منه حقوق مدنی۴۰ دصد
   درس حقوق دادرسی مدنی۸۸_
   درس حقوق تجارت ۸۸ درصد
   درس حقوق دادرسی کیفری۸۶ درصد
   درس جزا۴۸ درصد
   اصول هم سفید
   چون وقتم تقسیم کردم بین مابقی دروس اصول عمدا دیگه سفید گذاشتم

 2. بله درست میگید آقا شهرام.مدنی ۴۵ و آدم ۷۶ و تجارت ۸۳ و جزا ۴۳ و آدک ۷۳ و اصول ۱۰

 3. میلاد کانون کرج

  بر اساس یه منبع موثق نتایج وکالت در هفته ی پیش رو اعلام خواهد شد

 4. سلام لطفا با اطلاعتی که دارید جواب بدید من کانون مازندران شرکت کردم مدنی ۳۱ ادم ۷۶.۶۷ تجارت ۶۸.۳۲ اصول ۴۰ جزا ۶۰ و کیفری ۱۰۰ ایا احتمال قبولی هست؟

 5. سلام من مازندران شرکت کردم مدنی ۳۱ ادم ۷۶.۶۷ تجارت ۶۸.۲۳ اصول ۴۰ جزا ۶۰ و کیفری ۱۰۰ ابا امسال قبولم؟ سهمیه هم دارم همسر جانباز

 6. آقا شهرام تبریک میگم پیشاپیش قبول شدنتونو .نمره منم ۵۹ هست قعلا.شما از بقیه بچه های استان خبر دارید ؟

  • انتشار شماره تماس یا ایمل و… مخاطبان در سایت امکان‌پذیر نیست

  • سلام،سپاسمندم از اظهار لطفت اما تااعلام پاسخ نهایی هیچ چیزی تثبیت شده نیست،من حدوددوسال تمام کتب خوندم و با امادگی صدرصدی رفتم سرجلسه ، متاسفانه سوالات جزا از پرونده های قطوردیوان عالی گرفته شده بود که ماههابصورت تعدد قاضی باید روش کار میکردی تا به یه پاسخی برسی هرچند هم هنوزم در پاسخ ها تشتت نظر هست،در مورد حقوق مدنی تمام کتب کاتوزیان خوندم اما متاسفانه منبع سوالات قوانین متفرقه و پراکنده بودکه قاطبه دانشجوها حتی در کانون مرکز هم ازپاسخ سوالات مدنی مستاصل ماندن، در مورد سوالتون اینکه از مابقی باخبر نیستم،من با هیچکس ارتباط ندارم،اما تا اونجا که طبق شنیده ها استنباط کردم شاید تو شهر ایلام من بالاترین درصدها درباره تجارت و کیفری ودادرسی مدنی زدم،حالا شهرستانها و حومه نمیدونم،ضمنا میشه درصدهاتون بنویسی_درپایان باید بگم اگه رد بشم یا حتی قبول بشم بازدوباره میخونم واین بار میخام سال دیگه با توکل بخدا زیر ده کانون مرکز بزنم،

   • درصدهای من
    مدنی۴۵
    ادم۷۶
    تجارت۸۳
    جزا۴۵
    ادک۷۳
    اصول۱۰
    لطفادرصدهای خودتون رابنویسید.سپاس

   • درصدهای من
    مدنی۴۵ و ادم ۷۶ و تجارت ۸۳ و جزا ۴۵ و ادک ۷۳ و اصول ۱۰…لطفادرصدهای خودرو بنویسید.سپاس

    • حقوق مدنی۴۰_
     دادرسی مدنی۸۸_
     تجارت۸۸_
     دادرسی کیفری۸۶_
     جزا۴۸_
     اصول سفید
     چون وقتم تقسیم کردم بین مابقی دروس اصول عمدا دیگه سفید گذاشتم

 7. میلاد کانون کرج

  🔑🔑 سابقه اعلام نتایج آزمون وکالت :

  🔹 تاریخ اعلام نتایج سال ۹۵ روز دوشنبه ۱۵ دیماه
  🔹 تاریخ اعلام نتایج سال ۹۴ روز دوشنبه ۲۱ دیماه
  🔹 تاریخ اعلام نتایج سال ۹۳ روز چهارشنبه ۱۰ دیماه
  🔹 تاریخ اعلام نتایج سال ۹۲ روز چهارشنبه ۱۸ دیماه
  🔹 تاریخ اعلام نتایج سال ۹۱ روز سه شنبه ۵ دیماه
  🔹 تاریخ اعلام نتایج سال ۹۰ روز پنج شنبه ۱۵ دیماه

 8. آقا شهرام از ایلام سلام.سوال دارم.شما نمرتون چنده داداش؟لطفا بگید.و دیگه اینکه شما بومی ایلامی یا غیر بومی؟

 9. سلام انقدر سهمیه سهمیه کردین که منم استرس گرفتم جدی میگم..یعنی مگه میشه این هم سهمیه بخان بگیرن .اخه چرا واقعا ..خوب چرا واسشون امتحان جدا برگذار نکردن..

 10. من شرکت کننده کانون خوزستانم.معدلم شده ۱۲.۸۴ ولی باور کنید نگرانم چرا که با این وضعیت جدید سهمیه ها هیچ حاشیه امنی وجود نداره.همیشه با زندگی جوونا بازی میشه….

 11. دوستان چرا نظرتون نمیگیمن دوس دارم بدونم نظر شما چیه مدنی ۵ ادم ۷۵ نجارت ۶۰ فقه ۰ جزا ۳۷ کیفری ۷۵ کانون بوشهر وسهمیه ایثارگری دوسدارم نظرتون بدونم

 12. آقای امیرضا تلرانس خطا فاضل ۱.۵ هست خوب شما تلرانس پایین رواعلام نمیکنی فقط بالا رو گرفتی تلرانس ۱.۵ یعنی – و+ ۱.۵. شما هم دقت کن برادر گرام

  • سلام بااین حساب همه خوب زدن وسهمیه هاهم نسبت ب سالهای قبل خوب بودن فلذا بنظرتون کف معدل مرکز چن میشه

 13. آره راست میگه اقا محمد شما معدلت الان تقریبی ۱۲.۵۰ هست دوست عزیز سودا…صدرصد قبولی فارغ از سهمیه…پس سودا جان چودانی و پرسی سوالت خطاست…مگه اینکه دلیل دیگه ای داشته باشی از این سوالت…یاعلی

 14. میلاد کانون کرج

  خیلی ها آمار میدن کف معدل قبولی میدن همشون اشتباهه و بدون توجه به قوانین تصویب شده ی جدیده چون این موسسات و اساتید نمیدونن که امسال سهمیه دارها خیلی زیاد شده و همشونم درس خونن و اکثرا میانگین ۵۰الی ۵۷ زدن اکثریت و بالاتر هم هست پس به آمار ها و میانگین اعلام شده ها توجه نکنید و کارنامه های ساله قبل رو هم با امسال مقایسه نکنید چون امسال ساله استثنایی هست و امسال نتایجش مدرکی و معادلی برایه سال های آینده خواهد بود چون آزمون های سال قبل کارنامه هاش و نتایجش میشه گفت که با اومدن برنامه ششم توسعه تطبیق دادن با اونا کاری اشتباهه

  • شما خیلی اصرار داری هر ۳۰% رو سهمیه ای ها پر کنند. شما خودت قبول شو، کاری با بقیه سهمیه ای ها نداشته باش. برادر من.

  • از طرف دیگه، امسال استثناییه اما انشاالله با اصلاح قانون این اتفاق سال بعد نخواهد افتاد.

 15. سلام دوستان کف معدل اصفهان چنده حدستون چیه ایا با معدل ۱۲ امیدی هست فقط جزا پایین زدم بقیه خوبه به نظرتون برای تراز جزا چقدر اهمیت داره؟

 16. سلم دوستانی ک اطلاع دارن بگن بااین درصدا و سهمیه فرزندایثارگراحتمال قبولی تو کانون آغ دارم یا نه قبلافرستادم پاسخ جامع نگرفتم مدنی ۵۱/۶۷ آدم ۹۵ کیفری ۸۱/۶۷ تجارت۶۳/۳۳ جزا ۳۵ اصول ۱۵ خ استرررسم

 17. آقای دیبای گرامی دقیقا همون موسسه هم هر آماریو ک میداد میگفت بر اساس علم ِمار هستش…دوستان غریب میکنن این موضوع رو.

 18. ضمن اینکه آقای غفاری بنده عرض کردم اون عددو تعداد ثبتنام کنندها هست ن تعداد تایید شدها…خب اول باید ثبتنام کنن تا که بعدش بررسی کنن برای تایید یا نه…دقت کن دوست من.

 19. آقای میلاد کرج این آماری بوده ک به منم داده شده منم مثه شما البته من دیگ تو زیرو بم ماجرا نرفتم…همچنین دوست عزیز اصفهان من آمار شهریو ک توش هستم با کانونی ک توَش آزمون دادامو گرفتم

 20. آقای غفاری تخمین فاضل بعداز کلید سنجش بروز رسانی شد و ۵۶ زد مرکزو…. با تلرانس خطا شد ۵۷.۵ ک تقسیم به ۵ میشه ۱۱.۵۰

 21. آقای فریدون والا دیگ من نمیدونم از سنجش جلوتره یا لقب تر…مسابقه دو ک نیست…این چیزی بود ک من شنیده بودم خدمت دوستان عرض کردم

 22. غفاری عزیز.‌‌فاضل بعددکلید سنجش تخمینشو بروز ریانی کرد و زد مرکز ۵۶ و با تلرانس خطا ۵۷.۵ …حالا ۵۷.۵ تقسیم بر ۵ میشه چند دوست گرامی؟؟؟خب میشه ۱۱.۵۰ کجای حرفم اشتباه بود…

 23. سلام..به همه.حدس زدن کف معدل و تعداد شرکت کنندگان دارای سهمیه..هیچ کار سختی نیست کافیه امار پارسال رو داشته باشین..یه سری اطلاعات کم هم از امسال و یه مقدار هم معادلات ریاضی…من که نه موسسه رفتم نه به کارنامه های پارسال دسترسی دارم ..با یه مقایسه بین تعداد شرکت کنندگان پارسال در مرکز که۱۶۰۰۰ نفر بود و امسال که حدود ۲۷۰۰۰ نفر بود تونستم حدس بزنم که بیشتر سهمیه دارها و کسانی که بار علمی قویی دارن مرکز شرکت کردن و در متنی هم‌این رو نوشتم..حالا دیگه یه حدس زدن انقدر عجیب و غریب نیست که این همه مینویسین لابد اون موسسه با فلان در ارتباط بوده و غیره..علم ریاضی و امار واسه همین موقع هاست..چیز عجیبی هم نیست

 24. میلاد کانون کرج

  آقای امیر رضا موسسه ی که شما میگین دسترسی به اطلاعات سازمان سنجش نداره و قبل از آزمون هم نه سنجش اطلاعاتی در این مورد داد و نه کسی میتونه اینو تخمبن بزنه چون تعداد زیادی از داوطلبان هستن که سهمیه انها تایید نشده و روز کارت ورود به جلسه دوباره ویرایش کردن اطلاعاتشون رو تا تایید بشه و تاخیر سنجش در اعلام نتایج دلیلش اینه
  دوستان لطفا آمار بی اساس ارائه داده نشه

 25. مردیم از استرس .بچه ها همگی با هم زنگ بزنیم اسکودا وسازمان سنجش تا خسته بشن نتایج اعلام کنند. چقدر استرس دیگه خسته کننده شده

 26. تخمین فاضل برای مرکز از ۱۱.۱ هست تا ۱۱.۵ نگفته ۱۱.۵ آقای امیر ضا

 27. والا عرض کردم یکی از موسسها قبل از آزمون به داوطلباش گفته بود…

 28. عرض کردم آقای میلاد یکی از موسسها قبل از آزمون این آمارو داده بود به دانشجواش

 29. میلاد کانون کرج

  آقای امیر رضا این آمار رو از کجا آوردی که دقیق داری میدی کدوم سایت این آمار رو منتشر کرده لطفا دقیق بگید ممنون

 30. آقا یا خانم سلام این آمارو یکی از موسسها قبل از آزمون به بچهای خودش داد

  • پس باید رفت سراغ این موسسه.,قطعا با سازمان سنجش ارتباط شدید داره.
   شاید بتوان گفت که از سنجش هم جلوتره,چون در آن زمان که شما فرمودید هنوز سهمیه ها تایید هم نشده بودن.پس با ستاد کل نیروهای مسلح هم ارتباط داره

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*