کتابفروشی حقوقی دادبازار و خرید آنلاین کتاب حقوق و آزمون وکالت و قضاوت

کارنامۀ مرحله دوم آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور

کارنامۀ مرحله دوم آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور

در اطلاعیه سازمان سنجش مدارک لازم و برنامه زمانی مراجعه داوطلبان به دستگاه های مربوطه اعلام شده است

سازمان سنجش آموزش کشور، کارنامۀ مرحلۀ دوم آزمون استخدامی متمرکز دستگاه اجرایی کشور در سال ۱۳۹۴ را منتشر کرد.

در مرحلۀ قبل نمرات داوطلبان اعلام شده بود و از داوطلبانی که حائز حد نصاب نمره شده بودند خواسته شده بود تا نسبت به تکمیل اطلاعات خود اقدام کنند، در این مرحله بر اساس اطلاعات داوطلبان و با اعمال سوابق خدمتی و بومی گزینی و سهمیه کارنامۀ داوطلبان تنظیم شده است و داوطلبان حائز نمره و شرایط باید با در دست داشتن مدارک و طبق برنامه اعلام شده به سازمان های مربوطه مراجعه کنند.

کارنامۀ مرحله دوم آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور را از اینجا دریافت کنید

اطلاعیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور درخصوص اعلام اسامی چند برابر ظرفیت نخستین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور در سال ۱۳۹۴ به منظور انجام سایر مراحل جذب و استخدام (انجام مراحل مصاحبه و سایر مراحل گزینش)

۱۳۹۴/۰۵/۱۵

 پیرو اطلاعیه مورخ ۱۳۹۴/۴/۱۵ بدین وسیله به اطلاع آن دسته از داوطلبانی که موفق به کسب حدنصاب گردیده اند، می‌رساند که رتبه بندی داوطلبان بر اساس نتایج حاصل از نمرات دروس عمومی و اختصاصی، سابقه خدمت، بومی شهر یا استان و اولویت‌های قانونی (ایثارگران و معلولین) و سایر شرایط و ضوابط مندرج در  دفترچه  راهنمای  ثبت‌نام  صورت  گرفته و  کارنامه  داوطلبان از روز جاری مورخ ۱۵/۵/۹۴ در سایت سازمان‌سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org قرار گرفته است. داوطلبانی که اسامی آنان در ردیف چند برابر ظرفیت اولین رشته شغل-محل انتخابی خود در دستگاه‌های سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان علمی و تحقیقاتی وابسته به نهاد ریاست جمهوری، مرکز اورژانس تهران، سازمان علمی بهره‌وری ایران، سازمان پزشکی قانونی، سازمان ثبت احوال کشور، واحدهای اداری دستگاه اجرایی استان خراسان شمالی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان دامپزشکی کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، سازمان‌ سنجش‌ آموزش کشور، سازمان هواپیمایی کشور در سایت این سازمان اعلام گردیده، لازم است براساس برنامه زمانی مشخص شده برای هر یک از دستگاه‌های اجرایی مربوط با در دست داشتن مدارک اعلام شده برای تحویل مدارک و یا انجام مصاحبه تخصصی و سایر مراحل گزینشی به دستگاه ذیربط مراجعه نمایند.

ضمناً به اطلاع داوطلبان سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور می‌رساند که مرحله انجام مصاحبه تخصصی و تبدیل وضع مربیان حق التدریس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور به ترتیب اولویت استان‌های محروم در سطح کشور در جریان می‌باشد. لذا داوطلبان می‌توانند برای اطلاع از برنامه‌ریزی مربوط به تاریخ انجام مصاحبه در هر یک از استانها به سامانه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به آدرس: www.irantvto.ir و یا به ادارات کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان مربوط (بر حسب محل جغرافیایی انتخابی استان) مراجعه نمایند.
 
توجه: بدیهی است عدم مراجعه برای تحویل مدارک و یا عدم شرکت در مصاحبه استخدامی در موعد مقرر به منزله انصراف از مراحل پذیرش و استخدام تلقی خواهد شد و داوطلب حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.
 
۱ – سازمان امور مالیاتی کشور
داوطلبانی که فهرست اسامی آنان در ردیف ( ۱ ) برابر ظرفیت رشته‌های شغلی دستگاه سازمان امور مالیاتی کشور اعلام گردیده می‌بایست با در دست داشتن مدارک ذیل در تاریخ‌های تعیین شده بر اساس جدول راهنمای زمانبندی به ادارات کل امور مالیاتی مربوط مراجعه نمایند. بدیهی است عدم مراجعه افراد در زمان مقرر به منزله انصراف آنان از تقاضای استخدام تلقی می‌گردد.
 
مدارک مورد نیاز در زمان مراجعه:
۱- اصل و کپی شناسنامه از تمام صفحات.
۲- اصل و کپی کارت ملی.
۳- اصل و کپی آخرین مدرک تحصیلی در هنگام ثبت‌نام در آزمون.
۴- اصل و کپی کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم (برای آقایان).
۵- مدرک دال بر معلولیت عادی (ارائه اصل گواهی معلولیت از سازمان بهزیستی) در صورت استفاده از سهمیه معلولین.
۶- مدارک دال بر ایثارگری در صورت استفاده از سهمیه پنج درصد ایثارگری (ارائه اصل گواهی).
۷- مدارک دال بر بومی بودن.
۸- گواهی اشتغال از دستگاه محل خدمت با ذکر شماره شناسه قراردادی ومدت زمان سابقه قراردادی قابل قبول در بخش دولتی ویژه شاغلین قراردادی دستگاههای اجرایی.

جدول زمان بندی در خصوص نحوه مراجعه داوطلبان استخدامی سازمان امور مالیاتی کشور

ردیف
نام استان
تفکیک مراجعه متقاضیان براساس حرف اول نام خانوادگی
زمان‌مراجعه
آدرس تلفن
۱
آذربایجان شرقی
الف- ب – پ – ت – ث – ج – چ -ح – خ – د
۹۴/۵/۲۴
تبریز – خ جمهوری اسلامی – میدان شهدا –
اداره کل امورمالیاتی استان آذربایجان شرقی – اداره منابع انسانی
تلفن – ۰۴۱۳۵۲۳۹۶۸۱
ذ- ر- ز- ژ – س – ش – ص – ض – ط – ظ – ع – غ – ف – ق
۹۴/۵/۲۵
ک – گ – ل – م – ن – و – هـ – ی
۹۴/۵/۲۶
۲
اصفهان
الف- ب – پ – ت – ث – ج – چ
۹۴/۵/۲۴
اصفهان- خ سپاه- اداره کل امورمالیاتی استان اصفهان-
اداره منابع انسانی  تلفن – ۰۳۱۲۲۲۲۰۳۰
ح – خ – د- ذ- ر- ز- ژ – س – ش
۹۴/۵/۲۵
ص – ض – ط – ظ – ع – غ – ف – ق- ک
۹۴/۵/۲۶
گ – ل – م – ن – و – هـ – ی
۹۴/۵/۲۷
۳
البرز
الف- ب – پ – ت – ث – ج – چ -ح – خ – د- ذ- ر- ز- ژ – س – ش
۹۴/۵/۲۴
کرج – بلوار جمهوری جنوبی –
بین میدان سپاه و والفجر اداره کل امور مالیاتی استان البرز- اداره منابع انسانی
تلفن ۰۲۶۳۲۷۰۳۵۲۰
ص‌–‌ض‌‌- ط– ظ– ع – غ – ف – ق-ک– گ- ل–م –ن–و – هـ -‌ی
۹۴/۵/۲۵
۴
بوشهر
الف- ب – پ – ت – ث – ج – چ -ح – خ – د
۹۴/۵/۲۴
بوشهر-خیابان قیصری دلواری-روبروی اداره پست –
اداره کل امور مالیاتی استان بوشهر- اداره منابع انسانی تلفن۰۷۷۳۳۳۲۰۱۲۶
ذ- ر- ز- ژ – س – ش – ص – ض – ط – ظ – ع – غ – ف – ق
۸۴/۵/۲۵
ک – گ – ل – م – ن – و – هـ – ی
۹۴/۵/۲۶
۵
خراسان رضوی
الف- ب – پ – ت – ث – ج – چ -ح – خ – د
۲۴/۵/۹۴
مشهد- خیابان امام خمینی-اداره کل امورمالیاتی استان خراسان رضوی –
اداره منابع انسانی تلفن-۵۱۰۳۸۰۲۱۱۱۵
ذ- ر- ز- ژ – س – ش – ص – ض – ط – ظ – ع – غ – ف – ق
۲۵/۵/۹۴
ک – گ – ل – م – ن – و – هـ – ی
۹۴/۵/۲۶
۶
خراسان جنوبی
کلیه متقاضیان
۹۴/۵/۲۴
بیرجند – خ مدرس – خ آیت اله سعیدی – حد فاصل سعیدی ۳ و۵ –
اداره کل امور مالیاتی استان خراسان جنوبی- اداره منابع انسانی تلفن – 05632233475
۷
خوزستان
الف- ب – پ – ت – ث – ج – چ -ح – خ – د
۹۴/۵/۲۴
اهواز-امانیه- فلکه سه گوش – اداره کل امورمالیاتی استان خوزستان- اداره منابع انسانی تلفن- ۰۶۱۳۳۳۶۸۶۶۹
ذ- ر- ز- ژ – س – ش – ص – ض – ط – ظ – ع – غ – ف – ق
۹۴/۵/۲۵
ک – گ – ل – م – ن – و – هـ – ی
۹۴/۵/۲۶
۸
سیستان و بلوچستان
کلیه متقاضیان
۹۴۵/۲۴
زاهدان-خ آزادی-
بعد از دادگستری اداره کل امورمالیاتی استان سیستان و بلوچستان
– اداره منابع انسانی تلفن: ۰۵۴۳۳۳۲۴۳۷۸
۹
فارس
الف- ب – پ – ت – ث – ج – چ
۹۴/۵/۲۴
شیراز – خ طالقانی – اداره کل امور مالیاتی استان فارس-
اداره منابع انسانی تلفن – 07132225908
ح – خ – د- ذ- ر- ز- ژ – س – ش
۹۴/۵/۲۵
ص – ض – ط – ظ – ع – غ – ف – ق – ک
۹۴/۵/۲۶
گ – ل – م – ن – و – هـ – ی
۹۴/۵/۲۷
۱۰
قزوین
الف-ب– پ – ت – ث – ج – چ -ح – خ – د- ذ- ر- ز- ژ –س–‌ش
۹۴/۵/۲۴
قزوین- خ – طالقانی – اداره کل امور مالیاتی استان قزوین-
اداره منابع انسانی تلفن- ۰۲۸۳۳۲۲۷۴۶۸
ص– ض-ط–ظ–ع–غ–ف–ق-ک– گ – ل – م – ن – و – هـ – ی
۹۴/۵/۲۵
۱۱
مازندران
الف- ب – پ – ت – ث – ج – چ -ح – خ – د
۹۴/۵/۲۴
ساری – خ فرهنگ – نبش کوی پیوندی –
اداره کل امورمالیاتی استان مازندران- اداره منابع انسانی
تلفن – 01133201494
ذ- ر- ز- ژ – س – ش – ص – ض – ط – ظ – ع – غ – ف – ق
۹۴/۵/۲۵
ک – گ – ل – م – ن – و – هـ – ی
۹۴/۵/۲۶
۱۲
مرکزی
کلیه متقاضیان
۹۴/۵/۲۴
اراک – خ شهید شیرودی – کوچه چندی –
اداره کل امور مالیاتی استان مرکزی- اداره منابع انسانی تلفن: ۰۸۶۳۳۴۳۰۲۰۶
۱۳
هرمزگان
کلیه متقاضیان
۹۴/۵/۲۴
بندر عباس – میدان انقلاب – اداره کل امورمالیاتی استان هرمزگان – اداره منابع انسانی
تلفن – 07632242650
۱۴
امورمالیاتی شهرتهران
الف- ب – پ – ت – ث
۹۴/۵/۲۴
تهران- خیابان میرداماد- نرسیده به میدان مادر-
خ رازان شمالی – امورمالیاتی شهرتهران –
اداره منابع انسانی
تلفن- ۰۲۱۲۲۲۶۹۲۸۹
ج – چ – ح –  خ – د- ذ- ر- ز- ژ
۹۴/۵/۲۵
س – ش – ص – ض – ط – ظ – ع
۹۴/۵/۲۶
غ – ف – ق- ک – گ – ل
۹۴/۵/۲۷
م – ن – و – هـ – ی
۹۴/۵/۲۸
۱۵
امورمالیاتی استان تهران
الف-  ب – پ – ت – ث – ج – چ
۹۴/۵/۲۴
تهران – چهارراه جهان کودک – خ آفریقا- نبش بانک ملی – امورمالیاتی استان تهران – اداره منابع انسانی
تلفن- ۰۲۱۴۲۷۸۴۲۳۵
ح – خ – د- ذ- ر- ز- ژ – س – ش
۹۴/۵/۲۵
ص – ض  – ط – ظ – ع – غ – ف – ق- ک
۹۴/۵/۲۶
گ  – ل – م – ن – و – هـ – ی
۹۴/۵/۲۷
۱۶
ستاد سازمان
الف-  ب – پ – ت – ث – ج – چ -ح – خ – د
۹۴/۵/۲۴
تهران – خیابان داور- روبروی- دادگستری-
سازمان امورمالیاتی کشور-
اداره تامین وساماندهی نیروی انسانی
تلفن ۳۹۹۰۳۴۱۳
ذ- ر- ز- ژ – س – ش – ص – ض  – ط – ظ – ع – غ – ف – ق
۹۴/۵/۲۵
ک – گ  – ل – م – ن – و – هـ – ی
۹۴/۵/۲۶

۲- سازمان علمی و تحقیقاتی وابسته به نهاد ریاست جمهوری
داوطلبانی که فهرست اسامی آنان در ردیف چند برابر ظرفیت رشته‌های شغلی دستگاه سازمان علمی و تحقیقاتی وابسته به نهاد ریاست جمهوری اعلام گردیده می‌بایست با در دست داشتن مدارک ذیل از تاریخ ۹۴/۵/۲۴ که تاریخ دقیق و محل برگزاری مصاحبه طی تماس تلفنی از طریق این سازمان به داوطلبان واجد الشرایط اعلام می‌گردد اقدام نمایند.

مدارک لازم جهت شرکت در مصاحبه:
۱- اصل و سه نسخه کپی از دانشنامه دوره‌های کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری.
۲- اصل و سه نسخه کپی از تمام صفحات شناسنامه، کارت ملی (پشت و رو).
۳- اصل و سه نسخه کپی از پشت و روی کارت پایان خدمت (در خصوص داوطلب مرد).
۴- اصل و یک نسخه کپی از تمام صفحات گذرنامه (درصورت دارابودن مدرک).
۵- اصل و یک نسخه کپی از مدارک متقاضی استفاده از سهمیه ایثارگران.
۶- اصل و یک نسخه کپی از مدرک زبان خارجی (درصورت دارابودن مدرک).
۷- یک نسخه کپی از تمام صفحات شناسنامه، کارت ملی (پشت و رو) همسر (درصورت دارابودن همسر).
۸- دوازده (۱۲) قطعه عکس ۴*۳.
۹- گواهی سابقه کار از سازمان / موسسه / شرکت با درج تاریخ شروع و خاتمه و نوع فعالیت (درصورت دارابودن سابقه کار).
۱۰- گواهی شرکت در همایش‌های علمی، اجرا یا همکاری در طرح‌های پژوهشی با ذکر عنوان طرح، تاریخ شروع و خاتمه و نحوه همکاری از سازمان / موسسه / شرکت متبوع.
۱۱- همراه داشتن اصل پروژه کارشناسی، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، رساله دکتری.
۱۲- همراه داشتن اصل سوابق علمی پژوهشی، کتاب، مقاله، همایش­های علمی، دوره‌های آموزشی، نخبگی و …. (درصورتیکه در فرم پیوست ذکر شده است).
۱۳- ارائه فرم تکمیل شده پیوست.

نکات مورد توجه:
– دعوت در این مرحله به منزله استخدام تلقی نمی­گردد.
– شرکت دانشجویان و دارندگان مدارک تحصیلی پایین­تر از مقاطع تحصیلی اعلام شده در آگهی استخدام و همچنین دارندگان مدارک معادل و گواهی تعداد واحد گذرانده (حتی تمام واحدها) و برگ تسویه حساب دانشگاه­ها در مصاحبه امکان­پذیر نخواهد بود.
– داوطلبان نباید مستخدم رسمی و پیمانی سایر دستگاه­های دولتی باشند.
– در هر مرحله از مراحل آزمون، مصاحبه، اعلام نتایج، گزینش و حتی پس از جذب و استخدام و به کارگیری چنانچه خلاف اطلاعات اعلام شده و مدارک ارائه شده توسط داوطلب محرز گردد، ضمن ممانعت از ادامه کار، مراحل طی شده کان لم یکن تلقی و درصورت قرارداد استخدامی، قرارداد مزبور لغو و بلااثر می­گردد و اقدامات قانونی لازم صورت خواهد پذیرفت.
**  دعوت‌شدگان به مصاحبه باید یک ساعت قبل از زمان اعلام شده، در محل برگزاری مصاحبه حضور داشته باشند.عدم مراجعه یا هر گونه تاخیر برای حضور در زمان مقرر، به معنای انصراف متقاضی است.

دریافت فرم مشخصات و اطلاعات متقاضی استخدام در سازمان علمی و تحقیقاتی وابسته به نهاد ریاست جمهوری فرمت PDF

۳- مرکز اورژانس تهران
– داوطلبانی که فهرست اسامی آنان در ردیف چند برابر ظرفیت رشته‌های شغلی دستگاه مرکز اورژانس تهران اعلام گردیده می‌بایست با در دست داشتن مدارک ذیل در تاریخ‌های تعین شده جهت ارائه مدارک به سالن کوثر مرکز اورژانس تهران به نشانی تهران خیابان جمهوری بین فلسطین و ابوریحان طبقه ششم مراجعه نمائید (شایان ذکر است تحویل مدارک خارج از زمان اعلام شده امکان پذیر نمی‌باشد) ضمناً اطلاعات فوق درسایت مرکز اورژانس تهران به نشانی http://www.tehran115.ir موجود میباشد.

مدارک مورد نیاز:
۱- اصل و کپی شناسنامه داوطلب و افراد تحت تکفل.
۲- اصل و کپی کارت ملی داوطلب و افراد تحت تکفل.
۳- اصل و کپی کارت پایان خدمت.
۴- اصل و کپی مدرک تحصیلی.
۵- اصل و کپی پایان طرح.
۶- اصل و کپی گواهینامه رانندگی B2.
۷- ۶ قطعه عکس ۴×3 پشت نویسی شده.
۸- اصل مدارک دال بر بومی بودن شامل:
الف) شهرستان یا استان محل تولد داوطلب یا همسر وی با شهرستان یا استان محل مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد.
ب) همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت یا نیروهای مسلح (اعم از شاغل و یا بازنشسته) که شهرستان یا استان محل خدمت فعلی یا بازنشستگی والدین یا همسر داوطلب با شهرستان یا استان محل مورد تقاضا برای استخدام آنان یکی باشد.
ج) داوطلب چهار (۴) سال از سنوات تحصیلی (ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و یا دانشگاه) را به صورت متوالی یا متناوب در شهرستان و یا استان محل مورد تقاضا برای استخدام طی کرده باشد.
د) داوطلب یا پدر، مادر و یا همسر وی حداقل چهار (۴) سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان و یا استان محل مورد تقاضا برای استخدام را داشته باشند (پرداخت حق بیمه به مدت تعیین شده صرفاً توسط یکی از موارد مذکور قابل احتساب است)
تاریخ ارائه مدارک براساس ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی:
۱- شروع نام خانوادگی (الف) شنبه ۹۴/۵/۲۴ ساعت ۳۰/۸ الی ۱۴
۲- شروع نام خانوادگی (ب، پ، ت، ث، ج) یکشنبه ۹۴/۵/۲۵ ساعت ۳۰/۸ الی ۱۴
۳- شروع نام خانوادگی (چ، ح، خ، د، ذ، ر، ز، ژ) دوشنبه ۹۴/۵/۲۶ ساعت ۳۰/۸ الی ۱۴
۴- شروع نام خانوادگی (س، ش، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ف، ق، ک، گ، ل) سه شنبه ۹۴/۵/۲۷ ساعت ۳۰/۸ الی ۱۴
۵- شروع نام خانوادگی (م، ن، و، ه‍‍، ی) چهارشنبه ۹۴/۵/۲۸ ساعت ۳۰/۸ الی ۱۴
 
۴- سازمان ملی بهره‌وری ایران
داوطلبانی که فهرست اسامی آنان در ردیف چند برابر ظرفیت رشته‌های شغلی دستگاه سازمان ملی بهره‌وری ایران اعلام گردیده می‌بایست مدارک اولیه خود را به منظور بررسی و دعوت به مصاحبه تخصصی استخدام به شرح زیر با مراجعه حضوری به آدرس: تهران- میدان بهارستان- خیابان دانشسرا- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- ساختمان شماره ۳- طبقه سوم- سازمان ملی بهره‌وری ایران – اتاق ۳۰۴، تحویل نمایند.
-پذیرفته شدگان رشته شغلی کارشناس برنامه‌ریزی و بودجه کشوری رشته‌های تحصیلی به شرح ذیل لازم است که در تاریخ ۹۴/۵/۲۴ به محل تعیین شده مراجعه نمایند:
– آمار (کلیه گرایش‌ها) یا ریاضی (محض- کاربردی).
– مهندسی عمران (آب، سازه، منابع آب) یا مکانیک (ساخت و تولید).
– روابط بین‌الملل یا علوم ارتباطات اجتماعی.
– علوم اقتصادی (کلیه گرایش‌ها).
– محیط زیست (مدیریت، مهندسی و اقتصاد).
– مدیریت آموزشی (دارا بودن حداقل ۵ سال تجربه).
– جامعه شناسی (جامعه شناسی، فرهنگی، بررسی مسایل اجتماعی ایران) یا شهرسازی(برنامه‌ریزی منطقه‌ای).
– پذیرفته شدگان رشته‌های شغلی کارشناس برنامه‌ریزی و تحلیل‌گر سیستم رشته‌های تحصیلی به شرح ذیل لازم است که در تاریخ ۹۴/۵/۲۵ به محل تعیین شده مراجعه نمایند:
– مهندسی صنایع (صنایع، مدیریت سیستم و بهره‌وری، تکنولوژی صنعتی، سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی).
– علوم اقتصادی (کلیه گرایش‌ها) یا مهندسی اقتصاد کشاورزی.
– زبان و ادبیات انگلیسی(مترجمی، آموزش).
– مدیریت صنعتی.
– مهندسی کامپیوتر (نرم افزار) یا فناوری اطلاعات.
ضمناً در صورت هرگونه ابهام با شماره تلفن‌های: ۳۳۲۷۶۲۰۰ – 33272527 تماس حاصل فرمائید.
 
۵- سازمان پزشکی قانونی
داوطلبانی که فهرست اسامی آنان در ردیف چند برابر ظرفیت رشته‌های شغلی دستگاه سازمان پزشکی قانونی اعلام گردیده، می‌بایست با در دست داشتن مدارک ذیل به آدرس تهران، ضلع جنوبی پارک شهر، خیابان بهشت، کوچه میثاق، سازمان پزشکی قانونی کشور، در تاریخ‌های تعین شده ذیل مراجعه نمایند.
مدارک مورد نیاز شامل: شناسنامه، کارت ملی، کارت پایان خدمت (ویژه آقایان)، مدرک تحصیلی، گواهی پایان طرح نیروی انسانی (در صورت مشمول بودن)، مدارک ایثارگری (در صورت استفاده از سهمیه ایثارگری)، مدارک بومی (در صورت استفاده از سهمیه بومی)، گواهی مدت اشتغال به صورت قراردادی از دستگاه اجرایی مربوطه (در صورت استفاده از سهمیه کارکنان قراردادی دستگاه‌ها) و تصویر آنها و یک قطعه عکس ۴*۳.
تاریخ مصاحبه پذیرفته شدگان بشرح ذیل اعلام می‌گردد:
الف)‌ شنبه مورخ ۱۳۹۴/۵/۲۴: پذیرفته شدگان سه برابر ظرفیت رشته شغلی پزشک عمومی شهرستان‌های: میانه، ارومیه، شاهین‌دژ، پارس‌آباد، گرمی، فردیس، ایلام، آبدانان، بوشهر، دشستان، ماهشهر، سبزوار.
ب) یکشنبه مورخ ۱۳۹۴/۵/۲۵: پذیرفته شدگان سه برابر ظرفیت رشته شغلی پزشک عمومی شهرستان‌های: دامغان، زاهدان، زابل، لار، فسا، رفسنجان، سنندج، سقز، قروه، بویراحمد.
ج) دوشنبه مورخ ۱۳۹۴/۵/۲۶: پذیرفته شدگان سه برابر ظرفیت رشته شغلی پزشک عمومی شهرستان‌های: خرم‌آباد، بروجرد، ساوه،‌ میناب، بندرعباس، اسدآباد، نهاوند و کارشناس آزمایشگاه غذا، دارو و بهداشتی شهرستان‌های اصفهان و کرمانشاه (دکتری و کارشناسی ارشد).
د) سه شنبه مورخ ۱۳۹۴/۵/۲۷: پذیرفته شدگان سه برابر ظرفیت رشته شغلی پزشک متخصص (پزشکی قانونی) شهرستان‌های: اردبیل، لردگان، بیرجند، فردوس، بجنورد، قم، گرگان، گنبدکاووس، یزد و پزشک متخصص (روانپزشک) شهرستان‌های شهرکرد و مشهد.
 
۶- سازمان ثبت احوال کشور
داوطلبانی که فهرست اسامی آنان در ردیف چند برابر ظرفیت رشته‌های شغلی دستگاه سازمان ثبت احوال کشور اعلام گردیده می‌بایست با در دست داشتن مدارک ذیل در تاریخ‌های تعین شده مراجعه نمایند.

مدارک مورد نیاز:
اصل و تصویر: ۱- شناسنامه، ۲- کارت ملی، ۳- مدرک تحصیلی و یا مدرک فراغت از تحصیل، ۴- کارت پایان خدمت و یا معافیت دائم (برای آقایان)، ۵- مدارک دال بر بومی بودن که شامل یکی از موارد ذیل باشد: الف) شهرستان یا استان محل تولد داوطلب یا همسر وی با شهرستان یا استان محل مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد. ب) همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح (اعم از شاغل و یا بازنشسته) که شهرستان یا استان محل خدمت فعلی یا بازنشستگی آنان با شهرستان یا استان محل مورد تقاضا برای استخدام آنان یکی باشد. ج) داوطلب حداقل چهار (۴) سال از سنوات تحصیلی (ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و یا دانشگاه) را به صورت متوالی یا متناوب در شهرستان و یا استان محل مورد تقاضا برای استخدام طی کرده باشد. د) داوطلب یا پدر، مادر و یا همسر وی، حداقل چهار (۴) سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان و یا استان محل مورد تقاضا برای استخدام را داشته باشند (پرداخت حق بیمه به مدت تعیین‌شده صرفاً توسط یکی از موارد مذکور قابل احتساب است) تبصره: مبنای استان و شهرستان برای تعیین بومی بودن، تقسیمات کشوری در زمان ثبت‌نام می‌باشد. ۶- مدارک دال بر اشتغال به صورت قراردادی الف) تصویر اولین قرارداد دارای شماره شناسه. ب) تصویر آخرین قرارداد دارای شماره شناسه. ج) خلاصه سابقه پرداخت حق بیمه (قابل دریافت از سایت سازمان تامین اجتماعی به نشانی http://savabegh.tamin.ir)، ۷- مدارک ایثارگری (در صورت انتخاب گزینه ایثارگری در زمان ثبت‌نام)، ۸- مدارک دال بر معلولیت (در صورت انتخاب گزینه معلولیت در زمان ثبت‌نام)، ۹- کارنامه آزمون، ۱۰- شش (۶) قطعه عکس ۴×3

تاریخ و نحوه اخذ مدارک:

تاریخ
داوطلبان
زمان و مکان
روزهای
دوشنبه ۹۴/۵/۲۶
سه شنبه ۹۴/۵/۲۷
کلیه داوطلبان
از ساعت ۹ صبح الی ۱۵
تهران: خیابان ولیعصر، بالاتر از چهارراه پارک وی،‌ تقاطع پسیان،
مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت احوال کشور
شماره تماس در صورت وجود هرگونه سوال ۶۰۹۰۲۳۲۷

داوطلبان گرامی، هنگام مراجعه علاوه بر مدارک اشاره شده، مدارک ذیل را نیز به همراه داشته باشند:
۱- اصل و تصویر کارت ملی، ۲- همراه داشتن مدارک ذیل، درصورت تکمیل قسمت مربوط به اشتغال به صورت قراردادی: الف) تصویر اولین قرارداد دارای شماره شناسه. ب) تصویر آخرین قرارداد دارای شماره شناسه. ج) خلاصه سابقه پرداخت حق بیمه (قابل دریافت از سایت سازمان تامین اجتماعی به نشانی http://savabegh.tamin.ir).
 
۷ – دستگاه‌های اجرایی استان خراسان شمالی
داوطلبانی که فهرست اسامی‌آنان در ردیف چند برابر ظرفیت رشته‌های شغلی دستگاه‌های اجرایی استان خراسان شمالی اعلام گردیده می‌بایست لازم است در روزهای شنبه و یکشنبه مورخ ۲۵ و ۲۶ مرداد ماه همراه با مدارک زیر به واحد امور اداری دستگاه اجرایی پذیرفته شده مراجعه نمایند. ضمنا شماره تماس‌های زیر جهت پاسخگویی به سوالات احتمالی دستگاههای اجرایی در نظر گرفته شده است.

مدارک مورد نیاز:

۱- اصل و کپی شناسنامه. ۲- اصل و کپی کارت ملی. ۳- اصل و کپی آخرین مدرک تحصیلی مندرج در آگهی. ۴- اصل و کپی کارت پایان خدمت نظام وظیفه و یا معافیت دائم (ویژه آقایان). ۵- مدارک دال بر ایثارگری. ۶- مدارک دال بر معلولین عادی (ارائه گواهی معلولیت از سازمان بهزیستی). ۷- مدارک دال بر بومی بودن (حسب مورد بر اساس ‌هر یک از موارد ذکر شده‌ در بندهای الف، ب، ج و بند ۱ تذکرات آگهی استخدامی). ۸- نامه گواهی اشتغال از دستگاه محل خدمت با ذکر شناسه قراردادی (ویژه شاغلین قراردادی)

شماره تماس واحدهای امور اداری دستگاه‌های اجرایی استان خراسان شمالی

عنوان دستگاه اجرایی
شماره تماس
اداره کل هواشناسی
۰۵۸-۳۲۳۱۸۰۰۱
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
۰۵۸-۳۲۲۸۸۴۷۲
اداره کل جهاد کشاورزی
۰۵۸-۳۲۲۶۳۰۰۹
اداره کل ثبت احوال
۰۵۸-۳۲۷۴۰۰۳۷
استانداری
۰۵۸-۳۲۴۰۴۱۱۵
اداره کل امور عشایر
۰۵۸-۳۲۲۵۹۳۱۵
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری
۰۵۸-۳۲۲۰۶۰۳۱-۳۲۲۰۶۰۳۴
اداره کل پزشکی قانونی
۰۵۸-۳۲۲۴۶۲۱۶
اداره کل اوقاف و امور خیریه
۰۵۸-۳۲۲۲۴۵۹۰
اداره کل بهزیستی
۰۵۸-۳۲۴۱۴۲۷۲
اداره کل منطقه ای انتقال خون
۰۵۸-۳۲۲۳۷۱۱۶
اداره کل حفاظت محیط زیست
۰۵۸-۳۲۲۳۵۸۱۲-۱۳
اداره کل تبلیغات اسلامی
۰۵۸-۳۲۴۱۴۳۷۸
اداره کل استاندارد
۰۵۸-۳۲۲۲۴۷۰۰-۳۲۲۲۲۷۷۴
اداره کل زندانها
۰۵۸-۳۲۷۴۰۱۵۷
اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۰۵۸-۳۲۲۵۶۹۶۶
اداره کل صنعت، معدن و تجارت
۰۵۸-۳۲۲۴۴۰۰۸-۹

 
۸– وزارت امور اقتصادی و دارایی
داوطلبانی که فهرست اسامی آنان در ردیف چند برابر ظرفیت رشته‌های شغلی دستگاه وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام گردیده می‌بایست با در دست داشتن مدارک مشروحه ذیل طبق جدول زمان‌بندی به آدرس تهران، میدان امام خمینی، خیابان صوراسرافیل، ساختمان مرکزی وزارت یاد شده، اداره کل امور اداری و پشتیبانی، طبقه دوم، اتاق ۲۲۱۳ از ساعت ۹ الی ۱۵ مراجعه نمایند.
ضمناً پذیرفته‌شدگان پس از تأیید مدارک توسط اداره کل مذکور می‌توانند از تاریخ ۱۳۹۴/۶/۱ با مراجعه به سایت www.mefa.gov.ir از نحوه برگزاری مصاحبه اطلاع حاصل نمایند.
۱- اصل شناسنامه به انضمام تصویر تمام صفحات. ۲- اصل کارت ملی به انضمام تصویر پشت و رو. ۳- اصل مدرک تحصیلی به انضمام تصویر مربوطه. ۴- اصل کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم قانونی به انضمام تصویر. (ویژه آقایان). ۵- مدارک دال بر بومی بودن. ۶- نامه ‌اشتغال ‌به کار از دستگاه‌ برای‌ کارکنان ‌قرارداد انجام ‌کار معین ‌به انضمام‌ کلیه احکام مربوطه. (درصورت‌علامت‌زدن در زمان ثبت‌نام). ۷- معرفی نامه از بنیاد شهید و امور ایثارگران. (در صورت استفاده از سهمیه ۵% ایثارگران). ۸- معرفی نامه از سازمان بهزیستی برای معلولین. (در صورت استفاده از سهمیه ۳% معلولین). ۹- کارنامه آزمون. ۱۰- دو قطعه عکس ۴×3 پشت نویسی شده.

ردیف
تاریخ
نام خانوادگی بر حسب حروف الفبا
۱
۱۳۹۴/۰۵/۲۴
الف- ب- پ- ه- ص- ض
۲
۱۳۹۴/۰۵/۲۵
ت- ث –ج- چ- م- ط- ظ
۳
۱۳۹۴/۰۵/۲۶
ح-خ- ژ- ی- ن- ل
۴
۱۳۹۴/۰۵/۲۷
د- ذ- ر- ز-ک- گ-و
۵
۱۳۹۴/۰۵/۲۸
س-ش – ع- غ- ف- ق
 

۹-سازمان دامپزشکی کشور
 داوطلبانی که فهرست اسامی آنان در ردیف چند برابر ظرفیت رشته‌های شغلی سازمان دامپزشکی کشور اعلام گردیده می‌بایست با در دست داشتن مدارک مشروح ذیل براساس جدول راهنمای زمانبندی پیوست، در تاریخ‌های ۲۸ تا ۳۰ مرداد ماه سال جاری به ادارات کل دامپزشکی استان محل برگزاری مصاحبه حضوری مراجعه کنند. بدیهی است عدم مراجعه افراد در مدت مقرر به هر علت به منزله انصراف آنان از تقاضای استخدام تلقی می‌شود.

مدارک مور نیاز:
۱- اصل و کپی شناسنامه از تمام صفحات. ۲- اصل و کپی کارت ملی. ۳- اصل و کپی آخرین مدرک تحصیلی یا گواهینامه موقت. ۴- اصل و کپی کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم فیزیکی (برای برادران). ۵- اصل گواهی و مستندات مرتبط با ایثارگران برای متقاضیان استفاده از سهیمه مربوط. ۶- اصل گواهی معلولیت از سازمان بهزیستی (برای معلولین عادی داوطلبان متقاضی‌های استفاده از سهمیه). ۷- اصل گواهی اشتغال از دستگاه محل خدمت با ذکر شماره شناسنامه برای کارمندان قراردادی. ۸- اصل مدارک و مستندات مربوط به بومی بودن داوطلب.

جدول زمان و مکان مصاحبه

ردیف
شماره
گروه
محل‌برگزاری
مصاحبه
آدرس
مسئول
هماهنگی
شماره تماس
برنامه زمان بندی مصاحبه
نام استان و محلی که
داوطلب در آن پذیرفته شده
تاریخ
زمان
۱
۱
تهران
ستادسازمان
(مامورسرا)
تهران، خیابان انقلاب، خیابان قدس، کوچه آذین، پلاک ۲۲
خانم دوست‌برحق
۸۸۹۵۳۳۹۹
کرمانشاه
۹۴/۵/۲۸
۱۳- ۸
خراسان رضوی
۹۴/۵/۲۸
۱۹- ۱۴
آذربایجان شرقی
۹۴/۵/۲۹
۱۹- ۸
تهران
۹۴/۵/۳۰
۱۹- ۸
۲
۲
تهران
(اداره کل)
کیلومتر ۱۵ اتوبان تهران کرج، بعد از پیکانشهر، بلوار پژوهش،
اداره کل دامپزشکی استان تهران
خانم پوردهقان
۴۴۷۸۷۵۳۴
ستاد سازمان
۹۴/۵/۲۸
۱۹-۸
مازندران
۹۴/۵/۲۹
۱۳-۸
سمنان
۹۴/۵/۲۹
۱۹- ۱۴
قم و البرز
۹۴/۵/۳۰
۱۳- ۸
گیلان
۹۴/۵/۳۰
۱۹-۱۴
۳
۳
تبریز
تهران، خیابان راه آهن، اول خیابان دامپزشکی،
اداره کل دامپزشکی استان آذربایجان شرقی
آقای زارعی
۰۹۱۴۱۱۰۱۷۶۸
آذربایجان غربی
۹۴/۵/۲۸
۱۹- ۸
قزوین
۹۴/۵/۲۹
۱۳-۸
زنجان
۹۴/۵/۲۹
۱۹-۱۴
اردبیل
۹۴/۵/۳۰
۱۳- ۸
۴
۴
کرمانشاه
کرمانشاه، میدان سپاه پاسداران، بلوار جام جم (کشاورزی سابق)،
اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه
آقای سپهری
۰۹۱۸۳۸۹۰۳۱۵
همدان
۹۴/۵/۲۸
۱۳-۸
لرستان
۹۴/۵/۲۸
۱۹-۱۴
کردستان
۹۴/۵/۲۹
۱۳- ۸
ایلام
۹۴/۵/۲۹
۱۹- ۱۴
مرکزی
۹۴/۵/۳۰
۱۳ – ۸
۵
۵
اصفهان
اصفهان، بلوار کشاورز، کوی امیریه، خیابان آزادی،
اداره کل دامپزشکی استان اصفهان
آقای هاشمی
۰۹۱۳۲۲۱۰۷۴۹
فارس
۹۴/۵/۲۸
۱۹- ۸
یزد
۹۴/۵/۲۹
۱۳- ۸
چهارمحال و بختیاری
۹۴/۵/۲۹
۱۹ – ۱۴
کرمان
۹۴/۵/۳۰
۱۳ – ۸
جنوب کرمان
۹۴/۵/۳۰
۱۹ – ۱۴
۶
۶
شیراز
شیراز، خیابان نادر، چهارراه گمرک، مشیرنو (مشیرنو غربی)،
اداره کل دامپزشکی استان فارس
آقای کامکار
۰۹۱۷۷۱۲۳۷۴۵
خوزستان
۹۴/۵/۲۸
۱۹- ۸
بوشهر
۹۴/۵/۲۹
۱۳ – 8
هرمزگان
۹۴/۵/۲۹
۱۹ -۱۴
کهگیلویه و بویراحمد
۹۴/۵/۳۰
۱۳- ۸
اصفهان
۹۴/۵/۳۰
۱۹ -۱۴
۷
۷
مشهد
مشهد، جاده آسیابی، بعد از پلیس راه امام هادی (جاده قوچان)
بعد از سه راهی دانش،
اداره کل دامپزشکی استان خراسان رضوی
آقای متولی
۰۹۱۵۵۲۳۱۸۷۸
خراسان شمالی
۹۴/۵/۲۸
۱۳- ۸
خراسان جنوبی
۹۴/۵/۲۸
۱۹- ۱۴
سیستان و بلوچستان
۹۴/۵/۲۹
۱۹-۸
گلستان
۹۴/۵/۳۰
۱۹-۸

 
۱۰– دستگاه دیوان عدالت اداری
داوطلبانی که فهرست اسامی آنان در ردیف چند برابر ظرفیت رشته‌های شغلی دستگاه دیوان عدالت اداری اعلام گردیده می‌بایست با در دست داشتن مدارک ذیل و در روزهای تعیین شده برای تحویل مدارک اقدام نمایند.

مدارک مورد نیاز:
۱- اصل و کپی تمامی صفحات شناسنامه
۲- اصل و کپی دو روی کارت ملی
۳- اصل و کپی گواهینامه آخرین مدرک تحصیلی اخذ شده مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
۴- تبصره: در صورت عدم صدور گواهینامه از سوی موسسه یا دانشگاه مربوط ارائه کارنامه مبنی بر گذراندن واحدهای تحصیلی و فارغ‌التحصیلی مورد پذیرش نمی‌باشد.
۵- ارائه کارنامه آزمون استخدامی منتشر شده سازمان سنجش آموزش کشور
۶- ارائه کارت پایان خدمت یا معافیت سربازی برای آقایان
۷- آن دسته از کارکنان قراردادی پذیرفته شده که در فرم ثبت‌نام تکمیل شده از طریق سایت سازمان سنجش آیتم مربوط به سنوات قراردادی انجام کار معین را قید نموده اند و در فهرست معرفی شدگان قرار گرفته اند علاوه بر مدارک ۱-۱، ۱-۲، ۱-۳، ۱-۴ و ۱-۵ لازم است اصل و کپی گواهی سنوات خدمتی قرارداد انجام کارمعین یا مشخص با ذکر کد شناسه کارمندی که توسط دستگاه اجرایی صادر گردیده را نیز ارائه نمایند.
۸- آن دسته از معلولین پذیرفته شده که در فرم ثبت‌نام تکمیل شده از طرق سایت سازمان سنجش آموزش کشور آیتم مربوط به معلولیت را قید نموده اند و در فهرست معرفی شدگان قرار گرفته اند علاوه بر مدارک ۱-۱، ۱-۲، ۱-۳، ۱-۴ و ۱-۵ لازم است اصل و کپی گواهی مربوط به معلولیت که توسط سازمان بهزیستی کشور صادر شده باشد را هم ارائه نمایند.
۹- آن دسته از ایثارگران و وابستگان آنان که در آزمون استخدامی پذیرفته شده‌اند و در فرم ثبت‌نام تکمیل شده از طرق سایت سازمان سنجش‌‌آموزش کشور آیتم مربوط به ایثارگری را قید نموده‌اند و در فهرست معرفی شدگان قرار گرفته‌اند علاوه بر مدارک ۱-۱، ‌1-2،۱-۳، ۱-۴ و ۱-۵ لازم است اصل و کپی گواهی مربوط به ایثارگری که توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران صادر شده را نیز ارائه نمایند.
۱۰- آندسته از پذیرفته شدگان ساکن استان تهران و توابع که در فرم ثبت‌نام تکمیل شده از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور آیتم مربوط به بومی استان را قید نموده اند و در فهرست معرفی شدگان قرار گرفته اند علاوه بر مدارک ۱-۱، ۱-۲، ۱-۳، ۱-۴ و ۱-۵ لازم است با توجه ماده (۱) بخشنامه شماره ۹۷۵۷/۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۹ معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور که شرایط بومی تصریح شده است (تصویر پیوست) مدرک دال بر بومی بودن که به تایید مراجع ذیصلاح رسیده باشند را ارائه نمایند.
۱۱- ضمناً در صورت عدم وجود شرایط و یا مغایرت اطلاعات اعلام شده در زمان ثبت‌نام توسط هر یک از داوطلبین شرط سنی، آخرین مقطع تحصیلی، سنوات قراردادی انجام کار معین، بومی ایثارگری، معلولیت و پایان خدمت سربازی و سایر موارد اشاره در آگهی مطابق قوانین و مقررات مربوط ادامه فرآیند استخدام متوقف خواهد شد.

زمان تحویل و بررسی مدارک به ترتیب مقرر و به شرح ذیل می‌باشد:

ردیف
رشته شغلی
ساعت مراجعه
روز مراجعه
تاریخ مراجعه
۱
کارشناس امور اداری
۱۵:۳۰-۰۸:۳۰
شنبه
۱۳۹۴/۵/۲۴
۲
برنامه نویس سیستم
۱۵:۳۰-۰۸:۳۰
شنبه
۱۳۹۴/۵/۲۴
۳
تحلیل‌گر سیستم
۱۵:۳۰-۰۸:۳۰
شنبه
۱۳۹۴/۵/۲۴
۴
کارشناس شبکه
۱۵:۳۰-۰۸:۳۰
شنبه
۱۳۹۴/۵/۲۴
۵
کارشناس حقوقی
۱۵:۳۰-۰۸:۳۰
یکشنبه
۱۳۹۴/۵/۲۵
۶
تقریرنویس
۱۵:۳۰-۰۸:۳۰
دوشنبه
۱۳۹۴/۵/۲۶
۷
متصدی امور دفتری
۱۵:۳۰-۰۸:۳۰
سه شنبه
۱۳۹۴/۵/۲۷

تبصره: معرفی شدگان آزمون استخدامی مطابق رشته شغلی و برنامه زمان بندی فوق مراجعه نمایند.

آدرس تحویل مدارک:
تهران- خ پانزده خرداد غربی- کوچه شهید مقدم سلیمی- کوچه شهیداکبرنژاد- مجتمع فرهنگی مذهبی حضرت زینب سلام ا… علیها پلاک ۳۷ (محل استقرار اداره کل امور اداری و بودجه دیوان عدالت اداری)

زمان و نحوه برگزاری مصاحبه تخصصی:
 پس از بررسی مدارک و در صورت برقراری شرایط عمومی استخدام موضوع ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و مطابق آگهی منتشر شده و با رعایت مفاد بخشنامه شماره ۹۷۵۷/۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۹ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، درخصوص زمان و نحوه برگزاری مصاحبه استخدامی به نحو مقتضی اطلاع رسانی خواهد شد.
 
۱۱– سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
داوطلبانی که فهرست اسامی آنان در ردیف چند برابر ظرفیت رشته‌های شغلی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور اعلام گردیده می‌بایست با در دست داشتن مدارک ذیل و در روزهای تعیین شده برای تحویل مدارک اقدام نمایند.
مدارک مورد نیاز: ۱- اصل و کپی شناسنامه. ۲- اصل و کپی کارت ملی. ۳- اصل و کپی کارت پایان خدمت. ۴- اصل و کپی مدرک تحصیلی. ۵- اصل و کپی گواهی ایثارگری. ۶- اصل مدرک دال بر بومی بودن.

تاریخ ارائه مدارک براساس خوشه شغلی :
۱- کارشناس زمین شناس                                                                          شنبه      94/5/24            از ساعت ۸-۱۴
۲- کارشناس امور معادن                                                                            یکشنبه    94/5/25            از ساعت ۸-۱۴
۳- کارشناس آزمایشگاه وکارتوگراف                                                               دوشنبه    94/5/26            از ساعت ۸-۱۴
۴- کتابدار، تحلیلگر سیستم، کارشناس فناوری اطلاعات و کارشناس امور اداری          سه شنبه ۹۴/۵/۲۷           از ساعت ۸-۱۴
جهت ارائه مدارک به اداره کارگزینی سازمان زمین شناسی واقع در میدان آزادی- خیابان معراج- سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور مراجعه نمایید. (شایان ذکر است تحویل مدارک خارج از زمان اعلام شده امکانپذیر نمی‌باشد).
 
۱۲– سازمان سنجش آموزش کشور
داوطلبانی که فهرست اسامی آنان در ردیف چند برابر ظرفیت رشته‌های شغلی سازمان سنجش آموزش کشور اعلام گردیده می‌بایست با در دست داشتن مدارک ذیل و در روزهای تعیین شده برای تحویل مدارک اقدام نمایند.

مدارک مورد نیاز:
۱- اصل و کپی تمامی صفحات شناسنامه
۲- اصل و کپی دو روی کارت ملی
۳- اصل و کپی گواهینامه آخرین مدرک تحصیلی اخذ شده مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به همراه ریز نمرات
۴- تبصره: در صورت عدم صدور گواهینامه از سوی موسسه یا دانشگاه مربوط ارائه کارنامه مبنی بر گذراندن واحدهای تحصیلی و فارغ‌التحصیلی مورد پذیرش نمی‌باشد.
۵- ارائه کارنامه آزمون استخدامی منتشر شده سازمان سنجش آموزش کشور
۶- ارائه کارت پایان خدمت یا معافیت سربازی برای آقایان
۷- آن دسته از کارکنان قراردادی پذیرفته شده که در فرم ثبت‌نام تکمیل شده از طریق سایت سازمان سنجش بند مربوط به سنوات قراردادی انجام کار معین را علامت زده و در فهرست معرفی شدگان قرار گرفته اند، لازم است اصل و کپی گواهی سنوات خدمتی قرارداد انجام کارمعین یا مشخص با ذکر کد شناسه کارمندی که توسط دستگاه اجرایی صادر و به تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور رسیده باشد را نیز ارائه نمایند.
۸- آن دسته از معلولین پذیرفته شده که در فرم ثبت‌نام تکمیل شده از طرق سایت سازمان سنجش آموزش کشور بند مربوط به معلولیت را علامت زده و در فهرست معرفی شدگان قرار گرفته اند؛ لازم است اصل و کپی گواهی مربوط به معلولیت که توسط سازمان بهزیستی کشور صادر شده باشد را هم ارائه نمایند.
۹- آن دسته از ایثارگران و وابستگان آنان که در آزمون استخدامی پذیرفته شده‌اند و در فرم ثبت‌نام تکمیل شده از طرق سایت سازمان سنجش‌‌آموزش کشور بند مربوط به ایثارگری را علامت زده و در فهرست معرفی شدگان قرار گرفته‌اند، لازم است اصل و کپی گواهی مربوط به ایثارگری که حسب مورد توسط ارگانهای ذیربط (بنیاد شهید و امور ایثارگران و یا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) صادر شده را نیز ارائه نمایند.
۱۰- آندسته از پذیرفته شدگان ساکن استان البرز که در فرم ثبت‌نام تکمیل شده از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور بند  مربوط به بومی استان را علامت زده و در فهرست معرفی شدگان قرار گرفته اند، لازم است مدرک دال بر بومی بودن که به تایید مراجع ذیصلاح رسیده باشند را ارائه نمایند.
۱۰- شش قطعه عکس ۴×3 که در سال جاری گرفته شده باشد (عکس خواهران باید با حجاب کامل باشد).
۱۱- ضمناً در صورت عدم وجود شرایط و مغایرت اطلاعات اعلام شده در زمان ثبت‌نام توسط هر یک از داوطلبین شرط سنی، آخرین مقطع تحصیلی، سنوات قراردادی انجام کار معین، بومی ایثارگری، معلولیت و پایان خدمت سربازی و سایر موارد اشاره در آگهی مطابق قوانین و مقررات مربوط ادامه فرآیند استخدام متوقف خواهد شد.

فرآیند اخذ مدارک داوطلبان آزمون استخدامی و تاریخ انجام مصاحبه

ردیف
رشته‌های شغلی
مکان و زمان تحویل مدارک
زمان انجام مصاحبه
۱
کارشناس برنامه و بودجه
۹۴/۵/۲۴
۹۴/۵/۳۱
حسابدار
کارشناس بررسی اسناد و مدارک
۲
مأمور حراست
۹۴/۵/۲۴
۹۴/۵/۳۱
۳
کارشناس آمار موضوعی
۹۴/۵/۲۵
۹۴/۶/۱
برنامه‌نویس سیستم
کارشناس تحلیل‌گر سیستم
کارشناس امور سخت‌افزار رایانه
کارشناس شبکه
۴
کارشناس امور آموزشی
۹۴/۵/۲۴
۹۴/۶/۲
۵
 
کارشناس امور پژوهشی
۹۴/۵/۲۵
۹۴/۶/۲

محل ارائه مدارک: کرج- مشکین دشت- خیابان شهید متوسلیان- سازمان سنجش آموزش کشور- اداره منابع انسانی و رفاه کارکنان
 
۱۳– سازمان هواپیمایی کشوری
داوطلبانی که فهرست اسامی آنان در ردیف چند برابر ظرفیت رشته‌های شغلی سازمان هواپیمایی کشور اعلام گردیده می‌بایست جهت اطلاع از مدارک مورد نیاز و تاریخ تسلیم مدارک مذکور و همچنین تاریخ دعوت به مصاحبه استخدامی به سایت این سازمان به آدرس (WWW.CAO.IR) مراجعه فرمایند.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا