کتابفروشی حقوقی دادبازار و خرید اینترنتی کتاب حقوق و آزمون وکالت و قضاوت با تخفیف

نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۴

نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۴

تعداد کارنامه های ثبت شده : ۸۵

لطفا کارنامه خودتان را به نام کاربری تلگرام Seyednavid@ یا از طریق بخش تماس با ما ارسال کنید

برای دیدن نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵ اینجا کلیک کنید

برای اطلاع از آخرین اخبار آزمون وکالت به صفحه آزمون وکالت پایگاه خبری اختبار مراجه نمایید.

این مجموعه بزودی به صورت دسته بندی شده بر اساس کانون وکلای محل آزمون داوطلبان، در قالب یک فایل پی دی اف منتشر خواهد شد

نمونه شماره ۱
کانون کانون وکلای دادگستری مرکز سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۱ نمره کل تراز نهایی ۱۱۶۳۰
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۷۵/۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۹۵/۰۰
۳ حقوق تجارت ۷۷/۷۷
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۶۳/۳۳
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۹۵/۰۰
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۸۰/۰۰

 

نمونه شماره ۲
کانون کانون وکلای دادگستری مرکزی/اراک سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۳ نمره کل تراز نهایی ۹۷۲۰
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۸۰/۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۶۶/۶۶
۳ حقوق تجارت ۷۷/۷۷
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۰/۰۰
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۴۶/۶۶
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۸۰/۰۰

 

نمونه شماره ۳
کانون کانون وکلای دادگستری کرمان سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۱۴ نمره کل تراز نهایی ۸۸۷۸
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۴۵/۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۳/۳۳
۳ حقوق تجارت ۴۰/۷۴
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۵/۰۰
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۶۳/۳۳
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۹۳/۳۳

 

نمونه شماره ۴
کانون کانون وکلای دادگستری مرکز سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۴۵۵ نمره کل تراز نهایی ۹۱۳۲
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۷۰/۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۸۱/۶۶
۳ حقوق تجارت ۵۷/۷۷
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۲۵/۰۰
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۵۶/۶۶
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۶۳/۳۳

 

نمونه شماره ۵
کانون کانون وکلای دادگستری مرکز سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۱۱۰۴۷ نمره کل تراز نهایی ۴۸۷۴
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۲۱/۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۱۱/۶۶
۳ حقوق تجارت ۱۴/۸۱
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۱۱/۶۶
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۳۱/۶۶
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۱۰/۰۰

 

نمونه شماره ۶
کانون کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۳۶ نمره کل تراز نهایی ۸۸۷۹
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۶۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۵۵
۳ حقوق تجارت ۷۱
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۷۵
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۶۰
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۵۳

 

نمونه شماره ۷
کانون کانون وکلای دادگستری اصفهان سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۹۹ نمره کل تراز نهایی ۸۶۶۳
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۵۳/۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۶۳/۳۳
۳ حقوق تجارت ۴۲/۵۹
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۸/۳۳
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۶۱/۶۶
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۸۱/۶۶

 

نمونه شماره ۸
کانون کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۱ نمره کل تراز نهایی ۱۰۴۹۲
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۵۳/۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۱۰۰/۰۰
۳ حقوق تجارت ۵۹/۲۵
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۶۸/۳۳
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۶۱/۶۶
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۹۵/۰۰

 

نمونه شماره ۹
کانون کانون وکلای دادگستری مرکز سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۳۵۹۷ نمره کل تراز نهایی ۷۱۷۵
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۲۶/۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۳۳/۳۳
۳ حقوق تجارت ۵۵/۵۵
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۳/۳۳
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۷۳/۳۳
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۴۰/۰۰

 

نمونه شماره ۱۰
کانون کانون وکلای دادگستری مرکز سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۵۳۲۵ نمره کل تراز نهایی ۶۵۷۰
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۱۱/۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۵۵/۰۰
۳ حقوق تجارت ۴۴/۴۴
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۲۶/۶۶
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۴۳/۳۳
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۴۸/۳۳

 

نمونه شماره ۱۱
کانون کانون وکلای دادگستری زنجان سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۲۴۵ نمره کل تراز نهایی ۶۲۲۶
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۲۳/۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۲۱/۶۶
۳ حقوق تجارت ۳۸/۸۸
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۵۳/۳۳
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۴۱/۶۶
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۲۸/۳۳

 

نمونه شماره ۱۲
کانون کانون وکلای دادگستری قم سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۱۸ نمره کل تراز نهایی ۸۸۸۲
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۲۸/۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۶/۶۶
۳ حقوق تجارت ۵۵/۵۵
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۳/۳۳
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۷۰/۰۰
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۹۳/۳۳

 

نمونه شماره ۱۳
کانون کانون وکلای دادگستری مرکز سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۲۷۳ نمره کل تراز نهایی ۹۴۵۷
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۴۵/۵۵
۲ آیین دادرسی مدنی ۸۰/۰۰
۳ حقوق تجارت ۷۰/۳۷
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۱/۶۶
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۶۵/۰۰
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۷۸/۳۳

 

نمونه شماره ۱۴
کانون کانون وکلای دادگستری مرکز سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۳۲۸ نمره کل تراز نهایی ۹۳۳۴
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۴۸/۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۸۱/۶۶
۳ حقوق تجارت ۶۲/۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۶۰/۰۰
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۷۵/۰۰
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۶۸/۳۳

 

نمونه شماره ۱۵
کانون کانون وکلای دادگستری مازندران سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۹۵ نمره کل تراز نهایی ۸۰۴۳
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۶۰/۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۴۸/۳۳
۳ حقوق تجارت ۵۱/۸۵
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۸/۳۳
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۵۱/۶۶
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۵۳/۳۳

 

نمونه شماره ۱۶
کانون کانون وکلای دادگستری اصفهان سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۲۷۵ نمره کل تراز نهایی ۷۸۰۲
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۴۱/۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۶۳/۳۳
۳ حقوق تجارت ۳۵/۱۸
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۲۰/۰۰
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۶۶/۶۶
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۶۰/۰۰

 

نمونه شماره ۱۷
کانون کانون وکلای دادگستری قزوین سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۳۰ نمره کل تراز نهایی  
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۲۶/۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۵/۰۰
۳ حقوق تجارت ۴۲/۵۹
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۵۱/۶۶
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۷۵/۰۰
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۸۳/۳۳

 

نمونه شماره ۱۸
کانون کانون وکلای دادگستری مرکز سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۴۱۵۵ نمره کل تراز نهایی ۶۹۷۰
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۲۸/۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۶۳/۳۳
۳ حقوق تجارت ۲۷/۷۷
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۰۵/۰۰
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۵۸/۳۳
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۴۸/۳۳

 

نمونه شماره ۱۹
کانون کانون وکلای دادگستری مرکز سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۴۶ نمره کل تراز نهایی ۱۰۴۴۶
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۵۳/۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۹۵/۰۰
۳ حقوق تجارت ۶۸/۵۱
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۵۳/۳۳
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۷۶/۶۶
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۸۸/۳۳

 

نمونه شماره ۲۰
کانون کانون وکلای دادگستری مرکز سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۸۸۰ نمره کل تراز نهایی ۸۶۴۹
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۴۰/۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۵/۰۰
۳ حقوق تجارت ۵۳/۷۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۵۰/۰۰
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۶۸/۳۳
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۶۸/۳۳

 

نمونه شماره ۲۱
کانون کانون وکلای دادگستری البرز سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۱۱ نمره کل تراز نهایی ۹۰۰۹
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۷۶/۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۵۶/۶۶
۳ حقوق تجارت ۵۹/۲۵
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۵۶/۶۶
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۸۳/۳۳
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۷۰/۰۰

 

نمونه شماره ۲۲
کانون کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۸۷ نمره کل تراز نهایی ۸۳۵۱
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۲۶/۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۶۸/۳۳
۳ حقوق تجارت ۵۱/۸۵
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۵۵/۰۰
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۷۵/۰۰
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۷۱/۶۶

 

نمونه شماره ۲۳
کانون کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۳۶ نمره کل تراز نهایی ۸۸۷۹
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۶۰/۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۵۵/۰۰
۳ حقوق تجارت ۷۰/۳۷
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۷۵/۰۰
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۶۰/۰۰
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۵۳/۳۳

 

نمونه شماره ۲۴
کانون کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۱۰۲ نمره کل تراز نهایی ۸۱۳۷
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۴۳/۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۵۵/۰۰
۳ حقوق تجارت ۴۴/۴۴
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۲۵/۰۰
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۷۰/۰۰
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۷۶/۶۶

 

نمونه شماره ۲۵
کانون کانون وکلای دادگستری مرکز سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۳۳۹ نمره کل تراز نهایی ۹۳۱۰
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۵۵/۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۸۰/۰۰
۳ حقوق تجارت ۶۲/۹۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۳/۳۳
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۶۶/۶۶
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۷۵/۰۰

 

نمونه شماره ۲۶
کانون کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۴۳ نمره کل تراز نهایی ۸۷۸۸
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۵۳/۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۶۸/۳۳
۳ حقوق تجارت ۴۶/۲۹
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۷۰/۰۰
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۶۶/۶۶
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۶۵/۰۰

 

نمونه شماره ۲۷
کانون کانون وکلای دادگستری البرز سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۱۳۲ نمره کل تراز نهایی ۸۰۳۲
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۲۵/۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۶۳/۳۳
۳ حقوق تجارت ۶۴/۸۱
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۶/۶۶
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۷۶/۶۶
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۵۱/۶۶

 

نمونه شماره ۲۸
کانون کانون وکلای دادگستری فارس و کهکیلویه و بویر احمد سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۲۱۹۳ نمره کل تراز نهایی ۴۰۵۲
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۳/۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۱۵/۰۰
۳ حقوق تجارت ۳/۷۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۱۰/۰۰
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۲۰/۰۰
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۱۵/۰۰

 

نمونه شماره ۲۹
کانون کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۱۸ نمره کل تراز نهایی ۹۲۲۳
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۴۰/۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۹۰/۰۰
۳ حقوق تجارت ۳۳/۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۶۱/۶۶
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۷۳/۳۳
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۸۶/۶۶

 

نمونه شماره ۳۰
کانون کانون وکلای دادگستری کردستان سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۱۰ نمره کل تراز نهایی ۹۱۲۷
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۶۰/۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۳/۳۳
۳ حقوق تجارت ۵۰/۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۱/۶۶
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۷۵/۰۰
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۷۵/۰۰

 

نمونه شماره ۳۱
کانون کانون وکلای دادگستری قزوین سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۳۳ نمره کل تراز نهایی ۸۴۳۷
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۴۱/۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۳/۳۳
۳ حقوق تجارت ۵۱/۸۵
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۱/۶۶
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۵۸/۳۳
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۷۰/۰۰

 

نمونه شماره ۳۲
کانون کانون وکلای دادگستری مرکز سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۱۵۷ نمره کل تراز نهایی ۹۷۸۲
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۴۸/۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۹۳/۳۳
۳ حقوق تجارت ۷۲/۲۲
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۱/۶۶
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۶۱/۶۶
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۸۱/۶۶

 

نمونه شماره ۳۳
کانون کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۱۰۲۹ نمره کل تراز نهایی ۴۷۰۸
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۸/۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۲۶/۶۶
۳ حقوق تجارت ۲۰/۳۷
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی سفید
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۶/۶۶
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۳۶/۶۶

 

نمونه شماره ۳۴
کانون کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۵۷ نمره کل تراز نهایی ۸۳۱۱
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۲۰/۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۸۶/۶۶
۳ حقوق تجارت ۶۲/۹۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۲۶/۶۶
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۷۳/۳۳
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۵۳/۳۳

 

نمونه شماره ۳۵
کانون کانون وکلای دادگستری البرز سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۵۹۵ نمره کل تراز نهایی ۶۰۱۲
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۳۳/۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۳۶/۶۶
۳ حقوق تجارت ۱۲/۹۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۱۶/۶۶
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۳۳/۳۳
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۳۵/۰۰

 

نمونه شماره ۳۶
کانون کانون وکلای دادگستری خوزستان سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۴ نمره کل تراز نهایی ۱۰۱۸۱
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۷۱/۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۹۳/۳۳
۳ حقوق تجارت ۵۰/۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۶۱/۶۶
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۶۵/۰۰
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۸۱/۶۶

 

نمونه شماره ۳۷
کانون کانون وکلای دادگستری قم سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۱ نمره کل تراز نهایی ۱۰۰۲۱
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۶۳/۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۵/۰۰
۳ حقوق تجارت ۴۰/۷۴
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۸۸/۳۳
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۸۳/۳۳
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۸۵/۰۰

 

نمونه شماره ۳۸
کانون کانون وکلای دادگستری اصفهان سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۲۰ نمره کل تراز نهایی ۹۶۵۷
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۴۱/۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۶۰/۰۰
۳ حقوق تجارت ۶۸/۵۱
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۵۸/۳۳
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۸۸/۳۳
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۹۵/۰۰

 

نمونه شماره ۳۹
کانون کانون وکلای دادگستری مازندران سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۶۱ نمره کل تراز نهایی
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۴۳/۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۶۶/۶۶
۳ حقوق تجارت ۵۷/۴۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۱۸/۳۳
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۴۶/۶۶
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۸۸/۳۳

 

نمونه شماره ۴۰
کانون کانون وکلای دادگستری خراسان سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۷۰ نمره کل تراز نهایی ۸۵۳۰
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۴۷
۲ آیین دادرسی مدنی ۸۰
۳ حقوق تجارت ۲۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۲۶
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۸۸
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۵۵

 

نمونه شماره ۴۱
کانون کانون وکلای دادگستری مرکز سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۱۶۰۴ نمره کل تراز نهایی
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۵۱/۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۳۶/۶۶
۳ حقوق تجارت ۴۶/۲۹
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۵۵/۰۰
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۷۱/۶۶
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۶۳/۳۳

 

نمونه شماره ۴۲
کانون کانون وکلای دادگستری لرستان سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۱۱۲ نمره کل تراز نهایی ۷۲۱۱
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۲۶/۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۶۰/۰۰
۳ حقوق تجارت ۴۲/۵۹
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۳/۳۳
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۴۰/۰۰
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۵۵/۰۰

 

نمونه شماره ۴۳
کانون کانون وکلای دادگستری البرز سهمیه ایثارگران
رتبه در کانون و
در سهمیه
۲۵ نمره کل تراز نهایی ۴۶۷۸
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۲۰/۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۶/۶۶
۳ حقوق تجارت ۱/۸۵-
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۲۶/۶۶
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۴۰/۰۰
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۲۰/۰۰

 

 

نمونه شماره ۴۴
کانون کانون وکلای دادگستری مازندران سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۴۴۲ نمره کل تراز نهایی ۵۹۵۴
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۱۸/۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۵۱/۶۶
۳ حقوق تجارت ۹/۲۵
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۱۱/۶۶
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۴۶/۶۶
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۴۰/۰۰

 

نمونه شماره ۴۵
کانون کانون وکلای دادگستری بوشهر سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۴ نمره کل تراز نهایی ۹۹۴۱
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۵۱/۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۵/۰۰
۳ حقوق تجارت ۵۵/۵۵
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۷۵/۰۰
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۹۰/۰۰
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۸۱/۶۶

 

نمونه شماره ۴۶
کانون کانون وکلای دادگستری مرکز سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۱۱۶۲ نمره کل تراز نهایی ۸۴۲۰
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۵۱/۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۶۶/۶۶
۳ حقوق تجارت ۵۷/۴۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۶/۶۶
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۶۶/۶۶
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۴۵/۰۰

 

نمونه شماره ۴۷
کانون کانون وکلای دادگستری مرکز سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۲۲۷ نمره کل تراز نهایی ۹۵۹۶
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۷۳/۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۶۸/۳۳
۳ حقوق تجارت ۴۸/۱۴
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۶۶/۶۶
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۶۸/۳۳
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۸۱/۶۶

 

نمونه شماره ۴۸
کانون کانون وکلای دادگستری اصفهان سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۸۷ نمره کل تراز نهایی ۸۷۶۲
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۴۳/۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۰/۰۰
۳ حقوق تجارت ۲۷/۷۷
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۶۳/۳۳
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۷۳/۳۳
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۸۶/۶۶

 

نمونه شماره ۴۹
کانون کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۱۱۲ نمره کل تراز نهایی ۸۱۰۹
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۳۵/۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۶۱/۶۶
۳ حقوق تجارت ۴۴/۴۴
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۶/۶۶
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۶۶/۶۶
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۷۱/۶۶

 

نمونه شماره ۵۰
کانون کانون وکلای دادگستری مرکز سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۵۲۳۰ نمره کل تراز نهایی ۶۶۰۰
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۴۱/۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۲۶/۶۶
۳ حقوق تجارت ۳۳/۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۲۰/۰۰
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۴۳/۳۳
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۴۰/۰۰

 

نمونه شماره ۵۱
کانون کانون وکلای دادگستری خراسان سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۱ نمره کل تراز نهایی ۱۰۷۳۱
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۵۶/۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۱۰۰/۰۰
۳ حقوق تجارت ۶۲/۹۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۳/۳۳
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۷۳/۳۳
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۱۰۰/۰۰

 

نمونه شماره ۵۲
کانون کانون وکلای دادگستری مرکز سهمیه ایثارگران
رتبه در کانون و
در سهمیه
۵۹ نمره کل تراز نهایی ۴۸۰۶
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۱۵/۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۳۱/۶۶
۳ حقوق تجارت ۵/۵۵-
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۱۰/۰۰
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۴۱/۶۶
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۲۰/۰۰

 

نمونه شماره ۵۳
کانون کانون وکلای دادگستری البرز سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۱۰۳ نمره کل تراز نهایی ۸۲۳۱
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۵۰/۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۵۳/۳۳
۳ حقوق تجارت ۵۵/۵۵
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۵۶/۶۶
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۶۳/۳۳
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۵۳/۳۳

 

نمونه شماره ۵۴
کانون کانون وکلای دادگستری مرکز سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۳ نمره کل تراز نهایی ۱۱۴۷۲
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۸۰/۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۹۵/۰۰
۳ حقوق تجارت ۷۹/۶۲
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۵۸/۳۳
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۸۰/۰۰
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۸۸/۳۳

 

نمونه شماره ۵۵
کانون کانون وکلای دادگستری مرکز سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۹۱۵ نمره کل تراز نهایی ۸۶۲۰
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۳۳/۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۰/۰۰
۳ حقوق تجارت ۴۲/۵۹
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۶۳/۳۳
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۷۶/۶۶
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۷۶/۶۶

 

نمونه شماره ۵۶
کانون کانون وکلای دادگستری مرکز سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۲۰۴۱ نمره کل تراز نهایی ۷۸۷۵
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۱۸/۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۱/۶۶
۳ حقوق تجارت ۴۶/۲۹
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۲۵/۰۰
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۵۳/۳۳
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۸۸/۳۳

 

نمونه شماره ۵۷
کانون کانون وکلای دادگستری همدان سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۱ نمره کل تراز نهایی ۱۱۳۴۳
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۷۶/۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۸۱/۶۶
۳ حقوق تجارت ۸۷/۰۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۶۳/۳۳
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۸۶/۶۶
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۹۳/۳۳

 

نمونه شماره ۵۸
کانون کانون وکلای دادگستری کرمان سهمیه ایثارگران
رتبه در کانون و
در سهمیه
۲ نمره کل تراز نهایی ۴۸۷۷
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۱۱/۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۳۸/۳۳
۳ حقوق تجارت ۳/۷۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۱/۶۶-
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۱۱/۶۶
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۵۳/۳۳

 

نمونه شماره ۵۹
کانون کانون وکلای دادگستری گیلان سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۱۲۴ نمره کل تراز نهایی ۷۷۳۲
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۳۸/۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۶/۶۶
۳ حقوق تجارت ۲۲/۲۲
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۸/۳۳
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۷۳/۳۳
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۵۱/۶۶

 

نمونه شماره ۶۰
کانون کانون وکلای دادگستری مرکز سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۴۶۷۸ نمره کل تراز نهایی ۶۷۸۲
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۲۶/۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۴۰/۰۰
۳ حقوق تجارت ۲۹/۶۲
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۱۸/۳۳
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۴۰/۰۰
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۷۳/۳۳

 

نمونه شماره ۶۱
کانون کانون وکلای دادگستری همدان سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۲۳۵ نمره کل تراز نهایی ۶۴۵۹
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۲۸/۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۴۰/۰۰
۳ حقوق تجارت ۲۷/۷۷
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی سفید
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۴۵/۰۰
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۶۰/۰۰

 

نمونه شماره ۶۲
کانون کانون وکلای دادگستری کردستان سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۲۶ نمره کل تراز نهایی ۸۵۲۷
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۵۳/۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۶۱/۶۶
۳ حقوق تجارت ۳۸/۸۸
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۶/۶۶
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۸۳/۳۳
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۵۱/۶۶

 

نمونه شماره ۶۳
کانون کانون وکلای دادگستری مرکز سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۹۲ نمره کل تراز نهایی ۱۰۰۹۱
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۷۰/۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۹۳/۳۳
۳ حقوق تجارت ۳۸/۸۸
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۷۰/۰۰
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۷۸/۳۳
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۷۰/۰۰

 

نمونه شماره ۶۴
کانون کانون وکلای دادگستری مرکز سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۱۱ نمره کل تراز نهایی ۱۰۹۴۸
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۸۱/۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۸۰/۰۰
۳ حقوق تجارت ۶۲/۹۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۷۵/۰۰
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۸۱/۶۶
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۹۳/۳۳

 

نمونه شماره ۶۵
کانون کانون وکلای دادگستری بوشهر سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۴ نمره کل تراز نهایی ۹۹۴۱
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۵۱/۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۵/۰۰
۳ حقوق تجارت ۵۵/۵۵
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۷۵/۰۰
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۹۰/۰۰
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۸۱/۶۶

 

نمونه شماره ۶۶
کانون کانون وکلای دادگستری خوزستان سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۳۶ نمره کل تراز نهایی ۸۵۰۹
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۴۱/۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۵۱/۶۶
۳ حقوق تجارت ۵۳/۷۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۳/۳۳
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۷۵/۰۰
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۸۱/۶۶

 

نمونه شماره ۶۷
کانون کانون وکلای دادگستری مرکز سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۱۴۹۵ نمره کل تراز نهایی ۸۱۹۳
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۳۶/۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۸۱/۶۶
۳ حقوق تجارت ۳۷/۰۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۵۵/۰۰
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۴۱/۶۶
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۶۸/۳۳

 

نمونه شماره ۶۸
کانون کانون وکلای دادگستری مرکز سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۲۸۳۴ نمره کل تراز نهایی ۷۴۹۳
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۳۶/۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۴۵/۰۰
۳ حقوق تجارت ۶۱/۱۱
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۵/۰۰
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۶۶/۶۶
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۲۵/۰۰

 

نمونه شماره ۶۹
کانون کانون وکلای دادگستری مرکز سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۲ نمره کل تراز نهایی ۱۱۵۶۶
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۵۶/۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۹۳/۳۳
۳ حقوق تجارت ۷۲/۲۲
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۸۶/۶۶
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۹۵/۰۰
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۱۰۰/۰۰

 

نمونه شماره ۷۰
کانون کانون وکلای دادگستری مرکز سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۷۹۵۰ نمره کل تراز نهایی ۵۷۲۵
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۲۱/۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۲۱/۶۶
۳ حقوق تجارت ۲۷/۷۷
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۱۳/۳۳
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۴۳/۳۳
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۲۶/۶۶

 

نمونه شماره ۷۱
کانون کانون وکلای دادگستری مرکز سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۴۱۴ نمره کل تراز نهایی ۹۱۸۹
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۷۰/۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۶۸/۳۳
۳ حقوق تجارت ۷۰/۳۷
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۰/۰۰
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۵۶/۶۶
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۶۳/۳۳

 

نمونه شماره ۷۲
کانون کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۸ نمره کل تراز نهایی ۹۷۳۰
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۷۰/۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۸۶/۶۶
۳ حقوق تجارت ۵۹/۲۵
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۲۰/۰۰
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۷۳/۳۳
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۷۳/۳۳

 

نمونه شماره ۷۳
کانون کانون وکلای دادگستری مرکز سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۴۹۹ نمره کل تراز نهایی ۹۰۷۴
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۶۱/۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۶۸/۳۳
۳ حقوق تجارت ۴۲/۵۹
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۶/۶۶
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۷۳/۳۳
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۸۱/۶۶

 

نمونه شماره ۷۴
کانون کانون وکلای دادگستری البرز سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۴۰ نمره کل تراز نهایی ۸۸۷۸
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۴۶/۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۰/۰۰
۳ حقوق تجارت ۴۴/۴۴
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۶۵/۰۰
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۸۳/۳۳
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۶۰/۰۰

 

نمونه شماره ۷۵
کانون کانون وکلای دادگستری مرکزی/اراک سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۱ نمره کل تراز نهایی ۱۰۸۳۱
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۵۵/۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۹۳/۳۳
۳ حقوق تجارت ۷۹/۶۲
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۵۳/۳۳
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۸۳/۳۳
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۹۳/۳۳

 

نمونه شماره ۷۶
کانون کانون وکلای دادگستری لرستان سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۱۷ نمره کل تراز نهایی ۸۶۵۶
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۴۶/۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۶۸/۳۳
۳ حقوق تجارت ۴۸/۱۴
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۳/۳۳
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۷۳/۳۳
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۷۱/۶۶

 

نمونه شماره ۷۷
کانون کانون وکلای دادگستری خوزستان سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۳۶ نمره کل تراز نهایی ۸۵۰۹
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۴۱/۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۵۱/۶۶
۳ حقوق تجارت ۵۳/۷۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۳/۳۳
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۷۵/۰۰
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۸۱/۶۶

 

نمونه شماره ۷۷
کانون کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۲۷۴ نمره کل تراز نهایی ۷۳۴۲
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۳۸/۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۰/۰۰
۳ حقوق تجارت ۱۸/۵۱
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۸/۳۳
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۷۰/۰۰
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۲۳/۳۳

 

نمونه شماره ۷۸
کانون کانون وکلای دادگستری فارس و کهکیلویه و بویر احمد سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۹۰۷ نمره کل تراز نهایی  
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۲۵/۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۴۸/۳۳
۳ حقوق تجارت ۹/۲۵
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۲۰/۰۰
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۴۶/۶۶
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۲۰/۰۰

 

نمونه شماره ۷۹
کانون کانون وکلای دادگستری مرکز سهمیه ایثارگران
رتبه در کانون و
در سهمیه
۱۴۵ نمره کل تراز نهایی  
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۸/۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۳۱/۶۶
۳ حقوق تجارت ۳/۷۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۲۱/۶۶
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۲۶/۶۶
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۳/۳۳

 

نمونه شماره ۸۰
کانون کانون وکلای دادگستری مرکز سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۱۰۷۳ نمره کل تراز نهایی ۸۴۸۸
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۵۳/۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۶۰/۰۰
۳ حقوق تجارت ۴۴/۴۴
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۵۰/۰۰
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۷۱/۶۶
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۶۳/۳۳

 

نمونه شماره ۸۱
کانون کانون وکلای دادگستری مرکز سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۸۹۷ نمره کل تراز نهایی ۸۶۳۱
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۴۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۵۸
۳ حقوق تجارت ۶۱
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۶۰
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۶۵
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۸۰

 

نمونه شماره ۸۲
کانون کانون وکلای دادگستری قم سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۵۷ نمره کل تراز نهایی ۸۱۱۹
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۳۸/۳۲
۲ آیین دادرسی مدنی ۵۵/۰۰
۳ حقوق تجارت ۶۴/۸۱
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۵۶/۶۶
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۶۰/۰۰
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۵۵/۰۰

 

نمونه شماره ۸۳
کانون کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۴۵۳ نمره کل تراز نهایی ۶۷۸۷
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۱۵/۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۵۵/۰۰
۳ حقوق تجارت ۲۵/۹۲
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۲۱/۶۶
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۵۶/۶۶
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۶۶/۶۶

 

نمونه شماره ۸۴
کانون کانون وکلای دادگستری اردبیل سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۹۹ نمره کل تراز نهایی ۷۵۳۴
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۵۵/۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۶۸/۳۳
۳ حقوق تجارت ۳۱/۴۸
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۶/۶۶
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۵۳/۳۳
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۵۳/۳۳

 

نمونه شماره ۸۵
کانون کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام سهمیه آزاد
رتبه در کانون و
در سهمیه
۲۶ نمره کل تراز نهایی ۸۹۱۰
درس نام درس نمره خام (درصد)
۱ حقوق مدنی ۴۸/۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۶۳/۳۳
۳ حقوق تجارت ۶۴/۸۱
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۵/۰۰
۵ حقوق جزا عمومی و اختصاصی ۸۳/۳۳
۶ حقوق آیین دادرسی کیفری ۷۸/۳۳

نوشته های مشابه

‫۴۴۴ دیدگاه ها

  1. باسلام به آقای هوشیار یک سوال داشتم از خدمتتون با توجه به اینکه امسال کانون در ثبت نام پذیرفته شدگان تغییر رویه داده و بصورت اینترنتی انجام میشود و نتیجه انتخاب شهر در خردادماه مشخص میشود میخاستم ببینم بنظر شما چقد احتمال وجود داره که از ۵۰۰نفر ظرفیت استان تهران اعلام شده تعدادی سایرستانهای کانون مرکز را انتخاب کنند و بنده با رتبه ۵۰۸ااستان تهر .ان رو بیارم ؟؟ ممنون از شما

  2. سلام اقای هوشیار من رتبه ام ۳۸۶ از اردبیل با سهمیه ازاد امیدی به قبولی هست

 1. سلام من رتبه ۹۸۱ مرکز هستم با توجه به اینکه سال گذشته تا ۱۰۴۱ تو تکمیل ظرفیت گرفتن چقد شانس قبولی دارم اینکه هرمزگان و سیستان برا کاراموزی باشم مشکلی ندارم،

  ایا اعلام تکمیل ظرفیت فقط پارسال بوده؟ پارسال یک ۳۰ نفر هم حدود فک کنم  یک ماه بعد از اعلام نتایج اعلام کردن چرا کسی از اون چیزی نمیگه و فقط گفته میشه مرداد ماه اعلام شده؟

  1. سلام

   اگر بنا بر تکمیل ظرفیت باشد شما قبول خواهید شد،

   این موارد کاملا تایع شرایط و تصمیمات هیات مدیره است و هیچ کس نمی تواند اظهار نظر و پیش بینی قطعی بکند

 2. با سلام و احترام خدمت جناب آقای هوشیار

  من هم وکالت قبول شدم و هم متصدی امور دفتری در دیوان عدالت اداری موندم چیکار کنم. خواهشاً راهنمایی می کند کدوم بهتره؟

 3. دوستان خوبم سلام. 

  امیدوارم ک شما هم همانند بنده طعم شیرین قبولی رو بچشید.

  من هم مثل شما این دوران سخت تا اعلام نتایج نهایی رو همینجا سپری کردم و شکر خدا قبول شدم. برای همتون همین حس و آرزو میکنم.

  دوستان خوبی ک متاسفانه پذیرفته نشدید اگه مایلید مشاوره بگیرید ازین بنده ی حقیر ب کادر نارنجی رنگ همین بالا مراجعه کنید.

  فره سپاس:مرضیه

 4. سلام. با خانمی که رتبه ۱ اصفهان را اورده مصاحبه شده و گفته من در ازمون های ازمایشی دادستان شرکت کردم و «اصلا» از خدمات هیچ موسسه دیگری استفاده نکردم. در حالی که الان اسمش روی سایت طرح نوین هم بعنوان قبولیهایش قرار گرفته است. معلومه که اینا همش الکیه و با یک سکه یا نیم سکه دادن این همه ادم رو جمع کردن. بخدا قسم همین امسال هم یک همچین پیشنهادی از طرف یکی از موسسات به من شد که اسم منو بعنوان قبولیشون رد کنن ولی من گفتم نه. ولی مثلا پارسال به رفیقم ربع سکه داده بودن و اون قبول کرده بود.

  فقط خواستم بگم خودتون شاید برا خودتون کاری کنید نه با هفته ای دو ساعت کلاس رفتن. تشکر

  خواهشن اینو منتشر کنید. نه حرف بدیه و نه بر علیه کسی. بزار خیلیا بفهمن که خودشون باید یه کاری بکنن برا خودشون نه دیگران

 5. سلام آقا هوشیار آیا با رتبه ۸۸۰ احتمال قبولی دارم در مرکز بعد شما اطلاع دارید کدوم شهر میافتم؟ 

  1. سلام

   به احتمال خیلی زیاد قبول می شوید ، ولی احتمالا شهرهای درجه ۲ استان یزد به شما خواهد رسید

 6. سلام آقای هوشیار خسته نباشید دوتا سوال دارم اول اینکه میخوام بدونم چند نفر آخر در مرکز میخورن به سهمیه و بعد اینکه یزد تا چه رتبه ی را میگیره؟ ممنون میشم از پاسخ گویتون 

  1. متاسفانه رتبه شما پایین است واحتمال قبولی شما ضعیف است طبق قانون حمایت از ایثارگران شما باید۷۰% نمره آخرین نفر قبول شده را کسب کنید ولی هیچ چیزهم صد در صد نمی توان گفت امیدوارم  موفق باشید.

 7. سلا آقا هوشیار یه سوال داشتم من با رتبه ۸۳۰ مرکز امکان قبولیم هست اگه قبول بشم کدوم شهر میافتم؟ ممنون میشم از پاسخگو یتون

  1. سلام

   حتما قبول می شویدف ولی به هر حال فکر می کنم شهر های درجه دو استان یزد به شما برسد

 8. سلام، ایااحتمال داره درتصحیح پاسخنامه هااشتباه شود؟اگر اعتراض کنیم آیا ترتیب  اثرداده. میشود؟

  1. سلام کدام کانون هستید؟ اگر در کانون مرکز هستید چون تراز نفر آخر حدودا۸۵۵۰می شود وشما باید ۷۰% این نمره یعنی حدود۵۹۰۰را کسب می کردید احتمال قبولی شما ضعیف است ولی به هرحال باید منتظرتصمیم کانون باشیم.

 9. سلام آقای هوشیار وممنون از حوصله شما میخواستم بدانم کانون مرکز که ازداوطلبان ۵استان ثبت نام کرده و۱۰۰۰راپذیرش خواهد کردحالا تعداد قبولی هر استان حدودا چقدر است؟

 10. با سلام و سپاس از جناب هوشیار

  سلام آقا کریم ظاهراشما نیز مثل من استرس زیادی دارید منظورتان از معدل چیست ؟ تراز بنده ۵۵۱۵ شده تراز شما چنده ؟ اگر مایل هستید  شماره تماس خود را اعلام نمایید

 11. سلام خدمت تمام دوستان و خصوصا جناب استاد هوشیار من با رتبه ۳۳۶به نظرتون چند درصد احتمال قبولی در خود شهر تهران دارم؟با تشکر فراوان

  1. سلام

   این کاملا بسته به تصمیم هیات مدیره است، ولی امر دور از ذهنی هم نیستف خوشبختانه هیات مدیره کانون مرکز هر سال ظرفیت معقولی برای خود شهر تهران در نظر می گیرد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا