کتابفروشی حقوقی دادبازار و خرید آنلاین کتاب حقوق و آزمون وکالت و قضاوت

نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۵

نمونه کارنامه داوطلبان آزمون وکالت ۹۵

تعداد کارنامه های ثبت شده : ۲۴۷

? برای دانلود کل کارنامه ها در قالب یک فایل پی دی اف اینجا کلیک کنید ?

برای دریافت آخرین اخبار مربوط به آزمون وکالت اینجا کلیک کنید

 

کارنامه ها به تفکیک کانون های وکلای دادگستری:

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۲۴۷
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۸۱۳ رتبه ۴۶۴
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۶۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۶۶۶
۳ حقوق تجارت ۸۱۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۲۵۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۵۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۶۶۶۶

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۲۴۶
کانون کردستان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۷۷۳ رتبه ۲
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۷۰۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۸۶۶۶
۳ حقوق تجارت ۸۱۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۰۸۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۸۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۹۳۳۳

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۲۴۵
کانون کردستان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۴۰۹ رتبه ۲۰
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۰۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۶۱۶۶
۳ حقوق تجارت ۷۳۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۱۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵۱۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۶۱۴۰

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۲۴۴
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۱۱۵۷۵ رتبه یک
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی صد
۲ آیین دادرسی مدنی ۸۱۶۶
۳ حقوق تجارت صد
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۶۶۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۳۶۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۹۳۳۳

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۲۴۳
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۳۶۷۷ رتبه ۱۱۰۱۴
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۲۰۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۰۶۶۶-
۳ حقوق تجارت ۲۰۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۰۱۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۰۱۶۶-
۶ آیین دادرسی کیفری ۲۱۶۶

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۲۴۲
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۶۴۶ رتبه ۵۷۵
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۶۶۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۶۶۶۶
۳ حقوق تجارت ۷۳۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۱۱۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۰۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۰۰۰

 

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۲۴۱
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۱۰۰۸۳ رتبه ۵۴
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۹۳۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۸۰۰۰
۳ حقوق تجارت ۸۰۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۱۳۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۶۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۰۰۰

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۲۴۰
کانون اصفهان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۲۴۳ رتبه ۱۵۴
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۶۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۶۵۰۰
۳ حقوق تجارت ۸۰۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۲۱۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۳۵۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۰۰۰

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۲۳۹
کانون خراسان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۲۵۲ رتبه ۱۷۴
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۶۶۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۶۰۰۰
۳ حقوق تجارت ۷۳۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۱۳۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۱۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۵۵۳۳

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۲۳۸
کانون همدان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۷۹۴۵ رتبه ۳۸
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۴۰۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۵۵۰۰
۳ حقوق تجارت ۶۵۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۳۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۳۵۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۸۳۳

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۲۳۷
کانون کردستان سهمیه ایثارگران
نمره کل تراز ۶۴۱۳ رتبه ۲
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۳۵۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۰۸۳۳
۳ حقوق تجارت ۶۳۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۱۶۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۳۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۴۱۶۶

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۲۳۶
کانون آذربایجان غربی سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۶۳۱۴ رتبه ۵۳۲
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۲۶۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۲۱۶۶
۳ حقوق تجارت ۵۸۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۱۰۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۲۳۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۷۰۱۷

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۲۳۵
کانون فارس سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۵۷۰ رتبه ۲۷
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۶۱۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۸۱۶۶
۳ حقوق تجارت ۸۶۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۱۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۶۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۱۶۶

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۲۳۴
کانون خوزستان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۸۵۰ رتبه ۳
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۹۰۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۶۶۶
۳ حقوق تجارت ۷۰۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۲۵۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۶۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۷۸۳۳

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۲۳۳
کانون آذربایجان شرقی سهمیه ایثارگران
نمره کل تراز ۳۶۹۵ رتبه ۱۵
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۱۵۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی صفر
۳ حقوق تجارت ۰۶۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۱۳۱۳ –
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۲۰۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۱۵۷۸

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۲۳۲
کانون آذربایجان غربی سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۷۲۰۷ رتبه ۳۸۵
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۴۳۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۳۸۳۳
۳ حقوق تجارت ۶۸۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۲۵۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۳۱۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۵۵۰۰

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۲۳۱
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۷۳۸ رتبه ۵۱۳
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۷۳۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۳۳۳
۳ حقوق تجارت ۶۳۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۳۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۳۶۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۵۳۳۳

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۲۳۰
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۹۵۴ رتبه ۳۸۵
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۸۱۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۶۵۰۰
۳ حقوق تجارت ۵۸۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۱۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۰۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۶۶۶۶

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۲۲۹
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۴۵۰ رتبه ۷۳۴
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۶۸۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۶۱۶۶
۳ حقوق تجارت ۶۵۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۵۳۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۲۸۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۶۳۳۳

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۲۲۸
کانون بوشهر سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۷۰۸۵ رتبه ۱۴۷
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۱۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۳۶۶۶
۳ حقوق تجارت ۳۱۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۱۰۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۵۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۵۸۳۳

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۲۲۷
کانون آذربایجان شرقی سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۴۴۱ رتبه ۱۹
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۶۳۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۹۳۳۳
۳ حقوق تجارت ۷۶۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۵۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۲۸۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۶۶۶

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۲۲۶
کانون آذربایجان شرقی سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۰۹۹ رتبه ۳۹
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۵۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۸۰۰۰
۳ حقوق تجارت ۵۶۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۶۰۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵۵۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۷۳۳۳

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۲۲۵
کانون بوشهر سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۲۹۵ رتبه ۱۱
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۵۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۸۸۳۳
۳ حقوق تجارت ۸۳۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۲۸۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۵۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۷۶۶۶

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۲۲۴
کانون کرمان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۰۶۸ رتبه ۱۴۶
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۳۶۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۵۰۰۰
۳ حقوق تجارت ۸۶۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۰۸۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۳۶۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۹۳۳۳

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۲۲۳
کانون قم سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۰۰۶ رتبه ۴
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۶۸۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۶۸۳۳
۳ حقوق تجارت ۷۸۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۳۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۸۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۶۵۰۰

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۲۲۲
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۷۹۶۹ رتبه ۱۲۲۶
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۲۱۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۶۶۶
۳ حقوق تجارت ۷۰۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۲۰۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۱۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۵۰۰

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۲۲۱
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۷۲۳۶ رتبه ۲۲۹۱
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۳۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۵۱۶۶
۳ حقوق تجارت ۵۸۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۱۸۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۰۸۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۷۶۶۶

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۲۲۰
کانون اصفهان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۹۲۶ رتبه ۶۸
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۶۰۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۱۶۶
۳ حقوق تجارت ۸۶۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۱۳۱۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵۱۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۶۸۳۳

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۲۱۹
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۷۲۶ رتبه ۵۲۰
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۴۳۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۵۰۰
۳ حقوق تجارت ۸۶۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۰۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۲۳۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۹۳۳۳

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۲۱۸
کانون فارس سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۷۸۸۲ رتبه ۲۹۶
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۲۵۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۶۳۳۳
۳ حقوق تجارت ۷۵۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۲۶۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۸۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۷۵۰۰

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۲۱۷
کانون فارس سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۸۵۰ رتبه ۹۵
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۳۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۵۰۰
۳ حقوق تجارت ۶۸۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۵۵۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۳۸۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۳۳۳

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۲۱۶
کانون خوزستان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۷۱۲۷ رتبه ۲۸۳
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۴۵۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۴۸۳۳
۳ حقوق تجارت ۷۱۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۱۰۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۳۵۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۳۱۶۶

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۲۱۵
کانون فارس سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۵۲۳۰ رتبه ۹۹۸
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۲۱۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۲۶۶۶
۳ حقوق تجارت ۴۸۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۱۰۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۲۳۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۲۲۸۰

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۲۱۴
کانون آذربایجان شرقی سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۲۰۰ رتبه ۱۴۴
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۳۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۵۰۰
۳ حقوق تجارت ۶۶۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۰۸۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۳۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۶۴۹۱

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۲۱۳
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۳۷۱۶ رتبه ۱۰۸۹۲
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۲۸۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۰۵۰۰
۳ حقوق تجارت ۲۱۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۰۶۶۶ –
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۰۳۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۰۳۵۰ –

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۲۱۲
کانون کرمان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۶۲۶ رتبه ۷
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۸۰۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۳۳۳
۳ حقوق تجارت ۹۵۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۱۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۳۰۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۷۳۳۳

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۲۱۱
کانون یزد سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۵۱۶ رتبه ۵
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۷۰۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۵۶۶۶
۳ حقوق تجارت ۸۶۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۶۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵۱۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۶۶۶

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۲۱۰
کانون آذربایجان غربی سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۳۹۹ رتبه ۱۶
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۴۵۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۹۰۰۰
۳ حقوق تجارت ۸۱۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۶۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵۱۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۱۶۶

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۲۰۹
کانون اردبیل سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۵۸۳ رتبه ۱۵
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۴۵۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۶۶۶۶
۳ حقوق تجارت ۷۶۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۳۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵۰۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۰۰۰

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۲۰۸
کانون قزوین سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۷۱۵ رتبه ۴۴
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۷۶۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۵۰۰۰
۳ حقوق تجارت ۷۶۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۰۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۱۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۶۳۳۳

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۲۰۷
کانون خوزستان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۴۰۴ رتبه ۶۲
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۶۱۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۳۳۳
۳ حقوق تجارت ۷۳۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۱۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۲۱۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۶۶۶۶

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۲۰۶
کانون کرمانشاه و ایلام سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۶۲۳ رتبه ۳۳
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۶۱۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۵۰۰۰
۳ حقوق تجارت ۷۶۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۶۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۸۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۷۵۰۰

 

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۲۰۵
کانون فارس سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۵۴۱ رتبه ۳۱
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۶۳۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۶۶۶۶
۳ حقوق تجارت ۸۱۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۶۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵۵۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۸۳۳

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۲۰۴
کانون آذربایجان شرقی سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۴۵۱ رتبه ۱۸
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۱۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۸۸۳۳
۳ حقوق تجارت ۹۳۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۰۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵۵۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۵۷۸۹

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۲۰۳
کانون آذربایجان شرقی سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۳۵۴ رتبه ۱۰۷
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۴۸۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۵۵۰۰
۳ حقوق تجارت ۸۸۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۲۵۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۳۶۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۷۸۹۴

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۲۰۲
کانون لرستان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۳۴۰ رتبه ۱۰
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۷۵۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۶۰۰۰
۳ حقوق تجارت ۸۳۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۳۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۵۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۳۳۳

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۲۰۱
کانون فارس سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۳۸۸۳ رتبه ۲۶۹۸
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۱۰۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۱۸۳۳
۳ حقوق تجارت ۰۸۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۰۳۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۰۸۷۷
۶ آیین دادرسی کیفری  

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۲۰۰
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۶۸۴ رتبه ۱۱۰
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۷۳۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۸۶۶۶
۳ حقوق تجارت ۸۰۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۱۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۶۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۷۵۰۰

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۹۹
کانون فارس سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۶۶۳ رتبه ۱۱۶
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۷۸۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۳۳۳
۳ حقوق تجارت ۵۳۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۱۱۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۳۶۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۷۱۹۲

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۹۸
کانون قزوین سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۷۰۹۳ رتبه ۳۳۱
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۰۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۴۶۶۶
۳ حقوق تجارت ۴۶۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۲۰۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۳۳۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۴۳۸۵

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۹۷
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۷۰۹۶ رتبه ۲۵۱۱
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۴۰۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۴۰۰۰
۳ حقوق تجارت ۶۶۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۰۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۲۰۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۶۰۰۰

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۹۶
کانون لرستان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۶۴۷۳ رتبه ۳۴۱
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۲۵۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۳۳۳۸
۳ حقوق تجارت ۶۵۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۲۰۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۱۳۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۶۶۶۶

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۹۵
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۷۲۱۷ رتبه ۲۳۱۷
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۴۱۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۴۱۶۶
۳ حقوق تجارت ۵۵۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۱۱۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۵۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۳۳۳

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۹۴
کانون البرز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۵۱۳ رتبه ۲۰
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۶۸۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۸۵۰۰
۳ حقوق تجارت ۷۰۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۲۳۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۳۸۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۹۵۰۰

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۹۳
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۵۲۲۲ رتبه ۶۵۴۷
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۲۰۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۱۳۳۳
۳ حقوق تجارت ۴۶۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۰۸۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۱۱۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۳۵۰۰

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۹۲
کانون قم سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۷۹۵۶ رتبه ۱۴
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۷۰۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۶۵۰۰
۳ حقوق تجارت ۵۵۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۰۳۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۳۶۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۵۱۶۶

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۹۱
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۱۰۰۴۹ رتبه ۶۱
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۶۵۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۹۰۰۰
۳ حقوق تجارت ۹۳۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۵۰۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۵۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۷۵۰۰

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۹۰
کانون البرز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۷۹۳۹ رتبه ۲۸۰
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۴۵۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۵۰۰۰
۳ حقوق تجارت ۸۱۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۰۸۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۱۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۷۶۶۶

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۸۹
کانون کرمانشاه و ایلام سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۳۳۶ رتبه ۵۳
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۶۵۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۶۱۶۶
۳ حقوق تجارت ۹۳۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۵۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۱۰۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۶۰۰۰

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۸۸
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۶۸۲ رتبه ۱۱۱
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۸۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۹۵۰۰
۳ حقوق تجارت ۸۰۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۲۸۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۲۵۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری صد

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۸۷
کانون البرز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۱۰۳۲۱ رتبه ۸
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۶۶۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۹۵۰۰
۳ حقوق تجارت ۷۳۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۵۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۵۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری صد

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۸۶
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۵۸۸ رتبه ۱۳۳
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۶۳۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی صد
۳ حقوق تجارت ۷۸۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۱۸۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۳۰۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۳۳۳

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۸۵
کانون یزد سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۷۹۳۵ رتبه ۱۴۵
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۱۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۵۰۰۰
۳ حقوق تجارت ۶۸۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۲۳۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۸۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۶۰۰۰

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۸۴
کانون فارس سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۹۹۴ رتبه ۷۵
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۶۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۶۰۰۰
۳ حقوق تجارت ۷۱۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۰۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵۱۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۹۳۳۳

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۸۳
کانون خراسان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۲۴۷ رتبه ۵۱
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۰۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۸۱۶۶
۳ حقوق تجارت ۸۶۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۶۸۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۲۶۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۶۶۶

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۸۲
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۱۰۰۵۷ رتبه ۶۰
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۵۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۹۳۳۳
۳ حقوق تجارت ۸۶۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۵۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵۶۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۸۳۳

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۸۱
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۵۹۳ رتبه ۶۲۰
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۰۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۵۵۰۰
۳ حقوق تجارت ۷۸۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۳۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵۵۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۷۶۶۶

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۸۰
کانون آذربایجان غربی سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۰۴۸ رتبه ۳۳
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۸۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۱۶۶
۳ حقوق تجارت ۷۳۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۲۸۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵۶۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۰۰۰

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۷۹
کانون البرز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۷۸۷۲ رتبه ۳۰۰
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۶۵۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۴۰۰۰
۳ حقوق تجارت ۴۱۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۳۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۳۱۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۷۶۶۶

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۷۸
کانون فارس سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۹۳۶ رتبه ۸۰
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۴۶۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۸۰۰۰
۳ حقوق تجارت ۸۶۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۳۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۳۰۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۶۶۶

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۷۷
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۰۲۸ رتبه ۳۵۰
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۵۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۶۵۰۰
۳ حقوق تجارت ۷۳۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۱۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵۶۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۸۳۳

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۷۶
کانون خوزستان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۵۱۴ رتبه ۵۰
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۴۶۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۸۳۳
۳ حقوق تجارت ۶۱۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۰۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۱۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۷۸۳۳

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۷۵
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۳۷۶ رتبه ۷۹۴
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۴۱۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۸۰۰۰
۳ حقوق تجارت ۵۸۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۲۰۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۳۵۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۹۳۳۳

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۷۴
کانون گلستان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۴۶۸ رتبه ۴۹
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۴۶۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۵۳۳۳
۳ حقوق تجارت ۸۵۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۵۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۱۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۳۳۳

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۷۳
کانون آذربایجان غربی سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۶۰۰ رتبه ۶۶
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۴۸۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۸۸۳۳
۳ حقوق تجارت ۷۵۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۲۱۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۲۶۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۰۰۰

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۷۲
کانون آذربایجان شرقی سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۴۲۵۷ رتبه ۲۰۱۳
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۱۸۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۰۵۰۰
۳ حقوق تجارت ۰۵۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۰۶۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۱۸۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۱۵۷۸

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۷۱
کانون خراسان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۷۶۲۶ رتبه ۳۳۳
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۶۰۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۵۶۶۶
۳ حقوق تجارت ۵۱۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۰۶۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۲۰۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۳۳۳

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۷۰
کانون قزوین سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۱۴۱ رتبه ۱۰۶
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۴۳۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۴۰۰۰
۳ حقوق تجارت ۷۳۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۲۵۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۶۱۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۷۳۳۳

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۶۹
کانون اصفهان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۱۰۳۲۹ رتبه ۷
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۶۸۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۹۳۳۳
۳ حقوق تجارت ۸۶۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۵۱۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵۳۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۰۰۰

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۶۸
کانون کرمانشاه و ایلام سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۳۴۰۹ رتبه ۱۵۵۹
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۰۶۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۰۸۳۳ –
۳ حقوق تجارت ۲۰۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۰۵۰۰ –
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۲۱۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۰۸۷۷

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۶۷
کانون لرستان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۶۵۹ رتبه ۲۸
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۴۸۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۶۳۳۳
۳ حقوق تجارت ۸۶۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۲۵۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۳۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۳۳۳

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۶۶
کانون البرز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۶۲۲۱ رتبه ۹۶۱
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۴۰۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۳۰۰۰
۳ حقوق تجارت ۵۵۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۰۱۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۱۱۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۵۸۳۳

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۶۵
کانون خوزستان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۲۹۰ رتبه ۱۳
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۱۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۸۳۳۳
۳ حقوق تجارت ۶۳۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۶۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۰۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری صد

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۶۴
کانون اصفهان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۱۱۲۴۰ رتبه ۱
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۸۸۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۸۳۳
۳ حقوق تجارت ۹۳۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۷۳۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۶۱۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۶۶۶

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۶۳
کانون آذربایجان غربی سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۱۶۷ رتبه ۲۴
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۸۰۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۸۰۰۰
۳ حقوق تجارت ۸۵۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۰۸۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۱۶۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۴۲۱

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۶۲
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۱۰۲۷۶ رتبه ۲۹
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۷۰۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۸۸۳۳
۳ حقوق تجارت ۸۱۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۸۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۶۱۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۶۶۶

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۶۱
کانون آذربایجان شرقی سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۴۳۶ رتبه ۹۵
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۴۳۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۵۰۰
۳ حقوق تجارت ۶۶۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۲۰۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۱۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۸۳۳

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۶۰
کانون خراسان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۴۹۰ رتبه ۳۵
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۸۱۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۶۶۶۶
۳ حقوق تجارت ۷۰۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۵۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵۶۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۶۱۶۶

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۵۹
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۴۹۲ رتبه ۱۶۴
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۷۰۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۸۳۳۳
۳ حقوق تجارت ۸۶۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۲۵۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۳۱۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۶۶۶

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۵۸
کانون آذربایجان شرقی سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۷۱۹۳ رتبه ۳۹۳
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۷۰۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۳۵۰۰
۳ حقوق تجارت ۶۰۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۲۶۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۱۳۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۳۶۶۶

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۵۷
کانون البرز سهمیه آزاد
نمره کل تراز رتبه ۲۰۵
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۶۱۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۵۱۶۶
۳ حقوق تجارت ۷۰۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۲۱۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۳۶۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۶۶۶۶

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۵۶
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۷۳۱۵ رتبه ۲۱۷۱
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۴۶۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۶۳۳۳
۳ حقوق تجارت ۷۳۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۰۱۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۲۶۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۴۶۶۶

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۵۵
کانون خوزستان سهمیه ایثارگران
نمره کل تراز ۴۸۰۶ رتبه ۱۴
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۱۰۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۱۱۶۶
۳ حقوق تجارت ۲۶۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۰۵۰۰ –
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۶۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۱۰۵۲

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۵۴
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۳۸۰ رتبه ۷۸۸
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۸۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۴۱۶۶
۳ حقوق تجارت ۷۶۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۳۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۱۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۷۸۳۳

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۵۳
کانون آذربایجان غربی سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۴۹۵ رتبه ۷۷
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۴۱۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۶۵۰۰
۳ حقوق تجارت ۶۸۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۱۶۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۸۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۹۵۰۰

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۵۲
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۷۰۱۱ رتبه ۲۶۶۹
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۴۱۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۳۶۶۶
۳ حقوق تجارت ۵۶۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۲۰۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۳۶۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۵۱۶۶

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۵۱
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۶۱۵۴ رتبه ۴۲۸۷
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۲۸۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۳۸۳۳
۳ حقوق تجارت ۵۵۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۲۸۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۲۳۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۱۵۷۸

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۵۰
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۱۰۶۳۴ رتبه ۱۱
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۷۳۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۸۱۶۶
۳ حقوق تجارت ۹۵۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۸۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵۸۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۹۳۳۳

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۴۹
کانون اردبیل سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۴۵۴ رتبه ۲
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۷۳۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۸۱۶۶
۳ حقوق تجارت ۸۶۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۱۶۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵۳۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۵۳۳۳

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۴۸
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۱۰۰۷۰ رتبه ۵۷
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۷۰۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۸۰۰۰
۳ حقوق تجارت ۸۸۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۱۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۶۱۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۷۶۶۶

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۴۷
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۶۰۳ رتبه ۱۳۶
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۴۰۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۸۳۳
۳ حقوق تجارت ۸۸۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۸۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵۵۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری صد

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۴۶
کانون گیلان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۹۷۰ رتبه ۳۶
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۶۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۶۶۶۶
۳ حقوق تجارت ۸۰۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۸۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۵۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۶۶۶

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۴۵
کانون البرز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۶۵۴ رتبه ۹۶
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۱۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۸۱۶۶
۳ حقوق تجارت ۸۱۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۳۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۳۱۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۶۸۳۳

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۴۴
کانون گیلان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۵۲۵ رتبه ۱۴
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۶۱۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۵۰۰
۳ حقوق تجارت ۷۵۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۵۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۶۱۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۶۶۶

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۴۳
کانون اصفهان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۷۰۱۷ رتبه ۴۷۱
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۴۰۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۳۳۳۳
۳ حقوق تجارت ۵۵۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۱۰۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۲۸۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۱۶۶

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۴۲
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۶۱۸ رتبه ۵۹۴
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۸۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۸۵۰۰
۳ حقوق تجارت ۷۶۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۳۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۲۳۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۶۵۰۰

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۴۱
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۳۴۱ رتبه ۲۱۴
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۷۰۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۶۶۶۶
۳ حقوق تجارت ۷۶۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۶۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۸۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۱۶۶

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۴۰
کانون آذربایجان غربی سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۱۰۲۰۳ رتبه ۲
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۶۰۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۸۱۶۶
۳ حقوق تجارت ۹۰۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۳۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۶۱۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۹۳۳۳

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۳۹
کانون مازندران سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۵۰۶ رتبه ۱۰۱
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۷۱۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۵۸۳۳
۳ حقوق تجارت ۵۰۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۶۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۳۳۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۳۳۳

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۳۸
کانون اصفهان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۰۳۱ رتبه ۵۸
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۶۱۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۳۳۳
۳ حقوق تجارت ۹۳۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۲۰۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۲۶۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۶۶۶

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۳۷
کانون آذربایجان غربی سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۲۷۹ رتبه ۱۰۰
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۳۶۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۵۳۳۳
۳ حقوق تجارت ۶۵۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۲۸۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۶۰۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۶۶۶

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۳۶
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۴۰۳ رتبه ۷۶۹
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۳۶۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۱۶۶
۳ حقوق تجارت ۹۳۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۱۳۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۶۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۶۳۳۳

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۳۵
کانون کرمانشاه و ایلام سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۱۰۰۰۰ رتبه ۳
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۳۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی صد
۳ حقوق تجارت ۸۶۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۰۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۶۰۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۶۶۶۶

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۳۴
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۳۵۳ رتبه ۲۰۹
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۶۶۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۵۰۰
۳ حقوق تجارت ۸۱۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۲۰۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵۳۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۰۰۰

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۳۳
کانون آذربایجان شرقی سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۹۹۸ رتبه ۴۲
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۱۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۶۶۶۶
۳ حقوق تجارت ۸۱۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۰۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۶۱۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۷۵۰۰

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۳۲
کانون بوشهر سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۶۲۱۰ رتبه ۲۸۶
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۴۶۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۲۰۰۰
۳ حقوق تجارت ۵۳۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۰۸۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۱۸۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۳۸۵۹

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۳۱
کانون چهارمحال و بختیاری سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۴۶۴ رتبه ۲۳
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۶۳۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۶۵۰۰
۳ حقوق تجارت ۶۵۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۳۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۵۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۷۵۰۰

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۳۰
کانون کردستان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۴۷۵ رتبه ۱۷
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۴۱۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۳۳۳
۳ حقوق تجارت ۸۶۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۱۱۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۶۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۷۳۳۳

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۲۹
کانون قزوین سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۱۰۱۶۸ رتبه ۳
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۸۱۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۸۳۳
۳ حقوق تجارت ۸۵۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۵۸۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۳۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۳۳۳

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۲۸
کانون خوزستان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۲۷۶ رتبه ۷۲
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۳۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۵۰۰
۳ حقوق تجارت ۸۰۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۰۵۰۰ –
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۳۳۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۶۶۶

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۲۷
کانون آذربایجان غربی سهمیه ایثارگران
نمره کل تراز ۶۷۷۷ رتبه ۱
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۴۶۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۳۰۰۰
۳ حقوق تجارت ۶۶۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۰۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۱۵۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۴۶۶۶

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۲۶
کانون کرمانشاه و ایلام سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۱۶۳ رتبه ۱۱
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۶۰۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۸۰۰۰
۳ حقوق تجارت ۸۱۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۵۰۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۳۱۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۱۶۶

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۲۵
کانون کرمان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۴۹۲ رتبه ۱۲
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۶۶۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۱۶۶
۳ حقوق تجارت ۸۸۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۵۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۶۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۳۳۳

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۲۴
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۲۰۰ رتبه ۲۶۵
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۶۶۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۱۶۶
۳ حقوق تجارت ۶۸۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۰۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵۰۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۷۷۱

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۲۳
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۷۴۵۴ رتبه ۱۹۴۰
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۴۱۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۶۶۶۶
۳ حقوق تجارت ۸۶۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۱۱۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۲۱۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۳۵۰۰

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۲۲
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۱۶۰ رتبه ۲۸۸
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۵۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۶۰۰۰
۳ حقوق تجارت ۷۵۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۲۸۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۶۸۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۶۶۶

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۲۱
کانون اصفهان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۱۰۸۳۵ رتبه ۲
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۸۱۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۸۱۶۶
۳ حقوق تجارت ۸۸۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۶۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۶۶۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۹۳۳۳

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۲۰
کانون فارس سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۸۷۵ رتبه ۹۰
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۴۳۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۶۶۶
۳ حقوق تجارت ۸۸۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۵۱۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۰۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۷۱۶۶

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۱۹
کانون مرکزی(اراک) سهمیه ایثارگر
نمره کل تراز ۶۱۷۵ رتبه ۱
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۴۸۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۲۵۰۰
۳ حقوق تجارت ۵۳۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۵۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۰۸۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۱۹۲۹

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۱۸
کانون البرز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۴۱۱ رتبه ۲۸
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۶۸۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۸۵۰۰
۳ حقوق تجارت ۸۵۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۵۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۲۶۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۱۶۶

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۱۷
کانون کرمانشاه و ایلام سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۶۰۳۹ رتبه ۴۳۷
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۳۵۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۲۶۶۶
۳ حقوق تجارت ۳۳۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۱۳۱۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۱۸۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۵۱۶۶

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۱۶
کانون خراسان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۰۶۹ رتبه ۲۰۹
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۱۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۶۱۶۶
۳ حقوق تجارت ۷۳۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۲۳۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۲۰۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۸۳۳

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۱۵
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۶۳۲ رتبه ۱۳۰
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۶۰۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۸۱۶۶
۳ حقوق تجارت ۹۳۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۵۰۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۳۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۷۶۶۶

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۱۴
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۴۵۹ رتبه ۱۷۴
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۶۵۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۸۸۳۳
۳ حقوق تجارت ۹۰۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۱۵۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۲۱۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۹۳۳۳

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۱۳
کانون آذربایجان شرقی سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۵۵۹ رتبه ۸۶
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۴۱۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۸۳۳۳
۳ حقوق تجارت ۶۱۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۱۵۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵۳۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۷۸۳۳

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۱۲
کانون مازندران سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۷۲۳۹ رتبه ۳۶۸
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۳۳۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۶۸۳۳
۳ حقوق تجارت ۶۵۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۰۵۰۰ –
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۲۶۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۱۶۶

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۱۱
کانون آذربایجان شرقی سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۵۰۰۲ رتبه ۱۴۶۱
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۲۶۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۴۶۶۶
۳ حقوق تجارت ۰۶۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۰۵۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۰۶۶۶ –
۶ آیین دادرسی کیفری ۴۶۶۶

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۱۰
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۰۴۵ رتبه ۳۲۴
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۱۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۸۶۶۶
۳ حقوق تجارت ۷۰۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۲۶۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۳۳۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۹۵۰۰

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۰۹
کانون خراسان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۷۳۵ رتبه ۹۹
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۰۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۳۳۳
۳ حقوق تجارت ۷۵۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۳۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۳۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۳۳۳

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۰۸
کانون آذربایجان غربی سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۷۴۲۲ رتبه ۲۳۹
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۴۸۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۶۱۶۶
۳ حقوق تجارت ۶۵۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۱۳۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۲۳۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۶۰۰۰

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۰۷
کانون آذربایجان غربی سهمیه ایثارگر
نمره کل تراز ۵۴۰۳ رتبه ۱۰
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۲۸۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۰۸۳۳
۳ حقوق تجارت ۷۵۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی صفر
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی صفر
۶ آیین دادرسی کیفری ۶۰۸۷

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۰۶
کانون آذربایجان شرقی سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۶۴۸۰ رتبه ۶۶۴
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۳۳۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۴۱۶۶
۳ حقوق تجارت ۳۳۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۲۵۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۳۱۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۴۰۰۰

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۰۵
کانون گلستان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۱۶۶ رتبه ۱۷
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۳۵۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۱۶۶
۳ حقوق تجارت ۹۰۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۶۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۶۱۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۰۰۰

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۰۴
کانون خراسان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۹۹۶ رتبه ۷۳
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۶۱۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۰۰۰
۳ حقوق تجارت ۸۵۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۲۳۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۱۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۱۶۶

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۰۳
کانون آذربایجان شرقی سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۴۷۱۹ رتبه ۱۶۶۵
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۱۳۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۱۳۳۳
۳ حقوق تجارت ۱۳۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۰۵۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۲۵۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۲۲۸۰

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۰۲
کانون البرز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۱۳۴ رتبه ۴۳
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۶۵۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۰۰۰
۳ حقوق تجارت ۷۵۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۳۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵۶۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۷۰۰۰

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۰۱
کانون آذربایجان غربی سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۰۹۰ رتبه ۳۰
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۰۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۸۰۰۰
۳ حقوق تجارت ۸۰۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۰۳۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۳۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۹۵۰۰

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۰۰
کانون کرمان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۳۴۵ رتبه ۲۰
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۳۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۸۵۰۰
۳ حقوق تجارت ۷۳۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۵۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۶۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۸۳۳

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۹۹
کانون قزوین سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۶۱۶ رتبه ۵۴
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۶۵۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۵۶۶۶
۳ حقوق تجارت ۸۰۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۲۳۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۶۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۶۶۶۶

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۹۸
کانون آذربایجان شرقی سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۱۰۲۳۲ رتبه ۳
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۸۱۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۸۰۰۰
۳ حقوق تجارت ۸۶۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۲۵۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵۵۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۶۶۶

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۹۷
کانون آذربایجان شرقی سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۲۱۰ رتبه ۳۰
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۸۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۸۱۶۶
۳ حقوق تجارت ۷۶۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۰۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۵۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۰۷۰

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۹۶
کانون آذربایجان شرقی سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۷۱۹۳ رتبه ۳۹۳
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۷۰۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۳۵۰۰
۳ حقوق تجارت ۶۰۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۲۶۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۱۳۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۳۶۶۶

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۹۵
کانون زنجان سهمیه ایثارگر
نمره کل تراز ۷۳۷۶ رتبه ۱
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۳۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۴۶۶۶
۳ حقوق تجارت ۶۳۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۰۸۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۳۰۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۶۳۳۳

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۹۴
کانون مازندران سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۱۲۱ رتبه ۴۰
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۶۳۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۰۰۰
۳ حقوق تجارت ۹۳۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۸۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۲۵۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۵۰۰

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۹۳
کانون گیلان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۸۲۹ رتبه ۴۳
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۸۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۸۳۳
۳ حقوق تجارت ۶۰۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۲۵۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵۳۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۷۵۰۰

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۹۲
کانون گیلان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۸۵۵ رتبه ۶
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۷۳۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۵۰۰
۳ حقوق تجارت ۸۰۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۲۱۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵۶۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۹۳۳۳

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۹۱
کانون کردستان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۱۶۵ رتبه ۵
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۶۵۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۶۸۳۳
۳ حقوق تجارت ۸۸۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۵۰۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۳۶۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۷۳۳۳

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۹۰
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۱۸۱ رتبه ۹۷۹
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۰۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۵۶۶۶
۳ حقوق تجارت ۸۶۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۱۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۳۸۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۵۶۶۶

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۸۹
کانون چهارمحال و بختیاری سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۰۳۷ رتبه ۹
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۶۱۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۶۱۶۶
۳ حقوق تجارت ۸۱۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۲۳۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵۶۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۷۸۳۳

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۸۸
کانون لرستان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۷۷۵۹ رتبه ۱۰۷
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۶۰۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۳۰۰۰
۳ حقوق تجارت ۵۶۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۱۳۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵۵۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۶۱۶۶

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۸۷
کانون البرز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۱۰۰۶۲ رتبه ۱۲
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۷۵۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۳۳۳
۳ حقوق تجارت ۹۰۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۸۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵۳۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۱۶۶

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۸۶
کانون فارس سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۸۳۰ رتبه ۱۶
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۷۳۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۸۰۰۰
۳ حقوق تجارت ۸۰۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۲۵۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵۳۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۸۳۳

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۸۵
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۱۷۴ رتبه ۹۸۶
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۴۰۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۵۰۰۰
۳ حقوق تجارت ۷۱۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۸۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۶۶۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۵۱۶۶

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۸۴
کانون البرز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۶۳۵ رتبه ۱۰۲
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۷۱۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۴۸۳۳
۳ حقوق تجارت ۸۱۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۳۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۵۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۵۵۰۰

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۸۳
کانون خوزستان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۶۸۰۹ رتبه ۳۸۵
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۳۳۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۳۸۳۳
۳ حقوق تجارت ۶۳۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۰۳۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۳۳۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۶۴۹۱

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۸۲
کانون آذربایجان غربی سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۵۶۲۸ رتبه ۷۷۳
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۳۳۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۱۱۶۶
۳ حقوق تجارت ۴۳۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۱۱۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۱۰۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۵۲۶۳

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۸۱
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۶۰۴ رتبه ۶۰۵
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۶۶۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۶۸۳۳
۳ حقوق تجارت ۶۶۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۵۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۳۶۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۷۰۰۰

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۸۰
کانون اصفهان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۰۳۱ رتبه ۵۸
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۶۱۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۳۳۳
۳ حقوق تجارت ۹۳۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۲۰۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۲۶۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۶۶۶

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۷۹
کانون آذربایجان شرقی سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۹۹۸ رتبه ۴۲
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۱۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۶۶۶۶
۳ حقوق تجارت ۸۱۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۰۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۶۱۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۷۵۰۰

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۷۸
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۸۴۹ رتبه ۸۳
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۶۱۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۸۶۶۶
۳ حقوق تجارت ۸۰۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۳۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۶۸۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۷۳۳۳

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۷۷
کانون آذربایجان غربی سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۱۰۲۱۳ رتبه ۱
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۴۳۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی صد
۳ حقوق تجارت ۸۸۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۲۱۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵۶۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۹۵۰۰

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۷۶
کانون خراسان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۷۵۰۲ رتبه ۳۷۰
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۰۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۴۰۰۰
۳ حقوق تجارت ۵۳۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۲۸۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۳۶۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۷۱۶۶

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۷۵
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۱۰۲۵۱ رتبه ۳۱
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۶۳۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی صد
۳ حقوق تجارت ۷۱۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۶۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۶۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۹۵۰۰

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۷۴
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۲۷۱۶ رتبه ۱۳۳۰۴
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۰۳۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۰۳۳۳
۳ حقوق تجارت ۰۵۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۰۸۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی صفر
۶ آیین دادرسی کیفری ۰۱۷۵ –

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۷۳
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۹۴۱ رتبه ۴۷۶۱
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۰۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۲۱۶۶
۳ حقوق تجارت ۲۱۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۱۳۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۱۵۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۳۶۸۴

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۷۲
کانون البرز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۴۱۱ رتبه ۲۸
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۶۸۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۸۶۶۶
۳ حقوق تجارت ۸۵۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۵۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۲۶۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۱۶۶

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۷۱
کانون خوزستان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۲۰۶ رتبه ۱۵
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۶۱۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۶۶۶
۳ حقوق تجارت ۷۶۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۱۳۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۶۱۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۷۶۰۰

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۷۰
کانون خراسان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۵۴۳ رتبه ۱۲۱
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۳۶۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۱۶۶
۳ حقوق تجارت ۶۵۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۶۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵۶۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۱۶۶

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۶۹
کانون زنجان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۱۰۲۴۲ رتبه ۱
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۸۰۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۸۶۶۶
۳ حقوق تجارت ۸۰۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۵۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۶۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۹۳۳۳

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۶۸
کانون قزوین سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۶۰۶ رتبه ۵۶
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۳۶۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۰۰۰
۳ حقوق تجارت ۸۸۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۱۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۳۱۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۸۳۳

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۶۷
کانون قزوین سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۵۹۸۶ رتبه ۶۵۲
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۴۵۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۱۱۶۶
۳ حقوق تجارت ۴۰۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۰۸۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۱۳۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۶۳۱۵

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۶۶
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۱۰۶۲۴ رتبه ۱۳
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۷۶۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۸۸۳۳
۳ حقوق تجارت ۸۸۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۶۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵۱۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۹۳۳۳

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۶۵
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۱۰۱۶۸ رتبه ۴۳
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۳۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۹۵۰۰
۳ حقوق تجارت ۹۵۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۳۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۵۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۹۰۰۰

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۶۴
کانون مازندران سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۳۲۴ رتبه ۲۹
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۶۰۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۸۳۳۳
۳ حقوق تجارت ۸۰۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۶۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۶۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۷۳۳۳

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۶۳
کانون قزوین سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۶۷۶۷ رتبه ۴۲۳
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۱۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۳۶۶۶
۳ حقوق تجارت ۵۰۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۰۶۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۳۰۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۳۸۵۹

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۶۲
کانون کرمانشاه و ایلام سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۷۱۸ رتبه ۲۶
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۴۰۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۶۵۰۰
۳ حقوق تجارت ۸۳۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۱۵۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۶۳۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۰۰۰

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۶۱
کانون بوشهر سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۷۰۴۷ رتبه ۱۵۱
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۳۸۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۱۸۳۳
۳ حقوق تجارت ۵۶۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۱۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵۳۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۴۸۳۳

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۶۰
کانون اصفهان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۷۹۴۰ رتبه ۲۱۶
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۰۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۱۶۶
۳ حقوق تجارت ۷۳۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۱۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۱۸۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۶۰۰۰

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۵۹
کانون البرز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۳۲۶۶ رتبه ۲۹۵۵
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی صفر
۲ آیین دادرسی مدنی ۰۱۶۶
۳ حقوق تجارت ۳۱۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۰۸۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۰۳۳۳ –
۶ آیین دادرسی کیفری ۱۷۵۴

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۵۸
کانون کرمانشاه و ایلام سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۶۸۰۰ رتبه ۲۸۵
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۳۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۱۸۳۳
۳ حقوق تجارت ۵۸۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۲۱۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۰۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۲۶۳۱
نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۵۷
کانون کردستان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۴۲۹ رتبه ۴
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۷۳۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۹۳۳۳
۳ حقوق تجارت ۶۶۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۰۸۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۶۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۷۳۳۳

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۵۶
کانون اصفهان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۵۹۱ رتبه ۲۶
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۷۰۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۵۵۰۰
۳ حقوق تجارت ۷۵۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۶۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۶۶۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۶۶۶

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۵۵
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۶۲۰۷ رتبه ۴۱۷۳
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۳۸۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۲۸۳۳
۳ حقوق تجارت ۲۳۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۰۶۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۳۳۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۵۰۰۰

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۵۴
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۰۱۳ رتبه ۳۵۵
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۶۳۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۶۵۰۰
۳ حقوق تجارت ۶۵۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۳۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵۳۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۱۶۶

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۵۳
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۳۳۷۷ رتبه ۱۱۸۸۴
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۰۳۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۰۵۰۰
۳ حقوق تجارت ۰۶۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۱۰۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۰۱۶۶ –
۶ آیین دادرسی کیفری ۱۰۵۲

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۵۲
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۱۰۱۲۶ رتبه ۵۰
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۷۵۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۵۰۰
۳ حقوق تجارت ۸۶۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۵۰۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۸۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۹۳۳۳

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۵۱
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۳۵۶ رتبه ۸۱۵
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۶۶۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۶۱۶۶
۳ حقوق تجارت ۷۰۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۲۰۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۳۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۵۵۰۰

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۵۰
کانون مازندران سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۹۶۹ رتبه ۵۲
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۵۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۳۳۳
۳ حقوق تجارت ۹۳۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۶۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۰۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۶۶۶۶

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۴۹
کانون فارس سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۳۸۰ رتبه ۴۳
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۵۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۸۸۳۳
۳ حقوق تجارت ۸۸۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۶۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۳۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۷۱۶۶

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۴۸
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۵۰۲۵ رتبه ۷۰۷۸
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۳۰۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۲۰۰۰
۳ حقوق تجارت صفر
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۱۶۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۲۰۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۲۳۳۳

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۴۷
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۶۹۸ رتبه ۱۰۷
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۷۶۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۹۳۳۳
۳ حقوق تجارت ۸۶۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی سفید
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۳۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۷۳۳۳

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۴۶
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۵۵۶۳ رتبه ۵۶۸۲
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۳۰۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۱۸۳۳
۳ حقوق تجارت ۴۱۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی سفید
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۳۳۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۱۵۷۸

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۴۵
کانون البرز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۱۰۴۳۵ رتبه ۳
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۸۵۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۶۶۶
۳ حقوق تجارت ۸۳۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۶۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵۳۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۸۳۳

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۴۴
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۶۴۰۷ رتبه ۳۷۶۰
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۴۰۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۳۱۶۶
۳ حقوق تجارت ۶۳۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۱۰۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۱۳۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۵۰۰۰

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۴۳
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۲۹۱ رتبه ۸۷۲
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۰۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۶۸۳۳
۳ حقوق تجارت ۶۳۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۳۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۳۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۷۳۳۳

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۴۲
کانون فارس سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۷۷۵۹ رتبه ۳۲۱
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۶۵۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۶۰۰۰
۳ حقوق تجارت ۳۶۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۰۳۳۳ –
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۳۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۷۵۰۰

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۴۱
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۱۰۰۶۳ رتبه ۵۸
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۸۱۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۶۱۶۶
۳ حقوق تجارت ۸۱۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۶۳۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵۶۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۱۶۶

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۴۰
کانون مازندران سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۴۵۴ رتبه ۱۱۵
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۶۵۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۵۳۳۳
۳ حقوق تجارت ۷۱۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۳۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۳۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۶۸۳۳

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۳۹
کانون اصفهان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۱۰۳۳۵ رتبه ۶
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۷۵۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۹۰۰۰
۳ حقوق تجارت ۷۱۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۳۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵۸۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۸۳۳

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۳۸
کانون خراسان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۸۶۷ رتبه ۲۲
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۷۳۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۸۳۳۳
۳ حقوق تجارت ۸۳۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۸۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۳۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۶۶۶

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۳۷
کانون کرمان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۶۹۵۶ رتبه ۴۹۰
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۴۶۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۴۱۶۶
۳ حقوق تجارت ۴۰۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۲۵۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۲۸۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۵۶۶۶

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۳۶
کانون آذربایجان غربی سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۳۱۹ رتبه ۲۲
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۸۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۸۳۳
۳ حقوق تجارت ۶۶۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۵۱۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵۵۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۱۶۶

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۳۵
کانون مازندران سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۱۰۲۱۱ رتبه ۳
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۸۵۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۶۶۶
۳ حقوق تجارت ۸۳۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۵۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵۰۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۱۶۶

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۳۴
کانون فارس سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۳۲۰ رتبه ۴۸
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۶۸۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۶۸۳۳
۳ حقوق تجارت ۶۰۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۵۳۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۸۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۹۰۰۰

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۳۳
کانون همدان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۶۷۰۹ رتبه ۹۵
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۳۸۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۴۸۳۳
۳ حقوق تجارت ۴۶۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۰۵۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۲۱۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۶۶۶۶

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۳۲
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۸۴۲ رتبه ۸۴
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۷۳۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۸۵۰۰
۳ حقوق تجارت ۷۰۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۸۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵۳۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۵۰۰

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۳۱
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۷۳۱۵ رتبه ۲۱۷۱
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۶۳۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۳۵۰۰
۳ حقوق تجارت ۳۳۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۲۱۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵۱۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۲۶۳۱

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۳۰
کانون کرمان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۱۷۷ رتبه ۲۷
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۸۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۶۳۳۳
۳ حقوق تجارت ۸۱۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۰۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۳۶۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری صد

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۲۹
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۳۷۷ رتبه ۲۰۴
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۶۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۶۶۶
۳ حقوق تجارت ۸۸۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۱۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۵۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۸۳۳

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۲۸
کانون مازندارن سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۰۱۵ رتبه ۴۹
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۰۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۶۶۶
۳ حقوق تجارت ۸۸۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۵۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۳۵۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۱۶۶

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۲۷
کانون مازندران سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۲۴۲ رتبه ۳۴
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۰۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۶۶۶
۳ حقوق تجارت ۸۸۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۰۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۵۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۶۶۶

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۲۶
کانون فارس سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۱۰۳۴۳ رتبه ۵
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۷۵۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۸۸۳۳
۳ حقوق تجارت ۹۳۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۳۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵۳۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۰۰۰

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۲۵
کانون کرمان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۶۰۶۳ رتبه ۸۵۱
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۳۰۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۱۶۰۰
۳ حقوق تجارت ۶۵۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۰۵۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۲۶۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۴۱۶۶

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۲۴
کانون گلستان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۰۵۵ رتبه ۲۳
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۸۰۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۵۵۰۰
۳ حقوق تجارت ۶۶۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۲۸۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۶۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۱۶۶

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۲۳
کانون گلستان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۰۷۲ رتبه ۲۲
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۶۳۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۸۳۳۳
۳ حقوق تجارت ۷۳۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۰۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۳۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۶۳۳۳

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۲۲
کانون مازندران سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۰۵۴ رتبه ۴۶
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۶۵۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۵۶۶۶
۳ حقوق تجارت ۷۵۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۵۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۸۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۶۶۶

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۲۱
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۱۱۳۷۵ رتبه ۲
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۸۱۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی صد
۳ حقوق تجارت ۸۱۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۶۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵۵۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری صد

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۲۰
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۱۰۱۰۷ رتبه ۵۱
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۸۳۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۵۳۳۳
۳ حقوق تجارت ۸۳۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۶۳۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵۸۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۳۳۳

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۹
کانون گلستان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۵۲۸ رتبه ۴۳
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۵۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۶۶۰۰
۳ حقوق تجارت ۸۰۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۰۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵۰۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۴۵۰۰

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۸
کانون فارس سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۸۴۳ رتبه ۱۴
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۶۸۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۸۳۳۳
۳ حقوق تجارت ۹۵۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۲۸۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۱۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۰۰۰

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۷
کانون خراسان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۱۰۱۶۸ رتبه ۱۲
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۸۱۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۸۸۳۳
۳ حقوق تجارت ۷۶۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۱۸۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۳۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۹۵۰۰

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۶
کانون خراسان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۱۰۴۵۸ رتبه ۷
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۵۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۸۳۳۳
۳ حقوق تجارت ۹۰۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۶۶۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵۶۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری صد

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۵
کانون آذربایجان شرقی سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۵۳۹۳ رتبه ۱۲۲۸
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۳۵۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۴۰۰۰
۳ حقوق تجارت ۳۶۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۰۳۳۳ –
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۰۱۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۲۸۰۷

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۴
کانون اردبیل سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۷۴۷ رتبه ۱۱
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۷۳۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۴۵۰۰
۳ حقوق تجارت ۶۵۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۰۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵۰۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۷۵۰۰

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۳
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۲۵۱ رتبه ۳۶۶
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۷۵۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۵۱۰۰
۳ حقوق تجارت ۵۱۸۵
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۵۵۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۷۳۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۷۵۰۰

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۲
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۱۰۷۳۴ رتبه ۱۰
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۷۱۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۹۳۳۳
۳ حقوق تجارت صد
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۱۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۵۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۸۳۳

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۱
کانون آذربایجان شرقی سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۰۶۲ رتبه ۱۶۸
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۶۰۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۴۱۶۶
۳ حقوق تجارت ۷۸۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۱۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۰۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۵۸۳۳

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱۰
کانون زنجان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۶۳۲۰ رتبه ۲۰۸
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۳۸۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۴۶۶۶
۳ حقوق تجارت ۴۵۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۰۸۳۳ –
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۲۸۳۳
۶ آیین دادرسی کیفری ۴۹۱۲

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۹
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۱۲۴ رتبه ۱۰۵۳
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۶۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۵۳۳۳
۳ حقوق تجارت ۵۳۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۱۸۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۶۰۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۶۰۰۰

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۸
کانون لرستان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۱۰۷۶۱ رتبه ۱
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۶۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۹۳۳۳
۳ حقوق تجارت ۹۵۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۲۳۳
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۶۱۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری صد

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۷
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۷۴۷۷ رتبه ۱۹۰۲
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۲۰۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۱۶۶
۳ حقوق تجارت ۴۱۶۶
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۱۵۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۴۱۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۷۷۱

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۶
کانون خراسان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۲۱۱ رتبه ۵۵
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۶۱۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۵۰۰
۳ حقوق تجارت ۷۵۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۴۶۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۳۵۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۹۳۳۳

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۵
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۶۴۷ رتبه ۱۱۹
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۷۳۳۳
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۵۰۰
۳ حقوق تجارت ۶۳۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۳۶۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵۰۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۹۵۰۰

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۴
کانون فارس سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۶۴۷ رتبه ۱۲۵
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۴۶۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۶۱۶۶
۳ حقوق تجارت ۸۰۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۲۶۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵۵۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۸۰۰۰

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۳
کانون مرکز سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۸۸۴۹ رتبه ۴۳۵
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۶۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۶۳۳۳
۳ حقوق تجارت ۷۵۰۰
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۲۱۶۶
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۶۵۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۶۸۴۲

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۲
کانون مازندران سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۶۷۷ رتبه ۱۱
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۶۵۰۰
۲ آیین دادرسی مدنی ۹۰۰۰
۳ حقوق تجارت ۸۸۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۰۵۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۶۵۰۰
۶ آیین دادرسی کیفری ۵۳۳۳

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره ۱
کانون خراسان سهمیه آزاد
نمره کل تراز ۹۲۴۷ رتبه ۵۱
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی ۵۶۶۶
۲ آیین دادرسی مدنی ۷۰۰۰
۳ حقوق تجارت ۸۳۳۳
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی ۵۰۰۰
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی ۵۶۶۶
۶ آیین دادرسی کیفری ۷۰۰۰

 

نمونه کارنامه آزمون وکالت ۹۵
شماره –
کانون سهمیه آزاد
نمره کل تراز رتبه
درس نام درس نمره خام
۱ حقوق مدنی  
۲ آیین دادرسی مدنی  
۳ حقوق تجارت  
۴ اصول استنباط حقوق اسلامی  
۵ حقوق جزای عمومی و اختصاصی  
۶ آیین دادرسی کیفری