عضويت در کانال تلگرام اختبار
انجمن علمی آیین دادرسی مدنی ایران صفحه اینستاگرام پایگاه خبری اختبار ماهنامه حقوقی وکلا-شماره-پنجم
آخرین خبرها
خانه » اخبار » اخبار دانشگاه پیام نور » نمونه سوالات مقطع کارشناسی حقوق دانشگاه پیام نور

اپلیکیشن تبصره برای آموختن حقوق بسته های جامع سرعتی آزمون دکتری حقوق موسسه جی5

نمونه سوالات مقطع کارشناسی حقوق دانشگاه پیام نور

Share Button

نمونه سوالات مقطع کارشناسی حقوق دانشگاه پیام نور

نیمسال اول ۹۲-۹۳، نیمسال دوم ۹۱-۹۲، نیمسال اول ۹۱-۹۲

منبع: سایت اخبار پیام نور

نیمسال اول ۹۳-۹۲

کد درس – لینک دانلود

نام درس

۱۲۱۲۱۷۷.pdf

متون حقوقی ۱ به زبان خارجه

۱۲۱۲۱۷۸.pdf

متون حقوقی ۲ زبان خارجی تخصصی

۱۲۱۷۱۴۹.pdf

بزهکاری اطفال ۱

۱۲۲۰۲۸۶.pdf

عربی

۱۲۲۰۲۸۷.pdf

اصول فقه ۱

۱۲۲۰۲۸۸.pdf

متون فقه ۱

۱۲۲۰۲۸۹.pdf

متون فقه ۲

۱۲۲۰۲۹۰.pdf

اصول فقه ۲

۱۲۲۰۲۹۳.pdf

قواعد فقه ۱

۱۲۲۰۲۹۴.pdf

آیات الاحکام

۱۲۲۰۲۹۵.pdf

قواعد فقه ۲

۱۲۲۱۰۳۷.pdf

مبانی علم اقتصاد

۱۲۲۱۰۳۸.pdf

مالیه عمومی

۱۲۲۳۰۲۰.pdf

مقدمه علم حقوق

۱۲۲۳۰۲۱.pdf

حقوق جزای عمومی ۱

۱۲۲۳۰۲۲.pdf

حقوق اساسی ۱

۱۲۲۳۰۲۳.pdf

حقوق مدنی ۱ اشخاص و حمایت از محجورین

۱۲۲۳۰۲۴.pdf

حقوق جزای عمومی ۲

۱۲۲۳۰۲۵.pdf

حقوق بین الملل عمومی ۱

۱۲۲۳۰۲۶.pdf

آیین داادرسی مدنی ۱

۱۲۲۳۰۲۷.pdf

حقوق مدنی ۲ اموال و مالکیت

۱۲۲۳۰۲۸.pdf

حقوق جزای عمومی ۳

۱۲۲۳۰۲۹.pdf

حقوق تجارت ۱ اشخاص

۱۲۲۳۰۳۱.pdf

حقوق اداری ۱

۱۲۲۳۰۳۲.pdf

حقوق مدنی ۳ کلیات قراردادها

۱۲۲۳۰۳۲_۶.pdf

حقوق مدنی ۳ کلیات قراردادها

۱۲۲۳۰۳۳.pdf

جرم شناسی

۱۲۲۳۰۳۴.pdf

حقوق جزای اختصاصی ۱

۱۲۲۳۰۳۵.pdf

حقوق اداری ۲

۱۲۲۳۰۳۶.pdf

حقوق جزای اختصاصی ۲

۱۲۲۳۰۳۷.pdf

حقوق بین الملل عمومی ۲

۱۲۲۳۰۳۸.pdf

کیفر شناسی

۱۲۲۳۰۳۹.pdf

حقوق مدنی ۴ الزامات خارج از قراردادها

۱۲۲۳۰۴۰.pdf

حقوق تجارت ۲

۱۲۲۳۰۴۱.pdf

حقوق مدنی ۵ خانواده

۱۲۲۳۰۴۲.pdf

آیین دادرسی مدنی ۲

۱۲۲۳۰۴۳.pdf

آیین دادرسی کیفری ۱

۱۲۲۳۰۴۵.pdf

حقوق در مددکاری – حقوق کار

۱۲۲۳۰۴۶.pdf

کار تحقیقی

۱۲۲۳۰۴۷.pdf

حقوق مدنی ۶ عقود معین قسمت الف

۱۲۲۳۰۴۸.pdf

پزشکی قانونی

۱۲۲۳۰۴۹.pdf

آیین دادرسی کیفری

۱۲۲۳۰۵۰.pdf

حقوق جزای اختصاصی ۳

۱۲۲۳۰۵۱.pdf

حقوق ثبت

۱۲۲۳۰۵۲.pdf

حقوق بین الملل خصوصی ۲

۱۲۲۳۰۵۳.pdf

آیین دادرسی مدنی ۳

۱۲۲۳۰۵۴.pdf

حقوق مدنی ۷ عقود معین قسمت ب

۱۲۲۳۰۵۵.pdf

حقوق سازمانهای بین الملل

۱۲۲۳۰۵۶.pdf

حقوق تجارت ۳

۱۲۲۳۰۵۷.pdf

رویه قضایی

۱۲۲۳۰۵۹.pdf

حقوق مدنی ۸ شفعه و وصیت وارث

۱۲۲۳۰۶۰.pdf

ادله اثبات دعوی

۱۲۲۳۰۶۱.pdf

حقوق تجارت ۴

۱۲۲۳۰۶۲.pdf

حقوق تطبیقی

۱۲۲۳۱۸۰.pdf

حقوق جزای بین الملل ایران

۱۲۲۳۱۸۶.pdf

حقوق بشر در اسلام

۱۲۲۷۰۰۲.pdf

مبانی جامعه شناسی

۱۲۲۹۰۴۶.pdf

شناخت و نقد منابع و ماخذ ایران بعد از اسلام
کار تحقیلی ۱

نیمسال دوم ۹۲-۹۱

_۱۲۱۲۱۷۷_۱.pdf

متون حقوقی ۱ به زبان خارجه

_۱۲۱۲۱۷۸_۱.pdf

متون حقوقی ۲ به زبان خارجی تخصصی

_۱۲۱۷۱۴۹_۱.pdf

بزهکاری اطفال ۱

_۱۲۲۰۲۸۶_۱.pdf

عربی

_۱۲۲۰۲۸۷_۱.pdf

اصول فقه ۱

_۱۲۲۰۲۸۸_۱.pdf

متون فقه ۱

_۱۲۲۰۲۸۹_۱.pdf

متون فقه ۲

_۱۲۲۰۲۹۰_۱.pdf

اصول فقه ۲

_۱۲۲۰۲۹۲_۱.pdf

متون فقه ۴

_۱۲۲۰۲۹۳_۱.pdf

قواعد فقه ۱

_۱۲۲۰۲۹۴_۱.pdf

آیات الاحکام

_۱۲۲۰۲۹۵_۱.pdf

قواعد فقه ۲

_۱۲۲۱۰۳۸_۱.pdf

مالیه عمومی

_۱۲۲۲۱۶۵_۱۲۲۲۱۹۴_۱۲۲۳۰۴۵_۱.pdf

حقوق در مددکاری – حقوق کار

_۱۲۲۳۰۲۰_۱.pdf

مقدمه علم حقوق

_۱۲۲۳۰۲۱_۱.pdf

حقوق جزای عمومی ۱

_۱۲۲۳۰۲۲_۱.pdf

حقوق اساسی ۱

_۱۲۲۳۰۲۳_۱.pdf

حقوق مدنی ۱ – اشخاص و حمایت از محجورین

_۱۲۲۳۰۲۴_۱.pdf

حقوق جزای عمومی ۲

_۱۲۲۳۰۲۵_۱.pdf

حقوق بین الملل عمومی ۱

_۱۲۲۳۰۲۶_۱.pdf

آیین دادرسی مدنی ۱

_۱۲۲۳۰۲۷_۱.pdf

حقوق مدنی ۲  اموال و مالکیت

_۱۲۲۳۰۲۸_۱.pdf

حقوق جزای عمومی ۳

_۱۲۲۳۰۲۹_۱.pdf

حقوق تجارت ۱ اشخاص

_۱۲۲۳۰۳۰_۱.pdf

حقوق اساسی ۲

_۱۲۲۳۰۳۱_۱.pdf

حقوق اداری ۱

_۱۲۲۳۰۳۲_۱.pdf

حقوق مدنی ۳ کلیات قراردادها

_۱۲۲۳۰۳۳_۱.pdf

جرم شناسی

_۱۲۲۳۰۳۴_۱.pdf

حقوق جزای اختصاصی ۱

_۱۲۲۳۰۳۵_۱.pdf

حقوق اداری ۲

_۱۲۲۳۰۳۶_۱.pdf

حقوق جزای اختصاصی ۲

_۱۲۲۳۰۳۷_۱.pdf

حقوق بین الملل عمومی ۲

_۱۲۲۳۰۳۸_۱.pdf

کیفرشناسی

_۱۲۲۳۰۳۹_۱.pdf

حقوق مدنی ۴ الزامات خارج از قراردادها

_۱۲۲۳۰۴۰_۱.pdf

حقوق تجارت ۲

_۱۲۲۳۰۴۱_۱.pdf

حقوق مدنی ۵ خانواده

_۱۲۲۳۰۴۲_۱.pdf

آیین دادرسی مدنی ۲

_۱۲۲۳۰۴۳_۱.pdf

آیین دادرسی کیفری ۱

_۱۲۲۳۰۴۴_۱.pdf

حقوق بین الملل خصوصی ۱

_۱۲۲۳۰۴۸_۱.pdf

پزشکی قانونی

_۱۲۲۳۰۴۹_۱.pdf

آیین دادرسی کیفری ۲

_۱۲۲۳۰۵۰_۱.pdf

حقوق جزای اختصاصی ۳

_۱۲۲۳۰۵۱_۱.pdf

حقوق ثبت

_۱۲۲۳۰۵۲_۱.pdf

حقوق بین الملل خصوصی ۲

_۱۲۲۳۰۵۳_۱.pdf

آیین دادرسی مدنی ۳

_۱۲۲۳۰۵۴_۱.pdf

حقوق مدنی ۷ عقود معین قسمت ب

_۱۲۲۳۰۵۵_۱.pdf

حقوق سازمانهای بین الملل

_۱۲۲۳۰۵۶_۱.pdf

حقوق تجارت ۳

_۱۲۲۳۰۵۷_۱.pdf

رویه قضایی

_۱۲۲۳۰۵۹_۱.pdf

حقوق مدنی ۸ شفعه و وصیت وارث

_۱۲۲۳۰۶۰_۱.pdf

ادله اثبات دعوی

_۱۲۲۳۰۶۱_۱.pdf

حقوق تجارت ۴

_۱۲۲۳۰۶۲_۱.pdf

حقوق تطبیقی

_۱۲۲۳۰۶۳_۱.pdf

حقوق بیمه

_۱۲۲۳۱۷۵_۱.pdf

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

_۱۲۲۳۱۸۰_۱.pdf

حقوق جزای بین الملل ایران

_۱۲۲۳۱۸۶_۱.pdf

حقوق بشر در اسلام

 نیمسال اول ۹۲-۹۱

۱۲۱۲۱۷۷_۱.pdf 

متون حقوقی ۱ به زبان خارجه

۱۲۱۲۱۷۸_۱.pdf

متون حقوقی ۲ زبان خارجه تخصصی

۱۲۱۷۱۴۹_۱.pdf

بزهکاری اطفال ۱

۱۲۲۰۲۸۶_۱.pdf 

عربی

۱۲۲۰۲۸۷_۱.pdf  

اصول فقه ۱

۱۲۲۰۲۸۸_۱.pdf  

متون فقه ۱

۱۲۲۰۲۸۹_۱.pdf 

متون فقه ۲

۱۲۲۰۲۹۰.pdf 

اصول فقه ۲

۱۲۲۰۲۹۱_۱.pdf    

متون فقه ۳

۱۲۲۰۲۹۲_۱.pdf  

متون فقه ۴

۱۲۲۰۲۹۳_۱.pdf 

قواعد فقه ۱

۱۲۲۰۲۹۴_۱.pdf  

آیات الحکام

۱۲۲۰۲۹۵_۱.pdf 

قواعد فقه ۲

۱۲۲۱۰۳۸_۱.pdf

مالیه عمومی

۱۲۲۳۰۲۰_۱.pdf


مقدمه علم حقوق

۱۲۲۳۰۲۱_۱.pdf

حقوق جزای عمومی ۱

۱۲۲۳۰۲۲_۱.pdf

حقوق اساسی

۱۲۲۳۰۲۳_۱.pdf

حقوق مدنی ۱ اشخاص و حمایت از محجورین

۱۲۲۳۰۲۵_۱.pdf 

حقوق بین الملل عمومی ۱

۱۲۲۳۰۲۶_۱.pdf  

آیین دادرسی مدنی ۱

۱۲۲۳۰۲۷_۱.pdf 

حقوق مدنی ۲ اموال و مالکیت

۱۲۲۳۰۲۸_۱.pdf 

حقوق جزای عمومی ۳

۱۲۲۳۰۲۹_۱.pdf 

حقوق تجارت ۱ اشخاص

۱۲۲۳۰۳۰_۱.pdf 

حقوق اساسی ۲

۱۲۲۳۰۳۱_۱.pdf   

حقوق اداری ۱

۱۲۲۳۰۳۲_۱.pdf  

حقوق مدنی ۳ کلیات قراردادها

۱۲۲۳۰۳۳_۱.pdf

جرم شناسی

۱۲۲۳۰۳۴_۱.pdf  

حقوق جزای اختصاصی

۱۲۲۳۰۳۵_۱.pdf 

حقوق اداری ۲

۱۲۲۳۰۳۷_۱.pdf  

حقوق بین الملل عمومی ۲

۱۲۲۳۰۳۸_۱.pdf

کیفرشناسی

۱۲۲۳۰۳۹_۱.pdf 

حقوق مدنی ۴

۱۲۲۳۰۴۰-۱.pdf

حقوق تجارت ۲

۱۲۲۳۰۴۱_۱.pdf  

حقوق مدنی ۵ خانواده

۱۲۲۳۰۴۲_۱.pdf   

آیین دادرسی مدنی ۲

۱۲۲۳۰۴۳_۱.pdf 

آیین دادرسی کیفری ۱

۱۲۲۳۰۴۴_۱.pdf 

حقوق بین الملل خصوصی ۱

۱۲۲۳۰۴۵_۱۲۲۲۱۶۵_۱۲۲۲۱۹۴.pdf 

حقوق در مددکاری – حقوق کار

۱۲۲۳۰۴۷_۱.pdf 

حقوق مدنی ۶ عقود معین قسمت الف

۱۲۲۳۰۴۸_۱.pdf

پزشکی قانونی

۱۲۲۳۰۴۹_۱.pdf  

آیین دادرسی کیفری ۲

۱۲۲۳۰۵۰_۱.pdf 

حقوق جزای اختصاصی ۳

۱۲۲۳۰۵۱_۱.pdf  

حقوق ثبت

۱۲۲۳۰۵۲_۱.pdf

حقوق بین الملل خصوصی ۲

۱۲۲۳۰۵۳_۱.pdf

آیین دادرسی مدنی ۳

۱۲۲۳۰۵۴_۱.pdf 

حقوق مدنی ۷ عقود معین قسمت ب

۱۲۲۳۰۵۵_۱.pdf 

حقوق سازمانهای بین الملل

۱۲۲۳۰۵۶_۱.pdf

حقوق تجارت ۳

۱۲۲۳۰۵۷_۱.pdf

رویه قضایی

۱۲۲۳۰۵۹_۱.pdf  

حقوق مدنی ۸ شفعه وصیت وارث

۱۲۲۳۰۶۰_۱.pdf    

ادله اثبات دعوی

۱۲۲۳۰۶۱_۱.pdf 

حقوق تجارت ۴

۱۲۲۳۰۶۲_۱.pdf  

حقوق تطبیقی

۱۲۲۳۰۶۳_۱.pdf

حقوق بیمه

۱۲۲۳۱۳۱_۱.pdf

متون حقوقی ۱ به زبان خارجی

۱۲۲۳۱۸۰_۱.pdf 

حقوق جزای بین الملل ایران

_۱۲۲۱۰۳۷_۱.pdf 

مبانی علم اقتصاد

_۱۲۲۰۵۴۲_۱۲۲۲۰۶۷_۱۲۲۲۰۷۳_۱۲۲۲۰۷۸.pdf

جامعه شناسی

 

← برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای دریافت تازه ترین مطالب، در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید

لینک کوتاه این نوشته: https://www.ekhtebar.com/?p=9394