مواد امتحانی شغل های استخدامی آموزش و پرورش در آزمون فراگیر سال ۱۴۰۰

پایگاه خبری اختبار- شرایط اختصاصی دستگاه های اجرایی و مواد امتحانی شغل های استخدامی آموزش و پرورش در آزمون فراگیر سال ۱۴۰۰ در ادامه به تفکیک رشته ها بیان شده است.

وزارت آموزش و پرورش

طی دوره یکساله مهارت آموزی توسط پذیرفته شدگان با رعایت شرایط و ضوابط ذیل:

به استناد مجوز شماره ۷۲۷۶ مورخ ۱۹/۰۲/۱۴۰۰ سازمان اداری و استخدامی کشور و مفاد ماده ۲۸ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان، پذیرفته شدگان استخدام پیمانی مشاغل آموزشی در آموزش و پرورش، ملزم به گذراندن دوره یکساله مهارت آموزی (این دوره شامل مجموعهای از دروس تربیتی، تخصصی و کارورزی (نظری، مهارتی) است که برای دانش آموختگان رشته های مختلف دانشگاهی و حوزوی پذیرفته شده در آزمونهای استخدامی آموزش و پرورش برابر آیین نامه خاص خود برگزار می شود)، در دانشگاه فرهنگیان (رشته های شغلی دبیری، آموزگاری، مربی امور تربیتی، مشاوره، مراقب سلامت) و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی (رشته شغلی هنرآموزی)، بدون دریافت حقوق و مزایا بوده و صدور حکم استخدامی منوط به کسب موفقیت در دوره مذکور می باشد.

مهارت آموزانی که از حضور در کلاس درس، امتحانات مواد درسی خودداری نمایند به عنوان انصراف از ادامه روند استخدام تلقی شده و مشمول پرداخت هزینه های دوره آموزشی و خسارتهای وارده خواهند بود.

بخشی از هزینه های برگزاری دوره یکساله مهارت آموزی (خدمات آموزشی و رفاهی) بر عهده داوطلب خواهد بود و چنانچه هریک از پذیرفته شدگان در طول برگزاری دوره یکساله مهارت آموزی از ادامه تحصیل و اشتغال منصرف شوند، وزارت آموزش وپرورش می -تواند به تشخیص خود نسبت به محاسبه و اخذ هزینه های مربوط اقدام نماید.

شرایط، ضوابط و نحوه ثبت نام در دوره یکساله مهارت آموزی بعد از قبولی نهایی و تأیید صلاحیتهای عمومی توسط گزینش، از سوی دانشگاه های مجری دوره یکساله مهارت آموزی (دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی) اعلام خواهد شد. رعایت ضوابط و مقررات اعلام شده از سوی دانشگاه مجری دوره مزبور، الزامی می باشد. پذیرفته شدگان نهایی رشته های شغلی هنرآموزی جهت اطلاع از نحوه ثبت نام و شرکت یکساله مهارت آموزی می بایست از طریق پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی به نشانی sru.ac.ir و پذیرفته شدگان نهایی رشته های شغلی آموزگاری، دبیری، مراقب سلامت، مشاوره، مربی امور تربیتی نیز از طریق پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه فرهنگیان به نشانی www.cfu.ac.ir موضوع را پیگیری نمایند.

مدت دوره یکساله مهارت آموزی جزء سنوات خدمتی محسوب نخواهد شد و صرفا به عنوان شرط استخدام پیمانی در آموزش و پرورش می باشد. گواهی پایان دوره مهارت آموزی دارای ارزش برای ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی نمی باشد.

محل مهارت آموزی دوره یکساله، بر اساس شغل محل پس از اعلام نتایج قطعی تعیین خواهد شد.

تغییر محل مهارت آموزی، صرفاً در صورت وجود شغل، با رعایت جنسیت از طریق دانشگاه فرهنگیان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مهارت آموزان در زمان ثبت نام در مراکز مجری دوره یکساله مهارت آموزی ملزم به ارائه مدرک روخوانی و روان خوانی قرآن کریم و مدرک ICDL می باشند، در غیر اینصورت باید تعهد نمایند که قبل از اتمام دوره یکساله مهارت آموزی، مدارک مزبور را ارائه نمایند.

دانشگاه های مجری دوره مهارت آموزی، مسئولیتی در قبال اسکان و تغذیه مهارت آموزان ندارند در صورت وجود امکانات و تقاضای افراد، ارائه خدمات با اخذ هزینه مربوط امکانپذیر خواهد بود.

پذیرفته شدگان شغل محلهای آموزش و پرورش عشایری؛ بعد از گذراندن موفقیت آمیز دوره یکساله مهارت آموزی جهت تعیین محل خدمت در اختیار اداره کل آموزش و پرورش استان مربوط قرار خواهند گرفت.

تذکرات مهم:

متقاضیان شرکت در مشاغل هنرآموز (استادکاری)، می بایست دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم پیوسته بوده و یا در صورت دارا بودن مدرک تحصیلی فوق دیپلم ناپیوسته، باید مدرک تحصیلی دیپلم هنرستان داشته باشند.

با توجه به مصوب جلسه ۹۶۵ مورخ ۱۷/۴/۱۳۹۸ شورای عالی آموزش و پرورش و همچنین تبصره ۴ ماده واحده »نحوه جذب منابع انسانی در مشاغل آموزشی و تربیتی وزارت آموزش و پرورش« مصوب جلسه ۸۳۳ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی، هرگونه گزینش و استخدام در مشاغل آموزشی و تربیتی در آموزش و پرورش، بر اساس نیاز »برای بوم خدمت« خواهد بود که به صورت  استانی  صورت می پذیرد.  بنابراین بعد از طی فرایند استخدامی، خارج شدن نیرو (فرد قبول شده) از بوم خدمت استانی به منزله قطع رابطه استخدامی بوده و  ابقای ردیف برای بوم استان خواهد بود.

فارغ التحصیلان مراکز تربیت معلم (سابق)، دانشگاه فرهنگیان و فارغ التحصیلان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی که دارای تعهد خدمت به وزارت آموزش و پرورش می باشند، حق ثبت نام در آزمون استخدامی را ندارند.

محل خدمت یک منطقه آموزشی است که حسب نیاز آموزش و پرورش جهت استخدام و اشتغال پذیرفته شدگان نهایی، در این آگهی مشخص شده است. لازم به ذکر است شهرستانهایی که در جدول فهرست شغل محلهای اداره کل آموزش و پرورش استانها، دارای چند منطقه آموزش و پرورش می باشند، منطقه آموزش و پرورش محل خدمت فرد قبول شده (قبل از اشتغال)، توسط اداره کل آموزش و پرورش استان مربوطه در یکی از مناطق آموزش و پرورش همان شهرستان تعیین خواهد شد.

بیشتر بخوانید:

از جدول شماره ۱- مواد امتحانی نهمین آزمون استخدامی آموزش و پرورش در آزمون فراگیر سال ۱۴۰۰

ردیف عنوان شغل مواد آزمون
۱۴ هنرآموز حسابداری (کد شغلی ۲۵۲۴) ۱- اصول حسابداری ۱ و ۲
۲- مفاهیم و روش های آماری
۳- حسابداری شرکت ها
۴- حسابداری صنعتی
۵- ریاضیات مالی
۱۵ هنرآموز (استادکار الکتروتکنیک)

(کد شغلی ۲۵۷۵)

۱- مدارهای الکتریکی
۲ – ماشین های الکتریکی AC) و DC)
۳- کارگاه مدار فرمان و سیم پیچی
۴- تأسیسات الکتریکی و کارگاه
۵- رسم فنی
۶- اندازه گیری الکتریکی
۱۶ هنرآموز (استادکار کامپیوتر)

(کد شغلی ۲۵۷۶)

۱ – برنامه سازی کامپیوتر
۲- بسته های نرم افزاری و کارگاه
۳ – شبکه های کامپیوتری
۴- بانک اطلاعاتی Access
۵ – سخت افزار و کارگاه
۶ – سیستم عامل
۱۷ هنرآموز (استادکار مکانیک خودرو)

(کد شغلی ۲۵۷۷)

۱- تکنولوژی مولدّ قدرت
۲- تکنولوژی انتقال قدرت (مکانیکی و اتوماتیک)
۳- تکنولوژی برق خودرو
۴- تکنولوژی شاسی و بدنه
۵- تکنولوژی سوخت رسانی
۶- تکنولوژی موتورهای دیزل
۱۸ هنرآموز (استادکار تأسیسات)

(کد شغلی ۲۵۷۸)

۱- تأسیسات آبرسانی و گازرسانی
۲- تکنولوژی و کارگاه تأسیسات گرمایشی
۳- تکنولوژی و کارگاه تأسیسات سرمایشی
۴ – نقشه کشی تأسیسات
ردیف عنوان شغل مواد آزمون
۱۹ هنرآموز (استادکار صنایع چوب)

(کد شغلی ۲۵۸۱)

۱- رنگ کاری و رویه کوبی
۲- ساخت و کابینت آشپزخانه
۳- مبلمان صفحه ای و چوبی
۴- رسم فنی صنایع چوب
۲۰ هنرآموز (استادکار طراحی و دوخت)

(کد شغلی ۲۵۸۲)

۱- تکنولوژی الگو
۲- تکنولوژی دوخت
۳- طراحی اندام و لباس
۴- شناخت الیاف و بافت پارچه
۲۱ هنرآموز صنایع شیمیایی (کد شغلی ۲۵۸۳) ۱- شیمی آلی و آزمایشگاه
۲- شیمی معدنی و آزمایشگاه
۳- شیمی تجزیه و آزمایشگاه
۴- عملیات دستگاهی در صنایع شیمیایی
۵- صنایع شیمیایی
۲۲ هنرآموز تأسیسات (کد شغلی ۲۵۸۴) ۱- تأسیسات آبرسانی و گازرسانی ساختمان
۲- گرمایش مرکزی و تهویه مطبوع (مبانی، محاسبات بار و دستگاه،  سیستم های کنترل و …)
۳- تأسیسات سرمایشی و کارگاه
۴ – نقشه کشی و طراحی تأسیسات
۲۳ هنرآموز صنایع غذایی (کد شغلی ۲۵۹۳) ۱- تولید و بسته بندی فراورده های گوشتی
۲- تولید فراورده های لبنی
۳- تولید و بسته بندی فراورده های گیاهی
۴- ماشین های صنایع غذایی
۵- می کروبیولوژی و کنترل کیفیت مواد غذایی
۲۴ هنرآموز صنایع دستی (کد شغلی ۲۵۹۴) ۱- هنرهای سنتی و صنایع دستی ایران
۲- تاریخ هنر ایران و جهان
۳- صنایع دستی (بافت، فلز، چوب و شیشه)
۴- طراحی سنتی و هندسه نقوش
۵- شناخت مواد و مصالح
۲۵ هنرآموز صنایع فلزی (کد شغلی ۲۵۹۵) ۱- شکل دهی و ساخت مصنوعات فلزی سبک و سنگین
۲- جوشکاری برق و گاز
۳- جوشکاری برق محافظ
۴- علم مواد (آلیاژهای مهندسی، متالورژی جوش و عملیات حرارتی)
۵- بازرسی مخرب و غیرمخرب
۶- دستورالعمل ها و استانداردهای جوشکاری
۲۶ هنرآموز متالورژی (کد شغلی ۲۵۹۶) ۱- متالورژی فیزیکی
۲- مدلسازی
۳- عملیات حرارتی و متالوگرافی
۴- اصول ریختهگری
۵- ریختهگری آلیاژهای آهنی و غیرآهنی
۶- تکمیلکاری و تعمیر قطعات ریختگی
۲۷ هنرآموز الکترونیک (کد شغلی ۲۵۹۷) ۱- الکترونیک صنعتی
۲- تکنولوژی و کارگاه مدارهای الکتریکی، الکترونیکی و مخابراتی
۳- مدارهای منطقی و می کروکنترلرها
۴- اندازه گیری الکتریکی
۵- نرم افزارهای طراحی (نقشه کشی و مدار چاپی)
۶- دستگاه های الکترونیکی (خانگی، اداری و صنعتی)
۲۸ دبیری هنر (کد شغلی ۲۶۰۱) ۱- مبانی هنرهای تجسمی
۲- طراحی
۳- خلاقیت تصویری
۴- درک عمومی هنر
ردیف عنوان شغل مواد آزمون
۲۹ دبیری تاریخ (کد شغلی ۲۶۰۲) ۱- تاریخ جهان (اروپا (قرون وسطی – رنسانس – قرون جدید))
۲- تاریخ ایران پیش از اسلام (ایران باستان)
۳- تاریخ ایران دوره اسلامی (ایران در دو قرن نخستین – ایران می انه تا پایان صفوی)
۴- تاریخ ایران معاصر (با نگاهی ویژه به انقلاب اسلامی)
۳۰ مراقب سلامت (کد شغلی ۲۶۰۹) ۱- کلیات خدمات بهداشتی
۲- آموزش بهداشت و ارتباطات
۳- تغذیه و بهداشت مواد غذایی
۴- بهداشت مدارس
۵- آخرین دستورالعمل برنامه ایمن سازی کشوری – کمک های اولیه
۳۱ دبیر علوم اجتماعی (کد شغلی ۲۶۱۱) ۱- مبانی جامعه شناسی
۲- روش تحقیق
۳- نظریه های جامعه شناسی
۴- مفاهیم و حوزه های جامعه شناسی
۳۲ مربی امور تربیتی مدارس (کد شغلی ۲۶۱۳) ۱ – تعلیم و تربیت اسلامی
۲- فلسفه و مبانی تعلیم و تربیت در اسناد تحول بنیادین آموزش و پرورش
۳- سبک زندگی اسلامی – ایرانی
۴- آشنایی با علوم قرآنی
۵- مباحث فرهنگی روز
۶- رفتار و روابط انسانی در مدرسه
۷- مبانی روان شناسی عمومی و رشد
۳۳ هنرآموز ماشین های کشاورزی

(کد شغلی ۲۶۱۴)

۱- موتور و تراکتور
۲- تجهیزات ثابت کشاورزی
۳- ماشین های زراعی و باغی
۴- تعمیر بدنه و مخازن
۵- رابطه آب، خاک و گیاه
ردیف عنوان شغل مواد آزمون
۴۰ دبیر ادبیات فارسی (کد شغلی ۳۰۳۶) ۱- نظم و نثر فارسی
۲- تاریخ ادبیات و سبک شناسی
۳- عروض و قافیه و فنون ادبی
۴- زبان فارسی (املا – نگارش و ویرایش – دستور زبان)
۴۱ دبیر تربیت بدنی (کد شغلی ۳۰۳۷) ۱- روش تدریس در تربیت بدنی
۲- رشد و تکامل و یادگیری حرکتی
۳- مبانی فیزیولوژی ورزشی
۴- سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی
۵- مدیریت برگزاری مسابقات ورزشی
۴۲ دبیر ریاضی (کد شغلی ۳۰۳۸) ۱- مجموعه ریاضیات (ریاضی عمومی – معادلات دیفرانسیل – آمار و احتمال)
۲- مبانی آنالیز ریاضی، مبانی جبر و مبانی آنالیز عددی
۳- اصول آموزش ریاضی و خلاقیت ریاضی
۴۳ دبیر زبان و ادبیات انگلیسی

(کد شغلی ۳۰۳۹)

۱- زبان شناسی
۲- اصول و تئوری های تدریس
۳- آزمون سازی
۴- روش تحقیق
۴۴ دبیر شیمی (کد شغلی ۳۰۴۱) ۱- شیمی فیزیک ۱ و ۲
۲- شیمی معدنی ۱ و ۲
۳- شیمی آلی ۱، ۲ و ۳ و طیف سنجی
۴- شیمی تجزیه ۱، ۲ و دستگاهی
۴۵ دبیر عربی

(کد شغلی ۳۰۴۲)

۱- قواعد صرف و نحو (کاربردی)
۲- ترجمه و تعریب
۳- درک مطلب
۴- علوم بلاغی (معانی، بیان، بدیع، عروض)
۵- تاریخ ادبیات و نقد ادبی
۴۶ دبیر علوم تجربی (کد شغلی ۳۰۴۳) ۱- مجموعه شیمی (شیمی تجزیه ۱ و ۲ و دستگاهی – شیمی آلی ۱، ۲ و ۳ و طیف سنجی)
۲- مجموعه فیزیک (شامل مباحث مکانیک، الکتریسیته، مغناطیس، حرکت نوسانی و امواج، نور و حرارت)
۳- مجموعه زیست (زیست سلولی و مولکولی، فیزیولوژی جانوری و گیاهی)
۴۷ دبیر فیزیک (کد شغلی ۳۰۴۴) ۱- مجموعه فیزیک (شامل مباحث مکانیک – الکتریسیته – مغناطیس – فشار هیدرواستاتیک – حرکت نوسانی و امواج – نور – حرارت و ترمودینامیک – فیزیک جدید)
ردیف عنوان شغل مواد آزمون
۶۰ هنرآموز ساختمان (کد شغلی ۳۲۴۶) ۱- استاتیک و مقاومت مصالح
۲- طراحی و اجرای ساختمان های فلزی و بتنی
۳- محاسبات فنی و روش های اجرای ساختمان
۴- نقشه برداری ساختمان
۵- نقشه کشی و نرم افزارهای مربوط Revit) ،AutoCAD و …)
۶۱ هنرآموز صنایع چوب (کد شغلی ۳۲۴۹) ۱- خواص فیزیکی و مکانیکی چوب
۲- خشک کردن و نگهداری چوب
۳- مواد اولیه و محاسبات فنی صنایع چوب
۴- تکنولوژی کارگاه و ماشین آلات چوب و مبلمان
۵- نقشه کشی صنایع چوب و مبلمان
ردیف عنوان شغل مواد آزمون
۶۲ هنرآموز طراحی و دوخت (کد شغلی ۳۲۵۰) ۱- الگو و دوخت
۲- مبانی هنرهای تجسمی
۳- طراحی اندام و لباس
۴- علوم الیاف و رنگ شناسی
۵- تاریخ هنر ایران و جهان
۶- تاریخ لباس
۶۳ هنرآموز کامپیوتر (کد شغلی ۳۲۵۱) ۱- ذخیره و بازیابی اطلاعات
۲- برنامه نویسی پیشرفته
۳- شبکه های کامپیوتری و امنیت شبکه
۴- ساختمان داده ها
۵- طراحی الگوریتم
۶- پایگاه داده
۶۴ هنرآموز مکانیک خودرو (کد شغلی ۳۲۵۳) ۱- دینامیک و ترمودینامیک
۲- تکنولوژی سوخت رسانی (بنزینی، دیزلی)
۳- تکنولوژی شاسی و بدنه و انتقال قدرت
۴- تکنولوژی مولدّ قدرت و برق خودرو
۶۵ هنرآموز ناوبری (کد شغلی ۳۲۵۴) ۱- آتش نشانی و کمک های اولیه پزشکی و بقا در دریا
۲- ملوانی و تخلیه و بارگیری
۳- روش مخابرات بین المللی دریایی
۴- ناوبری تخمینی ساحلی و کار با نقشه
۷۱ هنرآموز نقاشی (کد شغلی ۳۳۱۸) ۱- شناخت مواد و مصالح و تکنیک های نقاشی
۲- مبانی هنرهای تجسمی
۳- تاریخ هنر ایران و جهان
۴- پرسپکتیو، هندسه مناظر و مرایا، طراحی
۵- مکاتب هنری ایران و جهان
ردیف عنوان شغل مواد آزمون
۷۲ هنرآموز مکانیک موتورهای دریایی

(کد شغلی ۳۳۱۹)

۱- موتورهای دیزلی دریایی
۲- دیگ های بخار
۳- توربین های بخار و گازی
۴- مبانی هیدرولیک صنعتی
۵- ترمودینامیک و اجزای ماشین
۶- مقررات ایمنی و زیست محیطی دریایی
۷۳ هنرآموز (استادکار ساخت و تولید)

(کد شغلی ۳۳۲۲)

۱- تعمیر و نگهداری ماشین تراش و فرز
۲- تراشکاری و کارگاه
۳- فرزکاری و کارگاه
۴ – سنگزنی و کارگاه
۵- رسم فنی
۷۴ هنرآموز (استادکار الکترونیک)

( کد شغلی ۳۳۲۴)

۱- مدارهای الکتریکی و آزمایشگاه
۲- مدارهای الکترونیکی و آزمایشگاه
۳- رسم فنی
۴- الکترونیک صنعتی
۵- ابزار دقیق و کنترل
۷۵ هنرآموز (استادکار ساختمان)

(کد شغلی ۳۳۲۶)

۱- تکنولوژی و کارگاه عمومی ساختمان
۲- تکنولوژی و کارگاه قالب بندی و آرماتوربندی
۳- تکنولوژی ساختمان های فولادی
۴- تکنولوژی ساختمان های بتنی
۵- نقشه کشی فنی و نقشه خوانی ساختمان
۷۶ هنرآموز (استادکار صنایع فلزی)

(کد شغلی ۳۳۲۸)

۱- شکل دهی و ساخت مصنوعات فلزی سبک
۲- جوشکاری برق و گاز
۳- جوشکاری گاز محافظ
۴- علم مواد
۵- رسم فنی عمومی و تخصصی صنایع فلزی و جوشکاری
۷۷ هنرآموز معدن (کد شغلی ۳۳۳۰) ۱- تهویه
۲- استخراج معادن روباز
۳- استخراج معادن زیرزمینی
۴- کانی شناسی
۵- سنگ شناسی
۶- چالزنی و انفجار
۷- باربری در معادن
۷۸ دبیری حرفه و فن (کار و فناوری)

(کد شغلی ۳۳۳۲)

۱- تأسیسات ساختمان (مکانیکی – الکتریکی)
۲- فناوری اطلاعات و ارتباطات
۳- نقشه کشی عمومی
۴- صنایع دستی (بافت، فلز، چوب)
۵- کشاورزی و غذا
۶- ساخت و تولید (فلزکاری)
۷- ساختمان و معماری
۷۹ هنرآموز کودکیاری (کد شغلی ۳۳۶۰) ۱- روان شناسی عمومی
۲- روان شناسی رشد کودک
۳- روان شناسی تربیتی
۴- اصول، مفاهیم و برنامه ریزی آموزش و پرورش پیش از دبستان
۵- بهداشت (فردی، عمومی و روانی مادر و کودک)
۶- فلسفه تعلیم و تربیت رسمی و عمومی
۸۰ هنرآموز سرامیک
(کد شغلی ۳۳۶۲)
۱- شناخت و خواص مواد سرامیکی
۲- روش های تولید سرامیک
۳- دیرگدازها
۴- اصول خشک کردن و پخت سرامیک ها
۵- محاسبات فنی
ردیف عنوان شغل مواد آزمون
۸۱ هنرآموز چاپ (کد شغلی ۳۳۶۳) ۱- روش های گوناگون چاپ (کارگاه چاپ افست – سیلک اسکرین – هلیوگراوور – دیجیتال)
۲- شناخت روند و مراحل چاپ (لیتوگرافی – تکنولوژی بسته بندی – تکنولوژی صحافی)
۳- شناخت مواد و مصالح
۴- تاریخ فناوری چاپ
۸۲ هنرآموز نساجی (کد شغلی ۳۳۶۴) ۱- تکنولوژی نساجی (ریسندگی – بافندگی)
۲- علوم الیاف (علوم الیاف – فیزیک الیاف)
۳- رنگرزی و تکمیل (رنگرزی – چاپ – تکمیل)
۸۳ دبیری اقتصاد (کد شغلی ۳۳۶۶) ۱- اقتصاد خرد
۲- اقتصاد کلان
۳- اقتصاد ایران
۴- اقتصاد اسلامی
۵- اقتصاد بین الملل
۶- توسعه و برنامه ریزی اقتصادی
۸۴ دبیری جغرافیا (جغرافیا) (کد شغلی ۳۳۶۷) ۱- جغرافیای شهری
۲- جغرافیای روستایی
۳- آب و هوا شناسی
۴- ژئومورفولوژی
۵- جغرافیای سیاسی
۶- سنجش از دور و GIS
۸۵ دبیری جغرافیا (زمین شناسی)

(کد شغلی ۳۳۶۸)

۱- پترولوژی
۲- رسوب شناسی و سنگ رسوبی
۳- دیرینه شناسی و فسیل
۴- زمینساخت
۵- زمین شناسی ایران
۶- اطلاعات عمومی درباره آب و اقلیم
۷- اطلاعات عمومی درباره نجوم
۸۶ آموزگاری ابتدایی (ابتدایی)

(کد شغلی ۳۳۶۹)

۱- اصول و فلسفه تعلیم و تربیت
۲- روان شناسی پرورشی
۳- روان شناسی رشد
۴- روش ها و فنون تدریس
۵- اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی
۸۷ دبیری معارف اسلامی (معارف اسلامی)

(کد شغلی ۳۳۷۱)

۱- اندیشه اسلامی
۲- آیین زندگی
۳- شناخت منابع و متون اسلامی و منابع فقه
۴- علوم و تفسیر قرآن
۵- احکام و تفسیر
۸۸ دبیر معارف اسلامی (فلسفه)

(کد شغلی ۳۳۷۳)

۱- اصول و فلسفه آموزش و پرورش
۲- فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی
۳- منطق
۴- فلسفه و کلام اسلامی
۵- تاریخ فلسفه
۸۹ آموزگاری ابتدایی (استثنایی)

(کد شغلی ۳۳۹۹)

۱- آموزش وپرورش استثنایی
۲- آموزش وپرورش افراد نابینا و ناشنوا
۳- اختلالات ارتباطی (گفتاری و ارتباط اجتماعی)
۴- ژنتیک (نارسایی های استثنایی) و اختلالات رشدی
۹۰ مشاور واحد آموزشی (کد شغلی ۳۴۰۰) ۱- اصول و فنون مشاوره
۲- مشاوره مدرسه
۳- مشاوره خانواده
۴- راهنمایی و مشاوره شغلی
۵- روان شناسی تربیتی
۶- روان شناسی یادگیری
ردیف عنوان شغل مواد آزمون
۹۱ هنرآموز الکتروتکنیک (الکتروتکنیک)

(کد شغلی ۳۴۰۱)

۱- تأسیسات جریان ضعیف
۲- تأسیسات حفاظتی و ساختمان های هوشمند (BMS)
۳- کابل کشی و سیم پیچی ماشین های الکتریکی
۴- تابلوهای برق فشار ضعیف
۵- رله های قابل برنامه ریزی( (PLC
۶- دانش فنی (مدارهای الکتریکی، ماشین الکتریکی، اتوماسیون صنعتی)
۷- تأسیسات الکتریکی و سیم کشی برق ساختمان
۹۲ هنرآموز الکتروتکنیک (مکاترونیک)

(کد شغلی ۳۴۰۲)

۱- الکترونیک پایه (الکترونیک – مدار منطقی – می کروکنترلر)
۲- الکترونیک کاربردی (مدارهای الکتریکی – PLC و اتوماسیون – حسگرها و مبدل ها)
۳- مکانیک (هیدرولیک و پنوماتیک – اجزای ماشین)
۴- کامپیوتر (زبان C++ – MATLAB – روباتیک – سخت افزار و معماری کامپیوتر)
۵- تأسیسات الکتریکی و هوشمندسازی ساختمان(BMS)
۹۳ هنرآموز گرافیک (گرافیک)

(کد شغلی ۳۴۰۳)

۱- مبانی هنرهای تجسمی
۲- عکاسی
۳- طراحی و تصویرسازی
۴- کارگاه گرافیک (خط در گرافیک، چاپ دستی، پایه و اصول صفحه آرایی و طراحی بسته بندی)
۵- کاربرد کامپیوتر و چاپ در گرافیک
۹۴ هنرآموز گرافیک (انیمیشن)

(کد شغلی ۳۴۰۴)

۱- تصویر متحرک
۲- فیلمنامه انیمیشن
۳- کامپیوتر انیمیشن
۴- کارگردانی انیمیشن
۵- طراحی
۶- عکاسی و تصویربرداری دیجیتال
۹۵ هنرآموز نقشه کشی عمومی (معماری)

(کد شغلی ۳۴۰۵)

۱- طراحی معماری
۲- تأسیسات ساختمان (مکانیکی – الکتریکی)
۳- تزیینات و مبلمان چوبی
۴- سبک شناسی معماری
۵- متره و برآورد
۶- معماری داخلی
۹۶ هنرآموز ساخت و تولید (ساخت و تولید)

(کد شغلی ۳۴۰۶)

۱- تکنولوژی ماشین های ابزار و کارگاه
۲- نقشه کشی (۱ و ۲)
۳- محاسبات فنی (استاتیک، مقاومت مصالح، اجزای ماشین)
۴- ماشین های کنترل عددی( (CNC و علم مواد
۵ – اندازه گیری دقیق
۹۷ دبیر علوم زیستی و بهداشتی

(کد شغلی ۳۴۷۱)

۱- زیست سلولی و مولکولی
۲- بیوشیمی
۳- ژنتیک
۴- فیزیولوژی جانوری و گیاهی
۵- می کروبیولوژی
۹۸ دبیر روان شناسی و علوم تربیتی

(کد شغلی ۳۴۷۲)

۱- روان شناسی عمومی
۲- روان شناسی رشد و شخصیت
۳- آسیب شناسی روانی
۴- روان شناسی اجتماعی
۵- آمار و روش تحقیق
۹۹ هنرآموز امور دامی (کد شغلی ۳۴۷۳) ۱- پرورش دام
۲- پرورش طیور
۳- پرورش آبزیان
۴- پرورش زنبورعسل و تولیدات آن
۵- ژنتیک و اصلاح نژاد دام
۶- تشریح و فیزیولوژی دام

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا