مصوبه‌شورای عالی شهرسازی درخصوص طرح توسعه و عمران شهر تفت

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

درخصوص طرح توسعه و عمران (جامع) شهر تفت

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح توسعه و عمران (جامع) شهر تفت

استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان یزد

در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳/۵/۱۳۹۳ طرح جامع شهر تفت را که در اجرای بند (۲) از ماده (۳) قانون تغییرنام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیـه و در تاریخ ۳۰/۳/۱۳۹۲ در شـورای برنامه‌ریزی و توسعه استان یزد به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود:

۱. به علت عدم نیاز شهر، توجیه فنی و عدم ایجاد حقوق مکتسبه، کلیه اراضی مسکونی پیشنهادی واقع در شرق شهر (تحت عنوان اراضی اسماعیل‌آباد) از محدوده شهر خارج و خط محدوده بر لبه مجاور منطبق گردد.

۲. کلیه باغات داخل محدوده شهر به عنوان اساس طرح قرار گیرد و ضوابط و مقررات ساخت و ساز آن تابع دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری قرار گیرد.

۳. کاربری فضای سبز حاشیه شمالی شهر حذف و خط محدوده بر ساخت و سازهای مجاز موجود، پروانه صادر شده و معبر پیشنهادی منطبق گردد.

۴. اراضی با کاربری پیشنهادی تفریحی ـ گردشگری واقع در غرب شهر از محدوده خارج و با کاربری وضع موجود در حریم تثبیت گردد.

۵. اراضی مربوط به دانشگاه آزاد واقع در غرب شهر در حد وضع موجود داخل محدوده شهر قرار گیرد.

۶ . اراضی مربوط به شهرک صنعتی با قید عنوان در حریم شهر مشخص و ضوابط آن مطابق قانون تأسیس شهرک‌های صنعتی ذکر گردد.

۷. خط محدوده در جنوب غرب شهر بر لبه داخلی بستر راه (لبه نزدیک به شهر) منطبق گردد. با حفظ حریم قانونی.

۸ . خط محدوده در جنوب شهر با خروج کاربری تفریحی ـ گردشگری و فضای سبز بر محدوده مصوب قبلی منطبق گردد. ضمن اینکه اراضی که از محدوده خارج می‌گردد با کاربری وضع موجود در حریم تثبیت گردد.

۹. اراضی با کاربری پیشنهادی صنعتی واقع در شمال شرق شهر از محدوده خارج و در حریم با وضع موجود تثبیت گردد. خط محدوده در این قسمت بر لبه ساخت و سازهای صنعتی موجود منطبق شود.

۱۰. نقشه شبکه راه‌ها براساس آیین‌نامه طراحی راه‌های شهری ایران مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.

۱۱. افق طرح با حفظ سقف جمعیت به سال ۱۴۰۸ افزایش یابد ضمن اینکه جمعیت پایه به سال ۱۳۹۰ اصلاح گردد.

۱۲. کاربری اداری انتظامی واقع در شمال شرق شهر از محدوده خارج و خط محدوده بر محدوده طرح مصوب قبلی منطبق گردد (با توجه به سرانه بالا و عدم نیاز شهر).

۱۳. محدوده بافت تاریخی شهر و باغات هم پیوند با آن با نظر سازمان میراث فرهنگی تهیه و به عنوان یکی از اسناد طرح ارائه گردد. ضمن اینکه لازم است ضوابط و مقررات مربوطه نیز مطابق نظر آن سازمان در طرح لحاظ شود.

۱۴. در اراضی پهنه تفریحی ـ گردشگری جنوب حریم لازم است از تخصیص دقیق پهنه خودداری و فعالیت مدنظر مشاور در قالب قابلیت استقرار در پهنه‌های مرتعی ذکر گردد.

۱۵. در ضوابط و مقررات پیشنهادی سطح اشغال مربوط به تراکم ساختمانی زیاد حداکثر به ۴۰ درصد کاهش یابد ضمن اینکه در ضوابط و مقررات باغات به بند «ه» ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم اشاره گردد. ضمن اینکه این ضوابط بر همه اراضی‌ای که نوعیت آنها باغ است اعمال شود.

۱۶. اساس طرح جامع و آستانه مغایرت‌های اساسی طرح ارائه گردد.

۱۷. در ضوابط و مقررات لازم است ضوابط تفکیکی اراضی و تهیه طرح‌های آماده‌سازی ارائه گردد.

۱۸. در سند شبکه معابر لازم است از پیشنهاد تعریض معابر در عرصه‌های باغی شهر خودداری گردد و معابر در عرصه‌های باغی در وضع موجود حفظ شود.

۱۹. لازم است ضوابط ساختمانی مسکن مهر در همان چهارچوب ضوابط ساختمانی سایر نقاط شهر ارائه گردد و تراکم ساختمانی آن به صورت مجزا ارائه نشود.

۲۰. شهرک صنعتی تفت (با چرخاندن خط حریم) از حریم خارج شود.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا