قوانین خاص مصوب پیش از سال ۱۳۸۵

قانون های خاص
(مصوب پیش از سال ۱۳۸۵)

برای دیدن قوانین اصلی و قوانین خاص مصوب بعد از سال ۱۳۸۵ اینجا کلیک کنید

عنوان تاریخ تصویب اولیه
قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۱۳۸۴
قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ۱۳۸۴
قانون برگزاری مناقصات ۱۳۸۳
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۸۳
قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی ۱۳۸۳
قانون‌ سازمان‌ نظام‌ پزشکی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ ۱۳۸۳
قانون‌ برگزاری‌ مناقصات‌ ۱۳۸۳
قانون تجارت الکترونیکی ۱۳۸۲
قانون نظام صنفی کشور ۱۳۸۲
۱۳۸۲
۱۳۸۲
‌قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری‌ مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و‌ سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ۱۳۸۱
قانون تسری امتیازات خاص بانکها به مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز ۱۳۸۱
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ۱۳۸۱
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۱۳۸۰
‌قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (‌در امور مدنی) ۱۳۷۹
‌قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، از کار افتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی ۱۳۷۹
قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است و آیین نامه اجرایی آن ۱۳۷۹
قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ۱۳۷۸
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور کیفری) (منسوخ) ۱۳۷۸
قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه ۱۳۷۸
۱۳۷۷
قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری ۱۳۷۶
قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات ۱۳۸۹ ۱۳۷۶
قوانین و مقررات روابط موجر و مستاجر ۱۳۷۶
قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت ۱۳۷۶
قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم – تعزیرات و مجازات های بازدارنده) ۱۳۷۵
قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ۱۳۷۵
‌قانون نقل و انتقال دوره‌ای قضات ۱۳۷۵
قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها با اصلاحات ۱۳۸۵ ۱۳۷۴
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ۱۳۷۴
قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با اصلاحات بعدی ۱۳۷۳
قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره ۱۳۷۳
‌قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی ۱۳۷۳
قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن ۱۳۷۳
قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ۱۳۷۳
‌قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل ۱۳۷۳
قانون رسیدگی به تخلفات اداری ۱۳۷۲
قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور ۱۳۷۲
قانون حمایت قضایی از بسیج ۱۳۷۱
قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها ۱۳۷۰
قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ۱۳۷۰
قانون کار ۱۳۶۹
قانون بیمه بیکاری ‌ ۱۳۶۹
‌قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور با اصلاحات ۱۳۸۴ ۱۳۶۹
قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با‌مسوولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی با الحاقات ۱۳۷۸ و ۱۳۸۸ ۱۳۶۸
قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع ۱۳۶۷
قانون مالیات های مستقیم ۱۳۶۶
قانون مطبوعات ۱۳۶۴
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری ۱۳۶۴
قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه ۱۳۶۳
قوانین و مقررات روابط موجر و مستاجر ۱۳۶۲
 ‌قانون عملیات بانکی بدون ربا (‌بهره)  ۱۳۶۲
قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور با اصلاحات ۱۳۷۵ ، ۱۳۷۸ و ۱۳۹۳ ۱۳۶۰
قانون افراز و فروش املاک مشاع ۱۳۵۶
قوانین و مقررات روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶
‌قانون ثبت احوال ۱۳۵۵
قانون صدور چک ۱۳۵۵
قانون اجرای احکام مدنی ۱۳۵۵
قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری ۱۳۵۵
قانون تامین اجتماعی با اصلاحات بعدی ۱۳۵۴
قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران و دفتریاران ۱۳۵۴
قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳
قانون پولی و بانکی کشور ۱۳۵۱
قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ۱۳۵۱
قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان ۱۳۴۸
قانون شکار و صید با اصلاحات بعدی تا ۱۳۷۵ ۱۳۴۶
قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی ۱۳۴۶
قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع ۱۳۴۶
قانون سازمان برق ایران ۱۳۴۶
قانون دریایی ۱۳۴۳
لایحه قانونی ملی کردن جنگلها مصوب هیات وزیران ۱۳۴۱
قانون مسئولیت مدنی ۱۳۳۹
قانون شهرداری ۱۳۳۴
لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری ۱۳۳۳
قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی ۱۳۲۲
قانون اصلاح پارۂ از مواد قانون ثبت اسناد و املاک ، قانون دفتر اسناد رسمی ، قانون دلالان ، قانون ازدواج و قانون معاملات بانکی ۱۳۲۰
قانون امور حسبی ۱۳۱۹
قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی ۱۳۱۸
قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی ۱۳۱۶
 قانون اعسار (منسوخ) ۱۳۱۳
قانون ثبت اسناد و املاک ۱۳۱۰
قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر ۱۳۰۸
برای دیدن قوانین اصلی و قوانین خاص مصوب بعد از سال ۱۳۸۵ اینجا کلیک کنید
دکمه بازگشت به بالا