فهرست رشته محل های بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد

فهرست رشته محل های بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد

ثبت نام برای پذیرش در این کد رشته ها در نیمه دوم دی ماه ۹۲ انجام خواهد شد

پذیرفته شدگان از نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۳ – ۹۲ مشغول به تحصیل خواهند شد

رییس مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی گفت: متقاضیان رشته محل های بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی می توانند از امروز، چهارشنبه ۲۷ دی ماه ۹۲ با مراجعه به پایگاه اینترنتی مرکز آزمون به نشانی www.azmoon.net از فهرست رشته محل هایی که بدون آزمون در مقطع کارشناسی و کاردانی دانشجو می پذیرند، اطلاع پیدا کنند.

ناصر اقبالی افزود: این فهرست جهت اطلاع داوطلبان بر روی سایت قرار گرفته و زمان ثبت نام در نیمه دوم دی ماه خواهد بود که متعاقباً اخبار آن از طریق رسانه ها اعلام خواهد شد.

پذیرش دانشجوی بدون آزمون در مقاطع کاردانی و کارشناسی دانشگاه آزاد برای نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲ (بهمن ماه ۹۲) صورت می گیرد.

 

فهرست رشته محل های بدون آزمون حقوق دانشگاه آزاد اسلامی

نام استان محل دانشگاهی رشته مقطع نظام آموزشی
استان قزوین ۶۸۴ – مرکز آبیک ۲۰۸۰۳ – حقوق کارشناسی پیوسته تمام وقت
استان کردستان ۶۷۱ – مرکز بانه ۲۰۸۰۳ – حقوق کارشناسی پیوسته تمام وقت
استان آذربایجان شرقی ۴۷۰ – مرکز تسوج ۲۰۸۰۳ – حقوق کارشناسی پیوسته تمام وقت
استان آذربایجان شرقی ۴۷۰ – مرکز تسوج ۲۰۸۰۳ – حقوق کارشناسی پیوسته پاره وقت
استان هرمزگان ۴۵۹ – مرکز جزیره هرمز ۲۰۸۰۳ – حقوق کارشناسی پیوسته تمام وقت
استان قزوین ۶۰۹ – مرکز شال ۲۰۸۰۳ – حقوق کارشناسی پیوسته تمام وقت
استان سمنان ۶۷۳ – مرکز شهمیرزاد ۲۰۸۰۳ – حقوق کارشناسی پیوسته تمام وقت
استان تهران ۶۸۶ – مرکز صباشهر ۲۰۸۰۳ – حقوق کارشناسی پیوسته تمام وقت
استان البرز ۶۶۳ – مرکز طالقان ۲۰۸۰۳ – حقوق کارشناسی پیوسته تمام وقت
استان فارس ۵۳۴ – مرکز قادرآباد ۲۰۸۰۳ – حقوق کارشناسی پیوسته تمام وقت
استان خوزستان ۱۵۱ – واحد آبادان ۲۰۸۰۳ – حقوق کارشناسی پیوسته تمام وقت
استان خوزستان ۱۵۱ – واحد آبادان ۲۰۸۰۳ – حقوق کارشناسی پیوسته پاره وقت
استان فارس ۲۱۶ – واحد آباده ۲۰۸۰۳ – حقوق کارشناسی پیوسته تمام وقت
استان فارس ۲۱۶ – واحد آباده ۲۰۸۰۳ – حقوق کارشناسی پیوسته پاره وقت
استان گلستان ۱۸۶ – واحد آزادشهر ۲۰۸۰۳ – حقوق کارشناسی پیوسته تمام وقت
استان یزد ۲۵۹ – واحد ابرکوه ۲۰۸۰۳ – حقوق کارشناسی پیوسته تمام وقت
استان یزد ۲۵۹ – واحد ابرکوه ۲۰۸۰۳ – حقوق کارشناسی پیوسته پاره وقت
استان کرمانشاه ۲۸۲ – واحد اسلام آبادغرب ۲۰۸۰۳ – حقوق کارشناسی پیوسته تمام وقت
استان کرمانشاه ۲۸۲ – واحد اسلام آبادغرب ۲۰۸۰۳ – حقوق کارشناسی پیوسته پاره وقت
استان لرستان ۲۴۵ – واحد الیگودرز ۲۰۸۰۳ – حقوق کارشناسی پیوسته تمام وقت
استان لرستان ۲۴۵ – واحد الیگودرز ۲۰۸۰۳ – حقوق کارشناسی پیوسته پاره وقت
استان خوزستان ۲۹۵ – واحد اندیمشک ۲۰۸۰۳ – حقوق کارشناسی پیوسته تمام وقت
استان خوزستان ۲۹۵ – واحد اندیمشک ۲۰۸۰۳ – حقوق کارشناسی پیوسته پاره وقت
استان آذربایجان شرقی ۲۲۰ – واحد اهر ۲۰۸۰۳ – حقوق کارشناسی پیوسته تمام وقت
استان آذربایجان شرقی ۲۲۰ – واحد اهر ۲۰۸۰۳ – حقوق کارشناسی پیوسته پاره وقت
استان کرمان ۲۲۱ – واحد بافت ۲۰۸۰۳ – حقوق کارشناسی پیوسته تمام وقت
استان یزد ۲۲۳ – واحد بافق ۲۰۸۰۳ – حقوق کارشناسی پیوسته تمام وقت
استان یزد ۲۲۳ – واحد بافق ۲۰۸۰۳ – حقوق کارشناسی پیوسته پاره وقت
استان لرستان ۱۱۲ – واحد بروجرد ۲۰۸۰۳ – حقوق کارشناسی پیوسته تمام وقت
استان چهارمحال وبختیاری ۲۴۲ – واحد بروجن ۲۰۸۰۳ – حقوق کارشناسی پیوسته تمام وقت
استان آذربایجان شرقی ۳۵۱ – واحد بستان آباد ۲۰۸۰۳ – حقوق کارشناسی پیوسته تمام وقت
استان آذربایجان شرقی ۳۵۱ – واحد بستان آباد ۲۰۸۰۳ – حقوق کارشناسی پیوسته پاره وقت
استان کرمان ۲۴۰ – واحد بم ۲۰۸۰۳ – حقوق کارشناسی پیوسته تمام وقت
استان کرمان ۲۴۰ – واحد بم ۲۰۸۰۳ – حقوق کارشناسی پیوسته پاره وقت
استان آذربایجان شرقی ۱۴۴ – واحد بناب ۲۰۸۰۳ – حقوق کارشناسی پیوسته تمام وقت
استان آذربایجان شرقی ۱۴۴ – واحد بناب ۲۰۸۰۳ – حقوق کارشناسی پیوسته پاره وقت
استان قزوین ۲۹۹ – واحد بوئین زهرا ۲۰۸۰۳ – حقوق کارشناسی پیوسته تمام وقت
استان قزوین ۲۹۹ – واحد بوئین زهرا ۲۰۸۰۳ – حقوق کارشناسی پیوسته پاره وقت
استان بوشهر ۱۴۶ – واحد بوشهر ۲۰۸۰۳ – حقوق کارشناسی پیوسته تمام وقت
استان خوزستان ۲۱۵ – واحد بهبهان ۲۰۸۰۳ – حقوق کارشناسی پیوسته تمام وقت
استان خوزستان ۲۱۵ – واحد بهبهان ۲۰۸۰۳ – حقوق کارشناسی پیوسته پاره وقت
استان مازندران ۳۴۶ – واحد بهشهر ۲۰۸۰۳ – حقوق کارشناسی پیوسته تمام وقت
استان خراسان(جنوبی،رضوی و شمالی) ۱۳۱ – واحد بیرجند ۲۰۸۰۳ – حقوق کارشناسی پیوسته تمام وقت
استان اردبیل ۴۷۳ – واحد بیله سوار ۲۰۸۰۳ – حقوق کارشناسی پیوسته تمام وقت
استان اردبیل ۴۷۳ – واحد بیله سوار ۲۰۸۰۳ – حقوق کارشناسی پیوسته پاره وقت
استان گیلان ۳۱۴ – واحد تالش ۲۰۸۰۳ – حقوق کارشناسی پیوسته تمام وقت
استان گیلان ۳۱۴ – واحد تالش ۲۰۸۰۳ – حقوق کارشناسی پیوسته پاره وقت
استان خراسان(جنوبی،رضوی و شمالی) ۲۶۵ – واحد تایباد ۲۰۸۰۳ – حقوق کارشناسی پیوسته تمام وقت
استان خراسان(جنوبی،رضوی و شمالی) ۲۶۵ – واحد تایباد ۲۰۸۰۳ – حقوق کارشناسی پیوسته پاره وقت
استان یزد ۲۰۱ – واحد تفت ۲۰۸۰۳ – حقوق کارشناسی پیوسته تمام وقت
استان یزد ۲۰۱ – واحد تفت ۲۰۸۰۳ – حقوق کارشناسی پیوسته پاره وقت
استان مرکزی ۳۴۰ – واحد جاسب ۲۰۸۰۳ – حقوق کارشناسی پیوسته تمام وقت
استان کرمان ۱۲۲ – واحد جیرفت ۲۰۸۰۳ – حقوق کارشناسی پیوسته تمام وقت
استان آذربایجان شرقی ۳۸۶ – واحد خامنه ۲۰۸۰۳ – حقوق کارشناسی پیوسته تمام وقت
استان آذربایجان شرقی ۳۸۶ – واحد خامنه ۲۰۸۰۳ – حقوق کارشناسی پیوسته پاره وقت
استان خوزستان ۵۰۰ – واحد خرمشهر ۲۰۸۰۳ – حقوق کارشناسی پیوسته تمام وقت
استان خوزستان ۵۰۰ – واحد خرمشهر ۲۰۸۰۳ – حقوق کارشناسی پیوسته پاره وقت
استان مرکزی ۲۶۲ – واحد خمین ۲۰۸۰۳ – حقوق کارشناسی پیوسته تمام وقت
استان مرکزی ۲۶۲ – واحد خمین ۲۰۸۰۳ – حقوق کارشناسی پیوسته پاره وقت
استان فارس ۵۲۵ – واحد داریون ۲۰۸۰۳ – حقوق کارشناسی پیوسته تمام وقت
استان سمنان ۱۴۲ – واحد دامغان ۲۰۸۰۳ – حقوق کارشناسی پیوسته تمام وقت
استان سمنان ۱۴۲ – واحد دامغان ۲۰۸۰۳ – حقوق کارشناسی پیوسته پاره وقت
استان بوشهر ۲۹۰ – واحد دشتستان ۲۰۸۰۳ – حقوق کارشناسی پیوسته تمام وقت
استان بوشهر ۲۹۰ – واحد دشتستان ۲۰۸۰۳ – حقوق کارشناسی پیوسته پاره وقت
استان لرستان ۲۴۸ – واحد دورود ۲۰۸۰۳ – حقوق کارشناسی پیوسته تمام وقت
استان لرستان ۲۴۸ – واحد دورود ۲۰۸۰۳ – حقوق کارشناسی پیوسته پاره وقت
استان خوزستان ۲۳۰ – واحد رامهرمز ۲۰۸۰۳ – حقوق کارشناسی پیوسته تمام وقت
استان خوزستان ۲۳۰ – واحد رامهرمز ۲۰۸۰۳ – حقوق کارشناسی پیوسته پاره وقت
استان خراسان(جنوبی،رضوی و شمالی) ۱۲۷ – واحد سبزوار ۲۰۸۰۳ – حقوق کارشناسی پیوسته تمام وقت
استان سیستان وبلوچستان ۲۷۰ – واحد سراوان ۲۰۸۰۳ – حقوق کارشناسی پیوسته تمام وقت
استان کردستان ۱۱۰ – واحد سنندج ۲۰۸۰۳ – حقوق کارشناسی پیوسته تمام وقت
استان سمنان ۱۰۴ – واحد شاهرود ۲۰۸۰۳ – حقوق کارشناسی پیوسته تمام وقت
استان خوزستان ۲۰۴ – واحد شوشتر ۲۰۸۰۳ – حقوق کارشناسی پیوسته تمام وقت
استان خوزستان ۲۰۴ – واحد شوشتر ۲۰۸۰۳ – حقوق کارشناسی پیوسته پاره وقت
استان چهارمحال وبختیاری ۱۳۳ – واحد شهرکرد ۲۰۸۰۳ – حقوق کارشناسی پیوسته پاره وقت
استان فارس ۳۸۷ – واحد صفاشهر ۲۰۸۰۳ – حقوق کارشناسی پیوسته تمام وقت
استان مازندران ۶۶۱ – واحد علوم و تحقیقات آیت ا… آملی ۲۰۸۰۳ – حقوق کارشناسی پیوسته تمام وقت
استان مرکزی ۲۴۴ – واحد فراهان ۲۰۸۰۳ – حقوق کارشناسی پیوسته تمام وقت
استان مرکزی ۲۴۴ – واحد فراهان ۲۰۸۰۳ – حقوق کارشناسی پیوسته پاره وقت
استان اصفهان ۲۵۸ – واحد فریدن ۲۰۸۰۳ – حقوق کارشناسی پیوسته تمام وقت
استان اصفهان ۲۵۸ – واحد فریدن ۲۰۸۰۳ – حقوق کارشناسی پیوسته پاره وقت
استان هرمزگان ۲۱۷ – واحد قشم ۲۰۸۰۳ – حقوق کارشناسی پیوسته تمام وقت
استان خراسان(جنوبی،رضوی و شمالی) ۲۱۲ – واحد کاشمر ۲۰۸۰۳ – حقوق کارشناسی پیوسته تمام وقت
استان خراسان(جنوبی،رضوی و شمالی) ۲۱۲ – واحد کاشمر ۲۰۸۰۳ – حقوق کارشناسی پیوسته پاره وقت
استان آذربایجان شرقی ۲۷۶ – واحد کلیبر ۲۰۸۰۳ – حقوق کارشناسی پیوسته تمام وقت
استان آذربایجان شرقی ۲۷۶ – واحد کلیبر ۲۰۸۰۳ – حقوق کارشناسی پیوسته پاره وقت
استان مرکزی ۳۴۷ – واحد کمیجان ۲۰۸۰۳ – حقوق کارشناسی پیوسته تمام وقت
استان کرمانشاه ۳۱۲ – واحد کنگاور ۲۰۸۰۳ – حقوق کارشناسی پیوسته تمام وقت
استان کرمانشاه ۳۱۲ – واحد کنگاور ۲۰۸۰۳ – حقوق کارشناسی پیوسته پاره وقت
استان سمنان ۱۸۹ – واحد گرمسار ۲۰۸۰۳ – حقوق کارشناسی پیوسته تمام وقت
استان گلستان ۲۷۴ – واحد گنبدکاووس ۲۰۸۰۳ – حقوق کارشناسی پیوسته تمام وقت
استان فارس ۱۵۵ – واحد لارستان ۲۰۸۰۳ – حقوق کارشناسی پیوسته تمام وقت
استان فارس ۱۵۵ – واحد لارستان ۲۰۸۰۳ – حقوق کارشناسی پیوسته پاره وقت
استان آذربایجان غربی ۲۴۱ – واحد ماکو ۲۰۸۰۳ – حقوق کارشناسی پیوسته تمام وقت
استان آذربایجان غربی ۲۴۱ – واحد ماکو ۲۰۸۰۳ – حقوق کارشناسی پیوسته پاره وقت
استان آذربایجان شرقی ۱۴۷ – واحد مراغه ۲۰۸۰۳ – حقوق کارشناسی پیوسته تمام وقت
استان آذربایجان شرقی ۱۴۷ – واحد مراغه ۲۰۸۰۳ – حقوق کارشناسی پیوسته پاره وقت
استان آذربایجان غربی ۱۶۶ – واحد مهاباد ۲۰۸۰۳ – حقوق کارشناسی پیوسته تمام وقت
استان آذربایجان غربی ۱۶۶ – واحد مهاباد ۲۰۸۰۳ – حقوق کارشناسی پیوسته پاره وقت
استان سمنان ۴۷۹ – واحد مهدی شهر ۲۰۸۰۳ – حقوق کارشناسی پیوسته تمام وقت
استان یزد ۱۷۹ – واحد میبد ۲۰۸۰۳ – حقوق کارشناسی پیوسته تمام وقت
استان یزد ۱۷۹ – واحد میبد ۲۰۸۰۳ – حقوق کارشناسی پیوسته پاره وقت
استان اصفهان ۲۰۵ – واحد میمه ۲۰۸۰۳ – حقوق کارشناسی پیوسته تمام وقت
استان اصفهان ۲۰۵ – واحد میمه ۲۰۸۰۳ – حقوق کارشناسی پیوسته پاره وقت
استان مرکزی ۱۸۵ – واحد نراق ۲۰۸۰۳ – حقوق کارشناسی پیوسته تمام وقت
استان مرکزی ۱۸۵ – واحد نراق ۲۰۸۰۳ – حقوق کارشناسی پیوسته پاره وقت
استان فارس ۲۹۲ – واحد نورآباد ممسنی ۲۰۸۰۳ – حقوق کارشناسی پیوسته تمام وقت
استان فارس ۲۹۲ – واحد نورآباد ممسنی ۲۰۸۰۳ – حقوق کارشناسی پیوسته پاره وقت
استان مازندران ۵۳۹ – واحد نوشهر ۲۰۸۰۳ – حقوق کارشناسی پیوسته تمام وقت
استان مازندران ۵۳۹ – واحد نوشهر ۲۰۸۰۳ – حقوق کارشناسی پیوسته پاره وقت
استان فارس ۲۰۹ – واحد نی ریز ۲۰۸۰۳ – حقوق کارشناسی پیوسته تمام وقت
استان فارس ۲۰۹ – واحد نی ریز ۲۰۸۰۳ – حقوق کارشناسی پیوسته پاره وقت
استان آذربایجان شرقی ۳۴۸ – واحد ورزقان ۲۰۸۰۳ – حقوق کارشناسی پیوسته تمام وقت
استان آذربایجان شرقی ۳۴۸ – واحد ورزقان ۲۰۸۰۳ – حقوق کارشناسی پیوسته پاره وقت
استان آذربایجان شرقی ۳۰۱ – واحد هشترود ۲۰۸۰۳ – حقوق کارشناسی پیوسته تمام وقت
استان آذربایجان شرقی ۳۰۱ – واحد هشترود ۲۰۸۰۳ – حقوق کارشناسی پیوسته پاره وقت
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا