کتابفروشی حقوقی دادبازار و خرید اینترنتی کتاب حقوق و آزمون وکالت و قضاوت با تخفیف

علیرضا افتخاری قطعه تازه‌اش با نام «گل نسرین» را به نسرین ستوده تقدیم کرد

علیرضا افتخاری در گفتگو با روزنامه بهار
  قطعه تازه‌اش با نام «گل نسرین» را به نسرین ستوده (وکیل دادگستری) تقدیم کرد

 

علیرضا افتخاری در گفتگو با روزنامه بهار  قطعه تازه‌اش با نام «گل نسرین» را به نسرین ستوده (وکیل دادگستری) تقدیم کرد.

"گل نسرین" را فضل‌الله توکل آهنگسازی کرده است و شعر آن را حسین منزوی سروده است. او خودش در این‌باره به روزنامه بهار ‌می‌گوید: «من نمی‌خواهم در این‌باره حرفی بزنم، ‌شاید خودنمایی به نظر بیاید؛ اما به‌هرحال انگیزه‌ای که من از اجرای این قطعه داشته‌ام در خود آن مستتر است. فکر کردم که خواندن این قطعه می‌تواند به روحیه ایشان کمک بسیاری کند. از آن طرف بر این اعتقادم که هنرمندان باید در مسائل اجتماعی شرکت کرده و واکنش مناسبی داشته باشند؛ اما بهتر است که این واکنش از روی عطوفت و مودت و مهربانی باشد.» او می‌گوید که دلش نمی‌خواهد چندان درباره این قطعه صحبت کند، چون این کار را از عمق وجودش برای زنی خوانده است که روحیه‌اش را در این سال‌ها ستوده است.

ﯾﺎﺩ ﺗﻮ ﺑﺨﯿﺮ ﺍﯼ ﮔﻞ ﻧﺴﺮﯾﻦ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺑﻬﺎﺭ ﻭ ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ
ﺗﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺑﻮﺩﯼ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻏﻤﮕﯿﻦ
ﺧﺰﺍﻥ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺷﺪ ﻫﻢ ﺑﻬﺎﺭ ﺁﮔﯿﻦ
ﺍﮔﺮ ﮔﻠﯽ ﻫﺮﺍﺳﺎﻥ ﺑﻮﺩ ﺯ ﺑﺎﺭﺍﻥ
ﺗﻮ ﺩﺍﺩﯼ ﭘﻨﺎﻫﺶ
ﺷﮑﺴﺖ ﺍﮔﺮ ﻧﻬﺎﻟﮑﯽ ﺑﻪ ﻃﻮﻓﺎﻥ
ﺗﻮ ﺷﺴﺘﯽ ﮔﻨﺎﻫﺶ
ﺍﮔﺮ ﭼﻠﭽﻪ ﺍﯼ ﺯﺧﻤﯽ
ﺯﺟﻔﺖ ﺧﻮﺩ ﺟﺪﺍ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﻭ
ﺗﻨﻬﺎ،ﺧﻮﻥ ﺍﻓﺸﺎﻥ ﮔﻢ ﻣﯽ ﺷﺪ
ﺍﮔﺮ ﮐﺒﻮﺗﺮﯼ ﺧﺴﺘﻪ
ﺯ ﺳﻨﮓ ﻓﺘﻨﻪ ﻭﺍ ﻣﺎﻧﺪﻩ
ﺗﻨﻬﺎ،ﺩﺭ ﻃﻮﻓﺎﻥ ﮔﻢ ﻣﯽ ﺷﺪ
ﭼﻪ ﻫﺮﺍﺱ ﺑﺎﺩ ﻭ ﺑﺎﺭﺍﻥ
ﮔﻞ ﻧﺴﺮﯾﻦ
ﺗﻮ ﮐﻪ ﺳﺮﭘﻨﺎﻩ ﻫﺮ ﮔﻤﺸﺪﻩ ﺑﻮﺩﯼ
ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺳﯿﻞ ﻭ ﻃﻮﻓﺎﻥ
ﮔﻞ ﻧﺴﺮﯾﻦ
ﺗﻮ ﭼﺮﺍﻍ ﺭﺍﻩ ﻫﺮ ﮔﻤﺸﺪﻩ ﺑﻮﺩﯼ
ﺳﻮﺯﺩﻡ ﺩﻝ ﺍﺯ ﻏﻤﺖ
ﮐﻪ ﺑﯿﻨﻮﺍ
ﻫﻤﻪ ﺯﯾﺮ ﭼﺘﺮﺕ ﺍﯾﻤﻦ ﺍﺯ ﺑﻼ
ﺗﻮ ﻭﻟﯽ
ﺧﻮﺩﺕ ﺍﺳﯿﺮ ﻣﺎﺟﺮﺍﻫﺎ
ﻭﺍﯼ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺳﺘﻢ ﺧﺪﺍﯾﺎ
ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﯾﻤﻦ ﺗﻮ
ﻭﻟﯽ ﺗﻮ ﺗﻨﻬﺎ
ﻭﺍﯼ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺳﺘﻢ ﺧﺪﺍﯾﺎ
ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﺧﺮﻭﺵ ﺑﺎﺩ ﻭ ﺧﺸﻢ ﻃﻮﻓﺎﻥ
ﮐﻪ ﺗﻮ ﮔﻢ ﺷﺪﯼ ﻣﯿﺎﻥ ﺑﺎﺩ ﻭ ﺑﺎﺭﺍﻥ
ﺑﯽ ﮐﻪ ﺩﺳﺘﯽ ﺁﺭﺩﺕ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﯾﺎﺭﯼ
ﯾﺎ ﺷﻮﺩ ﮐﺴﯽ ﺩﭼﺎﺭ ﺑﯽ ﻗﺮﺍﺭﯼ
ﮔﻞ ﻧﺴﺮﯾﻦ ﮔﻞ ﭘﺮ ﭘﺮ ﻧﮕﺎﺭﯼ
ﺗﻮ ﺑﻪ ﭼﻨﮓ ﺑﺎﺩ ﻭ ﺑﺎﺭ ﺍﺳﯿﺮ ﻧﻔﺮﯾﻦ
ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺮﯾﻦ ﺍﻣﺎ ﭼﯿﺰﯼ ﻧﺸﻨﯿﺪﻡ
ﻭﺍﯼ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺳﺘﻢ ﺧﺪﺍﯾﺎ
ﺍﺯﺭﻫﺎﻧﺪﻧﺖ ﺩﺳﺘﯽ ﻧﺪﯾﻢ
ﻭﺍﯼ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺳﺘﻢ ﺧﺪﺍﯾﺎ

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا