کتابفروشی حقوقی دادبازار و خرید اینترنتی کتاب حقوق و آزمون وکالت و قضاوت با تخفیف

شیوه نامه ی جدید پذیرش و ظرفیت دانشجو دوره های دکتری ابلاغ شد

معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از نهایی شدن شیوه نامه جدید پذیرش و ظرفیت دانشجو در دوره های دکترای تخصصی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور و ابلاغ آن به مراکز دانشگاهی و پژوهشی خبر داد.

ˈحسین نادری منشˈ روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار فرهنگی ایرنا اظهار داشت: شیوه نامه پذیرش و ظرفیت دانشجو در دوره های دکترای تخصصی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور به تایید وزیر علوم رسیده و در آخرین روز کاری سال ۹۱ به دانشگاه ها ابلاغ شد.

وی افزود: براساس این شیوه نامه، پذیرش دانشجوی دکترای تخصصی به دو صورت رایگان و با پرداخت شهریه صورت می گیرد.

روش اول- پذیرش رایگان

نادری منش توضیح داد: در فرآیند پذیرش رایگان، دانشگاه ها موظفند از طریق آزمون سراسری نیمه متمرکز و مطابق با آیین نامه آموزشی دکترای تخصصی آموزشی و پژوهشی و به میزان مصوب شورای گسترش، دانشجوی دکتری بپذیرند که مدرک دانش آموختگی پذیرفته شدگان این دوره ها با عنوان ˈدکترای تخصصی آموزشی و پژوهشی روزانهˈ صادر خواهد شد.

وی ادامه داد: در این فرآیند، دانشگاه ها همچنین می توانند به میزان ۲۰ درصد ظرفیت پذیرش دوره روزانه، دانشجوی دکتری پژوهش محور به صورت مازاد ظرفیت بپذیرند که البته این موضوع، مشروط به انعقاد قرارداد دانشگاه با دستگاه ها و نهادهای اجرایی و یا پژوهشی و گرفتن مجوزهای مربوط از معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم و دبیرخانه شورای گسترش آموزش عالی و همچنین درج ظرفیت مربوط در دفترچه انتخاب رشته دوره دکترای تخصصی سازمان سنجش خواهد بود که مدرک فارغ التحصیلان این دوره ها با عنوان ˈدکترای تخصصی پژوهش محور روزانهˈ صادر می شود.

نادری منش ادامه داد: براساس این شیوه نامه،‌ پذیرش دانشجوی دکترای تخصصی تا ۱۰ درصد ظرفیت دوره های روزانه و مازاد بر ظرفیت آن، از میان دارندگان رتبه های برتر کارشناسی ارشد همان دانشگاه برطبق شرایط مندرج در آیین نامه ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره های تحصیلی بالاتر به صورت رایگان امکان پذیر است که مدرک دانش آموختگی این دوره ها با عنوان ˈدکترای تخصصی آموزشی و پژوهشی روزانهˈ صادر خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد:‌ همچنین دانشگاه ها باید تا ۱۰ درصد ظرفیت پذیرش دوره روزانه خود را به صورت مازاد برای پذیرش دارندگان رتبه های برتر کارشناسی ارشد دیگر دانشگاه ها و واجدان شرایط پیش بینی شده در آیین نامه ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره های تحصیلی بالاتر همچون برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی، دانشجویان نمونه کشوری و برگزیدگان جشنواره های معتبر علمی اختصاص دهند که مدرک فارغ التحصیلی این دوره ها با عنوان ˈدکترای تخصصی آموزشی و پژوهشی روزانهˈ صادر می شود.

به گفته معاون وزیرعلوم، در بخش پذیرش رایگان دوره های دکترای تخصصی، پذیرش مربیان بورسیه پیشنهادی دانشگاه ها که به تصویب شورای مرکزی بورس وزارت علوم می رسد براساس معرفی نامه رسمی رییس سازمان امور دانشجویان و آیین نامه بورس ویژه مربیان، به میزان ۱۰ درصد ظرفیت دوره های روزانه و به صورت مازاد بر ظرفیت خواهد بود.

وی تاکید کرد:‌ پذیرش بورسیه های خارج از کشور که براساس مقررات جاری، تبدیل به داخل می شوند وفق معرفی نامه رییس سازمان امور دانشجویان و تا سقف ۱۵ درصد دوره روزانه و به صورت مازاد بر ظرفیت صورت می گیرد که مدرک فارغ التحصیلی این افراد نیز با عنوان ˈدکترای تخصصی آموزشی و پژوهشی روزانهˈ صادر خواهد شد.

روش دوم-  پذیرش با شهریه

معاون آموزشی وزارت علوم درمورد پذیرش با شهریه دانشجویان دکتری نیز اظهار داشت: در شیوه نامه جدید پذیرش دانشجو در دوره دکترای تخصصی دانشگاه ها، شرایطی برای پذیرش دانشجوی مازاد بر ظرفیت و با اخذ شهریه پیش بینی شده است.

وی تصریح کرد که مطابق این شیوه نامه جدید، دانشگاهها درصورت تکمیل ظرفیت دوره های دکتری تخصصی آموزشی و پژوهشی روزانه خود، مجازند در اجرای قانون برنامه پنجم توسعه کشور، نسبت به پذیرش دانشجوی مازاد بر ظرفیت، با اخذ شهریه در سقف مصوبات شورای گسترش که به تفکیک نوع پذیرش باید به تصویب هیات امنای دانشگاه برسد اقدام کنند.

نادری منش یادآور شد: در شیوه پذیرش با شهریه دوره های دکترای تخصصی، پذیرش دانشجوی نوبت دوم در محل سایت اصلی دانشگاه و از طریق آزمون سراسری نیمه متمرکز براساس و ترتیب نمره کل اخذ شده و حداکثر تا ۲۰ درصد ظرفیت پذیرفته شده در دوره های آموزشی و پژوهشی روزانه، امکان پذیر است که مدرک فارغ التحصیلی این دوره ها با عنوان ˈدکترای تخصصی آموزشی و پژوهشی نوبت دومˈ صادر می شود.

وی درباره متقاضیان انتقال از دانشگاه های خارج به داخل برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری تخصصی نیز گفت: برمبنای این شیوه نامه، پذیرش دانشجویان دکترای تخصصی انتقال از خارج به داخل وفق مقررات مربوط و معرفی سازمان امور دانشجویان نیز به شکل قابل اجرا خواهد بود که برای انتقال از دانشگاه های ممتاز و خوب خارجی وفق ضوابط هم ترازی شورای انتقال، برای سایت اصلی دانشگاه و تا ۱۰ درصد ظرفیت پذیرش شده در دوره های آموزشی و پژوهشی روزانه با دریافت شهریه ای معادل دانشجویان نوبت دوم خواهد بود و به این افراد مدرک دانش آموختگی ˈدکترای تخصصی آموزشی پژوهشی روزانهˈ اعطا می شود.

نادری منش ادامه داد: برای انتقال از دیگر دانشگاه های خارج از کشور نیز پذیرش دانشجوی دکترای تخصصی ، بدون اعمال هرگونه سقف پذیرش برای پردیس خودگردان دانشگاه و با شهریه ای معادل دانشجویان پذیرفته شده در این پردیس ها صورت می گیرد و مدرک فارغ التحصیلان این دوره ها ˈدکترای تخصصی آموزشی پژوهشی پردیس خودگردانˈ خواهد بود.

وی تاکید کرد: براساس شیوه نامه جدید، دانشگاه ها همچنین می توانند از طریق برگزاری آزمون خاص و تحت نظارت مستقیم سازمان سنجش آموزش کشور، برای پردیس خودگردان خود دانشجوی دکتری با اخذ شهریه بپذیرند که سقف تعیین شده برای پذیرش آنها از این طریق، حداکثر ۵۰ درصد ظرفیت پذیرش شده در دوره های روزانه خواهد بود و فارغ التحصیلان این دوره ها،‌ مدرک ˈدکترای تخصصی آموزشی پژوهشی پردیس خودگردانˈ دریافت خواهند کرد.

معاون وزیرعلوم خاطرنشان کرد: همچنین در این شیوه نامه پیش بینی شده است که پذیرش دانشجوی بورسیه دکترای پژوهش محور حوزه های کاربرد برای پردیس خودگردان و براساس آیین نامه بورس تحصیلی کارکنان حوزه کاربرد، حداکثر تا سقف ۳۰ درصد ظرفیت پذیرش شده دوره های روزانه صورت پذیرد که مدرک دانش آموختگی پذیرفته شدگان در این دوره ها نیز ˈدکترای تخصصی پژوهش محور پردیس خودگردانˈ خواهد بود.

وی اضافه کرد: پذیرش دانشجوی با شهریه باید براساس موازین آموزشی – نظارتی وزارت علوم بوده و موجب افزایش توانمندی های تخصصی و تجهیزاتی دانشگاه برای افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی رایگان شود.

نادری منش یادآور شد: پذیرش دانشجوی دکترای تخصصی در دانشگاه پیام نور و شهریه مربوط نیز تابع مقررات جاری این دانشگاه و در چارچوب مصوبات شورای گسترش آموزش عالی خواهد بود.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا