کتابفروشی حقوقی دادبازار و خرید اینترنتی کتاب حقوق و آزمون وکالت و قضاوت با تخفیف

بخشنامه شماره ۲۴۴۲۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۱ سازمان اداری و استخدامی کشور

شیوه‌نامه شناسایی و جذب نخبگان و استعدادهای برتر در دستگاه‌های اجرایی کشور

شیوه‌نامه شناسایی استعدادهای برتر به منظور جذب در دستگاه‌های اجرایی کشور

مقدمه

شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۲۴/۳/۱۴۰۱ به پیشنهاد مشترک بنیاد ملی نخبگان و سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد ماده ۳ «آیین‌نامه جذب و نگهداری سرمایۀ انسانی استعداد برتر و نخبه در دستگاه‌های اجرایی» (موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۴۴۴۹/ت۵۹۵۰۶هـ مورخ ۲/۱۲/۱۴۰۰ هیئت وزیران) و با هدف شناسایی سرمایه انسانی استعدادهای برتر و جذب آنان در دستگاه‌های اجرایی کشور، این شیوه‌نامه به شرح زیر تصویب نمود.

ماده ۱. تعاریف

در این شیوه‌نامه، عنوان‌های اختصاری زیر جایگزین عبارت‌های کامل آن‌ها می‌شود:

– بنیاد: بنیاد ملی نخبگان
– سازمان: سازمان اداری و استخدامی کشور
– مؤسسه علمی: هر یک از مراکز آموزش عالی، پژوهش و فناوری‌ داخل کشور که دارای مجوز تأسیس از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط باشد و همچنین هر یک از مراکز آموزش عالی، پژوهشی و فناوری خارج از کشور که صحت مدارک تحصیلی صادره آنها مورد تأیید دو وزارتخانه فوق‌الذکر باشد.
– کارگروه شناسایی: کارگروه شناسایی سرمایه انسانی استعداد برتر و نخبه که ترکیب آن، در بند ۲-۳ مادۀ (۲) این شیوه‌نامه مشخص شده است.
– کارگروه مشترک: کارگروه دائمی مشترک که ترکیب آن، در ماده (۱۸) آیین‌نامه جذب و نگهداری مشخص شده است؛
– متقاضی: دانش‌آموختگان دوره‌های تحصیلی کارشناسی، کارشناسی‌ارشد، دکتری حرفه‌ای و دکتری تخصصی و افرادی که دوره پسا دکتری را طی نموده‌اند و نیز دوره‌های تخصص و فوق تخصص رشته‌های علوم پزشکی مؤسسه‌ها یا دانشجویان این دوره‌ها که در سال تحصیلی زمان ثبت درخواست، دانش‌آموخته خواهند شد.
– برگزیده: متقاضیانی که بر اساس این شیوه‌نامه برگزیده می‌شوند.
– آیین نامه جذب و نگهداری: آیین‌نامۀ جذب و نگهداری سرمایۀ انسانی استعداد برتر و نخبه در دستگاه‌های اجرایی (موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۵۴۴۴۹/ت۵۹۵۰۶هـ مورخ ۲/۱۲/۱۴۰۰ هیئت وزیران)
– زمینه تحصیلی: هر یک از زمینه‌های «علوم انسانی»، «علوم پایه»، «علوم پزشکی و بهداشت»، «فنی مهندسی»، «کشاورزی و منابع طبیعی» و «هنر و معماری» که رشته تحصیلی هر یک از متقاضیان، به تشخیص بنیاد، در یکی از آن‌ها دسته‌بندی می‌شود.
– کانون ارزیابی شایستگی: کانون‌های ارزیابی شایستگی دارای مجوز از سازمان.
– دستگاه اجرایی: دستگاه‌های اجرایی ذکر شده در بند (۳) ماده (۱) آیین‌نامه جذب و نگهداری
– سامانه بنیاد: سامانه ثبت‌نام بر روی وبگاه بنیاد به آدرس bmn.ir

ماده ۲. فرآیند شناسایی

برای شناسایی سرمایه انسانی استعدادهای برتر گام‌های ذیل طی می‌شود:

۱-۲. پس از نشر فراخوان عمومی هر ۶ ماه یکبار در سامانۀ اطلاعاتی بنیاد، متقاضیان سوابق فعالیت‌های خود را در سامانۀ مذکور بارگذاری و درخواست خود را ثبت می‌کنند.

۲-۲. با همکاری بنیادهای نخبگان استانی، پرونده‌های متقاضیان طی ده روز کاری بررسی و راستی‌آزمایی شده و به کارگروه شناسایی ارائه می‌شود.

۳-۲. کارگروه شناسایی، متشکل از نماینده بنیاد به ‌عنوان رئیس کارگروه شناسایی و دست‌کم سه نفر از صاحب‌نظران حوزه فعالیت‌های نخبگانی، با تشکیل جلسه در هر یک از زمینه‌های تحصیلی، امتیاز نهایی متقاضیان را محاسبه می‌کند.

تبصره. امتیاز فعالیت‌های متقاضیان در چهار بخش فناورانه- مهارتی، آموزشی، پژوهشی و اجتماعی- فرهنگی بر اساس جدول پیوست (۱) این شیوه‌نامه محاسبه خواهد شد.

۴-۲. ارزیابی شایستگی‌های عمومی شغلی برگزیدگان تأییدشده در کارگروه شناسایی، بر اساس جدول پیوست (۲) توسط کانون‌های ارزیابی شایستگی انجام می‌شود.

تبصره. چنانچه متقاضی در کارگروه شناسایی برگزیده نشود، در صورت ارتقای فعالیت‌های خود می‌تواند پس از گذشت دست‌‎کم سه ماه از اعلام نتیجه، درخواست خود را مجدداً در سامانه ثبت نماید.

۵-۲. یک ماه پس از ثبت نام متقاضیان، نتیجه درخواست از طریق سامانه بنیاد اعلام می‌شود.

۶-۲. بهره‌مندی از مزایای آیین‌نامه جذب و نگهداری در دستگاه‌های اجرایی مشمول تبصره ماده (۲) آیین‌نامه مذکور منوط به تأیید سازمان و موافقت دستگاه‌های اجرایی مذکور می‌باشد.

۷-۲- مدت اعتبار برگزیده شدن بر اساس این شیوه‌نامه حداکثر تا دو سال پس از زمان برگزیده شدن است. متقاضیان پس از زمان مذکور می‌بایست مجدداً جهت بررسی پرونده در سامانه بنیاد ثبت‌نام کنند. مدت زمان دوره خدمت نظام وظیفه برای برگزیده شدن شامل بازه زمانی این بند نمی‌شود.

ماده ۳. شرایط برگزیده شدن

۳.۱. شرط لازم برای بررسی پرونده در کارگروه شناسایی، کسب حداقل امتیازات زیر متناسب با مقطع تحصیلی و بر اساس جدول پیوست (۱) است.

الف. کارشناسی، دست‌کم ۳۵ امتیاز؛
ب. کارشناسی ارشد و دکتری حرفه‌ای، دست‌کم ۴۰ امتیاز؛
ج. دکتری تخصصی، تخصص و فوق تخصص، دست‌کم ۵۰ امتیاز.

تبصره ۱. در صورت لزوم، تغییر حداقل امتیاز در بند ۳-۱ و جدول پیوست (۱) توسط بنیاد اعمال و پس از تأیید کارگروه مشترک از طریق سایت بنیاد اعلام می‌شود.

تبصره ۲. دانشجویان و دانش‌آموختگان هر دورۀ تحصیلی، برای برگزیدگی بر اساس این شیوه‌نامه فقط بر اساس آخرین مقطع تحصیلی می‌توانند در سامانه بنیاد ثبت‌نام نمایند.

تبصره ۳. با توجه به اینکه آیین‌نامه جذب و نگهداری جایگزین تصویب‌نامه شماره ۲۴۷۲۸۵/ت ۴۷۰۵۰هـ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۰ شده است، کلیه افرادی که بر اساس شیوه‌نامه‌های گذشته برگزیده شده‌اند، برای بهره‌مندی از تسهیلات آیین نامه جذب و نگهداری سال ۱۴۰۰، می‌بایست مجدداً در سامانه بنیاد ثبت‌نام نمایند و شرایط ایشان بر اساس ضوابط این شیوه‌نامه بررسی شود.

تبصره ۴. امتیاز حاصل از دوره پسا دکتری بر اساس جدول پیوست (۱) محاسبه می‌شود.

۲-۳. چنانچه در هر مرحله از بررسی‌ها محرز شود متقاضی اطلاعاتی خلاف واقع را به بنیاد ارائه کرده است، علاوه بر محرومیت از مزایای آیین‌نامه جذب و نگهداری، از سایر تسهیلات و حمایت‌های بنیاد محروم می‌شود. تشخیص مصادیق مربوط به این بند، بر عهده بنیاد است.

۳-۳. شرح موارد مسکوت و تفسیر مفاد مواد (۲) و (۳) و شرح جدول پیوست (۱) برعهده بنیاد و تصمیم‌گیری در مواردی که به تشخیص بنیاد جزء موارد خاص متقاضیان شناخته می‌شود، بر عهده کارگروه شناسایی است.

ماده ۴- فرآیند جذب

۱.۴. در اصلاح طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل دستگاه‌های اجرایی، برگزیده شدن بر اساس این شیوه‌نامه به عنوان شرط قابل جایگزینی با مدرک تحصیلی، به شرایط احراز مشاغل اختصاصی تخصصی اضافه می‌گردد.

تبصره- سازمان تا پایان شهریورماه هر سال فهرست مشاغل اصلاح شده در طرح طبقه‌بندی مشاغل (موضوع ماده (۶) آیین‌نامه جذب و نگهداری) را به بنیاد اعلام می‌کند.

۲-۴- بنیاد بانک اطلاعات برگزیده‌شدگان این شیوه‌نامه را تهیه و به سازمان ارائه می‌کند.

۳-۴. تعداد و عناوین پست‌های سازمانی بلاتصدی دستگاه‌های اجرایی دو بار در سال (در ماه‌های اردیبهشت و آبان) توسط سازمان تهیه و به بنیاد اعلام می‌شود. در اجرای این بند، دستگاه‌های اجرایی مکلفند اطلاعات شاغلین پست‌های سازمانی خود را در سامانه مدیریت ساختار دستگاه‌های اجرایی کشور به روز رسانی نمایند.

۴-۴. بنیاد تعداد و عناوین پست‌های بلاتصدی دستگاه‌های مشمول تبصره ماده (۲) آیین نامه جذب و نگهداری به صورت سالانه از دستگاه‌های مذکور دریافت می‌کند.

۵-۴. بر اساس بانک اطلاعات برگزیدگان و پست‌های بلاتصدی دستگاه‌های اجرایی که برای آن درخواست نیرو انسانی دارند، برنامه زمان‌بندی جذب برگزیده‌شدان و سهمیه دستگاه‌های اجرایی دو بار در سال (در ماه‌های اردیبهشت و آبان) در کارگروه مشترک تعیین و اطلاع‌رسانی خواهد شد.

تبصره. بر اساس بانک اطلاعات برگزیده‌شدگان و پست‌های بلاتصدی دستگاه‌های اجرایی مشمول تبصره ماده (۲) آیین‌نامه جذب و نگهداری که برای آن درخواست نیروی انسانی دارند، برنامه زمان‌بندی جذب برگزیده‌شدگان و سهمیه دستگاه‌های مربوطه دو سال در سال توسط بنیاد و دستگاه‌های مربوطه تعیین و پس از تأیید کارگروه مشترک اطلاع‌رسانی خواهد شد.

۶-۴. ظرفیت قانونی بکارگیری نیروی قرارداد کارمعین (مشخص) یا عناوین مشابه در هر یک از دستگاه‌های اجرایی بر اساس قوانین و مقررات مربوط و سیاست‌های جاری سازمان، دو بار در سال (در ماه‌های اردیبهشت و آبان) توسط سازمان تعیین و به بنیاد اعلام می‌شود.

۷-۴. به‌منظور اثرگذاری بیشتر برگزیده‌شدگان، سالانه کارگروه پایش و نگهداشت سرمایه انسانی (موضوع ماده (۱۶) آیین‌نامه جذب و نگهداری) دوره‌های آموزشی، رشد و توانمندسازی را برنامه‌ریزی و پس از تأیید سازمان، برای اجرا به بنیاد اعلام می‌کند.

۸-۴. متقاضیان بر اساس آنچه که در زمان ثبت نام در سامانه بنیاد به عنوان دستگاه‌های اجرایی اولویت‌دار برای جذب انتخاب نموده‌اند، پس از برگزیده شدن به سازمان و دستگاه‌های اجرایی مشمول تبصره ماده (۲) آیین‌نامه جذب و نگهداری معرفی می‌شوند.

۹-۴. در خصوص نخبگانی که در حال انجام پروژه تحقیقاتی جایگزین خدمت مورد تأیید مرکز نخبگان و استعدادهای برتر نیروهای مسلح هستند، رعایت مفاد بخشنامه شماره ۴۷۸۵۶ مورخ ۶/۹/۱۴۰۰ سازمان ضروری است.

۱۰-۴. شرح موارد مسکوت و تفسیر مفاد این ماده و جدول پیوست (۲) بر عهده سازمان خواهد بود.

ماده ۵. زمان‌بندی اجرای آیین‌نامه جذب و نگهداری

در طول اجرای آیین‌نامه جذب و نگهداری، نتایج اجرای آیین‌نامه مذکور توسط سازمان و بنیاد مورد بررسی قرار گرفته و در صورت لزوم پس از ۳ سال از تاریخ ابلاغ آن، اصلاحات مورد نیاز اعمال و جهت تصویب به هیئت وزیران ارسال می‌گردد.

  جدول شماره ۱. امتیاز حاصل از فعالیت‌های فناورانه-مهارتی، آموزشی، پژوهشی و اجتماعی-فرهنگی

شیوه‌نامه شناسایی استعدادهای برتر به منظور جذب در دستگاه‌های اجرایی کشور
شیوه‌نامه شناسایی استعدادهای برتر به منظور جذب در دستگاه‌های اجرایی کشور

  جدول شماره ۲. شایستگی‌های عمومی‌

شیوه‌نامه شناسایی استعدادهای برتر به منظور جذب در دستگاه‌های اجرایی کشور
شیوه‌نامه شناسایی استعدادهای برتر به منظور جذب در دستگاه‌های اجرایی کشور

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

‫۷ دیدگاه ها

 1. بمن زنگ زدن بیا برای مصاحبه کلی مقاله داخلی و خارجی رتبه ۶۰۰ لیسانس ۹ ارشد و معدل الف لیسانس و ارشد تو دانشگاه تهران (یچیزی رو در گوشی بهتون میگم بعد از اینکه از دانشگاه اومدم بیرون تو محیط کار فهمیدم چقدر دانشم کمه سه سال مثل چی دوویدم تا تونستم تو بازار کار کمی قدرت بگیرم، حالا تهش چی؟ میخوام بهتون بگم اگر میشد جذب مثل جذب اسنپ دیجی کالا فقط بر مبنای توانایی برای حل مشکل برای افزایش درامد و رفاه مردم باشه خیلی خوب میشد که بعیده) اینجور نخبه رو میگیری جذبش میکنی دو سال سه سال دیگه یک کارمند داغون تحویل میدی

  1. با سلام
   من یک سوال داشتم امتیاز کارشناسی اگر ۱۹.۳۰ باشه چطوری این امتیاز را محاسبه میکنن

 2. خیلی چرته،من سر زدم بنیاد نخبگان میگه اینجوری نیست که شما توی یه قسمت تمام امتیاز رو بیارید و بگید من امتیازم رسیده جذب میشم صرفا بر اساس سوابق پژوهشی یا شرط معدل و… بلکه مثلا قسمت سوابق علمی حدود ۱۵ درصد تاثیر داره ما تقسیم بر ۱۰۰ میکنیم و ضربدر ۱۵ . و کلی فرمولهای مسخره گفت که بعید میدونم انیشتین هم امتیاز بیاره و تاییدش کنن.😐

 3. جذبی که معیارش اردو جهادی و نهج البلاغه باشه به درد خودتون میخوره که اومدین سرکار و دارید بخشنامه هم مینویسید دیگه چرا اسم نخبگان رو روش میزارید. نخبگان ایران رو آمریکا و اروپا و سایر کشورها شناسایی می کنن نه شماها

 4. منم نخبه ام دارای ثبت اختراع و قدرت بالای حل مسئله ولی شرایط را خواندام هم شرایط را ندارم و هم دیدیم این همان دهلیز تفسیر به رای خودشونه. چندسال پیش کار ثبت شده ویژه ای را به دولت ارائه کردم همه گفتند به به دریغ از یک تلفن و بعد استرالیا درخواست همین مورد را فقط از طریق چت داشتم البته آنها فقط اثبات می خواستند . رفتم بنیاد نخبگان شلغم بار گذاشته بودند همه گیج . خواب و خمار آنوقت اینها می خواهند بشوند مرجع استخدامی

 5. بهتر بود اسمشو میزاشتن شیوه نامه جذب پخمگان
  یه سری موارد کلی گفتن که با اعمال سلیقه پخمه های بند پ رو استخدام کنن

 6. آمریکا بدون چنین شیوه نامه ای سالهاست که برترین استعداد های کشور ما را حذب می کند .
  حال این شیوه نامه را در عمل چه کسانی باید اجرا کنند ؟ همان مدیرانی که با پارتی و رابطه و آشنا سر کار هستند ؟ آن ها هرگز افراددلایق را جذب نخواهند کرد و اجازه فعالیت به آن ها نخواهند داد . نگاهی به شرکت های دولتی و خصولتی بیندازید . طی چهل سال گذشته کدام مدیر عامل یا مدیر ارشد در این شرکت ها با شایسته سالاری و آگهی روزنانه سر کار آمده اند ؟ حال چگونه انتظار دارید که آن ها به این شیوه نامه عمل کنند ؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا