شهرستان طبس از استان یزد منفک و دوباره به استان خراسان ملحق شد

تصویب‌نامه درخصوص انتزاع شهرستان طبس از استان یزد و الحاق آن به استان خراسان جنوبی

وزارت کشور

هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۱۹۰۸۹/۴۲/۴/۱مورخ ۱۳/۲/۱۳۹۰ وزارت کشور و به استناد اصل یکصدوسی‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب نمود:

۱ـ شهرستان طبس از استان یزد منتزع و به استان خراسان جنوبی الحاق می‌گردد.

۲ـ وزارت کشور مکلف است در شهرستان طبس نسبت به دایرنمودن فرمانداری ویژه اقدام نماید.

معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

نمایش بیشتر
دکمه بازگشت به بالا