سؤالات و کلید آزمون کارشناسان رسمی دادگستری ۹۸

سؤالات و کلید آزمون سال ۱۳۹۸ کانون کارشناسان رسمی دادگستری

پایگاه خبری اختبار-شورای‌عالی کارشناسان رسمی دادگستری، دفترچه سؤالات و کلید آزمون سال ۱۳۹۸ کارشناسی رسمی دادگستری را منتشر کرد.

این آزمون روز جمعه ۶ دی‌ماه برگزار شده است.

رشته کلید
ابنیه و آثار باستانی.pdf [حجم: ۵.۱۲ مگابایت] کلید ابنیه و آثار باستانی.pdf [حجم: ۴۱۶.۴۱ کیلوبایت]
اشیاء عتیقه و احجار کریمه و کتب خطی.pdf [حجم: ۴.۵۵ مگابایت] کلید اشیای عتیقه و احجار کریمه و کتب خطی.pdf [حجم: ۴۱۷.۳۹ کیلوبایت]
الکتروشیمی پتروشیمی و فراورده های شیمیایی.pdf [حجم: ۵.۸۶ مگابایت] کلید الکتروشیمی، پتروشیمی و فراورده های شیمیایی.pdf [حجم: ۴۱۷.۲۷ کیلوبایت]
امور اداری و استخدامی.pdf [حجم: ۴.۷۶ مگابایت] کلید امور اداری و استخدامی.pdf [حجم: ۴۱۶.۲۱ کیلوبایت]
امور اسلحه و مهمات.pdf [حجم: ۶.۲۷ مگابایت] کلید امور اسلحه و مهمات.pdf [حجم: ۴۱۸.۰۲ کیلوبایت]
امور انرژی هسته ای.pdf [حجم: ۶.۱۴ مگابایت] کلید امور انرژی هسته‌ای.pdf [حجم: ۲۰۱.۲۷ کیلوبایت]
امور بازرگانی.pdf [حجم: ۵.۹۳ مگابایت] کلید امور بازرگانی.pdf [حجم: ۴۱۷.۳۱ کیلوبایت]
امور ثبتی.pdf [حجم: ۷.۶۳ مگابایت] کلید امور ثبتی.pdf [حجم: ۴۱۷.۴۳ کیلوبایت]
امور حمل و نقل و ترابری.pdf [حجم: ۸.۱۳ مگابایت] کلید امور حمل و نقل (ترابری).pdf [حجم: ۴۱۷.۷۳ کیلوبایت]
امور خبرنگاری و روزنامه نگاری.pdf [حجم: ۵.۲۸ مگابایت] کلید امور خبرنگاری و روزنامه نگاری.pdf [حجم: ۴۱۸.۲۲ کیلوبایت]
امور سرمایه گذاری، پولی و اعتباری.pdf [حجم: ۵.۶۷ مگابایت] کلید امور سرمایه گذاری.pdf [حجم: ۴۱۸.۷۳ کیلوبایت]
امور گمرکی.pdf [حجم: ۷.۶۵ مگابایت] کلید امور گمرکی.pdf [حجم: ۴۱۵.۹۸ کیلوبایت]
امور ورزشی.pdf [حجم: ۴.۷۸ مگابایت] کلید امور ورزشی.pdf [حجم: ۴۱۷.۰۷ کیلوبایت]
امور وسایط نقلیه دریایی و غواصی.pdf [حجم: ۵.۵۴ مگابایت] کلید امور وسائط نقلیه دریایی و غواصی.pdf [حجم: ۴۱۸.۱۸ کیلوبایت]
امور وسایط نقلیه ریلی.pdf [حجم: ۵ مگابایت] کلید امور وسائط نقلیه ریلی.pdf [حجم: ۴۱۷.۵۸ کیلوبایت]
ایرانگردی و جهانگردی.pdf [حجم: ۵.۲۸ مگابایت] کلید ایرانگردی و جهانگردی.pdf [حجم: ۴۱۷.۶۳ کیلوبایت]
آبزیان و شیلات.pdf [حجم: ۵.۹۲ مگابایت] کلید آبزیان و شیلات.pdf [حجم: ۴۱۷.۳۸ کیلوبایت]
آتش سوزی و آتش نشانی.pdf [حجم: ۴.۵۲ مگابایت] کلید امور آتش سوزی و آتش نشانی.pdf [حجم: ۴۱۷.۸۱ کیلوبایت]
آثار هنری و اشیاء نفیسه.pdf [حجم: ۴.۰۴ مگابایت] کلید آثار هنری و اشیاء نفیسه.pdf [حجم: ۴۱۸.۳۵ کیلوبایت]
برق الکترونیک و مخابرات.pdf [حجم: ۵.۷۹ مگابایت] کلید برق، الکترونیک و مخابرات.pdf [حجم: ۴۱۷.۹۴ کیلوبایت]
برق ماشین و تاسیسات کارخانجات.pdf [حجم: ۴.۱۶ مگابایت] کلید برق، ماشین و تأسیسات کارخانجات.pdf [حجم: ۴۱۷.۸۲ کیلوبایت]
برنامه ریزی شهری.pdf [حجم: ۹ مگابایت] کلید برنامه ریزی شهری.pdf [حجم: ۲۰۱.۰۸ کیلوبایت]
بیمه.pdf [حجم: ۶.۲۸ مگابایت] کلید بیمه.pdf [حجم: ۴۰۸.۲۴ کیلوبایت]
بیوتکنولوژی.pdf [حجم: ۵.۵۳ مگابایت] کلید بیو تکنولوژی.pdf [حجم: ۴۱۷.۸۵ کیلوبایت]
تاسیسات ساختمانی.pdf [حجم: ۴.۹۲ مگابایت] کلید تاسیسات ساختمانی.pdf [حجم: ۴۱۶.۴۱ کیلوبایت]
تالیفات.pdf [حجم: ۵.۰۳ مگابایت] کلید تالیفات.pdf [حجم: ۴۱۶.۵۱ کیلوبایت]
تشخیص اصالت خط امضاء و اثر انگشت.pdf [حجم: ۵.۸۶ مگابایت] کلید تشخیص اصالت خط، امضا و اثر انگشت.pdf [حجم: ۴۱۷.۴۲ کیلوبایت]
تعیین نفقه.pdf [حجم: ۵.۲۸ مگابایت] کلید تعیین نفقه.pdf [حجم: ۴۱۶.۴۹ کیلوبایت]
ثبت شرکت ها علایم تجاری و اختراعات.pdf [حجم: ۵.۸۳ مگابایت] کلید ثبت شرکت ها، علایم تجاری و اختراعات.pdf [حجم: ۴۱۷.۳ کیلوبایت]
چاپ و چاپخانه.pdf [حجم: ۴.۴۴ مگابایت] کلید چاپ . چاپخانه.pdf [حجم: ۴۱۷.۲ کیلوبایت]
حسابداری و حسابرسی.pdf [حجم: ۸.۹۱ مگابایت] کلید حسابداری و حسابرسی.pdf [حجم: ۴۱۶ کیلوبایت]
حوادث ناشی از کار.pdf [حجم: ۴.۷۹ مگابایت] کلید حوادث ناشی از کار.pdf [حجم: ۴۱۶.۶۱ کیلوبایت]
داروسازی و سم شناسی.pdf [حجم: ۴.۸ مگابایت] کلید داروسازی و سم شناسی.pdf [حجم: ۴۱۶.۳۱ کیلوبایت]
دامپروری و دام پزشکی.pdf [حجم: ۴ مگابایت] کلید دامپروری و دامپزشکی.pdf [حجم: ۴۱۶.۴۱ کیلوبایت]
راه و ساختمان.pdf [حجم: ۵.۴۴ مگابایت] کلید راه و ساختمان.pdf [حجم: ۴۱۶.۰۳ کیلوبایت]
زبان های خارجی-انگلیسی.pdf [حجم: ۲۰.۰۱ مگابایت] کلید زبان های خارجی (انگلیسی).pdf [حجم: ۴۱۸.۵۹ کیلوبایت]
زبان های خارجی-عربی.pdf [حجم: ۱۲.۱۶ مگابایت] کلید زبان های خارجی (عربی).pdf [حجم: ۴۱۸.۳۸ کیلوبایت]
زبان های خارجی-فرانسه.pdf [حجم: ۱۶.۵۶ مگابایت] کلید زبان های خارجی (فرانسه).pdf [حجم: ۲۰۳.۰۵ کیلوبایت]
زیان های خارجی -آلمانی.pdf [حجم: ۱۹.۲۹ مگابایت] کلید زبان های خارجی (آلمانی).pdf [حجم: ۴۱۸.۳۵ کیلوبایت]
ساعت و جواهرات.pdf [حجم: ۴.۱۱ مگابایت] کلید ساعت و جواهرات.pdf [حجم: ۴۱۶.۶۱ کیلوبایت]
صنایع چوب.pdf [حجم: ۵.۱۱ مگابایت] کلید صنایع چوب.pdf [حجم: ۴۱۶.۶۳ کیلوبایت]
صنایع دستی.pdf [حجم: ۵.۸۹ مگابایت] کلید صنایع دستی.pdf [حجم: ۴۱۶.۱۵ کیلوبایت]
صنایع نفت.pdf [حجم: ۶.۲۵ مگابایت] کلید صنایع نفت.pdf [حجم: ۴۱۶.۰۶ کیلوبایت]
صنایع هوایی و فضایی.pdf [حجم: ۷.۱۲ مگابایت] کلید صنایع هوایی.pdf [حجم: ۴۱۶.۶۹ کیلوبایت]
طراحی و گرافیک.pdf [حجم: ۴.۹۷ مگابایت] کلید طراحی گرافیک.pdf [حجم: ۴۱۶.۶۱ کیلوبایت]
فرش.pdf [حجم: ۷.۲۹ مگابایت] کلید فرش.pdf [حجم: ۴۰۸.۲۶ کیلوبایت]
کامپیوتر و فناوری اطلاعات IT و ICT.pdf [حجم: ۶.۸ مگابایت] کلید کامپیوتر.pdf [حجم: ۵۱۳.۱۵ کیلوبایت]
کشاورزی و منابع طبیعی.pdf [حجم: ۴.۶۸ مگابایت] کلید کشاورزی و منابع طبیعی.pdf [حجم: ۴۱۶.۸۹ کیلوبایت]
گاز و گازرسانی.pdf [حجم: ۴.۵۸ مگابایت] کلید صنایع گاز و گازرسانی.pdf [حجم: ۴۱۵.۵۵ کیلوبایت]
لوازم خانگی و اداری.pdf [حجم: ۴.۳۷ مگابایت] کلید لوازم خانگی.pdf [حجم: ۴۱۶.۶۶ کیلوبایت]
محصولات دامی-پوست و چرم سالامبور و روده.pdf [حجم: ۴.۳۶ مگابایت] کلید محصولات دامی.pdf [حجم: ۴۱۸.۱۳ کیلوبایت]
محصولات دامی-پوست و چرم سالامبور و روده.pdf [حجم: ۴.۳۶ مگابایت] کلید محصولات دامی.pdf [حجم: ۴۱۸.۱۳ کیلوبایت]
محیط زیست طبیعی.pdf [حجم: ۴.۷۹ مگابایت] کلید محیط زیست طبیعی.pdf [حجم: ۴۱۶.۵۸ کیلوبایت]
معادن.pdf [حجم: ۵.۸۲ مگابایت] کلید معادن.pdf [حجم: ۴۱۵.۲۳ کیلوبایت]
معماری داخلی و تزئینات.pdf [حجم: ۴.۷۷ مگابایت] کلید معماری داخلی.pdf [حجم: ۴۱۶.۳۵ کیلوبایت]
مواد (فلزات، سرامیک، کامپوزیت).pdf [حجم: ۴.۳ مگابایت] کلید مواد.pdf [حجم: ۴۱۶.۷۲ کیلوبایت]
مواد غذایی و مسمومیت های ناشی از آن.pdf [حجم: ۵.۲۵ مگابایت] کلید مواد غذایی.pdf [حجم: ۴۱۶.۳۴ کیلوبایت]
مواد محترقه و منفجره ناریه.pdf [حجم: ۴.۱۶ مگابایت] کلید مواد محترقه.pdf [حجم: ۴۱۷.۳۸ کیلوبایت]
موتوری زمینی-افسران.pdf [حجم: ۷.۸۷ مگابایت] کلید امور وسائط نقلیه موتوری زمینی ـ ویژه افسران.pdf [حجم: ۴۱۹.۰۹ کیلوبایت]
موتوری زمینی-مهندسین.pdf [حجم: ۵.۹۵ مگابایت] کلید امور وسائط نقلیه موتوری زمینی ـ ویژه مهندسین.pdf [حجم: ۴۱۸.۸ کیلوبایت]
مهندسی آب.pdf [حجم: ۴.۷۹ مگابایت] کلید مهندسی آب.pdf [حجم: ۴۱۶.۳۵ کیلوبایت]
مهندسی پزشکی اوازم و تجهیزات پزشکی.pdf [حجم: ۴.۶۹ مگابایت] کلید مهندسی پزشکی.pdf [حجم: ۴۱۷.۰۱ کیلوبایت]
مهندسی ترافیک.pdf [حجم: ۶.۲۲ مگابایت] کلید مهندسی ترافیک.pdf [حجم: ۴۱۶.۵۳ کیلوبایت]
مهندسی محیط زیست.pdf [حجم: ۵.۱۴ مگابایت] کلید مهندسی محیط زیست.pdf [حجم: ۴۱۶.۲۹ کیلوبایت]
نساجی و رنگرزی.pdf [حجم: ۴.۸۱ مگابایت] کلید نساجی و رنگرزی.pdf [حجم: ۴۱۶.۴۷ کیلوبایت]
نقشه برداری و اطلاعات مکانی.pdf [حجم: ۶.۹۱ مگابایت] کلید نقشه برداری.pdf [حجم: ۴۱۷.۱۳ کیلوبایت]
هنرهای نمایشی، امور سینمایی و عکاسی.pdf [حجم: ۴.۸۹ مگابایت] کلید هنرهای نمایشی.pdf [حجم: ۴۱۶.۶ کیلوبایت]

نوشته های مشابه

‫۱۶ دیدگاه ها

 1. سلام
  متاسفانه برای رشته کشاورزه ۸۰ درصد سوالات مربوط به رشته های متفرقه مثل ابخیز داری و یا خاکشناسی بود که در مقایسه با ازمون های سال قبل ،تناسب تعداد سوال برای رشته کشاورزی و زراعت در ازمون رعایت نشده بود

 2. سلام
  با توجه به کلید سوالات رشته راه و ساختمان ۱۱ سوال و جواب غلط در کلید وجود دارد در صورتی که در این آزمون فقط یک سوال نتیجه کل آزمون را مشخص مینماید چه برسد به ۱۱ سوال
  در اصلاحیه دوم کلید از این ۱۱ سوال ۶ سوال حذف شده ولی همچنان ۵ سوال با جواب غلط در کلید وجود دارد

  سوال ۳: با محاسبه عمق بحرانی این عدد برابر ۸ متر است که در هیچکدام از گزینه ها وجود ندارد در حالی که گزینه چهارم گزینه صحیح اعلام شده

  سوال ۱۵:این سوال در دوره قبلی آزمون کارشناس رسمی دادگستری سال ۹۵( سوال ۱۴) نیز آمده بود و در آن آزمون گزینه صحیح تحویل زمین اعلام شده بود ولی در این آزمون گزینه انعقاد قرارداد به عنوان گزینه صحیح اعلام شده است. در ضمن مطابق صفحه ۱۵۸ مبحث ۲ ماده ۴ و ۵ گزینه تحویل زمین صحیح است.

  سوال ۲۲: گزینه ی یک که برای این سوال به عنوان گزینه صحیح انتخاب شده بر اساس آیین نامه قبلی زلزله صحیح است در حالی که بر اساس آیین نامه جدید ویرایش چهارم هیچکدام از گزینه ها صحیح نیست.

  سوال۲۸:طبق صفحه ۷۴ آیین نانه بتن حداکثر دمای بتن معمولی ۳۲ درجه است.
  و همچنین گزینه های ۱ و ۴ نیز صحیح نمیباشند وفقط گزینه ۳ میتواند گزینه صحیح باشد.

  سوال ۳۹:با توجه به بند زیر جدول محدوده اسلامپ در نشریه ۵۵ هیچکدام از گزینه ها صحیح نیست و همچنین حداقل مقدار در بعضی منابع ۳۰ و در بعضی ۲۵ اعلام شده است . در صورتی قرار باشد گزینه صحیحی برای این سوال انتخاب شود هر دو گزینه ۳ و ۴ صحیح خواهد بود

  1. با سلام
   در خصوص سوال ۳ عمق بحرانی طبق فرمول عدد یک میشود. چگونه عدد ۸ محاسبه شده است؟
   در خصوص سوال ۱۵ نیز کلید گزینه تحویل زمین می باشد
   سوال ۳۹ طبق جدول اسلامپ قطعات بتنی همان گزینه ۳ صحیح است

 3. سلام و وقت بخیر سوالات و پاسخ سوالات رشته امور مالیاتی در سال های قبل را چه طوری می توانم بدست بیارم و دانلود کنم ؟ ممنون اگر راهنمایی بفرمایید .

 4. کتاب نمونه سوالات رشته کشاورزی و منابع طبیعی کارشناس رسمی دادگستری چطور میتوانم تهیه کنم

 5. درود بر شما ، سوالات و پاسخ سوالات رشته امور مالیاتی ۹۸ و ماقبل آن را چه جوری می توانم بدست بیارم و دانلود کنم ؟ ممنون اگر راهنمایی بفرمایید .

 6. با سلام. در خصوص پاسخنامه رشته تاسیسات مکانیکی، برخی سوالات را نگاه نکرده بودم. چون درست زده بودم. جواب دوستمان را ک بالا دیدم باز نگاه کردم. نمی دانم چرا اینقدر پاسخنامه پرت است. مثل اینکه ب کسی غیر از رشته مورد نظر بدهی پاسخنامه ازخود تهیه کند! نمیدانیم چ کار باید کرد؟ برخی سوالات پاسخشان دقیقا در کتاب یا سوالات سالهای قبل موجود هست! پاسخ های نادرست مربوط ب سوالات ۲-۳_۱۱_۱۵_۳۳_۳۵_۴۷_۵۰_۵۲_۵۷ تعداد ۱۰ تا پاسخ اشتباه هست ک تاثیر زیادی در درصد دارد.

 7. عرض سلام و احترام
  پاسخنامه رشته تاسیسات ساختمان

  سوال ۳. پاسخ صحیح گزینه یک ( مبحث ۱۵ صفحه ۲۷ ۱۵-۲-۲-۷-۷)۰.۶×۰.۶

  سوال ۱۵. پاسخ صحیح گزینه یک( مبحث ۱۶ صفحه ۸۹ ۱۶-۵-۵-۱(۲) )دست کم ۱۵ دقیقه

  سوال۳۳.پاسخ صحیح گزینه چهار( مبحث ۱۴ صفحه ۴۰ ۱۴-۴-۴-۵ ب)رطوبت کمتر از ۶۰درصد

  سوال ۳۵. پاسخ صحیح گزینه چهار(ظرفیت برج خنک کننده آبی با تغییر ارتفاع ثابت می ماند)

  سوال۴۷. پاسخ صحیح گزینه یک( n2/n1  =    d1/d2 )7.5

  سوال ۵۷. پاسخ صحیح گزینه ۲(کاویتاسیون در اثر فشار کمتر از استاندارد در ورودی پمپ)

 8. شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری
  عرض سلام و احترام
  در خصوص کلید پاسخنامه آزمون در رشته تاسیسات ساختمان ،منتشر شده در سایت رسمی کارشناسان دادگستری، گزینه پاسخ شش سوال از قرار ذیل اشتباه می باشد
  . خواهشمند است دستور بررسی مجدد و اصلاح کلید بفرمایید.

  سوال ۳. پاسخ صحیح گزینه یک ( مبحث ۱۵ صفحه ۲۷ ۱۵-۲-۲-۷-۷)۰.۶×۰.۶

  سوال ۱۵. پاسخ صحیح گزینه یک( مبحث ۱۶ صفحه ۸۹ ۱۶-۵-۵-۱(۲) )دست کم ۱۵ دقیقه

  سوال۳۳.پاسخ صحیح گزینه چهار( مبحث ۱۴ صفحه ۴۰ ۱۴-۴-۴-۵ ب)رطوبت کمتر از ۶۰درصد

  سوال ۳۵. پاسخ صحیح گزینه چهار(ظرفیت برج خنک کننده آبی با تغییر ارتفاع ثابت می ماند)

  سوال۴۷. پاسخ صحیح گزینه یک( n2/n1  =    d1/d2 )7.5

  سوال ۵۷. پاسخ صحیح گزینه ۲(کاویتاسیون در اثر فشار کمتر از استاندارد در ورودی پمپ)

 9. سلام
  در کلید آزمون رشته ثبت شرکت‌ها و علائم تجاری جواب سوال ۵۱ به اشتباه گزینه ۲ درج شده است. . در حالیکه وفق مواد مواد ۳۵ و ۷۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
  مصوب ۱۳۷۰/۰۶/۱۳ گزینه ۴ صحیح هست. متاسفانه کلید آزمون براساس قانون منسوخ قبل از انقلاب تنظیم شده و طراحان سوال در کمال تعجب از این موضوع مطلع نیستند. لطفا اطلاع رسانی کنید تا حق داوطلبان ضایع نشود. ممنون

 10. سلام
  در کلید آزمون رشته ثبت شرکت‌ها و علائم تجاری جواب سوال ۵۱ به اشتباه گزینه ۲ میباشد. در حالیکه وفق مواد مواد ۳۵ و ۷۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
  مصوب ۱۳۷۰/۰۶/۱۳ گزینه ۴ صحیح هست.متاسفانه کلید آزمون براساس قانون منسوخ تنظیم شده است. لطفا اطلاع رسانی کنید تا حق داوطلبان ضایع نشود. ممنون

 11. با سلام. جواب چندین سوال در رشته تاسیسات مکانیکی ساختمان درست نمی باشد. لطفا مجددا پاسخها بررسی شود. ازجمله سوالات ۲-۳-۱۱-۳۳-۳۵-۵۰-۵۲
  با تشکر.

 12. سرکار خانم زنده دل
  باسلام و احترام
  در صورت امکان سوال ۴۵ سوالات امور ثبتی را بررسی بفرمایید پاسخ سوال در ماده ۱۳ قانون جامع حدنگار هست که برطبق اون ماده جواب گزینه دو درسته اما در پاسخنامه گزینه یک اعلام شده است
  ممنون از سایت و کانال پر بار و کاملتون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا