دفاتر اسناد رسمی جهت شرکت در آزمون کتبی دفتریاری، افراد واجد شرایط را معرفی کنند

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرد:

دفاتر اسناد رسمی جهت شرکت در آزمون کتبی دفتریاری، افراد واجد شرایط را معرفی کنند

دفاتر اسنادرسمی فاقد دفتریار، در اسرع وقت نسبت به معرفی دفتریار جهت شرکت در آزمون دفتریاری اقدام کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، در نامه مدیرکل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور آمده است با توجه به دستور ریاست سازمان ثبت و برنامه عملیاتی مصوب سال جاری مبنی بر برگزاری آزمون کتبی دفتریاری، آن عده از دفاتر اسنادرسمی که فاقد دفتریار اول هستند و تاکنون در اجرای ماده ۳ قانون دفاتر اسنادرسمی اقدام به معرفی دفتریار نکرده اند، ضروری است در اسرع وقت نسبت به معرفی دفتریار اقدام کنند.

متن نامه مدیرکل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شرح زیر است:

http://www.notary.ir/sites/default/files/u24/Daftaryari02.jpg

از قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران ‌مصوب ۱۳۵۴:

ماده ۳ – هر دفترخانه علاوه بر یک دفتریار که سمت معاونت دفترخانه و نمایندگی سازمان ثبت را دارا میباشد و دفتریار اول نامیده میشود ‌میتواند یک دفتریار دوم نیز داشته باشد. ‌دفتریار به پیشنهاد سردفتر و بموجب ابلاغ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برابر مقررات این قانون منصوب میشود.

ماده ۷ – دارندگان دانشنامه لیسانس را بدون کارآموزی و دارندگان دیپلم کامل متوسطه را به شرط یک سال کارآموزی می توان به دفتریاری دفاتر‌اسناد رسمی انتخاب نمود. ‌. . .

ماده ۹ – . . . سن دفتریاران نباید کمتر از بیست سال و بیشتر از‌پنجاه سال باشد. ‌

ماده ۱۲ – اشخاص زیر را نمیتوان بسمت سردفتری یا دفتریاری انتخاب یا ابقاء کرد:
۱ – اتباع بیگانه.
۲ – کسانی که تحت قیمومت یا ولایت هستند.
۳ – محکومین بانفصال دائم از خدمات دولتی یا قضائی یا وکالت دادگستری و همچنین محکومین بانفصال موقت از خدمات و مشاغل مزبور‌در مدت انفصال یا تعلیق.
۴ – محکومین به جنایات عمدی و محکومین بارتکاب جنحه‌های منافی عفت و همچنین محکومین به جنحه‌هائی که مطابق قانون مستلزم ‌محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی مذکور در ماده ۱۵ قانون مجازات عمومی است و همچنین اشخاصی که احراز شود باتهامات جنایات عمدی‌تحت محاکمه هستند.
۵- اشخاص مشهور بفساد عقیده و معتادین بمواد مخدر و کسانی که فاقد صلاحیت اخلاقی باشند.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا