انتشارات استیناف ناشر کتب حقوقی پایگاه خبری وکلا پرس

دعوت به مصاحبه پذیرفته شدگان تکمیل طرفیت آزمون مرکز مشاوران ۱۳۹۰

اختبار- روابط عمومی مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه با انتشار اطلاعیه ای پذیرفته شدگان مرحله ی تکمیل ظرفیت آزمون مشاوران ۱۳۹۰ را برای مصاحبه علمی و احکام دعوت کرد.

در این اطلاعیه فهرست اسامی این افراد به همراه تاریخ مراجعه شان به ساختمان شماره ۲ به نشانی: تهران – خ شهید مفتح شمالی – کوچه شهید نقدی – مرکزامور وکلا و کارشناسان قوه قضائیه ، اعلام شده است.

داوطلبان باید ساعت ۱۴ روز مشخص شده در محل مذکور برای انجام مصاحبه حاضر شوند.

برای دیدن فهرست اسامی به ادامه ی نوشته بروید:

مدعوین مصاحبه علمی
تاریخ مصاحبه  نام پدر  نام خانوادگی  نام  شماره پرونده
۱۳۹۱/۱۱/۱۴  بیت الله  اعتماد فر  کریم   ۲۰/۴۶۴۲۷
۱۳۹۱/۱۱/۱۴  محمد امین  افتخاری چشمه گل  عبدالله   ۲۰/۴۶۴۲۸
۱۳۹۱/۱۱/۱۴  عباس  افچنگی  خیرالنساء   ۲۰/۴۶۴۲۹
۱۳۹۱/۱۱/۱۴  بهروز  نادری دیزج  بهناز   ۲۰/۴۶۴۳۰
۱۳۹۱/۱۱/۱۴  حسن  ابراهیمی  فریبا   ۲۰/۴۶۴۳۱
۱۳۹۱/۱۱/۱۴  میرحسین  اجرایی آسماندولی  امین   ۲۰/۴۶۴۳۲
۱۳۹۱/۱۱/۱۴  محمود  احدی  محسن   ۲۰/۴۶۴۳۳
۱۳۹۱/۱۱/۱۴  رحیم  اردشیری اسفنجانی  مهدی   ۲۰/۴۶۴۳۴
۱۳۹۱/۱۱/۱۴  حجت  اصغرزاده اسفندی  سیاوش   ۲۰/۴۶۴۳۵
۱۳۹۱/۱۱/۱۴  علی قنبر  اصغری بیله سوار  منصور   ۲۰/۴۶۴۳۶
۱۳۹۱/۱۱/۱۴  فیض اله  افروز  محمد   ۲۰/۴۶۴۳۷
۱۳۹۱/۱۱/۱۴  صیدرضا  اقبالی  حسن   ۲۰/۴۶۴۳۸
۱۳۹۱/۱۱/۱۴  محمدرضا  اکبری  عباس   ۲۰/۴۶۴۳۹
۱۳۹۱/۱۱/۱۴  علی  اکبری مزدی  جواد   ۲۰/۴۶۴۴۰
۱۳۹۱/۱۱/۱۴  علی  الفتی پور  وحید   ۲۰/۴۶۴۴۱
۱۳۹۱/۱۱/۱۴  علیرضا  امجدی شایق  احمد   ۲۰/۴۶۴۴۲
۱۳۹۱/۱۱/۱۴  سیدحسن  امیری نسب  سیدرضا   ۲۰/۴۶۴۴۳
۱۳۹۱/۱۱/۱۴  عباسعلی  اولیا  حامد   ۲۰/۴۶۴۴۴
۱۳۹۱/۱۱/۱۴  عبدالله  ایازی  حیدر   ۲۰/۴۶۴۴۵
۱۳۹۱/۱۱/۱۴  احد  ایران نژاد  حامد   ۲۰/۴۶۴۴۶
۱۳۹۱/۱۱/۱۴  حمزه  ایوانیان  علی احمد   ۲۰/۴۶۴۴۷
۱۳۹۱/۱۱/۱۴  علی اکبر  بافتی  سکینه   ۲۰/۴۶۴۴۸
۱۳۹۱/۱۱/۱۴  حسین  باوفاطرقی  محمد   ۲۰/۴۶۴۴۹
۱۳۹۱/۱۱/۱۴  حبیب الله  بختیاری  محمود   ۲۰/۴۶۴۵۰
۱۳۹۱/۱۱/۱۴  یوسف  بزی اله ری  مهدی   ۲۰/۴۶۴۵۱
۱۳۹۱/۱۱/۱۴  صدراله  بهنامی  علیرضا   ۲۰/۴۶۴۵۲
۱۳۹۱/۱۱/۱۴  حیدر علی  بیات  حمید رضا   ۲۰/۴۶۴۵۳
۱۳۹۱/۱۱/۱۴  عباس  پناهی  محبوب   ۲۰/۴۶۴۵۴
۱۳۹۱/۱۱/۱۴  سعید  پورحمزاوی  احسان   ۲۰/۴۶۴۵۵
۱۳۹۱/۱۱/۱۴  علی اشرف  پوررحیمی  سهیلا   ۲۰/۴۶۴۵۶
۱۳۹۱/۱۱/۱۴  محمد  پورعلی  مهدی   ۲۰/۴۶۴۵۷
۱۳۹۱/۱۱/۱۴  علیمراد  پورفرخ  فرشید   ۲۰/۴۶۴۵۸
۱۳۹۱/۱۱/۱۴  علی  تاواتاو  محمد   ۲۰/۴۶۴۵۹
۱۳۹۱/۱۱/۱۴  ابوالقاسم  تقیا  پریسا   ۲۰/۴۶۴۶۰
۱۳۹۱/۱۱/۱۴  احمد علی  تهرانی  حسین   ۲۰/۴۶۴۶۱
۱۳۹۱/۱۱/۱۴  امرالله  جعفری یزدآبادی  احمدرضا   ۲۰/۴۶۴۶۲
۱۳۹۱/۱۱/۱۴  جان اله  جلالی خالص  میثم   ۲۰/۴۶۴۶۳
۱۳۹۱/۱۱/۱۴  کریم  جلیلی  سولماز   ۲۰/۴۶۴۶۴
۱۳۹۱/۱۱/۱۴  علی عسکر  جمالی چپه زادی  سعید   ۲۰/۴۶۴۶۵
۱۳۹۱/۱۱/۱۴  ناصر  جهانی علیسرائی  حسین   ۲۰/۴۶۴۶۶
۱۳۹۱/۱۱/۱۴  رحیم علی  حبیب زاده  مجید   ۲۰/۴۶۴۶۷
۱۳۹۱/۱۱/۱۴  علیرضا  حبیبی گرجی  رقیه   ۲۰/۴۶۴۶۸
۱۳۹۱/۱۱/۱۴  هادی  حسن زاده  حسین   ۲۰/۴۶۴۶۹
۱۳۹۱/۱۱/۱۴  سید ابراهیم  حسینی مروست  سید احمد   ۲۰/۴۶۴۷۰
۱۳۹۱/۱۱/۱۴  نادعلی  حیدری اغچغلو  حمید   ۲۰/۴۶۴۷۱
۱۳۹۱/۱۱/۱۴  حمید  خواجویی میرزاده  سمانه   ۲۰/۴۶۴۷۲
۱۳۹۱/۱۱/۱۴  نوروز  داداش پور  مهدی   ۲۰/۴۶۴۷۳
۱۳۹۱/۱۱/۱۴  ماندنی  داشاب  عبدالرحیم   ۲۰/۴۶۴۷۴
۱۳۹۱/۱۱/۱۴  کریم  دباغ امینی شهرضائی  طیبه   ۲۰/۴۶۴۷۵
۱۳۹۱/۱۱/۱۴  محمد  رجب پور نصیرمحله  عباس   ۲۰/۴۶۴۷۶
۱۳۹۱/۱۱/۱۴  لطف اله  رحمانی  فیض اله   ۲۰/۴۶۴۷۷
۱۳۹۱/۱۱/۱۵  رحیم  رحیمی اردی  فاطمه   ۲۰/۴۶۴۷۸
۱۳۹۱/۱۱/۱۵  عزیزاله  رحیمی فتحکوهی  مهدی   ۲۰/۴۶۴۷۹
۱۳۹۱/۱۱/۱۵  محمد  رشنوادی  عفت   ۲۰/۴۶۴۸۰
۱۳۹۱/۱۱/۱۵  پناه برخدا  رضایی  محمد   ۲۰/۴۶۴۸۱
۱۳۹۱/۱۱/۱۵  فتح اله  رضائی  اسداله   ۲۰/۴۶۴۸۲
۱۳۹۱/۱۱/۱۵  اشرف  رمضانی  علی   ۲۰/۴۶۴۸۳
۱۳۹۱/۱۱/۱۵  مجتبی  روحانی یزدی  شیما   ۲۰/۴۶۴۸۴
۱۳۹۱/۱۱/۱۵  بهروز  زارع مویدی  سمیرا   ۲۰/۴۶۴۸۵
۱۳۹۱/۱۱/۱۵  علی محمد  زنگنه شهرکی  جعفر   ۲۰/۴۶۴۸۶
۱۳۹۱/۱۱/۱۵  خالد  زیرک قولنجی  یعقوب   ۲۰/۴۶۴۸۷
۱۳۹۱/۱۱/۱۵  ابوالقاسم  زین العابدین  مهدی   ۲۰/۴۶۴۸۸
۱۳۹۱/۱۱/۱۵  رضا  سجودی  پرستو   ۲۰/۴۶۴۸۹
۱۳۹۱/۱۱/۱۵  اژدر  شادمان  علی   ۲۰/۴۶۴۹۰
۱۳۹۱/۱۱/۱۵  مجتبی  شاملو  ملیحه   ۲۰/۴۶۴۹۱
۱۳۹۱/۱۱/۱۵  نعمت اله  شاهمرادی  رحمت اله   ۲۰/۴۶۴۹۲
۱۳۹۱/۱۱/۱۵  قدیر علی  شفیعی دستگردی  حمید   ۲۰/۴۶۴۹۳
۱۳۹۱/۱۱/۱۵  محمود  شمسی  احمد   ۲۰/۴۶۴۹۴
۱۳۹۱/۱۱/۱۵  قربانعلی  شهسوار  فروغ   ۲۰/۴۶۴۹۵
۱۳۹۱/۱۱/۱۵  رضا  شیبانی  حمید   ۲۰/۴۶۴۹۶
۱۳۹۱/۱۱/۱۵  حسین  شیرازی فردوئی  زهرا   ۲۰/۴۶۴۹۷
۱۳۹۱/۱۱/۱۵  محمد  صباحی گراغانی  حسین   ۲۰/۴۶۴۹۸
۱۳۹۱/۱۱/۱۵  نوروز  صفرخانلو  مسعود   ۲۰/۴۶۴۹۹
۱۳۹۱/۱۱/۱۵  یداله  صفری  حمداله   ۲۰/۴۶۵۰۰
۱۳۹۱/۱۱/۱۵  لعیبی  طرفی  علی   ۲۰/۴۶۵۰۱
۱۳۹۱/۱۱/۱۵  غلامرضا  ظفری  انور   ۲۰/۴۶۵۰۲
۱۳۹۱/۱۱/۱۵  رضا  عباسی  محمدعلی   ۲۰/۴۶۵۰۳
۱۳۹۱/۱۱/۱۵  ابراهیم  عباسی  ثریا   ۲۰/۴۶۵۰۴
۱۳۹۱/۱۱/۱۵  محمدمراد  عرابیان  مسلم   ۲۰/۴۶۵۰۵
۱۳۹۱/۱۱/۱۵  جمشید  عزیزی  فرانک   ۲۰/۴۶۵۰۶
۱۳۹۱/۱۱/۱۵  غلامعلی  علیزاده  سعید   ۲۰/۴۶۵۰۷
۱۳۹۱/۱۱/۱۵  علی اکبر  علیزاده  صغری   ۲۰/۴۶۵۰۸
۱۳۹۱/۱۱/۱۵  علی  عمادی چاشمی  محمدرضا   ۲۰/۴۶۵۰۹
۱۳۹۱/۱۱/۱۵  عباسعلی  غریبی  هادی   ۲۰/۴۶۵۱۰
۱۳۹۱/۱۱/۱۵  علی اکبر  فتحعلیان  حامد   ۲۰/۴۶۵۱۱
۱۳۹۱/۱۱/۱۵  علی  قادری  بهمن   ۲۰/۴۶۵۱۲
۱۳۹۱/۱۱/۱۵  سید حسن  قاضی آستانه قوچان عتیق  سیده سمیه   ۲۰/۴۶۵۱۳
۱۳۹۱/۱۱/۱۵  غلامرضا  قربانی ثانی  حمیدرضا   ۲۰/۴۶۵۱۴
۱۳۹۱/۱۱/۱۵  محمدرضا  قلعه نوئی  فرزانه   ۲۰/۴۶۵۱۵
۱۳۹۱/۱۱/۱۵  علی  قمری  شهرام   ۲۰/۴۶۵۱۶
۱۳۹۱/۱۱/۱۵  رمضانعلی  قهرمان پور  الهام   ۲۰/۴۶۵۱۷
۱۳۹۱/۱۱/۱۵  احمد  کریمی  حمید   ۲۰/۴۶۵۱۸
۱۳۹۱/۱۱/۱۵  الفت  کریمی  عدالت   ۲۰/۴۶۵۱۹
۱۳۹۱/۱۱/۱۵  پرویز  کلیوری  محمدعلی   ۲۰/۴۶۵۲۰
۱۳۹۱/۱۱/۱۵  علیرضا  کیانی  زهرا   ۲۰/۴۶۵۲۱
۱۳۹۱/۱۱/۱۵  محمدعلی  گل محمدیان تربتی  امیر   ۲۰/۴۶۵۲۲
۱۳۹۱/۱۱/۱۵  دادالله  ماندگاری  ریحانه   ۲۰/۴۶۵۲۳
۱۳۹۱/۱۱/۱۵  بهروز  مجیدی  اکبر   ۲۰/۴۶۵۲۴
۱۳۹۱/۱۱/۱۵  احمد  محبی  سعید   ۲۰/۴۶۵۲۵
۱۳۹۱/۱۱/۱۵  رحیم  محمد دوست دستک  سمیه   ۲۰/۴۶۵۲۶
۱۳۹۱/۱۱/۱۵  قربان محمد  محمد نیا  حامد   ۲۰/۴۶۵۲۷
۱۳۹۱/۱۱/۱۵  حسین  محمدی  ملیحه   ۲۰/۴۶۵۲۸
۱۳۹۱/۱۱/۱۶  عطابیگ  محمدی  فضل اله   ۲۰/۴۶۵۲۹
۱۳۹۱/۱۱/۱۶  محمد رضا  محمدی پاشائی  سهیل   ۲۰/۴۶۵۳۰
۱۳۹۱/۱۱/۱۶  شیرزاد  محمدی نژاد  ام البنین   ۲۰/۴۶۵۳۱
۱۳۹۱/۱۱/۱۶  شکرعلی  محمدیان گلامبحری  فریبا   ۲۰/۴۶۵۳۲
۱۳۹۱/۱۱/۱۶  عبداله  محمودپور  اسماعیل   ۲۰/۴۶۵۳۳
۱۳۹۱/۱۱/۱۶  آقامیرزا  محمودی  فاطمه   ۲۰/۴۶۵۳۴
۱۳۹۱/۱۱/۱۶  جعفر  مرادی  محسن   ۲۰/۴۶۵۳۵
۱۳۹۱/۱۱/۱۶  محمد علی  مسیب زاده  حامد   ۲۰/۴۶۵۳۶
۱۳۹۱/۱۱/۱۶  دریاقلی  منتشلو  محمد   ۲۰/۴۶۵۳۷
۱۳۹۱/۱۱/۱۶  محمدعلی  منصوری نژاد  سیدشجاع   ۲۰/۴۶۵۳۸
۱۳۹۱/۱۱/۱۶  محمدحسن  منظمی راد  الهه   ۲۰/۴۶۵۳۹
۱۳۹۱/۱۱/۱۶  گداعلی  موسی زادچوری  سجاد   ۲۰/۴۶۵۴۰
۱۳۹۱/۱۱/۱۶  فرمان  مهری فر  سجاد   ۲۰/۴۶۵۴۱
۱۳۹۱/۱۱/۱۶  سید علی  میرهادی  سید یاسر   ۲۰/۴۶۵۴۲
۱۳۹۱/۱۱/۱۶  محمدکرم  نادری  محمد   ۲۰/۴۶۵۴۳
۱۳۹۱/۱۱/۱۶  سلیمان  نجف نیا  حسین   ۲۰/۴۶۵۴۴
۱۳۹۱/۱۱/۱۶  صفر  نجفی ویسرودی  وحید   ۲۰/۴۶۵۴۵
۱۳۹۱/۱۱/۱۶  ابراهیم  امیری  ناهید   ۲۰/۴۶۵۴۶
۱۳۹۱/۱۱/۱۶  کرمعلی  نصر اصفهانی  مهران   ۲۰/۴۶۵۴۷
۱۳۹۱/۱۱/۱۶  سلیم  نصراللهی  محمود   ۲۰/۴۶۵۴۸
۱۳۹۱/۱۱/۱۶  قنبر  نقدی  فاطمه   ۲۰/۴۶۵۴۹
۱۳۹۱/۱۱/۱۶  علیرضا  نوروزی  لیلا   ۲۰/۴۶۵۵۰
۱۳۹۱/۱۱/۱۶  عباسعلی  نوری اتباتان  کاظم   ۲۰/۴۶۵۵۱
۱۳۹۱/۱۱/۱۶  اصغر  نیرومند  فاطمه   ۲۰/۴۶۵۵۲
۱۳۹۱/۱۱/۱۶  شهروز  نیک نامی  رضا   ۲۰/۴۶۵۵۳
۱۳۹۱/۱۱/۱۶  علی  والانیا  حسین   ۲۰/۴۶۵۵۴
۱۳۹۱/۱۱/۱۶  بهمن  یار احمدی  سحر   ۲۰/۴۶۵۵۵
۱۳۹۱/۱۱/۱۶  قربان  یارمحمدی سیسی  پروانه   ۲۰/۴۶۵۵۶
برچسب ها
دکمه بازگشت به بالا
بستن