کتابفروشی حقوقی دادبازار و خرید اینترنتی کتاب حقوق و آزمون وکالت و قضاوت با تخفیف

دستور و گزارش هفدهمین جلسه هیات مدیره کانون وکلای مرکز

دستور و گزارش هفدهمین جلسه هیات مدیره کانون وکلای مرکز

منبع: وکلای ملت ۴

دستورهفدهمین جلسه هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز

روز سه شنبه مورخ ۰۳/۰۴/۱۳۹۳ ساعت ۸ صبح
 

۱-    دادیارها و معاونین دادسرا

۲-    اعضاء دادگاههای انتظامی

۳-    اعضاء کمیسیون کارآموزی

۴-    شرکت مجدد کارآموزان کانون مرکز در آزمون ورودی

۵-    تعیین تکلیف وکلای بازنشسته اسفندماه ۹۲

۶-     تمدید پروانه آقای سید احمد موسوی

۷-    پرونده خانم ژیلا یارمحمدی سیس

۸-    پرونده های صدور

 

مهمترین مصوبات جلسه ١٧ هیات مدیره بتاریخ ٩٣/۴/٣

١- دکتر الهی بعنوان معاون اول دادستان انتخاب شد
٢- ٢۴ نفر از داوطلبان عضویت در شعب دادگاه انتظامی وکلا حایز دوسوم آراء شده و انتخاب شدند و برای ١۶ عضو دیگر رای گیری به جلسه بعدی موکول شد
اسامی منتخبان:
آقایان و خانم ها:
تربتی، زمانی سلیمی، صفار، غنی، سعادت، صفی زاده، میرقائمی، عبدالباقی، غلامرضا امینی، احمد شمس ، زندیه، حجت پناه، رستگار، میرسراجی، یزدانی، بینایی، زکی زاده، دانای علمی، اسپهبدی، مدرس گیلانی، برادری، بهداد، مستوفی، اشکوری

با سپاس از دکتر محمدرضا کامیار

 

 گزارش هفدهمین جلسه هیات مدیره کانون مرکز – سه شنبه ۳/۴/۹۳

تهیه و تنظیم :ستاره فاضل مطلق – وکیل دادگستری

جلسه در ساعت ۸ صبح بصورت غیرعلنی شروع شد و با اعلام علنی بودن در ساعت ۹ صبح ادامه یافت.
 علی نجفی توانا:درخصوص انتخاب اعضای دادگاه و دادسرای انتظامی وکلاء دوستان به قابلیت ها توجه کنند سعی کنیم از گرایش گروهی کمتر اثر پذیریم دوره دوره بسیار سختی است هر چیزی که بین ما افتراق و انشقاق ایجاد می کند پرهیز کنیم به شایسته ها رای دهیم اینجا خانه دائمی ماست ولی اسکان دائمی نمی توان داشته باشیم تغییر و تحول باید وجود داشته باشد کانون باید با تاکتیک اداره شود. به دوستانی رای داده شود که سلامت دارند و در این مسیر می توانند به کانون کمک کنند. بنا نداریم بهصرف وابستگی ها افراد را انتخاب کنیم و مجموعاً‌دنبال افرادی هستیم که کمک کنند.
عیسی امینی : درخصوص مراجع انتظامی اول معاون دادستان انتخاب شود بعد اعضاء دادگاه سپس دادیاران چون می توانیم از افرادیکه در دادگاه رای نیاورده اند در دادیاری استفاده کنیم در دادیاری از افراد جوان تر و در دادگاه از افراد مسن تر استفاده کنیم چون در دادسرا با آموزش لازم در نهایت می توانیم در دادگاه از این افراد استفاده کنیم یک فردی بوده است که قابل قبول بوده است ولی اسمش در لیست نیست علت را پرسیدم گفتند یک شکایت علیه او مطرح شده است به نظرم این یک شکایت که منع تعقیب هم صادر شده است را ملاک کافی قرار ندهیم.
نجفی توانا : من هم موافقم با توجه به حاکمیت اصل برائت نباید یک فقره شکایت راباعث محروم شدن او کنیم مگر اینکه اتهام سنگین باشد و همراه دلائل اثباتی
جلیل مالکی : بحث مرتبطی را مطرح می کنم که به این عزیزان در کم شدن حجم پرونده ها کمک می کند هم به کانون کمک می کند بحث تخلفات نامکشوف و گاهاً‌غیر مستند وکلای دادگستری (دکتر کامیار هم به این موضوع اشاره کرده اند) در قوه قضائیه این را بعنوان یک تابلو برای کوبیدن جامعه وکلاء در دست گرفته اند ممکن است مورادی کشف شود چه بسا وجود هم دارد به گوش ما هم برسد ولی نتوان ثابت کرد همانطور که قانون مجازات داریم بحث جرم شناسی و پیشگیری از جرم را نیز داریم که در مراجع صنفی هم باید مرجعی بابت پیشگیری از وقوع تخلف داشته باشیم که بار ما را کم می کند پیشنهاد می کنم کمیسیون پیشگیری از تخلف را داشته باشیم آقای دکتر نجفی توانا تذکر می دهد آقای مالکی ادامه می دهند مرتبط است چون دادستان هم هست اگر از افراد دعوت شود در این کمیسیون نظارت کانون را می رساند
در رابطه با دادگاه انتظامی و دادیارها ۲ نکته حائز اهمیت است ۱- استقلال رای تحت تاثیر هیچ گروهی قرار نگیرد حفظ استقلال کانون موثر باشند ۲- ظاهر افراد مهم است افراد وزین را انتخاب کنیم در رفتار و پوشش رعایت شان وکلاء را بکنند تا یک مرجع انتظامی وزین داشته باشیم.
 نجفی توانا : لیست های مختلفی آمدهیک سویه تصمیم نگیریم بسیاری از متقاضیان که فراخوان دادیم و تقاضا دادند در لیست  نیامده اند آیا تمام لیست به آقای دادستان رسیده است؟
عبدالله موذنی دادستان عنوان داشت یک لیست ۱۲۴ نفری به من داده اند.
میتراضرابی : بعضی از دوستان (چون ۲ دوره در دادسرا حضور داشتم و آشنا به آن هستم ) دلسوزانه رسیدگی می کردند و در بین اسامی جدید کسانی می باشند که از نظر صلاحیت قابل ایراد است بعضی در موردشان کیفرخواست صادر شده است ۳- جلسه بعلت طرح اسم اشخاص آیا علنی است یاغیر علنی؟‌
حسین محمدنبی : آمار گرفتیم چیزی که دکتر مالکی و دکتر نجفی توانا و دکتر امینی اشاره کردند آماری از کل کار محکمه بگیریم وبه تفکیک نوع تخلف کلاسه بندی شود باید علمی کارکرد مسائل مختلف را براساس تعداد پرونده که ارجاع شده دادگاه ها چه کردند در سال ۹۳ ۲۵۰ کارآمور مرد و ۴۳ کارآموز زن تخلف داشته براساس جنسیت آقایان بیشتر دچار تخلف شده اند
در دادسرا همین زحمات را دوستان دادسرا انجام دادند ۱/۱/۹۳ تا ۱۴/۲/۹۳ تعداد پرونده های که ارجاع شده مختومه و یا رسیدگی و یا مانده از دوستانی که سمت دادیاری داشتند موجود است می شود رسیدگی کرد که چقدر کار انجام داده اند و می شود بررسی کرد پیشنهاد دکتر مالکی درخصوص کمیسیون پیشگیری هیات مدیره را هیات مدیره باید تصمیم گیری کند ما داریم علمی عمل می کنیم
نجفی توانا : حول محور اسامی و پیشنهادهای مطروحه صحبت کنیم من به آقای دادستان قبلاً عرض کردم که برای تکرار کنندگان تخلف برخورد ارعابی و سلبی داریم درخصوص افرادیکه اتفاقی دچار تخلف می شوند برخورد ارشادی و اصلاحی داریم و در کل بخورد حمایت از افراد است بحث کلی لیست است
عبدالله سمامی : با آقای امینی در بحث رای گیری موافقم درخصوص مراحل رای گیری مطلبی که لازم دانستم که بعنوان ۲ دوره در دادسرا خدمت کردم تغییری که مشهود بوده برای منبحث رسیدگی در دادسرا می باشد ۱- تعامل بین افراد بوده است سعی داشتند نه زیاد تلطیف خاطر داشته باشند نه زیاد سخت باشند و هر شکاتی را ارجاع نمی دادند و باری خودشان افرادی گذاشته بودند که اول متن شکایت را می خواندند اگر شکایت را می خواندند اگر شکایت انتظامی نبود ثبت نمی کردندو ارجاع نمی دادند و این روند را خواستارم
مرتضی شهبازی نیا : تاکید به پیشنهاد دکتر امینی دارم و چون تعداد دادیارها زیاد شده است بدون اینکه معلوم باشد لازم است یا نه دکتر موذنی اشراف دارند لیست را به ایشان می دهیم همین اینکه کانون ۶۰  دادیار داردو ۸ شعبه دادگاه دارد گاهی خوب نیست آقای موذنی خودشان یک لیست بدهند تعدادی که لازم است که ما از بین آنها انتخاب کنیم ابتداء دادگاهها و معاونان را انجام دهیم دادیاران را به آقای موذنی بدهیم ایشان بررسی کنند به ما لیست بدهند حالا ۱۰ تا ۲۰ تا بیشتر هم باشد بعد لیست را برگردانند و براساس تعداد موردنیاز به ما بدهند تا انتخاب کنیم
علی حامد توسلی : درخصوص فرمایشات آقای شهبازی نیا محمد نبی و من دوه ۲۴ و ۲۵ عضو شعبه دادگاه بودم دو نفر داشتیم که در کار کردن عجوبه بودند ۱۰ تا ۱۵ صفحه رای می دادند طوریکه اغلب احکام ما در دادگاه انتظامی تائید می شد آمار به تنهائی بدون دقت جالب نیست بطور طبیعی درخصوص دادیارها باید بیشتر شود چون دادگاه ها آلوده است پس تعداد تخلفات هم بیشتر می شود ۱- زمینه مساعد تخلف ۲ افزایش تعداد وکلاء
محمدرضا کامیار : همکاران خیلی مطالب را فرمودند یا نظر آقای دکتر امینی موافقم در مورد دادگاه و دادسرا برخلاف خیلی کمیسیون های دیگر چون کار علمی می شود پس پختگی لازم دارد در مورد دادسرا و دادگاه از هر وکیلی نمی توان استفاده کرد مثل معاضدت نیست که هر وکیلی به دلیل وکالتش میتواند مشاوره بدهد اما در دادسرا باید بیشتر کسانی باشند که سابقه کار در دادسرا  داشته باشند و دارای توانائی علمی هم باشند  گرچه چند نیروی تازه هم لازم است.  اینکه در دادسرا  شکایات واهی را ثبت نمی کنند باید بیشتر بررسی شود که این کار خوب است یا بد . جای تامل است ما به دادگستری  و معاونت ارجاع درخصوص عدم ارجاع شکایات و دادخواستها انتقاد داریم.
اکبر سردارزاده :تعداد دادیارها که آقای حامد توسلی گفتند ما ۲ هزار تا وکیل بودیم ۲۰ تا دادیار داشتیم الان ۱۰ هزار تاهستیم نیاز هست الا ن که آقای موذنی لیست داده یعنی همه جوانب را در نظر گرفته اند اگر لازم است که ببینیم چند نفز اضاقه شوند مسئله دیگری هست در مورد دادگاه ها یک پرونده داشتیم ۱۹ صفحه گزارش و حکم دادیم کیفیت کار را در نظر بگیریم کیفیت را ببینیم لیست شعب دادگاه ها را که دیدیم بسیار همکاران افراد وزینی هستند کسی نمی تواند منکر آقای زکی زاده باشد جناب آقای دکتر نجفی توانا تذکر دادند اسامی را نگه دارید برای قسمت غیرعلنی .
 دادستان:در مورد بحث انتخاب دادیاران یک لیست ۱۲۴ نفره دادند که گفتند متقاضیان هستند که بیایند همکار شوند مراجعه کردم به سوابق دادسرا وآئین نامه که ماده  53 آئین نامه شرط ۵ سال سابقه وکالت را دارد این ماده مورد توجه بود تعداد زیادی ۵ سال سابقه رانداشتند عده ائی سابقه انتظامی داشتند یک نفر معلق بود
۶۲ نفر دادیار مورد احتیاج نیست ۴۰ تا ۴۴ نفر نیاز داریم بعضی ها تواناتر می باشند کار بیشتری به ایشان ارجاع شود مخالفتی با حضور جوانان ندارم باید به ایشان کار ارجاع شود تا آزموده شوند و آموزش لازم باید به ایشان داده شود معاون اول آقای دکتر الهی انتخاب کردم ۵ نفر معاونین تعیین کردم که هیات مدیره قبلی اختیار تعیین را داده بود این ۵ برخی اول در مرحله اول یعنی ثبت شکایت بررسی می کنند وظیفه این دوستان اینکه شکایت را بپذیریم یا نپذیریم مثل اینکه شکایت علیه وکیلی می باشد که این وکیل عضو کانون دیگری می یاشد که افراد فکر می کردند مثل موضوع جرم  محل وقوع جرم در اهمیت دارد و یا مسئله تمرکز و عدمتمرکز که مقدمتاً دستگه نظارت و پیگیری کانون تحقیق می کرد که ببیند این اتفاق افتاده یا نه
نجفی توانا : معاونین را معرفی کنید و جلسه را غیر علنی اعلام کردند .
 دکتر کامیار اعتراض داشت که براساس آئین نامه فقط رای به اعضاء مخفی می باشد نه اینکه جلسه غیر علنی باشد دکتر نجفی توانا عنوان داشت چون درخصوص افراد و اعلام اسامی ایشان می باشد و ممکن است مباحثی مطرح شود ایشان تابع جمع است.
کامیار :ما بعنوان نماینده های وکلا باید شجاعت داشته باشیم نظرمان را بگوئیم من مخالف غیرعلنی بودن هستم
نجفی توانا : من شجاعت آقایان را دیده ام ما مخالف اطلاع  رسانی نسیتیم ولی ما کار پوپولیستی نمی کنیم و نمی خواهیم حیثیت افراد برملا شود
 کامیار: لااقل طبق آئین نامه رای گیری شود
موضوع با اعلام مخالفت و تذکر محمدرضا کامیار به رای گذاشته شد و ۱۱ رای موافق غیر علنی بودن اعلام شد و درنهایت جلسه در ساعت ۱۰ صبح غیر علنی اعلام شد. پس از اتمام جلسه نتایج رای گیری به شرح زیر معلوم شد :
١- دکتر الهی بعنوان معاون اول دادستان انتخاب شد
٢- ٢۴ نفر از داوطلبان عضویت در شعب دادگاه انتظامی وکلا حایز دوسوم ارا شده و انتخاب شدند و برای ١۶ عضو دیگر رای گیری به جلسه بعدی موکول شد 
اسامی منتخبان:
اقایان و خانمها
تربتی، زمانی سلیمی، صفار، غنی، سعادت، صفی زاده، میرقائمی، عبدالباقی، غلامرضا امینی، احمد شمس ، زندیه، حجت پناه، رستگار، میرسراجی، یزدانی، بینایی، زکی زاده، دانای علمی، اسپهبدی، مدرس گیلانی، برادری، بهداد، مستوفی، اشکوری

منبع:همراهان کانون

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا