انتشارات استیناف ناشر کتب حقوقی پایگاه خبری وکلا پرس

دادنامه شماره ۲۳۹۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

دادنامه شماره ۲۳۹۷ مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

بند ۳ مصوبه ستاد کل نیروهای مسلح موضوع: «احتساب سه چهارم مدت خدمت وظیفه به عنوان خدمت داوطلبانه صرفاً در سطح نیروهای مسلح قابلیت اجرا دارد و قابل تسری به سایر دستگاه‌های اجرایی نیست

شماره دادنامه: ۲۳۹۷        تاریخ دادنامه: ۱۴؍۸؍۱۳۹۸           شماره پرونده: ۹۷؍۳۴۶۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای احمد تسلیمی فر

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۷۷۵۹۸-۲۰؍۷؍۱۳۹۷ رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۳۷۷۵۹۸-۲۰؍۷؍۱۳۹۷ رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"احتراماً به موجب ماده ۳ آیین نامه اجرایی نحوه تعیین فوق‌العاده ایثارگری، نشان‌ها و خدمات اداری در مناطق جنگ‌زده و بند ۲ ماده ۶۸ قانون لایحه خدمات کشوری موضوع ابلاغیه شماره ۲۰۶؍۴۰؍۱۱؍ط-۲۱؍۱۰؍۱۳۸۸ ستاد کل نیروهای مسلح، سه چهارم خدمات کارکنان وظیفه که توسط ارتش جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، کمیته انقلاب اسلامی و… به جبهه و مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس اعزام شده اند خدمت داوطلبانه محسوب می گردد که مدارک تقدیمی از فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج نیشابور به شماره نامه ۸۲۷؍۵۲۷؍زم-۴؍۲؍۱۳۹۷ نامه فرماندهی سپاه امام رضا (ع) به شماره ۱۹۲۱؍۴۰؍۵۲۷؍زم-۵؍۲؍۱۳۹۷ حکایت از سابقه خدمت داوطلبانه بیش از ۲۵ ماه و پانزده روز اینجانب در جبهه می باشد. نظر به اینکه ابلاغیه شماره ۲۰۶؍۴۰؍۱۱؍ط- ۲۱؍۱۰؍۱۳۸۸ توسط ستاد کل نیروهای مسلح موضوع سه چهارم خدمت کارکنان وظیفه و… به تصویب رسیده است. حال آن که آقای شاه‌نظری رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت سازمان امور اداری و استخدامی کشور طی نامه شماره ۳۷۷۵۹۸-۲۰؍۷؍۱۳۹۷ اعلام نموده است «امتیازات ایثارگری مربوط به خدمت داوطلبان در جبهه، موضوع احتساب سه چهارم خدمت وظیفه کارکنان در جبهه، از تاریخ دستورالعمل شماره ۴۵؍۱۴؍۲۰۱؍م؍۴؍ن-۱۴؍۵؍۱۳۹۱ ستاد کل نیروهای مسلح مجاز است» این در حالیست که مکاتبات برخی از دستگاه‌های اجرایی از جمله بخشنامه شماره ۷۱۰؍۵۹-۲؍۱۱؍۱۳۹۱ معاونت توسعه و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش، نامه شماره ۴۲۸۲۴؍۱۶؍۸۰-۱۷؍۱۱؍۱۳۹۱ مشاور استاندار و مسئول هماهنگی امور ایثارگران استانداری گیلان و نامه شماره ۳۹۳۳؍۲۰۹؍د-۸؍۱۲؍۱۳۹۱ مشاور معاونت توسعه و مدیرکل منابع انسانی و پشتیبانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صریحاً تاریخ اجرای دستورالعمل ستاد کل نیروهای مسلح موضوع سه چهارم خدمت وظیفه را از ۱؍۱۰؍۱۳۸۸ اعلام کرده‌اند. لذا با عنایت به مراتب فوق از آن مقام تقاضای ابطال نامه شماره ۳۷۷۵۹۸-۲۰؍۷؍۱۳۹۷ رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان امور اداری و استخدامی کشور و الزام سازمان طرف شکایت به صدور احکام فوق‌العاده ایثارگری اینجانب از تاریخ ۱؍۱۰؍۱۳۸۸ مورد استدعاست." 

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

"جناب آقای صفوتی امین

مدیرکل محترم توسعه منابع انسانی- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره ۱۲۸۲۱۰-۳؍۷؍۱۳۹۷ اعلام می‌دارد: بهره‌مندی رزمندگان گرامی (اعم از شاغل و بازنشسته) از امتیازات ایثارگری مربوط به خدمت داوطلبانه در جبهه، موضوع احتساب سه چهارم خدمت وظیفه کارکنان در جبهه، از تاریخ صدور دستورالعمل شماره ۴۵؍۱۴؍۲۰۱؍م؍۴؍ن-۱۴؍۵؍۱۳۹۱ ستاد کل نیروهای مسلح مجاز می‌باشد و قبل از این تاریخ موضوعیت ندارد.- رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت" 

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۷۰۹۰۲۱-۱۹؍۱۲؍۱۳۹۷ توضیح داده است که:

 "مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 

 موضوع: شکایت آقای احمد تسلیمی فر

 با سلام و احترام

بازگشت به شماره پرونده ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۲۰۶۹-۲۹؍۱۱؍۱۳۹۷ به استحضار می‌رساند: با توجه به هماهنگی به عمل آمده با امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت این سازمان این نتیجه حاصل شد که نامه شماره ۳۷۷۵۹۸-۲۰؍۷؍۱۳۹۷ امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت، با موضوع بهره‌مندی رزمندگان از امتیازات ایثارگری مربوط به خدمت داوطلبانه در جبهه، در رابطه با احتساب سه چهارم خدمت کارکنان در جبهه با استناد به دستورالعمل شماره ۴۵؍۱۴؍۲۰۱؍م؍۴؍ن-۱۴؍۵؍۱۳۹۱ ستاد کل نیروهای مسلح که مقرر می‌دارد: «به موجب ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی تعیین فوق‌العاده ایثارگری نشان‌ها و خدمات اداری در مناطق جنگ‌زده (موضوع بند ۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶)، سه چهارم مدت خدمت کارکنان وظیفه جزء خدمت داوطلبانه محسوب می‌شود» تنظیم شده است. اضافه می‌نماید ابلاغیه صادره از سوی ستاد کل نیروهای مسلح به شماره ۱۱؍۴۰؍۲۰۶؍ط-۲۱؍۱۰؍۱۳۸۸ که مورد استناد نامبرده قرار گرفته است، به منظور استقرار نظام پرداخت در نیروهای مسلح مبتنی بر فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تهیه شده است و تسری آن به کارکنان وظیفه سایر دستگاه ها توجیه قانونی ندارد. علاوه بر مراتب فوق موارد زیر را نیز اعلام می دارد:

استناد شاکی در این زمینه برخی از مکاتبات دستگاه ها می باشد که این مکاتبات نمی تواند ملاک عمل باشد.

شاکی دلایلی مبنی بر مغایرت نامه مورد تقاضا برای ابطال با قانون یا شرع و یا تجاوز از اختیارات و … ارائه ننموده و اعتراض می نماید به این امر که چرا به جای اینکه به مکاتبات دستگاه‌ها استناد شود به دستورالعمل شماره ۴۵؍۱۴؍۲۰۱؍م؍۴؍ن-۱۴؍۵؍۱۳۹۱ ستاد کل نیروهای مسلح استناد شده که البته این گونه اعتراض امر بدیعی است.

خواسته اصلی شاکی در واقع اصلاح تاریخ اجرای حکم کارگزینی صادره در مورد خود می‌باشد که رسیدگی به این امر به عهده شعب دیوان می باشد نه هیأت عمومی. با توجه به مطالب فوق تقاضای رد شکایت شاکی را دارد."

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴؍۸؍۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مقرره مورد شکایت نه از جهتی که شاکی بیان داشته است بلکه به دلایل زیر ابطال می‌شود.

اولاً: در ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، نیروهای مسلح از شمول قانون مذکور مستثنی شده‌اند و در خصوص نیروهای نظامی و انتظامی مطابق نظر مقام معظم رهبری عمل می‌شود. در این ارتباط ستاد کل نیروهای مسلح طی گردش کار شماره ۷۴۶۵۶-۲۰؍۱۰؍۱۳۸۸ از محضر مقام معظم رهبری درخواست کرده است تا فصول دهم و سیزدهم قانون مدیریت خدمات کشوری با لحاظ ویژگی های خاص نیروهای مسلح به نیروهای مسلح تسری یابد که مورد موافقت معظم‌له واقع شده و متعاقب آن آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای این فصول شامل ۱۳ آیین نامه از جمله آیین‌نامه اجرایی نحوه تعیین فوق‌العاده ایثارگری، نشان‌ها و خدمات اداری در مناطق جنگ‌زده (موضوع بند ۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری) توسط ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و طی گردش‌کار شماره ۷۴۶۵۶-۲۰؍۸؍۱۳۸۸ با تایید مقام معظم رهبری جهت اجرا در نیروهای مسلح ابلاغ شده است. بنا به مراتب فوق، آیین‌نامه‌هایی که در راستای گردش‌کار فوق تهیه شده است صرفاً در نیروهای مسلح قابلیت اجرا دارد و قابل تسری به سایر دستگاه‌های اجرایی نمی‌باشد.

ثانیاً: بر اساس قانون خدمت نظام وظیفه عمومی مصوب سال ۱۳۶۳ و اصلاحات بعدی آن خدمت کارکنان وظیفه جنبه تکلیفی داشته و داوطلبانه محسوب نمی‌شود و بند ۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، پرداخت فوق‌العاده ایثارگری را برای ایثارگرانی مقرر داشته که خدمت داوطلبانه در جبهه داشته باشند، بنابراین رزمندگان وظیفه را در برنمی‌گیرد.

ثالثاً: بند ۳ آیین نامه اجرایی نحوه تعیین فوق‌العاده ایثارگری، نشان‌ها و خدمات اداری در مناطق جنگ زده (موضوع بند ۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری) ستاد کل نیروهای مسلح که در آن مقرر شده: «سه چهارم مدت خدمت کارکنان پایور و وظیفه که توسط ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، کمیته، شهربانی و ژاندارمری (نیروی انتظامی)، وزارت سپاه و وزارت دفاع و جهاد سازندگی سابق به جبهه و مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس اعزام شده‌اند، خدمت داوطلبانه تلقی می‌گردد.» به جهت اخذ تأییدیه خاص از فرماندهی معظم کل قوا صرفاً در سطح نیروهای مسلح قابلیت اجرا دارد و قابل تسری به سایر دستگاه‌های اجرایی نیست. مضافاً اینکه براساس سند راهبردی خدمات‌رسانی به رزمندگان که به پیشنهاد مشترک ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد بند (ی) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران -مصـوب ۱۳۸۹- و تبصره بند (و) ماده (۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران طی شماره ۵۰۶۳۹؍ت۴۹۱۸۵-۲۳؍۴؍۱۳۹۴ به تصویب هیات وزیران رسیده است، در بند ۹؍۲ آن مقرر شده: «رزمندگان در این سند از نظر شغلی و وضعیت استخدامی و نحوه حضور در مناطق جنگی و عملیاتی و امنیتی (موظف یا داوطلبانه) به چهار گروه تقسیم می‌گردند: ب- گروه دوم) کارکنان وظیفه نیروهای مسلح «موظفی» و صرفاً در تبصره ۲ این بند مقرر داشته: «در خصوص آن دسته از کارکنان نیروهای مسلح (اعم از کادر) که بر اساس اختیار خود و داوطلبانه در مأموریت جنگی شرکت می‌کنند از امتیازات داوطلبین برخوردار خواهند شد.» بنابر این مقرره مورد شکایت از این جهت که احتساب سه چهارم خدمت وظیفه کارکنان در جبهه را به طور مطلق داوطلبانه مقرر کرده است، صرف نظر از زمان اجرای آن، به علت مغایرت با موازین قانونی یاد شده با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. 

محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 

برچسب ها

نوشته های مشابه

‫۲۰۹ نظرها

 1. از اون دسته کسانی که نسبت به رای هیات عمومی دیوان عدالت مبنی بر حذف سهمیشون اعتراض میکنن سوالم اینه مگه شما حقوق نخوندین؟!
  رای به زبان ساده میگه از تاریخ ١۴ آبان ماه به بعد اگر ارگان نظامی گواهی ٣/۴ براتون صادر کنه باطله، یعنی وقتی میبرینش کانون قانوناً نباید تأیید بشه حالا اگر هم تأیید بشه تخلف هست و درنهایت اون کانون در مراجع قضایی محکوم میشه.
  درضمن موقعی حق مکتسبه معنا پیدا میکرد که حکم کارآموزیتون صادر میشد نه کارت ورود به جلسه!!

  1. جناب شما خودت داری میگی از تاریخ ۱۴ آبان اگر گواهی صادر بشه باطله ، در صورتی که گواهی سهمیه های سه چهارم اوایل مهر صادر شده ، و به همین مبنا تو کارت ورود به جلسشون هم قید و تایید شده !
   به ولله این استرسی که به دوستان سهمیه سه چهارم وارد میکنین حق الناسه و باید پاسخگو باشین .

   1. جناب، کدوم گواهی؟!
    اصل گواهی ایثارگریو موقعی ارگان نظامی صادر میکنه که شما قبول شدی و برای تایید نهایی که احتمالا بهمن ماه هست برای کانون میبری و اون موقع گواهی شما بی اعتبار و بلااثر هست

 2. سلام دوستان من با اعضای کانون مرکز صحبت کردم چون در زمان ثبت نام طبق قانون سهمیه به داوطلبان تعلق گرفته امسال سهمیه براشون اعمال میشه جای هیچ نگرانی نیست به شایعات توجه نکنید

  1. سلام لطفا بگین خبرتون موثق هست؟؟ اخه من هر چی زنگ میزنم میپرسم میگن هیچ چیز مشخص نیست اگه برامون حذفش کنند عین ظلمه و اینجوری عملکرد کل سازمان سنجش و آگهی های ثبت نامی و….زیر سوال میره اخه مگه میشه در زمان ثبت نام بگن از این حق بهرمندی بعد روز بعد اینکه ازمونو دادیمو تموم شد بگن همش یه شوخی بود…..زمانی که ثبت نام کردیم طبق آگهی کهسازمان سنجش اعلام کرده بود و کد دوازده رقمی گرفتیم و از همون زمان که کد رد گرفتیم سهمیه مون احراز شده و کانون وکلا هم وظیفه تطبیق احراز این کد طبق اگهی آزمون رو داره….اگه برامون سهمیه رو اعمال نکنند عین بی اعتمادی نسبت به کلیه دستگاه های اجراییه ظلم نسبت به ما که به اسم سهمیه اومدیم و بدون ریسک جواب سوالا رو زدیم اگه قرار بود سهمیه نباشه باید قبل ازمون مطلع میشدم …

 3. سلام خانم زنده دل
  لطفا اگر مصلحت دانستید درمورد اینکه این دادنامه صادرشده برای همه ای استفاده کنندگان سهمیه ۳/۴ وظیفه در ازمونها اعمال میشه یا فقط مختص شخص شکایت کننده است . توضیح مختصری بدهید تا خیال همه را راحت کنید…..

 4. کی تکلیف این موضوع مشخص میشه؟ توروخدا یکی اب پاکی رو بریزه بالاخره دلمون به سهمیه خوش باشه یا نه؟

 5. با عرض ادب و احترام، در خصوص رأی صادره ٢٣٩٧ مورخ ١٣٩٨/٨/١۴ هیئت عموی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال احتساب سه چهارم مدت خدمت وظیفه به عنوان خدمت داوطلبانه برای اعمال سهمیه در آزمونها، توجه به برخی موارد ذیل حائز اهمیت است :
  اولاً) حکم صادره شامل سربازان وظیفه، کادر نیروهای مسلح و نیروهای غیر داوطلبانه در جبهه ها که جانباز یا آزاده نمی باشند، خواهد شد. پس افراد مشمول سهمیه کم تر شده اند.
  ثانیاً) حکم مذکور را مجمع عمومی دیوان عدالت اداری صادر نموده که متشکل از هفتاد قاضی عالی رتبه است و نه تنها قابل اعتراض نیست بلکه از تاریخ صدور، لازم الاجرا می باشد و صرفاً در صورتی ابطال می شود که مغایر با بین شرع باشد و مغایرت را نیز فقهای شورای نگهبان تشخیص می دهند که تنها با دستور رئیس قوه قضائیه صورت می گیرد.
  ثالثاً) نظر به اینکه همانند سایر آزمونهای کشور، صرف ثبت نام و درج شرایط سهمیه، دلیل بر اعمال سهمیه و نهایتاً کسب رتبه قبولی نیست و این مهم در صدر کارنامه صادره از سوی سازمان سنجش،هرسال درج می گردد که اسامی نهایی پذیرفته شدگان توسط کانون های محلی اعلام خواهد شد و این امر مستند است به بند ٧ و ٩ آگهی آزمون وکالت٩٨ که بیان داشته تأیید نهایی واجد شرایط بودن ایثارگران با هیأت مدیره هر کانون است و اینکه اصل گواهی ایثارگری صادره از مرجع صالح، می بایست به کانون مربوطه تحویل داده شود ولیکن حال با رأی اصداری از سوی دیوان عدالت، گواهی های صادره توسط مراجع نظامی صالح برای افراد فوق الذکر، فاقد اعتبار بوده و دیگر وجاهت قانونی ندارند.
  رابعاً) کانون های وکلا همواره به قانون عمل کردند و البته که در خصوص موضوع مطروحه، تکلیف قانونی دارند که در زمان اعمال سهمیه های قانونی، ابطال مصوبه ستاد کل نیروهای مسلح را مد نظر قرار بدهند تا حقی زایل نشود.

  1. تأیید نهایی پدیرفته شدگان در سهمیه با کانون محلی است و چنانچه کانون ها به تکلیف قانونی خود که اعمال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت است عمل نکنند، تخلف محسوب و از طریق دادسرای انتظامی قضات و دیوان عدالت، امر مذکور قابل شکایت و پیگیری است.

   1. داداش ما استفاده میکنیم کانونم تایید میکنه شما از الان میتونی بری دیوان عدالت از ما و کانون شکایت کنی خنده داره صحبتت به حقوقی نمیخوری

  2. اخه برادرم چرا وقتی خودت یقین نداری اینو میگی ، کسانی که با درج سهمیه تو کارت ورود به جلسه تو آزمون وکالت شرکت میکنن یعنی فقط با جامعه مشمولین سهمیه رقابت میکنن پس اگر قرار باشه سهمیه سه چهارم حذف بشه ، شامل سهمیه آزاد هم نیستن و عملا حضورش تو آزمون کان لم یکن میشه ، پس لطفا با استنادات و الفاظ حقوقی ، جنگ اعصاب واسشون راه اندازین
   این دوستان با سهمیه سه چهارم وارد آزمون شدن و عملا حق مکتسبه واسشون شکل گرفته ، صدور رای وحدت رویه هم حتی اگر از دیوانعالی کشور باشه اما خلاف حق مکتسبه افراد باشه ، شامل افراد محق نمیشود

  3. شما میدونی چه حقی ضایع میشه از کسی که تایید سهمیه تو کارت ورود به جلسه خودشو دیده و با لحاظ سهمیه خودش و بدون هیچ ریسکی میانگین ۴۰ یا ۴۵ درصد جواب داده و از جلسه آزمون خارج شده و الان بهش اطلاع بدن سهمیه ای که تو کارت ورودت درج شده بود باطل شده ؟؟؟!!!!
   قبول کنین که این مصداق واقعی تظلم هست

  4. اخه برادرم چرا وقتی خودت یقین نداری اینو میگی ، کسانی که با درج سهمیه تو کارت ورود به جلسه تو آزمون وکالت شرکت میکنن یعنی فقط با جامعه مشمولین سهمیه رقابت میکنن پس اگر قرار باشه سهمیه سه چهارم حذف بشه ، شامل سهمیه آزاد هم نیستن و عملا حضورش تو آزمون کان لم یکن میشه ، پس لطفا با استنادات و الفاظ حقوقی ، جنگ اعصاب واسشون راه نندازین ، چون قطعا بیشتر دوستان، آزمون مرکز وکلای قوه قضاییه هم ثبت نام کردن و آمادگی خودشون واسه آزمون هفته بعد رو از دست میدن
   این دوستان با سهمیه سه چهارم وارد آزمون شدن و عملا حق مکتسبه واسشون شکل گرفته ، صدور رای وحدت رویه هم حتی اگر از دیوانعالی کشور باشه اما خلاف حق مکتسبه افراد باشه ، شامل افراد محق نمیشود

   1. وقتی مقام معظم رهبری سه چهارم رو تایید کردن یعنی برای کلیه دستگاهها بوده اگر میخواستن فقط شامل نیروهای مسلح بشه باید تصریح میشد به نظرم هیات عمومی هنوز ابتدایی ترین مسله رو در نظر نگرفته چون این بحث سه چهارم برای بندچ ماده ۸۸ قانون ششم توسعه پیش اومده هرجایی که این سهمیه در نظر گرفته شده باید سه جهارم هم اعمال بشه بدون این بند اصلا سه چهارم محلی از اعراب ندارد مگه نیروهای مسلح چه امتیازی برای این افراد قایل شدن که هیات عمومی اعلام کرده فقط مختص نیروهای مسلح است

  5. در این صورت باید کل ازمون وکالت ۹۸ رو ابطال کنن، چرا که اطلاعیه این ازمون در مورد دو گروه ایثارگران و سهیمه ازاد بوده که در کنار هم ظرفیت رو تکمیل میکردن، و اگر موضوع سهمیه فرزند رزمنده باطل شه می بایست اطلاعیه جدیدی صادر کنن و ازمون رو مجدد برگذار کنن
   اصلا من صرفا به خاطر اینکه فرزند رزمنده هستم میخوام وکیل شم و حتما باید این قید در پروانه وکالتم درج شه و صرفا بر همین اساس ۱۱۰ هزار تومان هزینه ثبت نام دادم،
   اگر قرار باشه در خود ازمون وکالت قانون عطف به ما سبق بشه حکایت این ضرب المثل هست
   هرچه بگندد نمکش میزنیم، وای به روزی که بگندد نمک

 6. سلام ….وقت بخیر…خانم زنده دل مشخص نشد که برای سهمیه ۳/۴ جبهه برای ازمون امسال هم اجرا میشه یا نه؟ یا از ازمون سال ۹۹ اجرا میشه؟؟

 7. ایا این به ازمون استخدامی برگزار شده هم شامل میشه یا عطف به ماسبق نمیشه چون قبل این رای ثبتنام انجام گرفته

 8. امیدوارم یه روزی بیاد شاهد سهم همه سهمیه ها از رقابت های علمی باشیم تا بدون هیچ تبعیضی حق به شایستگان واقعی برسه

 9. الان آقای که رفته شکایت کرده فکر کرده الان دیوان رای میده مصوبه تسری میده به سال ۸۹ ولی غافل از اینکه دیوان رای داده کل مصوبه باطل اعلام کرده هم خیال خودشو راحت کرده هم خیال همه سربازان وظیفه دوران جنگ که جانشان کف دستشون گذاشتن رفتن جنگ هیچی هم نصیبشون نشد

  1. در کل رای خنده آوری هست.
   اما به هر حال ماده ۱۳ دیوان عدالت رو بخونید.
   ماده ۱۳- اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص،‌ هیأت مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید.

   به اضافه اینکه در اخر هم گفته : صرف نظر از زمان اجرا … و نگفته : از زمان اجرا یا تصویب
   اگر از زمات تصویب و اجرا باشه که باید برن بگردن ببینن طی ده سال کی کنکور قبول شده…کی بیمه داده… کی حقوقش اضاف شده و کی استخدام شده و ….
   اصلا این رای واقعا رای خنده آوری هست… خیلی مسخره هست…
   اگر چه میگم که اگر دقت بیشتری میکردن و یه زمان تعیین میکردن و … میتونست مفید باشه.
   احتمال زیاد هم نیرو های مسلح و هم خیلی از افراد بهش اعتراض میکنن … این موضوع از سر دفتری ۹۷ هم عجیب تره!

   من نمیدونم اینا حتی فکرش هم نکردن که این موضوع صرفا جهت پرسنل وظیفه بوده و یه امتیاز برای اونا… مگر چند درصد پرسنل وظیفه جذب نیرو های مسلح شدن!!! که این موضوع فقط در سطح نیرو های مسلح قابل اجراست!!

 10. خوبه دیگه الان اونهای که واقعا سهمیه بهشون تعلق میگیره تعدادشون کمتر میشه و بهتر میتونن قبول بشن

  1. یعنی فرزندان ایثارگری که ۸ ساا تو جنگ و خون و اتیش بودن بکی مثل پدر من ۸سال تو خرمشهر و اهواز و…و خط مقدم جنگ که واقعا هم جانباز هستن ولی چون نرفتن دنبالش جانبازی ندارن حقشون نیست یه بار سهمیه داشته باشن؟ تو کل دوران تحصیل نداشتیم الانم هیچ.
   خدایی انصاف نیست

 11. من نمیفهمم اصلا چرا شلوغش کردین
  این اقا رفته مطالبات فوق العاده و صنوات ایثارگریش رو از محل کارش مطالبه کنه و کارگزینی گفته نمیدیم این هم رفته شکایت کرده به دیوان
  جدا از اینکه رای چه هست
  چه ربطی به باقی سهمیه داران در ازمون های ورودی میشه نمیفهمم

 12. در خصوص این رای چند تا مساله وجود داره…
  اول اینکه احتمالا قضات دیوان نمیدونن مطابق مصوبات نیرو های مسلح هر روز شرایط جنگی و جبهه و … برابر با چند روز سربازی عادی حساب میشه.
  از طرفی زمان جنگ به ناگاه خدمت از ۲۴ ماه شد ۲۸ ماه و سربازان وظیفه وارد دوره احتیاط شدن (حدود سال ۶۷).
  اگه مطابق این رای دیوان بخوایم پیش بریم که باید گفت اون سرباز وظیفه ای هم که یه روز رفته جبهه و از قضا همون روز جانباز شده و معاف شده از خدمت چون توی دوران وظیفه بوده جانبازیش معنا نداره و به عهده خودش هست!
  مطابق دستور مستقیم مقام رهبری مازاد بر یک سال جبهه همیشه داوطلبانه حساب میشد…( کسی وظیفه نداشته بره وسط توپ و خمپاره و … این موضوع رو حتی متولیان امر که ستاد کل نیرو های مسلح باشن متوجه شدن اما دیوان عدالت خیر! )
  به هر نحو این رای در حال حاضر صادر شده و توجیه منطقی داره که در صورت عدم نقض در حال حاضر این سهمیه برای کنکور دکتری و ارشد و ازمون سراسری ۹۹ اعمال نشه…
  اما به هیچ عنوان هیچ گونه توجیه منطقی ای نداره که برای ازمون وکالت و استخدامی که ثبت نامش مهر ماه بوده این حق زایل شه…
  به هر حال اگر قبل از ثبت نام ازمون های مزبور رای صادر شده بود که حرفی داخلش نبود و شاید خیلیا اصلا ثبت نام نمیکردن… اما الان با حق قانونی خودشون که من هیچ کاری ندارم خلاف عدالت اجتماعی بوده یا خلاف عدالت ازمونی یا…
  به هر نحو حق قانونی بوده که مطابق قانون بهشون تعلق میگرفته… هیچ توجیهی نداره که امسال نخوان اعمالش کنن…
  نه فقط آزمون وکالت… بلکه مساله سوابق بیمه و … حقوق استخدامی و … خیلی مسائل مطرح هست که احتمال بسیار زیاد این رای نقض میشه… سهمیه آژمون ها فقط گوشه ای از این مساله رو در بر میگیره…
  اگر نه من خودم بدون سهمیه و هیچ چیزی ارشد روزانه خوندم و الانم وکیل هستم منتها جانب حق رو نمیشه زمین زد…
  و میگم کاملا موجه هست که برای کنکور هایی که هنوز ثبت نامش شروع نشده این رای اعمال شه اما نباید حق مکتسبه افراد رو زایل کنه.

 13. روزنامه رسمی فقط تکلیف داره آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رو منتشر کنه و نه آراء شعب دیوان عدالت اداری. ضمناً، اگه میخوای در مورد آراء و رویه‌های شعب دیوان کسب اطلاع کنید به مجموعه آراء شعب دیوان عدالت اداری (رویه قضایی) از انتشارات قوه قضائیه رجوع کنید.
  با آرزوی موفقیت برای داوطلبان آزمون‌های حقوقی.

 14. سلام.
  خانم زنده دل عزیز خواهشا جوابی بدید خواهشا یعنی چی این؟این شامل چه کسایی میشه؟
  لطفا خبر دقیق و موسع اعلام کنید که قراره چی بشه اصلا.
  پیگیری کردید؟

 15. سلام …دوستان …عذر میخوام یه سوال مگه در این مورد که دادنامه صادر شد قابل تسری برای همه کسانی هست که سهمیه ۳/۴ وظیهاستفاده کردن …این که رای دیوان نیست یه دادنامس که مورد خاصه و فقط قابل استناد برا همین پرونده ایی هست که دادنامش صادر شده …اخه روزنامه رسمی هم چیزی از این دادنامه ننوشته…والا من سواد حقوقیم اونقدر زیاد نیست فکر میکنم اینطور باشه ….لطفا بگین ایننطوره یا نه؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن