دادنامه دادگاه عالی انتظامی قضات در مورد تایید تصمیم هیات مدیره کانون وکلای آذربایجان غربی

دادنامه دادگاه عالی انتظامی قضات در مورد تایید تصمیم هیات مدیره کانون وکلای آذربایجان غربی مبنی بر انتفای کارآموزی یک کارآموز

پایگاه خبری اختبار- دادگاه عالی انتظامی قضات اعتراض یک کارآموز وکالت به تصمیم هیات مدیره کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی مبنی بر انتفای کارآموزی وی به علت اشتغال به سردفتری اسناد رسمی را رد کرد.

متن دادنامه صادره از دادگاه عالی انتظامی قضات به این شرح است:

دادنامه

تاریخ رسیدگی: ۱۳۹۸/۵/۱۴

موضوع رسیدگی: اعتراض نسبت به مصوبۀ ۹۵/۴/۱۱ هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی

خلاصه جریان پرونده : در تاریخ ۱۳۹۸/۴/۲۳ آقای […] طی لایحه تقدیمی به ریاست محترم کانون وکلای استان آذربایجان غربی به تصمیم ۹۸/۴/۱۱ اعتراض و درخواست مذکور به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال که به شماره […] و تاریخ ۱۳۹۸/۵/۷ ثبت دبیرخانه گردیده و پس از جری تشریفات قانونی به این شعبه ارجاع و ماحصل اعتراض نامبرده بر این است که: اینجانب به عنوان کارآموز وکالت برابر مقررات مقیده در موارد ۳۱ و ۳۲ و ۳۴  ۴۴ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا با انجام تکالیف مقرر و قبولی در آزمون اختیار کتبی و شفاهی و شرکت در مراسم تحلیف، مستحق [استحقاق] دریافت پروانه وکالت پایه یک دادگستری را داشته و اصلاً به این درجه نایل شده ام و برابر ماده ۹ لایحه مذکور نیز از اینجانب سلب صلاحیت نشده است. اینجانب علی رغم اینکه قبلاً از شغل سردفتری استعفا داده و ضمن اعلام مراتب به کانون محترم تا بحال موفق به قبول استعفا از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نگردیده ام. علی‌ایحال پس از پایان مراسم تحلیف، با نظرات مشورتی هیأت مدیره محترم وقت پروانه وکالت کارآموزی خود را بدون اینکه وکالتی را طی مدت کارآموزی انجام دهم برابر درخواست مورخ ۱۳۹۰/۶/۲۶ و ۱۳۹۰/۶/۳۰ اینجانب و قبض پستی مورخ ۱۳۹۰/۷/۵ و ۱۳۹۰/۶/۲۶ به آن کانون محترم تحویل نموده و متقاضی تودیع پروانه وکالت پایه یک خود را تا پایان اشتغال به سردفتری شده ام. فلذا استدعا دارم که ضمن تجدیدنظر در تصمیم متخذه در ابلاغیه مرقوم دستور فرمائید تا همچنان قبولی اینجانب در آزمون وکالت استوار مانده و برابر درخواست اینجانب تا اطلاع ثانوی، پروانه وکالت پایه یک اینجانب به حالت تودیع در آن کانون محترم باقی بمانید. مدیر داخلی کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی تصمیم هیأت مدیره را اینگونه مرقوم نموده اند:

جناب آقای […] قبولی آزمون وکالت سال ۸۹، هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی طبق بند ۱ صورتجلسه مورخ ۹۸/۴/۱۱ قبول شما را کان‌لم‌یکن تلقی نموده است. چنانچه اعتراضی دارید ظرف مدت ۲۰ روز به کانون اعلام نمایید. که متعاقباً پس از ابلاغ نسبت به تصمیم مارالذکر اعتراض و پرونده عیناً به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال گردیده است. اینکه دادگاه در وقت فوق به تصدی امضا کنندگان ذیل تشکیل و پس از شور و مشورت و قرائت گزارش و لایحه اعتراضیه تقدیمی ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند سبحان بشرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید:

«رأی دادگاه»

در خصوص شکایت آقای […] از تصمیم مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۱ هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی می‌باشد که به موجب آن قبولی نامبرده در دوره کارآموزی سال ۱۳۸۹ کان‌لم‌یکن اعلام شده است. از توجه به محتویات پرونده آقای […] به عنوان سردفتر اسناد رسمی شماره […] مشغول فعالیت می‌باشد. حسب اعلام مورخ ۱۳۹۶/۵/۲۵ سرپرست مدیر داخلی کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی نامبرده در مورخ ۱۳۹۰/۲/۲۹ درخواست شرکت در آزمون اختیار داده و در آزمون اختیار شرکت نموده است. با توجه به اینکه ایشان به شغل سردفتری اشتغال داشته‌اند در مراسم تحلیف شرکت ننموده‌اند. متعاقباً در تاریخ ۱۳۹۶/۵/۲۸ به نامبرده ابلاغ می‌شود تا ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ نسبت به تعیین تکلیف وضعیت کارآموزی خود اقدام در صورتی که با دفاتر اسناد رسمی قطع رابطه کاری نموده‌است مدارک مربوطه را به کانون ارائه دهند که حسب اعلام مورخ ۱۳۹۸/۴/۱ مدیر داخلی کانون مذکور آقای … علی‌رغم مهلت داده شده مدارکی دال بر قطع رابطه خود با دفاتر اسناد رسمی را ارائه و ابراز نداشته‌است. با توجه به اینکه حسب ماده یک قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴/۴/۲۵ دفتر خانه اسناد رسمی واحد وابسته به وزارت دادگستری است. لذا با استناد به ماده ۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴ به اشخاصی که سردفتر اسناد رسمی می‌باشند اجازه وکالت داده نمی‌شود و چون آقای […] ایراد و اعتراض موجه و مؤثری به عمل نیاورده‌است لذا با رد اعتراض به عمل آمده مستنداً به ماده ۳۴ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری تصمیم معترض‌عنه را تایید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است.

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

‫۷ دیدگاه ها

 1. خب آقای سعیدی عزیز به قول جنابعالی (دنیا را به آدم که نمی‌دهند!) چرا شما به همین کارمندی دولت بسنده نمی‌کنید؟! و می‌خواهید جای یک استعداد جوان نخبه نیازمند به شغل را اشغال کنید! من اگه به جای رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کل کشور بودم حکم سردفتری برای افراد بالای ۴۰ سال را لغو می‌کردم یا با استعلام از سازمان‌های دولتی و بیمه تأمین اجتماعی اجازه شرکت در آزمون به افراد شاغل سن بالا و بازنشسته‌ها رو نمی‌دادم تا عدالت توزیع شغل رعایت بشه! اکثر این افراد هم خونه و هم ماشین مدل بالا دارند! بنابراین، چه لزومی دارد که جای یک استعداد جوان نخبه نیازمند به شغل جهت تشکیل خانواده رو اشغال کنند؟!

 2. آقای سعیدی محترم، آبروی هر شخصی اعم از متهم و شاکی محترم است! یقیناً قانونگذار از شما حکیم تر است و خوب است که جنابعالی قانونگذار نشده‌اید! هو کردن زیبنده یک حقوقدان مجتهد مانند شما نیست!

  1. کسانی که تا این اندازه تجری به قانون شکنی می کنند و ملتی را با قانونش به سخره می گیرند باید هو شوند.هو شدن که مال یقه سیاه بدبخت نیست. یقه سفید باید بیشتر هو شود.نشود همینی می شود که می بینی! یک کلنی از وکلا آمده اند در یک پرونده حق الوکاله را با منافع موضوع پرونده گره زده اند و میلیاردها تومان صاحب شده اند! شما که وکیلی بفرما آیا این کار قانونا و اخلاقا درست است؟! یا در همین داستان کذایی آیا موکل حق ندارد بداند وکیلش سردفتر هم هست؟ اگر می دانست آیا به او اعطای وکالت می کرد؟ کسی که اینگونه اعتماد مردم را به سخره می گیرد حق نیست در انظار و علن هو شود؟!
   آبرو مال کسی است که آبروی اجتماع را حفظ می کند.از اینها که بگذریم بفرمایید این فرد کیست؟ نامی برده ایم؟ کسی می شناسد؟ این شخص متهم و شاکی نیست. دیگر محکوم است.ضمن اینکه نفس عمل زشت و هو کردنی است. شخص که مهم نیست دوست من! حریص قانون شکن باید هو شود.هرکجا که باشد.نشود کیان جامعه نابود خواهد شد. ضمنا بدان که قانونگذار در هیچ کجای دنیا حکیم نیست. اگر بود قوانین اینهمه نیازمند اصلاح مداوم نبودند برادر من.گاهی حرفهای خودت را هم نقض می کنی.

 3. ادم نا شکر .ببین چه کاری کرده.سر دفتری ارزوی رویایی خیلی هست اون وقت ببینید ایشون را

 4. متاسفم برای بازنشسته هایی که سی چهل سال در مناصب قدرت و پست دولتی بودن و الان بدون آزمون و براحتی پروانه وکالت میگیرن و عده ای هم باسهمیه پروانه میگیرند و عده ای هم باید جوانی و وقت و عمرشان را بیهوده تلف کنند و کتاب بخوانند تا کور شوند…

  1. بعضی ها شورش را در آورده اند.اینهمه حرص و ولع برای چیست؟ چه خبر است؟ دنیا را که به ادم نمی دهند. یک کار را درست انجام دادن هم مایه آبروست و هم آرامش می آورد.قانون شکنی یکطرف سردفتر کلی گرفتاری دارد چطور می تواند به موکلینش برسد؟ جالب است که کار آموزی اش ۸ سال طول کشیده! اما رای دادگاه عالی بسیار خوب بود.باید این آرا با نام و نشان منتشر شوند تا مردم افرادی اینچنین را بشناسند و هو کنند. خلاف قانون رفتار کردن هم حدی دارد.وکیل مدافع قانون است آنوقت خودش قانون گریزی کرده است.حق این است که ابلاغ سردفتری اش هم لغو شود.چنین فردی صالح به امور سردفتری واقعا نیست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا