توصیف علائم بیماری جایگزین واژه های حقوقی می شود

مدیر کل پزشکی قانونی خراسان رضوی:

توصیف علائم بیماری در پرونده های روان پزشکی جایگزین واژه های حقوقی می شود

مدیر کل پزشکی قانونی خراسان رضوی، دکتر حجازی بیان کرد: بعد از این توصیف علائم بیماری در بیماران روان پزشکی جایگزین واژه های حقوقی می شود.

مدیر کل و کارشناسان روان پزشکی اداره کل پزشکی قانونی خراسان رضوی در سالن جلسات دادگستری با رئیس دایره سرپرستی ، برخی قضات دایره سرپرستی گفتمان کردند.
در این نشست در خصوص جایگزینی توصیف علائم بیماری و تاثیر آن در اداره زندگی فرد در پرونده های کیفری بجای واژه های حقوقی حجر ، سفاهت و جنون ازگواهی های روانپزشکی بحث و تبادل نظر شد.
هم چنین کارشناس روان پزشکی قانونی دکتر کوهستانی پیشنهاد کرد: در راستای افزایش ضریب اطمینان و جلوگیری از هر گونه تمارض برای بیماران غیر متهم بستری در بیمارستان که در دادگاه ها پرونده فعال دارند، مشورت های روانپزشکی قانونی درخواست شود.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا