کتابفروشی حقوقی دادبازار و خرید آنلاین کتاب حقوق و آزمون وکالت و قضاوت

توصیف علائم بیماری جایگزین واژه های حقوقی می شود

مدیر کل پزشکی قانونی خراسان رضوی:

توصیف علائم بیماری در پرونده های روان پزشکی جایگزین واژه های حقوقی می شود

مدیر کل پزشکی قانونی خراسان رضوی، دکتر حجازی بیان کرد: بعد از این توصیف علائم بیماری در بیماران روان پزشکی جایگزین واژه های حقوقی می شود.

مدیر کل و کارشناسان روان پزشکی اداره کل پزشکی قانونی خراسان رضوی در سالن جلسات دادگستری با رئیس دایره سرپرستی ، برخی قضات دایره سرپرستی گفتمان کردند.
در این نشست در خصوص جایگزینی توصیف علائم بیماری و تاثیر آن در اداره زندگی فرد در پرونده های کیفری بجای واژه های حقوقی حجر ، سفاهت و جنون ازگواهی های روانپزشکی بحث و تبادل نظر شد.
هم چنین کارشناس روان پزشکی قانونی دکتر کوهستانی پیشنهاد کرد: در راستای افزایش ضریب اطمینان و جلوگیری از هر گونه تمارض برای بیماران غیر متهم بستری در بیمارستان که در دادگاه ها پرونده فعال دارند، مشورت های روانپزشکی قانونی درخواست شود.

دکمه بازگشت به بالا