تحویل سنـد الحـاق جمهوری اسـلامــی ایــران به مـعاهـده ثبت اختراعات به رئیس سازمان جهانی مالکیت معنوی

معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور:
در روز های آینده سنـد الحـاق جمهوری اسـلامــی ایــران به مـعاهـده ثبت اختراعات (PCT) به رئیس سازمان جهانی مالکیت معنوی تحویل داده خواهد شد

معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حاشیه جلسه شورای سیاستگذاری سازمان درخصوص آثار الحاق کشورمان به این معاهده گفت: این معاهده امکان کسب حمایت از اختراع را به طور همزمان در سطح تمامی کشورهای عضو که هم اکنون تعداد ۱۴۷ کشور می باشند، فراهم می آورد و برای مخترع این امکان وجود دارد که با ثبت تنها یک تقاضانامه ثبت بین المللی اختراع از این حمایتها بهره مند شود.

دکتر “احمـد تویسرکـانی” افزود: طبق نظام سنتی که هم اکنون جاری است، حمایت از مخترعین در سایر کشورها مستلزم تسلیم اظهارنامه های ثبت اختراع به نحو جداگانه در هر یک از کشورها می باشد تا بتوانند حمایت فراملی را کسب کنند .

وی یادآور شد : با الحاق به این معاهده همچنین مخترعان و نوآوران کشورمان از مزیت تخفیف ۷۵ درصدی هزینه ثبت بین المللی اختراع برای کشورهای در حال توسعه نیز بهره مند خواهند شد.

وی گفت: قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده همکاری در ثبت اختراعات (PCT) در سال ۱۳۸۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، لکن به لحاظ کمبود امکانات و مهیا نبودن زیرساخت های اجرایی لازم، سند الحاق تاکنون تودیع نگردید.

وی یـادآور شد: خوشبختانـه به لحاظ اقدامات اخیر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جهت اصلاح فرایند خـدمات ثبتـی و اجـرای پروژه ی خـدمـات الکترونیکی در اداره کل مالکیت صنعتی، موانع اجرای معاهده مرتفع و سند الحاقی تودیع خواهد شد.

لازم به توضیح است: معـاهده همکـاری ثبت اختراعات مصوب سال ۱۹۷۰ سازمان جهانی مالکیت معنوی «وایپو» مـی بـاشد کـه بـا اصـلاحـاتـی در سـالهـای ۱۹۷۹، ۱۹۸۴ و ۲۰۰۱ همـراه بوده و از جمله معاهداتی است که تحت مدیریت این سازمان، تسهیل کننده ثبت بین المللی اختراعات است.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا