تائید مدارک تحصیلی فقط از طریق سامانه خدمات آموزشی انجام می شود

از اول شهریور ۱۳۹۲
تائید مدارک تحصیلی دانشگاهی فقط از طریق سامانه خدمات آموزشی انجام می شود
شیوه تایید مدارک تحصیلی دانش آموختگان و دانشجویان داخل از اول شهریورماه تغییر می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تائید مدارک تحصیلی تمام دانشجویان و دانش آموختگان داخل از تاریخ اول شهریور ماه سال جاری فقط از طریق سامانه خدمات آموزشی انجام می شود.

دانشجویان و دانش آموختگان داخل جهت انجام تائید مدارک  تحصیلی دانشگاهی و یا ترجمه این مدارک مطابق با دستورالعمل موجود در سامانه خدمات آموزشی اداره کل امور دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان مراجعه کنند.

با تاکیدات اداره کل دانشجویان داخل، از زمان اعلام شده به مراجعات حضوری برای تائید مدارک تحصیلی دانشگاهی یا ترجمه این مدارک ترتیب اثر داده نمی شود.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا