بهای جانوران وحشی از لحاظ مطالبه ضرر و زیان موضوع بند (چ) ماده ۳ قانون شکار و صید

بهای جانوران وحشی از لحاظ مطالبه ضرر و زیان موضوع بند ( چ ) ماده ۳ قانون شکار و صید

مصوب جلسه ۲۹ دی‌ماه ۹۳ شورای‌عالی حفاظت محیط زیست

مصوبه شماره ۳۸۰ شورای‌عالی حفاظت محیط زیست

شورای‌عالی حفاظت محیط زیست در جلسه مورخ ۲۹/۱۰/۹۳ به استناد بند ( چ) ماده ۳ قانون شکار و صید بهای جانوران وحشی از لحاظ مطالبه ضرر و زیان را به شرح پیوست تعیین و تصویب نمود:

بهای جانوران وحشی از لحاظ مطالبه ضرر و زیان موضوع بند ( چ ) ماده ۳ قانون شکار و صید

ردیف    

رده

نام گونه

مبلغ ضرر و زیان ( ریال)

۱

 

 

 

 

 

 

 

پستانداران

یوز پلنگ

هزار میلیون

۲

پلنگ

هشتصد میلیون

۳

گوزن زرد

ششصد میلیون

۴

گور خر ایرانی – خرس سیاه – خرس قهوه ای

پانصد میلیون

۵

مرال – شوکا

سیصد و پنجاه میلیون

۶

گربه شنی – گربه پالاس – سیاه گوش – کاراکال

یکصد میلیون

۷

قوچ و میش وحشی – کل و بز وحشی (پازن) – آهو – جبیر

یکصد میلیون

۸

گربه جنگلی – گربه وحشی

هشتاد میلیون

۹

روباه ترکمنی – شاه روباه – روباه شنی – رودک عسل خوار – کفتار – گرگ

چهل میلیون

۱۰

شنگ – زرده بر – سمور و سمور جنگلی – راسو رودک (گور کن) – خدنگ ها –  دو پای فیروز

سی و پنج میلیون

۱۱

روباه معمولی – سنجاب بلوچی – سنجاب ایرانی – گراز – تشی

هشت میلیون

۱۲

حشره خوارها – خفاش ها –  سنجابک دم موشی-  شغال

سه میلیون و پانصد هزار

۱۳

خارپشت ها – خرگوش وحشی – پایکا –  سنجابک درختی – اشگول

سه میلیون

۱۴

سایر پستانداران

دو میلیون

۱

پستانداران دریایی

انواع نهنگ (گوژ پشت ، آبی ، اسپرم و …)

پانصد میلیون

۲

گاو دریایی

دویست و پنجاه میلیون

۳

انواع دلفین و پور پویز (معمولی ، بینی بطری ، نواری و …)

دویست میلیون

۴

فک دریای خزر

صدو پنجاه میلیون

۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خزندگان و دوزیستان

تمساح پوزه کوتاه ایرانی یا تمساح مردابی ( گاندو )

دویست میلیون

۲

لاک پشت پوزه عقابی – لاک پشت سبز – لاک پشت زیتونی رایدلی

صد میلیون

۳

لاک پشت سرخ – لاک پشت چرمی

شصت میلیون

۴

لاک پشت فراتی – افعی شاخ دار دم عنکبوتی –  گکوی خال پلنگی شرقی –  گکوی دم پخ کایزرلینک

پنجاه میلیون

۵

گکوی خال پلنگی غربی – گکوی خال پلنگی ترکمنی

چهل میلیون

۶

لاک پشت آسیایی – لاک پشت مهمیزدار – افعی لطیفی –  افعی راده ای – افعی البرزی – افعی خالدار –  کک مار و آگامای سرزرد – آگامای صخره ای سیاه و آگامای خراسان

ده میلیون

۷

گرزه مار – کفچه مار – بزمجه هندی – بزمجه بیابانی – سوسمار خاردم مصری – سوسمار خاردم ایرانی – سوسمار خاردم بین النهرین – ارمیاس پلسکی – سوسمار باغی هندی – افعی شاخدار

پنج میلیون

۸

بوای شنی باریک – کور مار شنی – کورمار – بوای شنی خوزستانی – کورمار خوزستان – کورمار بلوچستانی – بوای شنی کوتوله – کورمار سلیمانی – کورمارتاتاری – افعی کوهرنگی – افعی شاخ دار ایرانی – افعی شاخ دار فیلد مار کوتوله کرمان – مار جعفری – لاک پشت برکه ای خزری – سمندر غارزی – سمندر لرستانی – سمندر کردستانی – لاک پشت برکه ای اروپایی – انواع مارهای دریایی – آگامای سروزغی عربی – آگامای سروزغی تورانی – آگامای ایرانی و مارمولک هایی از خانواده جکوئیده * لاسرتیده *****و سین سیده ***** ( مطابق فهرست بخش توضیحات خزندگان )

 

 

 

 

سه میلیون

۹

سایر انواع خزندگان و دوزیستان مشمول فهرست جانوران وحشی کشور

دویست هزار

۱

 

 

 

 

پرندگان

شاهین – بحری – بالابان – لاچین – طرلان

ششصد میلیون

۲

گیلانشاه خالدار – شاهین دودی – شاهین بلوچی –  شاهین پاسرخ – شاهین سر حنایی – درنای سیبری

پانصد میلیون

۳

هما – میش مرغ – هوبره ( بالغ ، جوجه ، و تخم ) – سیاه خروس – عقاب شاهی – عقاب تالابی – عقاب دریایی دم سفید – عقاب ماهیگیر – دلیجه ها

دویست میلیون

۴

قوش ها – قرقی – دال پشت سفید – کرکس مصری – غاز پیشانی سفید کوچک – پلیکان پا خاکستری – زاغ بور – کبک دری

صد میلیون

۵

عروس غاز – غاز پازرد- قوی کوچک- سایر عقابها – سایرکرکسها – لیل – ترمنای

چهل میلیون

۶

سسک تالابی خوزی- تلیله بزرگ- اردک سرسفید- اردک دم دراز- خروس کولی اجتماعی

بیست میلیون

۷

پلیکان سفید- باکلان کوچک- باکلان گلو سیاه- فلامینگوها – سایر درناها – قوی گنگ – قوی فریاد کش – غول حواصیل

دوازده میلیون

۸

 

لک لک سیاه – غواصها – باکلان مارگردن – غاز پیشانی سفید- اردک مرمری – اردک بلوطی – اردک کاکلی – سنقر سفید

هشت میلیون

۹

لک لک سفید- بوتیمارها- آنقوت- جغدها- کورکورها- سایر سنقرها

پنج میلیون

۱۰

دارکوب سبزراه راه- کوکوی خالدار- قرقاول- بلبل- زردپره سینه زرد- فاخته خاوری- اردک سرسیاه- کاکائی چشم سفید

چهار میلیون

۱۱

باکلان بزرگ- انواع حواصیلها و اگرت ها- اکراس ها- کفچه نوک –  مینا- سارصورتی- سارگپه ها- سبزقباها- مگس گیر طوق سفید- زردپره رخ زرد- ننجه- کبک چیل- کبک- تیهو- طاووسک- چنگر نوک سرخ- طرقه چکاوک- اردک تاجدار- دراج- جیرفتی – ابیا- سهره طلایی- یلوه حنایی- سایر بلبلها- اردک چشم طلایی- گلاریول بال سیاه- گیلانشاه دم سیاه- گیلانشاه بزرگ- مرگوس ها- اسکوترها – شاه طوطی

 

 

دومیلیون

۱۲

خوتکای هندی- داربوبال سفی- پاشلک ها- بلدرچین- کوکرها- توکا- دودوک- کشیم ها- غاز خاکستری- خوتکا- سایر انواع مرغابی ها- چنگر- صدف خوار- سلیم خرچنگ خوار- آرووست- چوب پا- تلیله حنایی- انواع پرستوهای دریایی

 

یک میلیون

۱۳

سایر پرندگانی که در این فهرست ذکر نشده اند

صدهزار

۱

 

 

 

 

 

آبزیان و سخت پوستان

کوسه ماهیان (کوسه – نهنگ- کولی کر و …)

سیصد میلیون

۲

انواع ماهی خاویاری (فیل ماهی- ازون برون- قره برون- شیب چالباش)

صد میلیون

۳

ماهی آزاد

هفتاد و پنج میلیون

۴

ماهی کور غار ( کور ماهی )- آفانیوسهای آبهای داخلی (ماهیان گور خری)

پانزده میلیون

۵

ماهی قزل آلای خال قرمز – ماهی سفید جویباری (کورکونوس)

سه میلیون

۶

اردک ماهی و ماهی سفید

یک میلیون

۷

باربوس ماهیان (سس ماهی ، زرده پر زردک)

یک میلیون

۸

سایر گونه های ماهیان آبهای داخلی که در این فهرست ذکر نشده است

پنجاه هزار

۹

آبسنگ مرجانی ( هر کیلو )

چهل میلیون

۱۰

سیست آرتمیا (هر کیلو)

ده میلیون

۱۱

شقایق های دریایی (هر کیلو)

پنج میلیون

۱

گونه های خارجی

گونه های غیر بومی مشمول ضمیمه I کنوانسیون CITES

سی میلیون

۲

گونه های غیر بومی مشمول ضمیمه II کنوانسیون CITES

بیست میلیون

 

 توضیحات:

بهای هر عدد نوزاد پستانداران وحشی که به هنگام شکار در رحم مادر باشد، معادل بهای پستاندار مربوطه تعیین می گردد.

بهای هر عدد از تخم پرندگان وحشی و خزندگان از جمله لاک پشت های دریایی ، نصف بهای پرنده و خزنده مربوطه تعیین می گردد.

خسارت تخریب لانه و آشیانه پرندگان وحشی یک سوم بهای پرندگان مربوطه تعیین می گردد.

در صورتی که پرندگان شکاری به صورت غیر مجاز شکار یا زنده گیری شوند و یا در اسارت و یا به هنگام قاچاق و خروج از مرز کشف شوند مشمول ضرر و زیان مربوطه می شوند.

توضیحات خزندگان:

شامل جکوی انگشت برگی اندرسون – جکوی انگشت برگی ایرانی – جکوی انگشت برگی کرمانشاه جکوی انگشت برگی کردستان – جکوی صخره ای زگیل دار – جکوی انگشت خمیده کبابی – جکوی رمشکان – جکوی ناو پولک ایرانی – جکوی ناو پولک عراقی – جکوی ناو پولک ایلام – جکوی انگشت خمیده کرمان – جکوی انگشت خمیده جازموریان – جکوی انگشت خمیده کپه داغ جکوی ناو پولک لرستان – جکو انگشت کوتاه خلیج فارس – جکو انگشت کوتاه ایرانی- جکوی دم پخ بلوچی – جکوی کوتوله راه راه – جکوی کوتوله لطیفی و جکوی کوتوله ایرانی

**** شامل لاسرتای یاسوجی – لاسرتای شکم سبز – لاسرتای علفزار – لاسر تای استینر – سوسمار صخره ای قفقازی – آرمیاس کویر – آرمیاس سیستان – آرمیاس مرنجاب – آرمیاس کرمان – لاسرتای کوهستانی – رمیاس البرز – لاسرتای ایرانی – لاسرتای زاگرسی – سوسمار سبز – سوسمار سه خط – لاسرتای سبز خزری – لاسرتای کردستان – سوسمار زاگرس

**** شامل اسکینک خراسان – اسکینک مارشکل مرنجاب – اسکینک مار شکل ایرانی – اسکینک مار شکل کویر – اسکینک مار شکل استریت اسکینک شرقی و اسکینک ایرانی

                                                           رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و دبیر شورای عالی

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

  1. باسلام و احترام
    واللاه هر کی در خصوص این توضیحات نشسته وفکر کرده و به تصویب رسونده و نوشته معلومه نه طبیعت دوست هست نه سررشته از طبیعت و حیات وحش داره .
    اخه یکی نیست بگه مرد حسابی باید با کسی که حیوان رو در غیر از فصل شکار و زمان تعیین شده شکار کنه چنان برخوردی کنن و جریمه ای ببندند که درس عبرتی بشه برای خلافکاران.این توضیحات که به تصویب رسیده و نوشته شده دارای ایرادات زیادی است از جمله در بنددومش نوشته کسی که تخم پرنده رو برداره نصف بهای مربوطه رو باید بپردازه ، آخه مگه پرندگان وحشی مرغ صنعتی هستند که روزی سه تاتخم بزارن و تو هم که خواستی برداری باید پولشو بدی مگه میشه ؟ حیف اون زمان و پولی که صرف اون جلسه ای شده که اینا رو نشستن تصویب کردن.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا