عضويت در کانال تلگرام اختبار
انتشارات استیناف ناشر کتب حقوقی دوره آنلاین آمادگی آزمون وکالت استاد آنلاین
مهم
خانه » آزمون های حقوقی » آزمون وکالت » بررسی تحلیلی سوالات درس حقوق مدنی آزمون وکالت ۹۶ (بخش اول)

انتشارات جی 5 | بسته های آزمون وکالت

بررسی تحلیلی سوالات درس حقوق مدنی آزمون وکالت ۹۶ (بخش اول)

بررسی تحلیلی پرسش‌های درس حقوق مدنی آزمون وکالت ۹۶ (بخش اول)

نویسنده: سیاوش هوشیار

بررسی تحلیلی سوالات درس حقوق مدنی آزمون وکالت 96 (بخش اول)

پایگاه خبری اختبار- در همین چند ساعت پس از برگزاری آزمون وکالت ۹۶، بیشترین شکایت داوطلبان از پرسش‌ها درس حقوق مدنی بوده است، هرچند پرسش‌ها درس حقوق مدنی آزمون وکالت ۹۶ با نگاهی به پرسش‌ها آزمون های وکالت سال های اخیر و مخصوصا پس از آزمون وکالت ۹۰ خیلی غافلگیر کننده به نظر نمی رسد، ولی ضرورت توجه داوطلبان آزمون وکالت به مطالعه منابع اصلی و تسلط به مباحث حقوق مدنی را پررنگ‌تر می‌سازد.

اخبار لحظه ای آزمون وکالت ۹۶

ما در پایگاه خبری اختبار نه در تلاش برای ارائه یک پاسخنامه، بلکه برای تحلیل و بررسی پرسش‌های درس حقوق مدنی تلاش کرده‌ایم. بدیهی است که مبنای تصحیح اوراق و فصل‌الخطاب، پاسخنامه ارائه شده از سوی اسکودا در روزهای آتی خواهد بود.

دفترچه سوالات آزمون وکالت ۹۶ را می توانید از اینجا دریافت کنید

بخش دوم این مطلب را از اینجا بخوانید

بخش سوم این مطلب را از اینجا بخوانید

 

در ادامه بخش اول این مطلب را می‌خوانید:

پرسش اول- یک پرسش ساده از مبحث ارث است، انتظار می رود داوطلبان با مطالعه اجمالی مبحث ارث توانسته باشند به این پرسش پاسخ صحیح بدهند، نوه دختری از وراث طبقه اول است و بدیهی است که با وجود او ارث به طبقات بعد شامل برادران نخواهد رسید، طراح پرسش با اشاره به فوت زهره پیش از پدرش علی تلاش کرده است ذهن داوطلبان را منحرف کند.

پرسش دوم- این پرسش از بحث وکالت، پرسش خوبی نیست. موضوع پرسش محل بحث و اختلاف است، قاعده مندرج در مادۀ ۶۸۰ قانون مدنی مربوط به عزل وکیل است: « تمام اموری که وکیل تا قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است» استاد کاتوزیان نیز با تصریح بر اینکه از لحاظ اصولی سرایت حکم استثنایی ماده ۶۸۰ به فوت وکیل قابل قبول نیست و با اشاره نظر قاطع فقهای امامیه بر این مطلب، گفته اند که شاید بتوان با وحدت ملاک از حکم این ماده که جلوگیری از ورود ضرر به وکیل و طرف قرارداد است، معاملات وکیل پیش از اطلاع از فوت موکل را نیز غیر نافذ تلقی کرد ( شماره ۱۰۰، درسهایی از عقود معین، جلد دوم). همچنین اداره حقوقی نیز در نظریه مشورتی نظریه شماره : ۴۲۴۲/۷-۱۳/۸/۶۱ همین نظر را داشته است. بهتر بود طراحان پرسش آزمون وکالت ۹۶ دست کم در گزینه‌های پاسخ فقط یکی از موارد عدم نفوذ یا بطلان را قرار می‌دادند تا موجب ابهام و سردرگمی کمتری بشوند، با این حال باید منتظر اعلام کلید آزمون از سوی اسکودا بود.

پرسش سوم- در این پرسش طراح با اشاره به کلی بودن مبیع خواسته است ذهن داوطلب را به سمت الزام بایع به تحویل شخص مطلوب از مبیع کلی سوق دهد، با این حال باید توجه داشت که با تعین و تسلیم شخص مبیع و تلف شدن آن، و با توجه به مادۀ ۴۲۹ قانون مدنی، مشتری در صورت کشف عیب مبیع تنها می تواند مطالبه ارش کند، که همان تفاوت قیمت مبیع سالم و معیب است.

پرسش چهارم- پرسش سختی نیست، هرچند مادۀ ۱۹۲ قانون مدنی تصریح به کافی بودن اشاره در مواردی که شخص قادر به تکلم نباشد دارد، ولی ظاهر ماده را باید در مقام بیان فرض شایع دانست، و اشاره از ناحیه متعاملین حتی اگر قادر به تکلم باشند هم اگر مفید اعلام اراده انشائی آنان باشد طبق مادۀ ۱۹۱ قانون مدنی کافی برای وقوع عقد خواهد بود.

پرسش پنجم- این پرسش از بحث شروط، پرسش خوبی است و از داوطلبی که قانون را هم به خوبی مطالعه کرده باشد انتظار می رود بتواند به آن پاسخ بدهد، شاید فرض پرسش در بدو امر ذهن داوطلب را به سوی ممتنع شدن اجرای شرط موضوع مادۀ ۲۴۰ قانون مدنی ببرد، ولی با کمی دقت و با توجه به مواد ۲۳۸ و ۲۳۹ قانون مدنی و همچنین ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی می توان تشخیص داد که عمل آبیاری عمل غیر مقدور یا نامشروعی نیست و انجام آن هم توسط شخص دیگر به جز ملتزم مقدور است، بنا بر این مشروط له می تواند از دادگاه بخواهد که اجرای شرط به هزینه ملتزم توسط شخص دیگری انجام شود.

پرسش ششم- پرسش خیلی سخت نیست، با توجه به تبصره الحاقی به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی چنانچه مهر وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت ها که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود قابل محسابه و پرداخت است، در این مورد بر خلاف مطالبۀ خسارت تاخیر تادیه مذکور در مادۀ ۵۲۲ قانون آیین دادرسی در امور مدنی که تمکن مدیون و تغییر فاحش قیمت ها شرط است، چنین شرطی وجود ندارد. از سوی دیگر ممکن است قید عندالاستطاعه بودن مهر در فرض پرسش داوطلب را دچار تردید کند، ولی باید توجه داشت که پرسش در مورد اصل حق زوجه نسبت به مهریه است، و استحقاقا زوجه نسبت به مهریه با توجه به شاخص افزایش قیمت ها مستقر می‌شود و بحث استطاعت زوج بحث ثانویه ایست که برای مطالبه حق نیاز به اثبات آن خواهد بود.

پرسش هفتم- پرسش خوبی است و ذهن داوطلب را به چالش می کشد، طراح پرسش سعی کرده است با اشاره به نمائات متصله در یکی از گزینه‌ها، ذهن داوطلب را به سمت دیگری سوق بدهد، ولی باید توجه داشت که به تصریح مادۀ ۲۸۸ قانون مدنی، اگر افزایش قیمت مبیع به جهت عمل مشتری باشد با اقاله آنچه به قیمت مبیع افزوده شده است متعلق به او خواهد بود.

پرسش هشتم- داوطلب برای پاسخ به این پرسش علاوه بر تسلط به مبانی حقوق قرارداد ها باید قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را نیز مطالعه کرده باشد، ابتدا باید توجه داشت که مبنای بطلان معامله به قصد فرار از دین در مادۀ اصلاحی ۲۱۸ قانون مدنی بیان شده است: «هر گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است .» با دقت در ظاهر ماده و با توجه به قواعد عمومی می بینیم که ماده حاوی هیچ حکم خاصی نیست، زیرا معامله صوری به هر قصدی که واقع شود باطل است، در نتیجه از این جهت معامله ای واقعی که حتی به قصد فرار از دین انجام شود صحیح است، قانون گذار در اصلاحات سال ۱۳۷۰ با توجه به مبانی فقهی قاعده تسلیط منع فرد مدیون از معامله را خلاف شرع تلقی و متن سابق که معامله به قصد فرار از دین را مطلقا غیر نافذ دانسته بود را اصلاح کرد. با این حال قانون گذار در مادۀ ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۳ علاوه بر ضمانت اجرای کیفری برای انتقال دهنده مال به قصد فرار از دین برای منتقل الیه نیز مسوولیت کیفری و حقوقی در نظر گرفته است: « انتقال مال به دیگری  به هر نحو به‌وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ‌به یا هر دو مجازات می‌شود و در صورتی که منتقلٌ‌‌الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال‌گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم‌ٌبه از محل آن استیفاء خواهد شد.» توجه داشته باشید که قانون گذار در این ماده استرداد عین یا قیمت مال را به عنوان "جریمه" رفتار غیر قانونی او دانسته است، یعنی باز هم در صحت چنین عقدی نباید تردید کرد و استرداد عین یا قیمت ناشی از انحلال یا بطلان عقد و استرداد عوضین نیست و بر این اساس منتقل الیه پس از پرداخت عین یا قیمت نمی تواند نسبت به آنچه که داده است به فروشنده رجوع کند.

پرسش نهم- پاسخ به این پرسش نیاز به تسلط نسبی داوطلب به قواعد عمومی قراردادها دارد، "ضمان معاوضی" از مباحثی است که به صراحت در قانون مدنی به ان اشاره نشده است ولی بر مبنای آن احکام مختلفی در جاهای مختلف قانون آمده است، در حقیقت "ضمان معاوضی" در مقابل "ضمان قهری" که معمولا بر اثر تقصیر و همیشه به سود مالک ایجاد می‌شود، ولی ضمان معاوضی ممکن است بر عهدۀ مالک نیز قرار بگیرد، مانند اینکه مبیع پیش از تسلیم در ید بایع و بدون تقصیر او تلف شود، در این فرض "ضمان معاوضی" بر عهدۀ بایع قرار خواهد گرفت و اگر ثمن را گرفته باشد باید مسترد کند، «تعهد فروشنده به رد ثمن در صورت مستحق للغیر در امدن مبیع»، "ضمان درک" است، طراح پرسش برای منحرف ساختن ذهن داوطلبان در دو گزینه دیگر به "ضمان عقدی" اشاره کرده است که کاملا بی ارتباط به پرسش هستند.

پرسش دهم- پرسش خیلی سخت نیست. شاید داوطلب موضوع را با وقف بر غیرمحصور موضوع مادۀ ۵۶ قانون مدنی که در آن قبول حاکم شرط است خلط کرده باشد، و الا به صراحت مادۀ ۸۲۸ قانون مدنی در اینگونه وصیت، قبول شرط نیست. البته با توجه به متن پرسش به نظر می رسد طراح شیطنت ظریفی انجام داده است، در زیرنویس شماره ۲ مادۀ ۸۲۸ قانون مدنی در کتاب حقوق مدنی در نظم کنون دکتر کاتوزیان، به وصیت وقف بر غیرمحصور و جهات» اشاره شده است که به استناد مادۀ ۵۶ مذکور نیاز به قبول حاکم دارد، در حالی که در خود مادۀ ۵۶ کلمۀ "جهات" نیامده و صرفا به وقف بر غیرمحصور اشاره شده است، در آزمون های گذشته هم طراحان پرسش آزمون وکالت ۹۶ از اتکای برخی داوطلبان به کتاب حقوق مدنی در نظم کنونی برای طرح پرسش‌ها استفاده کرده بودند و این موضوع اهمیت توجه داوطلبان به مطالعه مبنایی مباحث حقوق مدنی را روشن تر می‌کند.

بخش دوم این مطلب را از اینجا بخوانید

بخش سوم این مطلب را از اینجا بخوانید

 

 

 

 

 

 

 

← برای عضویت در کانال سروش اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت در کانال تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت در خبررسان تلگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای عضویت و پیگیری صفحه اینستاگرام اختبار اینجا کلیک کنید →
← برای دریافت تازه ترین مطالب، در خبرنامه ایمیلی اختبار عضو شوید

لینک کوتاه این نوشته: https://www.ekhtebar.com/?p=34405

۱۶۴ نظر

 1. احسنت پاسخ ۱۰تا سوال رو درست دادین.
  دوستان توجه داشته باشن پاسخی که موسسات میدن خیلیاش اشتباهه. از جمله سوال ۹۷ جزا که هر بی سوادی میدونه که کلاهبرداری نیست. جالبه مدرس یه موسسه هنوز عنصر اغفال و فریب در کلاهبرداری رو نمیفهمه

 2. سوال ۲۱ ایین دادرسی مدنی هم میشه مخصوص اموال غیر متقول ولو اینکه قابلیت تملک خصوصی نداشته باشه.
  واسه اینکه بهره برداری اموال عمومی رو میتوان به اشخاص حقیقی یا حقوقی داد حالا اگه یه کسی بیاد این مال رو تصرف کنه، ایا نمیتونه دعوای تصرف عدوانی رو مطرح کنه؟

  • اموال دولتی با امول عمومی فرق میکنه اموال عمومی مثل خیابان ها پارک ها
   اموال دولتی ملک خصوصی دولت ولی اموال عمومی در ملکیت خصوصی نیست
   حال آیا میشود نسبت به تصرف پارک دعوای تصرف عدوانی کرد ؟
   حتی اموال موقوفه هم در تملک شخص حقوقی موقوفه میباشد

 3. بچه ها چزا انقد ناراحتین این طراحی سوال بیانگر اینه که کانون علاوه بر ادم مسلط به قانون به ادمی نیاز داره که هوش استنباطی و تحلیلی بالایی داشته باشه من که ازشون راضی بودم چون اینجور گزینش یک نوع تحول تو پذیرش ادمایی که بعنوان خروجی این ازمون هر ساله تعیین میشن

 4. واقعا منکه گیج شدم
  سوال یک رو نوشتید که ساده است از ارث
  یعنی اینقد. ساده است که چهار. تا موسسه جواب متفاوت ارائه کنند؟
  وقتی دختر. زودتر فوت کرده چجوری. فرزندش ارث میبره؟
  فلسفه بحث تقدم و تاخر فوت رو میشه بفرمایید چیه؟
  چون دختر. زودتر. فوت کرده و. از پدرش ارث نمیبره بنابراین کل نسلش محروم میشن و. برادر ابوینی ارث میبره
  واقعا قدری تامل لازمه،حتی سوالاتی که ظاهرا راحتن و. نص قانونی هست هم داره به چالش کشیده میشه
  التماس تفکر

  • ضابطه توارث به طبقه و. درجات وایین تر،حیات مورث در زمان فوت متوفی هست،بنابراین اگر. دختر. حتی یک ثانیه بعد پدر فوت میکرد،ارث به فرزندش میرسید،حتی اگر. پدر. فرزند دیگه ای هم داشته باشه

  • خواهش میکنم میشه بگید کدام موسسه برادر ابوینی؟

  • سلام دوست عزیز با نظر شما موافقم احسنت دورود بر شما

  • ببین دوست عزیز
   من خودم علیرغم اینکه حقوق مدنی رو بسیار مطالعه کرده بودم اما باز هم ۳۵ درصد زدم و دو روزه افسرده شدم پس فکر نکن این حرفم از روی سرخوشیه
   اما وقتی اعتراضاتی از قبیل این اعتراض رو میخونم با خودم میکنه نکنه واقعا سوالای کانون مشکلی نداشته و ایراد از ما بوده
   دوست عزیز ما سه طبقه ارث داریم اولاد و اولاد اولاد یعنی نوه توی طبقه اول هستن
   برادر توی طبقه ی دوم هست
   وقتی از طبقه ی اول وارثی باشه به طبقه ی دوم چیزی نمیرسه دیگه هیچ فرقی نمیکنه کی زودتر مرده کی دیرتر مرده زهره زودتر مرده باباش زودتر مرده دیگه مهم نیست
   این مهم ترین قاعده ی ارث هست
   تا توی طبقه اول کسی هست طبقه ی دوم چیزی نمیبره

   • سلام دوست عزیز
    بنده در. مورد ارث خیلی کار کردم
    پس اگر استدلالی میکنم مطمین باشید. طبقات ارث رو میدونم، به نظر. میرسه شما عمیق نخوندید. یا حداقل در. جریان نیستید که اگر کسی قراره ارث به درجه بعدش برسه سهم مورث رو میگیرن پس مورث باید زنده باشه وقتی زنده نیست کدوم سهمو میخوان بدن!!!!!!!
    اتفاقا بنده کار. عملی هم زیاد. انجام دادم و. شک نکنید. پاسخ برادر. ابوینی هست،اون جمله شما که تا طبقه اول باشن به دو. نمیرسه درسته ولی باید. مقتضی قضیه باشه
    ولی در. کل به استلال تمام دوستان احترام میذارم
    چتردانش در مورد. این سوال دقیق ترین جواب رو داده و. باید احسنت گفت

   • اصلا یک سوال، ایا دختر ارث میبره از پدرش؟ با توجه به اینکه زودتر فوت کرده،خیر نمیبره
    میشه بگید. کدوم ارث و چه مقدار فرزندش میبره؟ اخه اساسا فرزند. قراره سهم مادرشو ببره، کدوم. سهم؟ وقتی مادر زنده نیست
    فلسفه بحث تقدم و تاخر ارث با استدلال شما بی معناست، چون پس چه فرقی میکنه کی زودتر مرده یا دیرتر. بالاخره به ورثه میرسه پس، بحث تقدم و تاخر. برای اینکه که ایا ورثه میرسه بهشون یا نه
    من با یکی از بهترین اساتید. ارث رو گذروندم
    ادعایی ندارم و فقط نظرمه
    به همه دوستان احترام میذارم

   • اگه به قول شما چه فرقی میکنه کی زودتر. مرده
    باید به عرضتون برسونم مواد. غرق و. هدم و. اصل تاخر حادث و. تمام اصولی که در راستای بررسی تقدم و. تاخر فوت هست رو نادیده گرفتید
    تمام اصول به فنا رفت

   • اگر زهره برادر داشت حق با شما بود دیگه نوه ارث نمیبرد
    اگر زهره خودش برادر یا خواهری داشت تازه به اصل تاخر حادث میرسیدیم
    در سوال مطروحه وارثی هم درجه با زهره وجود نداره

    در طبقه ی اول درجه ی اول وارثی نیست
    باید به سراغ درجه دوم بریم که میبینیم در درجه دوم از طبقه ی اول نوه دختری هست…
    اون بحثی که شما دارید انجام میدید زمانیه که زهره خودش خواهر و برادر داشت یعنی متوفی بچه ی دیگری هم داشت دیگه اگر زهره زودتر فوت میکرد چون در درجه اول وارث داشتیم به بچه ی زهره چیزی نمیرسید …
    این نص قانون مدنیه که وقتی طبقات ارث رو بیان میکنه بلافاصله میگه تا وقتی در طبقه اول کسی باشه طبقه دوم ارث نمیبره
    اولاده اولاد یعنی نوه طبق نص قانون مدنی در طبقه اول هست

  • دوست عزیز اگه استدلال شما درست باشه هیچ وقت نوبت به اولاد اولاد نمیرسه ؛چون همونطور که مستحضرید جمع بین اولاد و اولاد اولاد محاله در ارث بردن و مطابق فرمایش شما اولاد وقتی ارث میبره که دیر تر فوت شه و اگه بغیر ازاین باشه نوبت به اولاد اولاد نمیرسه !!!حالا میشه بفرمایید پس قانون مدنی لفظ اولاد اولاد رو در طبقه اول واسه چه وقتی پیش بینی کرده؟؟؟؟!!!!اگه اولاد دیرتر بمیره که دیگه اصلا نوبت به اولاد اولاد نمیرسه ؛بنابراین اگه این فرض رو قبول کنیم هیچ وقت نوبت به اولاد اولاد نمیرسه چون اگه اولاد زنده باشه و ارث ببره و بعد بمیره که وارثش باز هم میشه اولاد و مطابق استدلال خضرتعالی لفظ اولاد اولاد سالبه به انتفاع موضوع میشه .البته اسدلال شما نشانگر ذهن باهوش و پرسشگر شماس اما نباید اینقدر در مقابل نص اجتهاد فرمایید

 5. دیشب خواب دیدم سوال دادن : ابتدای خیار شرط معلوم نیست. تکلیف چیست! جواب دادم و قبول شدم مثل آزمون های آسون دهه ی هشتاد . از خواب بیدار شدم دیدم خبری نیست جز اختلاف شدید سر سوال بین نظر مرحوم کاتوزیان و مرحوم شهیدی !!!

 6. در مورد سوال پیدا کردن دسته چک میگه پیدا کنه امضا کنه ارائه بده بعد دادافرین زده جعل +استفاده از سند مجعول+کلاهبرداری
  توسل ب وسایل متقلبانه برای بردن مال +فریب خوردن قربانی و در اختیار نهاندن مالش با اختیار خود=کلاهبرداری رخ نداده
  جعل+استفاده از مجعول +بردن مال از طریق نامشروع

  • دقیقا
   واقعا موندم چرا اینقدر. موسسات متفاوت نظر. دادن
   کجاش کلاهبرداریه اخه!!!!!!!!!!!!!!!!!

  • ایا جعل امضا مانور متقلبانه نیست و اینکه سر بانک کلاه گذاشته من نمیدونم چجوری استدلال میکنید

   • جعل امضا کجاش مانور. متقلبانه است؟
    در. ضمن بانک پول کسی دیگه ای رو. داده و چک رو پاس کرده
    پس تحصیل از طریق نامشروعه

   • اگر قرار بر کلاهبرداری باشه، پس تمام جعل های امضای چک کلاهبرداری هم هست چون بالاخره به بانک ارائه میشه دیگه جهت پرداخت!!!!!

  • بانک نماینده شما تو پرداخت وقتی بانک رو فریب میدید انگار خود فرد رو فریب دادید و جعل امضا صد در صد مانورمتقلبانه می باشد سوال ۱۰۰ وکالت ۹۵ ببنید کانون چی جواب داده

  • دوستان اگه کتاب دکتر میرمحمدصادقی رو مطالعه بفرمایید دقیقا همین مثال رو کلاهبرداری انگاشته

 7. سلام دوستان عزیز
  به نظرتون میانگین امسال میاد پایین با توجه به درس مدنی که ضریب سه داره یا خیر؟؟
  با توجه به این میزانی که داوطلبان پایین زدن
  درسهای من:
  مدنی ۲۵
  آیین دادرسی مدنی ۴۵
  تجارت ۵۵
  اصول استنباط ۵۲
  جزای ۴۰
  آدک ۷۰
  نمیدونم میتونم شانسی داشته باشم یا نه!!!
  میانگینش ۴۷ میشه

  • پایینه دوست عزیز،،،،هرچقدرم بیاد پایین میانگین ۶۰ باید بود،،،،بازم توکل به خدا کنید نمیدونم،،،،،

  • بچه ها لطفا ،،،،،همچنین اقای هوشیار اگر جواب بدن واقعا ممنون میشم،،،،،اون سوال امین در جزا ایا میشه هیچ اتهامی؟؟؟ اخه قیمت وبرگردونده به مالک!!! فقط مازادو نداده!! ویکی اون سوال واسطه ی رشا اقای هوشیار میشه رشا وارتشا ورشا درسته؟؟؟؟ ممنون اگه جواب بدین

 8. سلام به همه.واقعا خسته نباشید.بعد از حدود یکسال تلاش امیدوارم اونهایی که واقعا سخت تلاش کردن به موفقیت برسن.
  من پارسال تو آزمون پذیرفته شدم اونم بعد از ۲ سال پشت کنکور موندن پس حال الان خیلی ها رو میفهمم.لطفا حرفهامو به حساب خودستایی نذارید فقط میخوام ایراد کار رو بگم.
  یکی از دوستان گفته بود که اگه امسال قبول نشم کتابهامو آتیش میزنم!! اینکار واقعا اشتباه است.دوستانی که علیرغم خوندن نتوانستید از پس سوالات بربیاید مسلما ایراد از نحوه مطالعه شما است اینکه مطرح میشه چرا سالهای قبل سوالات آسون بوده و الان سخت و مفهومی شده دردی رو دوا نمیکنه؛شما که میدونستید مدنی رو مفهومی میدن پس چرا مفهومی مطالعه اش نکردید؟؟؟ دوستان عزیز نمیگم سوالات ایراد نداره اینم میفهمم که استرس سر جلسه آدمو نابود میکنه ولی قبول کنید که اگر نتیجه نگرفتید ایراد از درست نخوندن شماست.اینکه شما کند ذهن هستید اصلا حرف درستی نیست؛ به نظر من فقط آماده امتحان نبودید.پس لطفا از الان برنامه ریزی کنید و برای سال بعد آماده بشید.سعی کنید درست و مفهومی مطالعه کنید.
  دوستان متاهلی که گله مند هستند و میگن من استعفا دادم تا درس بخونم؛ دوست عزیز کار شما اشتباه بوده نباید نقد رو فدای نسیه میکردید به فرض هم که قبول میشدید؛تا پروانه کارآموزی به شما بدهند در بهترین صورت تا شهریور سال آینده طول میکشه.من و خیلی از دوستانی که پذیرفته شدن هم متاهل هستیم ولی هیچکدوم کار قبلی رو رها نکردیم.شما اگر از الان روزی ۳ الی ۴ ساعت درست و مفید مطالعه کنید شک نکنید که موفق میشید.
  ببخشید که کمی تند حرف زدم امیدوارم به کسی برنخوره. دوستان ناامید نشید فقط بجای تلاش بیهوده سعی کنید درست و مفید تلاش کنید که انشاالله به نتیجه برسید

  • خب حرف شما برای درصدی از بچه ها درسته ،،،،امابرای برخی نه!!!! ببینید مثال میزنم
   من امسال درصدام اینه مجبورم بزارم مجدد تامثالی براتون بزنم
   من مدنی امسال در بدبینانه ترین حالتش ۳۱.۶۶یا ۳۶.۶۶زدم
   دادرسی مدنی ۶۶.۳۳
   اصول
   ۴۸.۳۳
   جزا بین ۶۵تا۷۵
   تجارت ۸۸.۳۳
   وکیفری ۹۸.۳۳
   خب حالا میخوام بگم حرف شما زیاد نمیتونه درست باشه،،،،ببینید من امسال به تمام درس ها خیلیییی مسلط بودم حتی مدنی،،،حاضرم برای مدنی اثبات کنم چقدر اماده ام،،،،،
   اما
   اما
   همین سوال وکیل
   کلی
   ووووو
   سوالات دوپهلو منو به اشتباه انداخت
   چرا من نوعی برای بقیه درسها دچار این حالت نشدم،،،شاید بگید خب راحت بوده
   نه کجا راحت بوده
   مثلا همین جزا اون سوال اعمال نفوذ
   اون سوال رشا وارتشا
   وسوال امین
   چرا اختلافیه
   وهرموسسه ای جوابی داده
   اگر مثلا من با کلید استاد موسسه فاخر جزا مو حساب کنم ۷۵ زدم ((( البته اینم بگم کلید فاخر پارسال خیلی درست درومد))) کسی نگه فاخر دیگه چیه
   خب الان انصافه همچین سوالاتی که هنوز که هنوزه تکلیفمون معلوم نیست چند درصد زدیم و چند چند هستیم؟؟؟
   شما وامثال شما هرچی هم بگید اصل مشکل هنوز سرجاشه،،،،،من امسال دادرسی مدنی چنان اماده بودم پارسال ۸۰ زدم
   امسال خیلی اماده تر شاید بودم
   چرا اینجوری زدم
   چون خوب نخوندم؟
   خنده داره
   چون خیلی خوندم
   امسالم اگر خدا بخواد قبول میشم
   اما بازم ناراحتم زیاد از چنین سوالاتی!!!! بقیه داوطلبان بنده های خدا شاید مثل من نوعی نتونن سریع بخونن سوالارو،،،،،باید جوری سوال بدن همه داوطلبارو لحاظ کنن،،،داوطلبی که واقعا هوششو داره واگر بهش وقت بدن قطعا بهتر میزنه خب همچین سوالات طولانی جاش برای کسی که دااااوطلب وکالته نیست!!!

 9. با این اوصاف به نظرتون حداقل معدل قبولی مرکز چند خواهد شد؟

 10. با سلام…در مورد سوال ۹۱ جزا اگر به سوال دقت شود ابتدای سوال نوشته شده شحصی به ( ادعای اینکه) …شخص فلان را به قتل میرساند…ولی در قانون نوشته شده به اعتقاد اینکه….تا اونجا که من میدونم ادعا با اعتقاد متفاوته همین

 11. با احترام .سوال دو ازمون .سختیش و بدی طرح سوال اینجا بود که میگه موضوع وکالت را بعدا انجام بده .اون بعدا منا کشته تو ازمون.اگر میگفت فوت شد و وکیل اطلاع نداشت و موضوع وکالت را انجام داد این یه حرفی .اما گفت فوت شد و موضوع وکالت را بعدا انجام دهد.اون بعدا نوشتن طراح سوال منا کشت .که بدون شک با استدلال حقوق دانان فرانسوی هم باطل محسوب میشه .حالا چی جواب بدن تو کلید ازمون من نمیدونم

 12. در مورد سوال ۱۱ مدنی قریب به اتفاق موسسات گزینه صحیح را گزینه ای انتخاب کرده اند که عبارت مرتکب اعمال ضد رقابتی وجود دارد در حالی که گزینه ای که عبارت کارفرمایان مشمول قانون کار در خصوص حوادث کار گزینه صحیح است و احتمالا ایشان به عبارت در خصوص حوادث کار توجه نکرده اند.ظاهرا در حوادث کار احراز تقصیر کارفرما و یا کارگر با بازرسین اداره کار است و احتمالا منظور طراح این گزینه است.

 13. در سوال ۹۱ ، الف مرتکب قتل شخصی شده که اون شخص یعنی ب مرتکب قتل غیر عمد شده . کسی که قتل غیر عمد می کنه که مهدورالدم نیست ! اگر الف عمدی بودن قتل پدرش توسط ب رو ثابت می کرد مشمول ماده ی ۳۰۳ می شد نه زمانی که اول زده طرف رو کشته بعد هم ثابت شده قاتل پدرش محکوم به قصاص نبوده بلکه شبه عمدی کشته . در نتیجه الف محکوم به قصاص می شه

  • این حرفای همه ی شماها ،،،،نشان ازاین داره که اون ماده ی قانونی و کامل متوجه نشدید،،،،هرشخصی که اعتقاد داره فلانی مهدورالدم هست وبکشه،،،،،،اگر دردادگاه اثبات بشه واقعا مهدورالدم بوده که خب میریم سراغ همون ماده ی مهدورالدم،،،که مثلا تعزیر میشه ،،،،،،،،،،،
   اما اگر دادگاه ببینه اون مهدورالدم نبوده اما این شخص واقعا با چنین اعتقادی اینکارو کرده قصاص منتفی ودیه و تعزیر داره ،،،،یعنی شبه عمد محسوب میشه،،،،،حتی در بند ب خود تعریف جنایت شبه عمد گفته شخصی که با جهل به موضوع((( بعد خودش مثال میزنه اعتقاد به مهدورالدم بودن))) بکشه شبه عمده،،،،،،،،دراینجا شخصی پدر این و کشته پس تا اینجا برای دادگاه هم مشخصه قتلی رخ داده لازم نیست کسی چیزی و اثبات کنه ،،،،اثبات زمانیست که چیزی محل اختلاف باشه،،،،بعد داره میگه طرف گفته عمدی بوده ومن کشتم ،،،،انتهای جمله میگه بعد ثابت میشه عمدی نبوده،،،خب پس تااینجا ابتدای اون ماده اثبات نشد،،،مهدورالدم واقعی
   اما این شخص درلحظه ی قتل همچین اعتقادی داشته،،،،،این سوال خیلی واضحه،،،،،مثل روز روشنه،،،،

   • ماده ۳۰۳ را مطالعه بفرمایید

   • یعنی چی لازم نیست چیزی رو اثبات کنه خانم !!! ای ماده در حد مرقوم شده در قانون یک مملکت به حد کافی جرم زا و چالشی هست . دیگه تفسیر اینچنینی مثل تفسیر شما جرم زا تر و غیرحقوقی ترش هم می کنه .
    شخص با اعتقاد مهدورالدم بود می کشه و باید این مهدورالدم بودن رو ثابت کنه . اگه نتونه ثابت کنه یک شخص غیر مهدورالدم رو کشته . قصد کشتن و انتقام گیری داشته . اگر مبناش رو اشتباه در موضوع قلمداد کنیم شاید شبه عمد تلقی بشه اما چون یک امر استثنایی محسوب می شه باید دایره ش رو محدود کنیم تا به نفع متهم باشه و محدوده ی جرم رو هم گسترش نده .
    در نهایت می دونم که کلید کانون هم این عمل جناب “الف” رو شبه عمد تلقی می کنه اما مطمئن باشید یک حکم “حقیقی” و “عقلی” نیست .
    قبول کنید طرح اینگونه سوالات جایش در آزمون های تحلیلی مثل تحصیلات تکمیلی ست نه در آزمون وکالت که داوطلب وکالت قراره پاسخگو باشه
    با احترام

    • تصحیح : منظورم دقیق این هست که مانع سر راه انتقام گیری شخصی قرار داده بشه و منظورم از به نفع متهم . شخصی ست که در مظان اتهام و انتقام قرار می گیره و بدون محاکمه کشته می شه

   • یعنی شما میگید عمد هست؟ امکان نداره

   • اخه این سوال اختلافی نیست اصلا،،،،،،،،تفسیر من غیر حقوقیش نکرد،،،،،،نمیتونم اینجا بیشتر بنویسم،،،،چون با نوشتن نمیتونم منظورمو درست بگم،،،،،،

   • خانم منا بنده خودم شبه عمد زدم و احتمال زیاد همون شبه عمد درسته ولی به نظرم صحیح تر این باشه که استدلال و نظر دوستان رو بشنویم اخه من هرچی جواب از شما دیدم نوشته بود قطعا همینه ؛بلاشک همینه ؛با من بحث نکنید چون مثل روز روشنه،طوری جواب میدید آدم ی لحظه به خودش میگه لابد طوری که منا خانوم میگن من خیلی کند ذهنم که نمیفهمم ولی منا خانوم مثل روز روشن میدونه این مطلبو!!در حالی که اگه حمل بر خودستایی نشه بنده خدارو شاهد میگیرم ۵٢ روز بعد از سربازیم خوندم و میانگینم ۶٨ درصد شده به لطف خدا ، در ضمن در خصوص همین سوال که فرمودین مثل روز روشنه استدلال دوستان خیلی هم بیراه نیست چون این عزیزان میگن که باید اثبات کنه قتل ناشی از اشتباه بوده در حالی که در متن سوال اسمی از اثبات اشتباه نیاورده و فقط گفته قاتل ادعا داره،ولی من و شما به نوعی اشتباه قاتل رو مفروض دونستیم و شبه عمد رو زدیم ، در آخر اینکه امیدوارم اگه لحنم ی خورده تند بود ببخشید🌹🌹

  • جواب دقیقا همینه
   موسسات بی سوادن

   • جواب شبه عمده
    موسسات هم دراین حد هم بی سواد نیستن

    • حتی اگه جواب کلید کانون هم بگه شبه عمد در عالم واقع عمده چون هم قصد فعل داره و هم قصد نتیجه ی مجرمانه و انتقام گیری شخصی . ما سر این ماده اون زمان که دانشجو بودیم بحث زیادی داشتیم و اساتید خودشون از وجود چنین ماده ی جرم زا و عجیب و غریبی در قانون مملکت شرمگین بودن و سریع سعی می کردن ازش رد شن . چون این قانون از مبنا مشکل داره . یک جور سفسطه ست به نظر من این ماده و بحث سرش هم ادامه ی همون مسیر سفسطه!
     اگه بخوای یک نفر رو با اعتقاد این که خونش حلال هست بزنی بکشی پس چرا قانون و دادگاه تشکیل بشه . طرف زده یک نفر رو کشته چون فکر می کرده باباشو کشته بعد معلوم میشه به اشتباه و بدون سوء نیت کشته. چون عمد قاتل اول ثابت نشده هیچ مصلحت اجتماعی عمل انتقام جویانه ی قاتل دوم رو توجیه نمی کنه یعنی قانون از اون طرف ماجرا وقتی سفسطه وار اجازه ی قتل می ده از این طرف ماجرا نباید کوتاه بیاد و دامنه ی جرم رو گسترش بده .

     • این شخص باید ادعاش رو ثابت کنه قبل از اثبات اصل بر قصاص ماده ۳۰۳ را دقیق بخونید

   • باسلام
    بنده هم دقیقا معتقدم عمد هست
    اگر عمد. محسوب نشه باب سواستفاده به شدت باز میشه
    هرچند کلید کانون نمیدونم چیه واقعا

 14. با همه ی این اوصاف و تفاسیر شما فکر می کنید امسال چقد میانگین کف پایین می آید؟
  آزمون سال پیش به اندازه ی این آزمون سخت نبود اما در آن هم سوالات اختلافی و بالنسبه مشکل طرح شده بود . همه می گفتند کف میانگین پایین می آید اما بعد از اعلام نتایج معلوم شد کف نمره ی خراسان ۱۲/۶ است ! یعنی کمتر که نشد هیچ کمی از سال قبلش بیشتر شد !

 15. درمورد سوال ۳ انگار پاسخ تون اشتباهه
  ۴۲۹ زمانی هست که خیار فسخ به وجود اومده و این ماده الان داره موارد سقوطش و می گه
  در حالی که مستحضرهستید خیار فسخ در کلی فی الذمه به وجود نمیاد
  البته موسسه دادآفرین گزینه ” الزام فروشنده به تسلیم محموله سالم ممکن نیست و ” و گزینه درست انتخاب کرده و موسسه چتر دانش الزام به تحویل کالای سالم که به نظر می رسه همون کلید دادآفرین درست باشه
  ولی گزینه اعلامی شما واقعا دور از انتظار بود
  متاسفانه انگار به تعداد گزینه ها پاسخ درست وحود داره

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*