کتابفروشی حقوقی دادبازار و خرید اینترنتی کتاب حقوق و آزمون وکالت و قضاوت با تخفیف

اعلام اسامی تعدادی از قبول شدگان مصاحبه آزمون قضاوت

مرکز جذب و آزمون قضاوت معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه طی اطلاعیه ای اسامی تعدادی از پذیرفته شدگان مصاحبه ی آزمون قضاوت ۱۳۹۱ را اعلام کرد

به این وسیله اسامی تعدادی از قبول شدگان علمی که مصاحبه آنان مابین تاریخ های ۱۵-۰۸-۱۳۹۱ تا ۲۱-۱۰-۱۳۹۱ انجام شده است به شرح ذیل اعلام میگردد.

 

ردیف
حرف اول نام خانوادگی
نام
کد ملی
۱
ا
حامد
۰۰-۸۰۸۵۲۴۹۱
۲
ا
میلاد
۱۹۹۰۰۱۰۵۳۹
۳
ا
داود
۱۲۶۲۳۹۰۷۱۰
۴
ا
روح اله
۲۳۰۱۲۹۳۰۴۱
۵
ا
محمد
۰۰-۱۱۴۶۶۲۷۸
۶
ا
سید فرید الدین
۱۲۸۸۲۲۱۲۰۷
۷
ا
میثم
۲۰۶۴۷۵۹۸۵۹
۸
ب
حجت
۰-۹۴۱۶۶۵۶۳۱
۹
پ
محسن
۴۰۷۲۳۸۰۱۶۴
۱۰
پ
مهدی
۱۰۶۳۷۲۳۶۷۱
۱۱
پ
امیر عباس
۳۸۶۰۱۲۲۶۰۶
۱۲
ج
امین
۱۰۹۱۲۷۱۹۰۹
۱۳
ح
سید امیر
۳۸۷۳۵۶۸۷۴۸
۱۴
خ
علی
۰-۹۳۸۷۳۰۳۰۴
۱۵
خ
مجید
۳۶۷۴۲۳۱۶۰۳
۱۶
خ
اکبر
۴۳۶۰۰۶۷۸۶۰
۱۷
د
رضا
۰-۷۹۴۸۷۷۲۷۳
۱۸
د
یاسر
۲۰۵۰۱۹۷۹۹۳
۱۹
د
حسین
۲۲۸۰۴۴۵۳۹۵
۲۰
د
جهانبخش
۲۲۲۹۹۱۵۸۹۴
۲۱
د
سید هادی
۴۴۶۰۰۰۱۷۰۵
۲۲
ر
کیانوش
۰۰-۷۵۵۴۴۴۶۶
۲۳
ر
مجتبی
۲۰۹۲۳۶۱۰۷۴
۲۴
ر
قاسم
۰-۳۸۵۹۱۳۴۶۱
۲۵
ز
محمدعلی
۰۰-۷۶۸۷۵۳۷۷
۲۶
ز
محمد علی
۱۲۹۲۴۵۵۴۶۲
۲۷
ز
عمار
۲۳۹۱۸۱۰۷۳۳
۲۸
ز
مهدی
۲۲۱۰۰۰۵۶۷۱
۲۹
ز
حسن
۵۵۲۹۶۴۱۲۱۰
۳۰
س
حسین
۳۶۲۱۵۳۲۰۲۱
۳۱
س
حسین
۰۰۱۰۶۵۶۸۹۸
۳۲
ش
فرج اله
۱۲۹۰۹۱۶۲۲۵
۳۳
ش
محمد
۲۷۵۰۶۲۱۷۰۴
۳۴
ش
محمدرضا
۴۱۳۳۲۷۷۵۷۰
۳۵
ص
پوریا
۲۲۱۹۱۸۱۷۹۰
۳۶
ص
سید قاسم
۰۰-۸۲۹۸۳۹۷۶
۳۷
ض
عرفان
۰۰-۷۸۴۲۹۱۱۰
۳۸
ع
علی
۴۸۱۸۹۱۳۸۹۸
۳۹
ع
علی
۰-۴۱۰۰۳۵۶۷۱
۴۰
ع
مرتضی
۵۰۲۹۶۳۲۳۹۵
۴۱
غ
سعید
۴۳۷۲۳۳۸۵۱۱
۴۲
غ
سید احمد
۰۳۲۳۱۹۶۴۴۶
۴۳
ف
محسن
۲۶۴۹۹۶۹۹۷۰
۴۴
ف
سعید
۰۰-۱۰۶۳۰۴۶۵
۴۵
ف
سعید
۵۴۸۹۳۹۲۹۳۲
۴۶
ق
پویا
۴۱۳۳۱۸۴۱۷۳
۴۷
ق
علی
۲۰۶۴۷۳۴۰۸۲
۴۸
ک
عباس
۱۲۹۲۱۹۷۲۶۹
۴۹
ک
امین
۱۰۹۱۳۲۱۶۷۱
۵۰
ک
محمد
۲۲۲۹۹۷۰۲۳۲
۵۱
م
امید
۰-۹۴۴۸۰۱۳۹۰
۵۲
م
صادق
۱۷۳۸۵۱۰۷۱۹
۵۳
م
یعقوب
۰۰-۵۹۲۵۵۳۵۸
۵۴
م
مجتبی
۱۱۸۹۹۶۱۶۲۸
۵۵
م
علی اکبر
۲۴۳۲۹۱۷۸۸۱
۵۶
م
محمد حسین
۰-۳۸۶۱۱۲۴۹۵
۵۷
م
وحید
۰-۳۸۶۳۱۸۷۷۸
۵۸
ن
مهدی
۱۲۹۲۶۳۲۴۰۲
۵۹
ن
احسان
۲۱۲۱۵۹۳۲۰۹
۶۰
ن
امیر
۳۲۵۶۸۳۵۷۸۳
۶۱
ن
عباس
۳۲۵۸۹۷۱۸۸۹
۶۲
ن
امیر حسین
۱۱۹۹۲۷۸۸۲۳
۶۳
ن
هادی
۱۵۹۰۰۵۹۲۰۴
۶۴
و
مصطفی
۰۰-۷۹۰۲۷۳۹۳
۶۵
ه
سید امیر
۲۹۸۰۱۶۷۶۶۵
۶۶
ی
مصطفی
۴۵۴۹۹۱۹۱۴۰
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا