اطلاعیه کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری خراسان در مورد چاپ مقالات کارآموزان در مجلات حقوقی

اطلاعیه کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری خراسان

در مورد چاپ مقالات کارآموزان در مجلات حقوقی

کمیسیون کارآموزی کانون وکلای خراسان با انتشار اطلاعیه ای، ضمن ملغی اعلام نمودن مصوبه قبلی خود در مورد پذیرش مقالات چاپ شده در مجلات حقوقی به عنوان کار پژوهشی کارآموزان وکالت، تصمیم جدید خود مبنی بر بلا مانع بودن چاپ مقالۀ ارائه شده از سوی کارآموزان، پس از تصویب کمیسیون کارآموزی در مجلات حقوقی را اعلام نمود.

اطلاعیه کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری خراسان:

درجلسه ۲۶/ ۸ /۱۳۹۲ کمیسیون کارآموزی موضوع نحوه پذیرش مقالات چاپ شده در مجلات حقوقی مورد بررسی و بحث قرار گرفت و با توجه به مقررات آئین نامه شرح وظایف کارآموزی در خصوص کیفیت ارائه مقاله تحقیقی و از جهت حمایت از کار پژوهشی کارآموزان وکالت به شرح زیر اتخاذ تصمیم گردید.

تصمیم کمیسیون: چنانچه کارآموزان وکالت در مهلت مندرج در شرح وظایف کارآموزی مقاله آماده چاپ در مجلات حقوقی داشته باشند و آن را به جای کار تحقیقی خود معرفی نمایند، پذیرش مقاله یاد شده به جای کار تحقیقی به شرط چاپ در یکی از مجلات حقوقی آن هم پس از تصویب یکی از اعضاء کمیسیون کارآموزی که مامور بررسی و تصویب عناوین مقالات تحقیقی می باشد، بلامانع است. ضمنا مصوبه مورخ ۱۲ / ۹ / ۹۱ کمیسیون در این خصوص ملغی اعلام می شود.

کمیسیون کارآموزی کانون وکلای استان خراسان

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا