کتابفروشی حقوقی دادبازار و خرید اینترنتی کتاب حقوق و آزمون وکالت و قضاوت با تخفیف

اطلاعیه های دادگستری خراسان رضوی در مورد محل جدید استقرار واحد های قضایی دادگستری مشهد

اطلاعیه های سه گانه دادگستری خراسان رضوی در مورد

جابجایی و محل جدید استقرار واحد های قضایی دادگستری مشهد

اطلاعیه شماره ۱ دادگستری خراسان رضوی

با توجه به نامناسب بودن برخی از ساختمانهای استیجاری مجتمع های قضایی مشهد، به منظور تکریم ارباب رجوع و تسهیل در امور مراجعین ، جابجایی و تغییراتی در مجتمع های قضایی، شعب دادسراها و محاکم انجام شده که به شرح ذیل اعلام می گردد:
۱- رئیس کل دادگستری و معاونین ، دادستان عمومی و انقلاب مشهد و معاونین ، حوزه معاونت اداری و مالی، رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب مشهد  از مجتمع قضایی امام خمینی (ره) (چهار راه مدرس) به محل جدید واقع در بلوار شهید ساجدی، حدفاصل ساجدی ۷ و ۹ ، ساختمان اداره کل دادگستری خراسان رضوی منتقل گردید.
۲- شعب تجدید نظر و کیفری استان از آدرس قدیم (خیابان کوهسنگی) به مکان جدید واقع در بلوار شهید ساجدی ، حدفاصل ساجدی ۷ و ۹ ، ساختمان دادگاه های تجدید نظر و کیفری استان خراسان رضوی منتقل گردید.
۳- کلیه شعبه حقوقی مجتمع قضایی شهید مطهری( بلوار شفا) شامل شعب: ۲۴ ، ۲۵ ، ۲۶ ، ۲۷ ، ۲۹ ، ۳۰ ، ۳۱ ، ۳۲ ، ۳۳ ، ۳۴ ، ۳۵ ، ۳۶ ، ۴۲ ، ۴۷ ،  48 ، ۴۹  ، ۵۰ و اجرای احکام حقوقی به مجتمع قضایی امام خمینی (ره) واقع در بلوار مدرس منتقل گردید.
۴- کلیه شعب حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی (بلوار وحدت، اول رضائیه) شامل شعب: ۱ ، ۴ ، ۵ ، ۶ ، ۷ ، ۸ ، ۹ ، ۱۰ ، ۱۱ ، ۲۲ و اجرای احکام حقوقی به مجتمع امام خمینی (ره) واقع در بلوار مدرس منتقل گردید.
۵- کلیه شعب خانواده مجتمع قضایی شهید بهشتی (بلوار وحدت، اول رضائیه) شامل شعب: ۳ ، ۱۲ ، ۱۳ ، ۱۴ ، ۱۵ ، ۱۶ ، ۱۷ ، ۱۸ ، ۱۹ ، ۲۰ ، ۲۱ و اجرای احکام خانواده به مجتمع قضایی شهید مطهری (واقع در بلوار شفا ، نبش شفای ۳۰) منتقل گردید.
سایر تغییرات متعاقباً به اطلاع شهروندان محترم خواهد رسید.
 
                                                                                                   روابط عمومی دادگستری خراسان رضوی

 

 
 اطلاعیه شماره ۲ دادگستری خراسان رضوی

۱- قابل توجه مراجعین محترم مجتمع قضایی شهید هاشمی نژاد مشهد واقع در خیابان حافظ ( گاراژدارها): کلیه شعب این دادسرا شامل شعب: ۴۲۲ ، ۴۲۳ ، ۴۲۴ ، ۴۲۶ ، ۴۲۹ ، ۴۳۱ ، ۴۳۲ ، دادیاری و شعب ۴۰۱ ، ۴۰۲ ، ۴۰۳ ، ۴۰۴ ، ۴۰۶ بازپرسی به مجتمع شهید بهشتی واقع در بلوار وحدت، اول رضائیه منتقل گردید. و کلیه شعب دادگاههای جزایی این مجتمع شامل شعب: ۱۱۲ ، ۱۱۳ ، ۱۱۵ ، ۱۱۶ ، ۱۱۷ به مجتمع قضایی دادگاه های تجدید نظر سابق واقع در خیابان کوهسنگی، میدان الندشت، پشت دادگاه انقلاب منتقل گردید.
۲- قابل توجه مراجعین محترم مجتمع قضایی شهید باهنر (بلوار شهید قرنی ): شعبه ۱۱۸ دادگاه جزایی این مجتمع به مجتمع دادگاههای تجدید نظر سابق واقع در خیابان کوهسنگی، میدان الندشت، پشت دادگاه انقلاب و شعب ۱۱۹ ، ۱۲۰ ، ۱۲۱ ، ۱۲۲ این مجتمع به مجتمع قضایی امام خمینی(ره) ابتدای بلوار شهید مدرس تلفن ۹-۲۲۲۲۱۵۱ و نیز کلیه شعب بازپرسی و دادیاری این مجتمع منحل گردیده و پرونده های آنها به شرح ذیل به شعب جدید منتقل گردیده است.

شعبه قدیم
شعبه جدید
نام مجتمع (محل جدید)
۵۰۲ بازپرسی
۲۰۶ بازپرسی
مجتمع قضایی امام خمینی (ابتدای بلوار شهید مدرس تلفن:۹-۲۲۲۲۱۵۱)
۵۰۵ بازپرسی
۲۰۷ بازپرسی
۵۲۴ دادیاری
۲۲۵ دادیاری
۵۲۱ دادیاری
۴۲۱ دادیاری
مجتمع قضایی شهید بهشتی (بلوار وحدت ، اول رضائیه ، تلفن:۵-۳۶۶۱۲۸۰)
۵۲۹ دادیاری
۴۲۵ دادیاری
۵۰۳ بازپرسی
۶۰۳ بازپرسی
مجتمع قضایی شهید کامیاب (بلوار وکیل آّباد ، اول شهرک صدف تلفن: ۴-۸۶۸۸۰۲)
۵۰۴ بازپرسی
۶۰۹ بازپرسی
۵۰۶ بازپرسی
۶۱۰ بازپرسی
۵۲۲ دادیاری
۶۲۴ دادیاری
۵۳۰ دادیاری
۶۲۶ دادیاری
۵۰۷ بازپرسی
۷۰۴ بازپرسی
مجتمع قضایی شهید رجایی (خیابان کوهسنگی ، میدان الندشت ، جنب دادگاه انقلاب تلفن: ۴-۸۴۶۰۳۷۰)
۵۲۳ دادیاری 
۷۲۷ دادیاری
۵۳۱ دادیاری
۷۲۸ دادیاری

 
 اطلاعیه شماره ۳ دادگستری خراسان رضوی

۱- قابل توجه مراجعین محترم مجتمع قضایی شهید قدوسی ( بلوار وکیل آباد ، وکیل آباد ۸) : کلیه شعب دادسرای این مجتمع شامل شعب: ۸۲۱ ، ۸۲۲ ، ۸۲۴ ، ۸۲۵ ، ۸۲۹ دادیاری و شعب ۸۰۱ ، ۸۰۲ ، ۸۰۴ ، ۸۰۵ ، ۸۰۷ ، ۸۰۸ ، ۸۰۹ ، ۸۱۰ ، ۸۱۱ بازپرسی به مجتمع شهید بهشتی واقع در بلوار وحدت، اول رضائیه تلفن ۵-۳۶۶۱۲۸۰ منتقل گردیده است. و کلیه شعب دادگاه های جزایی این مجتمع شامل شعب: ۱۰۸ ، ۱۱۴ ، ۱۳۳ ، ۱۳۴ ، ۱۳۵ ، ۱۳۶ به مجتمع قضایی دادگاههای تجدیدنظر سابق واقع در خیابان کوهسنگی، میدان الندشت، پشت دادگاه انقلاب تلفن: ۴-۸۴۶۰۳۶۰ منتقل گردیده است.
۲- قابل توجه مراجعین محترم مجتمع قضایی شهید کامیاب: کلیه شعب دادگاههای جزایی این مجتمع شامل شعب: ۱۲۳ ، ۱۲۴ ، ۱۲۵ ، ۱۲۶ ، ۱۲۷ ، ۱۳۱ ، ۱۳۲ به مجتمع قضایی دادگاههای تجدیدنظر سابق واقع در خیابان کوهسنگی ، میدان الندشت ، پشت دادگاه انقلاب تلفن: ۴-۸۴۶۰۳۶۰ منتقل گردیده است.
۳- قابل توجه مراجعین محترم مجتمع قضایی شهید رجایی(خیابان کوهسنگی): شعبات ۱۲۸ ، ۱۲۹ این مجتمع به مجتمع امام خمینی واقع در اول بلوار مدرس و شعبه ۱۳۰ این مجتمع به  دادگاه های تجدیدنظر سابق واقع در خیابان کوهسنگی، میدان الندشت، پشت دادگاه انقلاب تلفن: ۴-۸۴۶۰۳۶۰ منتقل گردیده است.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

‫۳ دیدگاه ها

  1. سلام.خسته نباشید .در صورت نبود کارشناس رسمی مثل خط شناس در استان همجوار که به مشهد نیابت داده میشود .کارشناس باید بیاید یا پرونده مدارک ارسال شود؟ ادر س شعبه نیابت مشهد بی زحمت محبت نمائید.؟تشکر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا