کتابفروشی حقوقی دادبازار و خرید اینترنتی کتاب حقوق و آزمون وکالت و قضاوت با تخفیف

اطلاعیه سازمان سنجش در مورد تسهیلات برگزیدگان علمی برای ورود به مقاطع تحصیلی بالاتر

اطلاعیه سازمان سنجش ‌آموزش کشور در خصوص آیین نامه ” ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره‌های تحصیلی بالاتر” به شماره ۲۲۳۵۴/و مورخ ۲/۳/۹۱ در سال تحصیلی ۱۳۹۳-۱۳۹۲

۱۳۹۲/۰۲/۲۹

بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان ممتاز و برگزیدگان جشنواره‌های معتبر علمی حائز شرایط آیین‌نامه شماره ۲۲۳۵۴/و مورخ ۲/۳/۹۱ برای ورود به دوره‌های تحصیلی بالاتر می‌رساند؛ طبق مصوبات وزارت متبوع دانشگاه‌های پذیرنده براساس فراخوان خاص خود می توانند نسبت به پذیرش افراد حائز شرایط در سال جاری اقدام نمایند. بدیهی است سازمان سنجش آموزش کشور نیز براساس شرایط و ضوابط و طبق زمان‌بندی تعیین شده در این اطلاعیه، در مقاطع کارشناسی(پیوسته و ناپیوسته) و کارشناسی‌ارشد اقدام به جایابی متقاضیان حائز شرایط که موفق به اخذ پذیرش مستقیم از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی نشده‌اند از طریق سایت اینترنتی سازمان سنجش، خواهد نمود. پذیرش دانشجویان برای ورود به مقطع دکتری صرفاً به صورت مستقیم و براساس فراخوان خاص خود دانشگاهها طبق کلیه ضوابط و شرایط آیین‌نامه شماره ۲۲۳۵۴/و مورخ ۲/۳/۹۱ و مصوبات وزارت متبوع انجام می‌پذیرد و تایید نهایی آنان از طریق سازمان سنجش آموزش کشور خواهد بود.

شرایط کلی و نحوه پذیرش دانشجویان ممتاز و برگزیدگان جشنواره‌های معتبر علمی براساس آیین نامه فوق و سایر مصوبات مربوط مطابق موارد ذیل می‌باشد:

الف: شرایط و نحوه پذیرش دانشجویان ممتاز برای ورود به مقاطع تحصیلی بالاتر

۱ـ دانشجویان ممتاز ورودی‌های ذیل حائز استفاده از آیین‌نامه مذکور در سالجاری می‌باشند:
– دوره کاردانی: ورودی‌های  سال ۸۹ و ۹۰
– دوره کارشناسی ناپیوسته: ورودی‌های سال ۸۹ و ۹۰
– دوره کارشناسی پیوسته: ورودی‌های سال ۸۷ ، ۸۸ و ۸۹ (که طی شش نیمسال دانش آموخته خواهند شد).

۲ـ نحوه پذیرش دانشجویان ممتاز توسط دانشگاهها و زمان ارسال فهرست اسامی به سازمان جهت تایید نهایی:
داوطلبانی که مستقیماً تقاضای پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری را از دانشگاه‌ها دارند، می‌بایست پس از تایید و مهر معرفی‌نامه خود از دانشگاه فارغ التحصیلی با سایر مدارک به دانشگاه پذیرنده مراجعه نمایند، دانشگاه‌های پذیرنده نیز با رعایت سایر شرایط آیین‌نامه شماره ۲۲۳۵۴/و مورخ ۲/۳/۹۱ و براساس مصوبات وزارت متبوع از افراد واجد شرایط ثبت‌نام بعمل آورده و اطلاعات متقاضیان را به سازمان سنجش برای تایید نهایی اعلام خواهند نمود.
تذکر مهم: پذیرش دانشجویان برای ورود به مقطع دکتری صرفاً به صورت مستقیم براساس فراخوان خاص خود دانشگاهها طبق کلیه ضوابط و شرایط آیین‌نامه شماره ۲۲۳۵۴/و مورخ ۲/۳/۹۱ و مصوبات وزارت متبوع انجام می‌پذیرد و تایید نهایی آنان از طریق سازمان سنجش آموزش کشور خواهد شد.

۳ـ  چگونگی و زمان ثبت نام دانشجویان ممتاز متقاضی از طریق سازمان سنجش:
داوطلبان ورود به مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد که موفق به اخذ پذیرش مستقیم از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی نشده‌اند و  متقاضی جایابی از طریق سازمان سنجش می‌باشند، می بایست در زمان‌های تعیین شده با ارائه معرفی‌نامه مطابق نمونه ذیل از طریق سایت اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور اقدام به ثبت نام نمایند.

تذکر مهم: معرفی‌نامه مربوطه می‌بایست قبل از ارائه به دانشگاه‌ها یا اسکن برای ثبت‌نام در سایت اینترنتی سازمان سنجش، توسط دانشگاه فارغ‌التحصیلی تایید و مهر شود.

زمان ثبت نام:
برای ورود به مقطع کارشناسی‌ناپیوسته           نیمه دوم تیرماه (اطلاع رسانی از طریق سایت اینترنتی سازمان)
برای ورود به مقطع کارشناسی ارشد               از روز یکشنبه  ۲۶/۳/۹۲  لغایت  ۵/۴/۹۲

۴ـ تذکرات و شرایط مهم:
۴ـ۱ـ دانشجویان می‌بایست حداکثر تا تاریخ ۳۱/۶/۹۲ فارغ‌التحصیل شوند، در غیراینصورت قبولی آنان لغو خواهد شد.
۴ـ۲ـ با توجه به اینکه دانشجویان ممتاز مشمول ماده ۲ آیین‌نامه تا یکسال پس از دانش‌آموختگی و صرفاً برای یکبار در هر مقطع تحصیلی می‌توانند از تسهیلات مربوط بهره مند شوند. لذا دانشجویانی که در سال گذشته موفق به اخذ پذیرش شده‌اند مجاز به شرکت در جایابی سازمان سنجش و دانشگاهها نمی‌باشند.
۴ـ۳ـ هر دانشجو می تواند اقدام به پذیرش نهایی از یک دانشگاه نماید، لذا دانشگاه‌ها پس از فراخوان خاص خود می‌بایست قبل از ارسال فهرست اسامی دانشجویان حائز شرایط به سازمان طی یک تاریخ معین در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش افراد تعیین شده به دانشجویان اطلاع‌رسانی نمایند. تا دانشجویی که موفق به اخذ پذیرش از چند دانشگاه شده باشد، در خصوص وضعیت پذیرش خود تصمیم‌گیری نماید. بدیهی است هر دانشجو می‌بایست اقدام به ثبت‌نام در یک دانشگاه اقدام نماید و از سایر پذیرش‌های خود (قبل از ارسال فهرست اسامی دانشجویان از طریق دانشگاه‌ها به سازمان) سریعاً انصراف خود را اعلام نماید.
۴ـ۴ـ دانشجویانی که مستقیماً از طریق دانشگاهها موفق به اخذ پذیرش شده‌اند مجاز به ثبت‌نام جهت جایابی از طریق سازمان سنجش نمی‌باشند.
۴ـ۵ ـ کلیه مراحل ثبت‌نام متقاضیان و ارسال مدارک برای ورود به مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد از طریق سایت اینترنتی این سازمان صورت می‌پذیرد، در صورت عدم ثبت‌نام از طریق سایت اینترنتی سازمان برای هر نوع درخواست دیگری هیچ امتیازی منظور نخواهد شد.
۴ـ۶ ـ چنانچه طول مدت تحصیل دانشجو به دلایلی خارج از اختیار خود (مانند بیماری، ماموریت والدین یا همسر، زایمان) بیش از مدت مجاز مذکور در این آیین‌نامه شود، در این صورت موارد از سوی معاونت آموزشی دانشگاه مبدا، پس از تایید به دبیرخانه شورای هدایت اعلام می‌شود تا پس از بررسی و در صورت تایید نهایی کمیته کارشناسی در وزارت، بتوانند با رعایت سایر شرایط از تسهیلات مربوط بهره‌مند شوند. (ارائه مستندات مربوطه جهت اخذ پذیرش الزامی می‌باشد.)
۴ـ۷ـ برگزیدگان علمی در رشته‌هایی که برنامه درسی آنها طبق مصوبه شورای عالی برنامه‌ریزی در دوره‌های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته برای پنج نیمسال و دوره کارشناسی پیوسته برای نه نیمسال تحصیلی تدوین و تصویب شده است می‌توانند از تسهیلات مربوط بهره‌مند شوند. (ارائه مستندات مربوطه جهت اخذ پذیرش الزامی می‌باشد.)
۴ـ۸- چنانچه معرفی‌نامه صادر شده دانشجویان دانشگاه پیام نور و دانشگاه جامع علمی کاربردی از واحدهای استانی می‌باشد، می‌بایست معرفی نامه از واحد مرکزی صادر و تایید گردد.
۴ـ۹ـ ادامه تحصیل (پذیرش بدون آزمون) با رعایت شرایط مندرج در هر بند در دوره‌های روزانه دانشگاه‌های دولتی غیر از دانشگاه پیام‌نور رایگان است.
۴ـ۱۰ـ صرفاً برای پذیرش در سال ۹۳ـ۹۲: گذراندن حداقل ۹۴ واحد درسی در پایان ۶ نیمسال تحصیلی مورد قبول است.
۴ـ۱۱ـ در خصوص رشته‌هایی که طبق مصوبه شورای عالی برنامه‌ریزی در دوره کارشناسی پیوسته برای ۹ نیمسال و در دوره‌های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته برای ۵ نیمسال تدوین و تصویب شده است. دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته که پس از پایان ۷ نیمسال تحصیلی با گذراندن حداقل ۱۰۰ واحد درسی جزو ده درصد برتر می‌باشند و  در دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته دانشجویی که پس از ۴ نیمسال تحصیلی رتبه اول می‌باشد، واجد شرایط استفاده از تسهیلات آیین‌نامه مذکور هستند.
۴ـ۱۲ـ براساس نامه شماره ۲۴۳۰۰۸/۲۱ مورخ ۲۶/۱۲/۹۱ دبیر شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت متبوع دانش آموختگان رتبه اول دوره کاردانی پیوسته در صورت احراز شرایط (بند ت ماده ۲ـ۱ دوره کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته)) صرفاً در دانشگاه فنی و حرفه‌ای و با موافقت آن دانشگاه امکان‌پذیر می‌باشد.
۴ـ۱۳ـ چنانچه دانشجو از سوی سازمان سنجش برای پذیرش بدون آزمون به دانشگاه یا موسسه معرفی شود و به هردلیل ثبت‌نام نکند، امکان استفاده مجدد از سهمیه بدون آزمون را نخواهد داشت.
۴ـ۱۴ـ فرآیند پذیرش و جایابی دانشجویان واجد شرایط براساس نامه شماره ۲۲۴۴۴/۲۱ مورخ ۲۲/۲/۹۲ معاون محترم آموزشی وزارت متبوع و طبق جدول ذیل قابل اجرا خواهد بود:

دوره فارغ‌التحصیلی
دوره معرفی
روزانه، شبانه
همه دوره‌ها
پیام‌نور
پیام نور، غیرانتفاعی، نیمه حضوری ، مجازی، پردیس دانشگاهی و بین‌الملل
ویژه فرهنگیان
ویژه فرهنگیان، پیام نور ، مجازی، پردیس دانشگاهی و بین الملل
دانشگاه فرهنگیان
همه دوره‌ها غیر از روزانه
غیرانتفاعی
غیرانتفاعی، مجازی، پیام‌نور، نیمه‌حضوری، پردیس‌دانشگاهی و بین‌الملل
پردیس های دانشگاهی و دوره‌های بین‌الملل
غیرانتفاعی، مجازی، پیام نور ، پردیس‌دانشگاهی و بین الملل
نیمه حضوری
نیمه‌حضوری
مجازی
مجازی
علمی ـ کاربردی (دوره ترمی)
علمی کاربردی، غیرانتفاعی، مجازی، پیام‌نور ، پردیس‌دانشگاهی و بین‌الملل

۴ـ۱۵ـ پذیرش دانشجویان برای ورود به مقطع دکتری صرفاً به صورت مستقیم براساس فراخوان خاص خود دانشگاه‌ها طبق کلیه ضوابط و شرایط آیین‌نامه شماره ۲۲۳۵۴/و مورخ ۲/۳/۹۱ و مصوبات وزارت متبوع انجام می‌پذیرد و تایید نهایی آنان از طریق سازمان سنجش آموزش کشور خواهد شد.
۴ـ۱۶ـ استفاده از تسهیلات مندرج در ماده ۲ (پذیرش بدون آزمون) و ماده ۷ (شرکت در آزمون و بهره‌مندی از سهمیه برگزیدگان علمی) همزمان امکان‌پذیر نمی‌باشد.
۴ـ۱۷ـ جایابی متقاضیان از طریق سازمان سنجش طبق ظرفیت موجود دانشگاه‌هایی که به طور مستقیم اقدام به جایابی نکرده‌اند انجام می‌شود. لذا متقاضیانی که در  سایت سازمان سنجش ثبت‌نام کنند، براساس ظرفیت‌ها گزینش خواهند شد و لزوماً تمام متقاضیان ثبت‌نام شده جایابی نخواهند شد.

ب) شرایط و ضوابط و نحوه پذیرش برگزیدگان جشنواره‌های معتبر علمی (از قبیل خوارزمی، جوان خوارزمی، رازی و فارابی)  برای ورود به مقاطع تحصیلی بالاتر

برگزیدگان جشنواره‌های معتبر علمی می‌توانند به یکی از  دو طریق زیر برای بهره‌مندی از  تسهیلات  آیین‌نامه اقدام نمایند:

۱ـ شرایط لازم برای متقاضیان از طریق آزمون ورودی:
در صورت شرکت در آزمون سراسری ورود به دوره بالاتر، برگزیدگان رتبه‌های اول تا سوم کشوری جشنواره‌های معتبر علمی (از قبیل خوارزمی، جوان خوارزمی، رازی و فارابی) با مشارکت حداقل ۳۰ درصد و کسب حدنصاب علمی برابر ۹۰ درصد آخرین فرد پذیرفته شده در آزمون، می توانند برای ورود به دوره‌ کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) و کارشناسی ارشد ناپیوسته اقدام نمایند.

 نحوه پذیرش :
برای اخذ پذیرش با شرکت در آزمون، متقاضیان باید پس از اعلام نتایج نهایی آزمون مقطع مربوط به خود (کارشناسی پیوسته، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد)  در تاریخ ۲۰/۶/۱۳۹۲ لغایت ۳۰/۶/۱۳۹۲  اقدام به ثبت‌نام از طریق سایت سازمان سنجش نموده و سازمان پس از جایابی متقاضیان واجد شرایط، اسامی آنان را از طریق سایت به متقاضیان اعلام خواهد نمود. واجدین شرایطی که اسامی آنها در سایت سازمان سنجش اعلام شده می‌بایست با در دست داشتن  اصل معرفی‌نامه برگزیدگی از دبیرخانه جشنواره مربوطه و تصویر آخرین مدرک تحصیلی جهت دریافت نامه معرفی به دانشگاه به سازمان سنجش مراجعه نمایند.

۲ـ شرایط لازم برای متقاضیان بدون آزمون ورودی
– رتبه‌های اول تا سوم  کشوری جشنواره‌های معتبر علمی (از قبیل خوارزمی، جوان خوارزمی، رازی و فارابی) در رشته یا  گروه آموزشی مرتبط با طرح ابتکاری خود یا زمینه‌ای که در آن برگزیده شده‌اند با معرفی دبیرخانه هریک از جشنواره‌ها با مشارکت حداقل ۳۵ درصد می توانند از این تسهیلات بهره مند شوند.

نحوه پذیرش  برگزیدگان جشنواره‌های معتبر علمی  بدون شرکت در آزمون ورودی به یکی از  دو طریق زیر امکان‌پذیر خواهد بود:
۲ـ۱) اخذ پذیرش از دانشگاه
متقاضیان با مراجعه به دانشگاهها، اقدام به اخذ پذیرش برای رشته مرتبط با طرح برگزیده خود می‌نمایند و دانشگاههای پذیرنده با رعایت کلیه شرایط آیین نامه شماره ۲۲۳۵۴/و مورخ ۲/۳/۹۱ از نامبردگان ثبت‌نام بعمل آورده و اطلاعات متقاضیان را به سازمان سنجش آموزش کشور برای تایید نهایی اعلام خواهند نمود.

۲ـ۲) جایابی از طریق سازمان
تنها برگزیدگان رتبه‌های اول تا سوم جشنواره‌های معتبر علمی (از قبیل خوارزمی، جوان خوارزمی، رازی و فارابی) که به طور مستقیم از طریق دانشگاهها پذیرش نشده‌اند، باید در تاریخ ۲۰/۶/۱۳۹۲ لغایت ۳۰/۶/۱۳۹۲  اقدام به ثبت‌نام از طریق سایت سازمان سنجش نموده و سازمان پس از جایابی متقاضیان واجد شرایط، اسامی آنان را از طریق سایت به متقاضیان اعلام خواهد نمود. واجدین شرایطی که اسامی آنها در سایت سازمان سنجش اعلام شده می‌بایست با در دست داشتن  اصل معرفی‌نامه برگزیدگی از دبیرخانه جشنواره مربوطه و تصویر آخرین مدرک تحصیلی جهت دریافت نامه معرفی به دانشگاه به سازمان سنجش مراجعه نمایند.

۳ ـ مدارک لازم جهت ثبت‌نام در سایت سازمان سنجش
ـ معرفی نامه برگزیدگی از دبیرخانه جشنواره مربوطه
ـ آخرین مدرک تحصیلی
* در هنگام ثبت‌نام باید تصویر دو مدرک فوق در سایت سازمان سنجش به صورت اسکن شده در محل مربوطه قرار داده شود.

مشاهده آیین‌نامه شماره ۲۲۳۵۴/و مورخ ۲/۳/۹۱ و کلیه مصوبات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مشاهده نمونه معرفی نامه‌های ورود به مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا