اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون

اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون

مصوب جلسه ۱۳۸۸/۱۱/۴ هیأت وزیران (با اصلاحات تا ۱۳۹۵/۲/۲۹)

فصل اول – کلیات

ماده ۱- صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون که در این اساسنامه به اختصار «صندوق» نامیده می شود دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و طبق مقررات این اساسنامه فعالیت می نماید. صندوق از نظر مالی به صورت خودگردان اداره می­ شود و چنانچه تکالیف و مأموریت ­های خاصی از جانب دولت به آن محول شود از محل اعتبارات عمومی‌ تأمین اعتبار خواهد شد.

ماده ۲ ‏– صندوق با تابعیت ایرانی و برای مدت نامحدود و به صورت شرکت سهامی‌خاص تشکیل می گردد.

ماده ۳ ‏- حوزه عملیات صندوق سراسر کشور و مرکز اصلی آن در تهران است.

تبصره – صندوق می تواند مطابق ضوابطی که به تصویب مجمع عمومی می رسد، بخشی از فعالیت های خود را با عقد قرارداد با سایر اشخاص حقوقی ذی صلاح از طریق نمایندگی در داخل و خارج کشور با رعایت مقررات مربوط برای مدت معین انجام دهد.

ماده ۴– سرمایه موجود صندوق تعاون کشور به مبلغ یکهزار و دویست میلیارد ریال به عنوان سرمایه اولیه صندوق تعیین می شود و تمامی آن متعلق به دولت است.

تبصره – افزایش سرمایه صندوق پس از تأیید مجمع عمومی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .

فصل دوم – موضوع فعالیت

ماده ۵‏- هدف صندوق، فراهم آوردن موجبات توسعه سرمایه‌گذاری و فعالیت در بخش تعاونی از طریق انجام تضمین­ ها و اقدامات به شرح موضوع فعالیت­ های زیر است:

الف – تضمین اعتبارات و سرمایه گذاری ها، تعهدات، مطالبات و معاملات شرکت های تعاونی و شرکت­ های تعاونی سهامی ‌عام و شرکت­ های تعاونی فراگیر ملی موضوع بندهای (۸)، (۹) و (۱۰) ماده (۱) قانون اجرای سیاست ­های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و نیز اتحادیه‌های تعاونی، اتاق ­های تعاون و شرکت­ هایی که بیش از (۵۰%) سهام آنها متعلق به شرکت ­های مذکور باشد که در این اساسنامه «اشخاص حقوقی بخش تعاونی» نامیده می‌شوند.

ب – تضمین اصل و سود تسهیلات اعطایی بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری به اشخاص حقوقی بخش تعاونی.

پ – جبران بخشی از خسارت های ناشی از حوادث طبیعی و غیر مترقبه، نوسانات شدید بازار و بحران های اقتصادی داخلی و خارجی بر اساس دستور العمل مصوب مجمع عمومی و در حدود اعتبارات مصوب.

ت – ارزیابی، رتبه بندی و تحلیل ریسک (خطر) ذی نفعان ضمانت نامه ها و بیمه ها و جلب همکاری شرکت ها و مؤسسات بین المللی ارزیابی و رتبه بندی سرمایه گذاران ، صادر کنندگان و خریداران.

ث ـ جلب همکاری بانک­ها، مؤسسات مالی و اعتباری، بیمه­ها و صندوق­های ضمانت مجاز داخلی و خارجی و همکاری متقابل در راستای تحقق هدف صندوق و انجام فعالیت­های مشترک در موضوع فعالیت مشترک، قبول یا واگذاری ضمانت اتکایی، سپرده‌گذاری نزد بانک ­ها و مؤسسات اعتباری مجاز با اولویت بانک توسعه تعاون.

ج – همکاری و مشارکت با دستگاه های اجرایی در خصوص موضوع فعالیت صندوق .

چ – به کارگیری قابلیت های فناوری اطلاعات و ارتباطات، تجارت الکترونیکی و نرم افزارهای تخصصی مدیریت منابع مالی و تحلیل ریسک (خطر) در راستای تحقق اهداف و موضوع فعالیت صندوق.

ح ـ کمک به ایجاد و توسعه شرکت­های تعاونی ضمانت سرمایه‌گذاری در چارچوب قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ‌ایران و سایر قوانین مربوط و در صورت لزوم ضمانت اتکایی و مشارکت در تأسیس آنها با رعایت ماده (۱۷) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی‌ ایران و مواد (۱۰) و (۱۱) قانون اجرای سیاست­ های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن­ ها.

تبصره ۱- پوشش ریسک (خطر) سرمایه گذاری ها و معاملات و سایر فعالیت های صندوق در صورت نیاز در چارچوپ آیین نامه هایی خواهد بود که به پیشنهاد هیأت مدیره به تأیید مجمع عمومی می رسد. 

تبصره۲ـ صندوق می‌تواند در هر سال مالی حداکثر تا (۳۰%) از مبلغ خدمات خود را در صورت عدم وجود تقاضای اشخاص حقوقی بخش تعاونی به بنگاه­ ها و فعالیت­ های اقتصادی مجاز در قالب اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی خرد و کوچک تا (۵۰) نفر شاغل ( S.M.E ) با اولویت مشاغل و بنگاه­ های اقتصادی عضو شرکت­ های تعاونی تأمین نیاز حرفه­ ای با تأکید بر مشاغل خانگی، خوداشتغالی و شرکت­ های دانش بنیان اختصاص دهد. چگونگی عملکرد این موضوع باید در گزارش سالانه به مجمع عمومی ‌تصریح شود.

ماده ۶- منابع مالی صندوق به شرح زیر است:

۱- دریافت وجوه اداره شده، کمک های فنی و اعتباری، کمک های بلاعوض و هرگونه منابع دیگر از محل بودجه عمومی کشور در صورت وجود اعتبار به تشخیص معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و در چارچوپ قانون بودجه سنواتی.

۲- سود حاصل از خرید و فروش اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار و سرمایه­ گذاری و سپرده­ گذاری‌های صندوق در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.

۳- درآمدهای حاصل از ارایه خدمات ضمانت سرمایه گذاری و کارمزد و اخذ هزینه های مربوط .

۴- سود حاصل از سپرده های صندوق نزد بانک ها و سایر مؤسسات مالی و اعتباری.

۵- درآمد ناشی از استیفای حقوق صندوق از محل ضبط و فروش وثایق طرح ها و واحدهای ضمانت شده.

۶- دریافت های حاصل از خسارت تأخیر در پرداخت بدهی واحدهای ضمانت شده به صندوق.

۷- سایر موارد مجاز قانونی.

فصل سوم – ارکان صندوق

ماده ۷ ‏- صندوق دارای ارکان زیر است:
الف- مجمع عمومی
‏ب. هیأت مدیره
‏پ- مدیر عامل
‏ت- بازرس (حسابرس)

ماده۸ ـ مجمع عمومی از اعضای زیر تشکیل می­ شود:

الف ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (رییس مجمع)           

ب ـ وزیر جهاد کشاورزی 

پ ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت           

ت ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی     

ث ـ رییس سازمان برنامه و بودجه ‏کشور

ماده ۹ ‏- وظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر تعیین می شود.

۱-بررسی و تصویب خط مشی و سیاست های کلی صندوق.

۲- رسیدگی و اظهارنظر نسبت به گزارش عملیات سالیانه و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان ظرف ‏مهلت قانونی.

۳- بررسی و تصویب بودجه سالانه که از طرف هیأت مدیره پیشنهاد می شود.

۴- پیشنهاد اصلاح اساسنامه صندوق به مراجع قانونی ذی­ربط.

۵- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر مواردی که از طرف هیأت مدیره پیشنهاد می شود.

۶- انتخاب و عزل اعضای هیأت مدیره و بازرس و تعیین حق حضور و پاداش اعضای هیأت مدیره و حق الزحمه بازرس و حقوق و مزایای مدیر عامل با رعایت ماده (۷۴‏) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶-.

۷- تصویب آیین ­نامه­ های مورد نیاز برای فعالیت صندوق که از طرف هیأت مدیره پیشنهاد می­ شود و در صورت لزوم ارایه آن به مراجع ذی­ربط برای اتخاذ تصمیم نهایی.

۸- اتخاذ تصمیم نسبت به مطالبات مشکوک الوصول و لاوصول.

۹- ‏ارجاع دعاوی مورد اختلاف به داوری و همچنین صلح دعاوی با رعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

۱۰- ‏سایر وظایف و اختیاراتی که طبق این اساسنامه و یا قوانین و مقررات برعهده مجامع عمومی می باشد.

ماده ۱۰- صندوق توسط هیأت مدیره ای مرکب از پنج نفر که برای مدت دو سال به انتخاب و با حکم رییس مجمع عمومی منصوب می شوند، اداره می گردد. تجدید انتخاب اعضای هیأت مدیره بلامانع است و پس از انقضای مدت مأموریت آنان نیز مادام که مدیر یا مدیران جدید انتخاب یا معرفی نگردیده اند، مدیران یاد شده همچنان عهده دار مسؤولیت خواهند بود.

تبصره – هیأت مدیره در اولین جلسه یک نفر را به عنوان رییس هیأت مدیره و یک نفر را به عنوان نایب رییس برای مدت دو سال از میان اعضا انتخاب می نماید. تغییر سمت اعضای هیأت مدیره موکول به تصویب هیأت مدیره خواهند بود.

ماده ۱۱- جلسات هیأت مدیره بر حسب دعوت رییس هیأت مدیره حداقل ماهی دو بارتشکیل و با ‏حضور حداقل سه نفر از اعضا رسمیت می یابد. تصمیمات هیأت مدیره حداقل با سه رأی موافق معتبر است.

ماده ۱۲ ‏– وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر تعیین می شود:

۱- ‏اجرای اساسنامه و مصوبات ابلاغی توسط مجمع عمومی.

۲- تنظیم برنامه ها و خط مشی کلی صندوق در جهت تحقق اهداف و موضوع آن و پیشنهاد به مجمع ‏عمومی برای تصویب.

۳- تدوین آیین­ نامه­ ها و دستورالعمل­ های مورد نیاز برای فعالیت صندوق و ارایه آن به مجمع عمومی.

۴- رسیدگی و اظهارنظر نسبت به گزارش های مدیرعامل و بازرس و نیز حساب سود و زیان و ترازنامه ‏صندوق و ارایه به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم.

۵- اتخاذ تصمیم و پیگیری لازم در مورد وصول مطالبات صندوق و پرداخت دیون آن.

۶- ارایه گزارش و نظر مشورتی به مجمع عمومی در رابطه با عملکرد و امور صندوق.

۷ – ‏ارایه پیشنهاد تغییر یا اصلاح مفاد اساسنامه در جهت پیشرفت سریعتر اهداف صندوق به مجمع عمومی.

۸- اجرای مفاد تبصره ماده (۳‏) این اساسنامه.

۹- پیشنهاد نصب و عزل مدیر عامل به مجمع عمومی.

۱۰ ‏- افتتاح حساب جاری و سپرده نزد بانک ها در ارتباط با انجام فعالیت های صندوق.

۱۱ ‏- خرید و فروش، اجاره ، اعطا یا قبول ضمانت و ظهرنویسی و تضمین های تجاری و وثیقه و رهن اموال غیر منقول ، سرمایه گذاری و مشارکت و پیمانکاری.

۱۲ ‏- افتتاح حساب های ذخیره ارزی یا ریالی و استفاده از آن ها به نام صندوق نزد بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و سایر مؤسسات تجاری داخلی یا خارجی یا انسداد آنها با رعایت مقررات مربوط.

۱۳ ‏- پیشنهاد ارجاع دعاوی مورد اختلاف به داوری و همچنین صلح دعاوی و ارایه آن به مجمع عمومی.

۱۴- بررسی طرح ها، سرمایه گذاری ها، تعهدات و سایر موارد موضوع فعالیت صندوق جهت قبول پوشش ریسک (خطر) و انجام تضمین ها.

۱۵- مبادرت به هر گونه اقدامی که در چارچوب اهداف تأسیس صندوق و انجام امور مربوط ضروری است و سایر وظایفی که طبق این اساسنامه و سایر قوانین و مقررات به عهده هیأت مدیره می باشد.

تبصره – هیأت مدیره می تواند ایفای وظایف و اختیارات خود را با تعیین موارد به مدیر عامل تفویض نماید.

ماده ۱۳- مدیر عامل صندوق به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی از میان اعضای هیأت مدیره و یا خارج از آن برای مدت دو سال انتخاب و با حکم رییس مجمع عمومی منصوب می گردد و تجدید انتخاب وی بلامانع است.

ماده ۱۴ ‏- وظایف و اختیارات مدیر عامل به شرح زیر است:

۱- ‏انجام امور اداری و مالی و عملیات موضوع صندوق و اجرای مصوبات هیأت مدیره و مجمع عمومی.

۲- ‏استخدام، اخراج، ترفیع، انتقال و مأموریت و سایر امور اداری و استخدامی کارکنان بر طبق قوانین و مقررات مربوط و مقررات داخلی صندوق و تعیین مدیران.

۳- نمایندگی صندوق در مقابل سازمان های دولتی و غیر دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع قانونی و اقامه و دفاع از هرگونه دعوی کیفری و یا حقوقی و یا هر دعوی و اقدامات دیگر در رابطه با مراجع قضایی و اجرایی با حق تعیین وکیل یا حق توکیل به غیر و یا نمایندگی و نیابت.

۴- انعقاد هر نوع قرارداد و اجرای آن به هر شکل و با هر شخص حقیقی و حقوقی و تحت هر گونه شرایط در چارچوب اهداف و موضوع فعالیت صندوق.

۵- صلح و سازش و ارجاع به داوری و استرداد دعوا با رعایت قوانین و مقررات مربوط با تصویب ‏هیأت مدیره.

۶- تهیه بودجه سالانه و ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش های مالی و سایر گزارش ها برای ارایه به ‏هیأت مدیره.

۷- ارایه پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه و سایر پیشنهادها به هیأت مدیره.

۸- ‏اقدام در مورد وصول مطالبات و بستانکاری های صندوق و تشخیص مطالبات مشکوک الوصول جهت ‏ارایه به هیأت مدیره.

۹- انجام اقدامات لازم در مورد تعهدات صندوق.

۱۰ ‏- ایفای وظایف و اختیاراتی که هیأت مدیره به مدیر عامل تفویض می نماید.

۱۱- ‏سایر وظایف و اختیاراتی که قوانین و مقررات مربوط برعهده مدیر عامل قرار می دهد.

تبصره – چک ها و اسناد و اوراق مالی و اعتباری و معاملاتی و تجاری و اسناد تعهد آور با امضای ثابت مدیر عامل و امضای متغیر رییس هیأت مدیره یا یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره به تعیین وی معتبر خواهد بود و سایر اسناد و مکاتبات با امضای مدیر عامل مجری است و در صورت لزوم مدیر عامل می تواند حق امضای خود را در این موارد با مسؤولیت خود به هر یک از مسؤولان و یا کارکنان صندوق واگذار نماید.

ماده ۱۵– بازرس (حسابرس) صندوق، سازمان حسابرسی می باشد که موظف است طبق مقررات مربوط اعمال نظارت نموده و به حساب ها و ترازنامه و حساب سود و زیان صندوق رسیدگی و گزارش های لازم را تهیه و به مجمع عمومی ارایه کند و همچنین وظایف و اختیاراتی را که به موجب قانون تجارت برعهده بازرس است، انجام دهد. بازرس مکلف است گزارش خود را درخصوص حساب های سالانه و ترازنامه صندوق ظرف مهلت سه ماه از پایان سال مالی صندوق به مجمع عمومی تسلیم نماید. بازرس با اطلاع مدیر عامل و بدون دخالت در عملیات اجرایی حق مراجعه به اسناد و مدارک صندوق را دارد.

ماده ۱۶- سال مالی صندوق از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفندماه همان سال پایان می یابد، به استثنای سال اول تأسیس که از تاریخ تشکیل تا آخر اسفند ماه همان سال خواهد بود.

ماده ۱۷ ‏– ترازنامه حساب سود و زیان و سایر صورت های مالی صندوق باید ظرف دو ماه پس از سال مالی توسط هیآت مدیره به بازرس صندوق تسلیم شود.

ماده ۱۸ ‏– سود صندوق در هر سال مالی پس از طی مراحل قانونی به حساب سرمایه صندوق منظور می گردد.

ماده ۱۹- نیروی انسانی مورد نیاز صندوق با تصویب مجمع عمومی در قالب صورتجلسه کارگروه موضوع تبصره (۱) بند «و» ماده (۹) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی- مصوب ۱۳۸۷ ‏- از محل بخشی از نیروی انسانی موجود صندوق تعاون کشور تأمین می شود، تأمین نیازهای آتی صندوق بر اساس آیین نامه های اداری و استخدامی صندوق خواهد بود.

ماده ۲۰‏- مواردی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده است حسب مورد تابع قانون تجارت و لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (در مواردی که به تشخیص فقهای شورای نگهبان مغایر شرع نباشد) و سایر قوانین و مقررات مربوط می‌باشد.

ماده ۲۱. این اساسنامه جایگزین اساسنامه صندوق تعاون- مصوب ۱۳۶۸ ‏- موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۲۰۰۴/ت۱۰۸۹ ‏مورخ ۱۳۶۸/۱۲/۲۳ ‏و اصلاحات بعدی آن می شود.

این اساسنامه به موجب نامه شماره ۳۷۲۵۱/۳۰/۸۸ ‏مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۰ ‏شورای نگهبان به تأیید شورای ‏یاد شده رسیده ‏است.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا