آیین نامه اجرایی مواد ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۵۳ و ۵۵ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

مصوبه شماره ۳۳۸۵۰/ت۵۸۴۳۱هـ مورخ ۱۴۰۱/۳/۳ هیئت وزیران

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح- بنیاد شهید و امور ایثارگران
سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت وزیران در جلسه ۲۵/۲/۱۴۰۱ به پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده (۶۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران – مصوب ۱۳۸۶- آیین نامه اجرایی مواد (۳۸)، (۳۹)، (۴۰)، (۵۳) و (۵۵) قانون مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی مواد ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۵۳ و ۵۵ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

ماده ۱- جانبازانی که بر اساس تبصره (۱) اصلاحی ماده واحده قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی -مصوب ۱۳۷۴- و ماده (۳۸) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران -مصوب ۱۳۸۶– که در این آیین نامه به اختصار “قانون” نامیده می‌شود، در حالت اشتغال قرار گرفته یا می‌گیرند، هنگام نیل به بازنشستگی از پاداش پایان خدمت برخوردار می‌گردند.

تبصره ۱- مبدأ محاسبه سنوات قابل قبول برای بازنشستگی در مورد جانبازان موضوع تبصره (۱) اصلاحی ماده واحده قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، که در زمان مجروحیت، شاغل در دستگاه‌های موضوع ماده واحده مذکور نبوده‌اند، تاریخ برقراری حقوق از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران، که در این آیین نامه به اختصار “بنیاد” نامیده می شود، میباشد که با رسیدن به شرایط بازنشستگی حسب سوابق حالت اشتغال موضوع تبصره یاد شده، با برخورداری از امتیازات مربوط بازنشسته می شوند.

تبصره ۲- مبدأ محاسبه سنوات قابل قبول برای بازنشستگی در مورد جانبازان موضوع ماده (۳۸) قانون که در زمان مجروحیت، شاغل در دستگاه‌های موضوع ماده (۲) نبوده‌اند، تاریخ برقراری حقوق از سوی بنیاد می‌باشد که با رسیدن به شرایط بازنشستگی حسب سوابق حالت اشتغال موضوع ماده (۳۸) قانون، با برخورداری از امتیازات مربوط بازنشسته می‌شوند.

تبصره ۳- ذخیره مرخصی استحقاقی و پرداخت بر اساس آن شامل جانبازان حالت اشتغال موضوع ماده (۱) این آیین‌نامه نمی‌گردد.

تبصره ۴- برخورداری از پاداش پایان خدمت تنها برای یک بار امکان پذیر است. در صورتی که مشمولان موضوع ماده (۱) این آیین نامه قبلاً بازنشسته شده و دوباره در چهارچوب قوانین و مقررات، اشتغال به کار پیدا کرده و سپس بازنشسته شوند، پاداش پایان خدمت فقط در مورد سنوات جدید اشتغال محاسبه و پرداخت می گردد. در هر حال، در مجموع پرداخت پاداش پایان خدمت حداکثر به ازای سی سال خدمت امکان پذیر است.

ماده ۲- مشمولان موضوع ماده (۱) این آیین نامه که به دلیل عدم ممنعیت قانونی، اشتغال به کار پیدا می کنند، نمی توانند از امتیازات مضاعف و نیز امتیازات و فوق العاده های ایثارگری در محل اشتغال و فعالیت جدید استفاده کنند.

ماده ۳- بازنشستگی مشمولی ماده (۳۸) قانون، بر اساس مقررات مربوط به نیروهای مسلح و با داشتن سی سال سابقه یا شصت سال سن انجام و بر مبنای سنوات خدمت پاداش پایان خدمت پرداخت می شود.

تبصره ۱- بنیاد مجاز است اعتبار موضوع این ماده را متناسب با جمعیت مشمولین و اعتبار مصوب در چهارچوب موافقتنامه مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه کشور به ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ نماید. اعتبار مذکور پس از ابلاغ توسط بنیاد به هزینه قطعی منظور می شود.

تبصره ۲- احراز شرایط و صدور حکم بازنشستگی بر اساس مقررات فوق توسط ستاد کل نیروهای مسلح و در چهارچوب اعتبارات ابلاغی انجام می شود.

ماده ۴- بنیاد، جانبازان حالات اشتغال مشمول تبصره (۱) اصلاحی ماده واحده قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی را با داشتن سی سال سابقه و شصت سال سن در مورد مشمولین غیرتخصصی (دارای مدرک کارشناسی و پایین تر) و سی و پنج سال سابقه و شصت و پنج سال سن در مورد مشمولین تخصصی (دارای مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر) با رعایت اعتبارات مصوب مربوط بازنشسته کرده و نسبت به پرداخت پاداش پایان خدمت از محل اعتبارات مصوب مربوط اقدام می‌نماید.

ماده ۵- حقوق و مزایا و شرایط بازنشستگی مشمولان قانون برقراری حقوق وظیفه یا مستمری بازماندگان آن دسته از مهاجران و کسانی که به مناطق جنگی مراجعت نموده و به علت برخورد با مواد منفجره معلول یا فوت می شوند -مصوب ۱۳۷۲- و اصلاحات بعدی آن و مشمولان قانون حمایت از افرادی که توسط گروه‌ک‌های ضدانقلاب و منحرفین اعتقادی اسیر، کشته و یا معلول می شوند -مصوب ۱۳۸۹- بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب ۱۳۸۶- محاسبه و پرداخت خواهد شد.

ماده ۶- آخرین حقوق و مزایای دریافتی شهدا، جانبازان و آزادگان دارای حالت اشتغال مشمول تبصره (۱) اصلاحی ماده واحده قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و ماده (۳۸) قانون با رعایت ضوابط مندرج در ماده (۴۰) قانون و تبصره‌های آن به عنوان حقوق بازنشستگی تعیین و پرداخت می گردد. (اصلاح‌شده به موجب تصویبنامه شماره ۵۴۴۷۵/ت۵۹۹۹۵ مورخ ۱۴۰۱/۴/۵ هیات وزیران)

ماده ۷- انجام هر گونه تعهد و پرداخت و ایجاد و تحمیل هر گونه تعهد و بار مالی توسط ستاد کل نیروهای مسلح و بنیاد برای اجرای این آیین نامه مازاد بر اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی بر اساس بندهای (ت) و (۳) ماده (۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران -مصوب ۱۳۹۵- و بندهای (هـ) و (ح) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) -مصوب ۱۳۹۳- تعهد زائد بر اعتبار محسوب و مشمول مجازات قانونی مربوط خواهد بود.

ماده ۸- به منظور نظارت بر اجرای این آیین نامه و رفع ابهامات و اختلافات مربوط به آن، کارگروهی با عضویت معاون حقوقی رییس جمهور (مسئول) و رؤسای سازمان‌های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور و بنیاد و ستاد کل نیروهای مسلح تشکیل می‌گردد.

محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

‫۷ دیدگاه ها

 1. آنروزی که حمیدباکری به بچه های گردانش گفت دعاکنیدشهیدبشویم والافرداسه دسته خواهیم شداینروزهارامیدانست اومیدانست روزی میرسدکه تن مجروحی راشمایدک میکشی ولی افرادی دیگربرایش تصمیم گیری میکننداومیدانست که روزی میرسدامام رانیست وبچه هایش که رزمندگانش بودندبفراموشی سپرده خواهندشدواومیدانست که..

 2. سلام .چرا در سپاه برای جانبازان بسیجی ۲۵درصد رای کارافتاده گی صادر نمی شود می گویند باید ۳۰ درصد بنیاد شهید را داشته باشی تا ماده ۳۸ایثارگران برای شما وصل گردد

 3. شماکه ازاجرای قانون دم میزنید واقعا بایستی شرمنده باشید.اجرای قانون یعنی تاریخ صورت سانحه،نه قانون من درآوری شما….،شماها فکر میکنید ملت مخصوصا جامعه ایثارگران متوجه بی قانونی شماها نیسیتند،صبروحیا هم حدی دارد؟!!!سعی بفرماید حق راادا ،وقانون را درست اجرا کنید،تاشایدخداوند خوشنودگردد.

 4. سلام جانباز۲۵درصدحالت اشتعال ازکارافتاده هستم ایابازنشستگی شامل من میشود اعصاب وروان وشی
  ییایی هستم

 5. با عرض سلام و خسته نباشید
  تا آنجایی که من متوجه شدم در متن قانون نوشته جانبازان تبصره یک و ماده ۳۸ ذخیره مرخصی بهشون تعلق نمیگیرد و نوشته تبصره یک سنوات از زمان برقراری حقوق و پاداش بازنشستگی از سال ۷۲و ماده ۳۸ سنوات از زمان برقراری حقوق و بازنشتگی از ۸۶ حساب میشود.و تبصره یک و ماده ۳۸ با مدرک کارشناسی و پایین تر ۶۰ سال سن و ۳۰ سال سابقه و کارشناسی ارشد به بالا ۶۵ سال سن و ۳۵ سال سابقه از تاریخ قانون فوق محاسبه میگردد.
  ایراد این قانون از دید بنده این است که چرا وقتی ملاک محاسبه قانون خدمات کشوری است بقیه آیتم ها طبق قانون مصوب از زمان برقراری حقوق مثل ذخیره مرخصی و غیره در بازنستگی لحاظ نشده ؟در ثانی اگر ملاک سال ۷۲ و یا ۸۶ میباشد چرا معوقات و یک سری از آیتم ها طبق قانون خدمات کشوری تا به حال اعمال نشده و تکلیف این معوقات تا روز بازنشستگی چه خواهد شد؟ممنون و متشکر

 6. بنده بیستهفت ماه سابقه جبهه داشته ام که متاسفانه اصلا در پرونده ام هیچی ذکر نشده ودر شهرداری زوار در دوره رژاست جمهوری خاتمی مشغول به کار بودم که به فرمایش رهبر معظم انقلاب که فرمدند هر محله ای باید یک پایگاه داشته باشد من اقدام به افتتاح پایگاه شهید مدرس در خ. شهید مدرس زواره نمودم به همین خاطر رئیس شورای وقت چون ضد ولایتی بود ودر حال حاضر هم هست بنده را در دفتر شورا فرا خواند وبوالله علنی این جمله را گفت که به خاطر این پایگاه شغلت را از دست دادی از شهرداری پس از دوسال سابقه کار بیون کرد واین جمله را هم اضافه کرد که در هیچ ارگانی نمیگذارم بکار گیری شوی از آن به بعد به هر کجا مراجعه نمودم هیچ توجهی نکردن بند نیز چون سه دختر ودوپسر داشتم شبانه روز کارگری بدون بیمه کردم تا حالا که در سن پنجاه هشت سالگی علیل شده ام وبه سه عمل جراحی نیاز دارم که گفتند کارت ایثارگری بهت میدن برو باش عمل کن وحقوق هم بهت میدهند ولی از هیچکدام خبری نشد فقط یک مبلغی خرج کردم ودر سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی شهرستان اردستا تکمیل کردم ولی پس از دو سال هنوز هیچ خبری نشده مواد غذای گران شده نان وماست خوراکمان شده آیا این در جمهوری اسلامی عدالت است چندین بار پیش نماینده رفتم ولی ایشان نیز توجه خاصی به یک عده سرمایه دار که براش رای جمع میکردند نموده حتی یک کارخانه از خودش دارد بهش گفتم مرا یک کار سبک در کارخانه بهم بده تا با شصت سالگی ده سال سابقه بیمه باز نشسته شوم ولی هیچ توجهی نکرد ترا به خدا یک توجهی به بنده بفرمایید با تشکر از یاوران ولایت فقیه.

 7. یعنی کسی که الان ۵۵ سال سن دارد ولی ۳یا۴سال بیشتر نیست که حالت اشتغال شده باید تا ۸۵ سالگی صبر کنه تا بازنشسته بشه آخه این چه قانونیه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا