آیین نامه اجرایی ماده ۱۹ قانون سازمان دامپزشکی کشور

آیین نامه اجرایی ماده ۱۹ قانون سازمان دامپزشکی کشور
مصوب ۱۳۵۱,۰۸,۱۰

ماده ۱- مقررات این آئین‌نامه در دامداریهائی اجراء میشود که در آنها چهارپایان اهلی و طیور بمنظور بهره‌بردارﻯ نگهدارﻯ و پرورش داده‌ میشوند و یا بطور عمده خرید و فروش میگردد.

ماده ۲- تأسیس هر نوع دامدارﻯ از لحاظ اجراﻯ مقررات بهداشتی و قرنطینه‌اﻯ موکول به تحصیل پروانه از وزارت کشاورزﻯ و منابع طبیعی است.‌مأمورین انتظامی مکلفند به تقاضاﻯ سازمان دامپزشکی از ادامه کار دامداریهاﻯ بدون پروانه یا دامداریهائی که پروانه آنها لغو گردیده است جلوگیری‌نمایند.

تبصره ۱- دامداریهائی که قبل از تصویب این آئین‌نامه تأسیس شده‌اند مکلفند ظرف یکسال از تاریخ انتشار آگهی موضوع ماده ۳ این آئین‌نامه‌پروانه لازم را تحصیل نمایند.

تبصره ۲- اشخاصی که تعدادﻯ دام و طیور بمقیاس غیر تجارﻯ نگهدارﻯ مینمایند و همچنین دامدارانی که ییلاق و قشلاق میکنند و در یکجا‌ ساکن نیستند مشمول مقررات این آئین‌نامه نخواهند بود.

تبصره ۳- تشخیص مقیاس غیر تجارﻯ با وزارت کشاورزﻯ و منابع طبیعی است.

ماده ۳- ضوابط و شرایط تحصیل پروانه دامدارﻯ وسیله وزارت کشاورزی و منابع طبیعی تهیه و آگهی میشود و براﻯ عموم لازم‌الاجرا است.

ماده ۴- پروانه دامداریهائی که مسئولین آنها برخلاف قوانین و مقررات سازمانهاﻯ دامپزشکی و دامپروری وزارت کشاورزﻯ و منابع طبیعی و‌دستورات فنی و بهداشتی سازمانهاﻯ مذکور رفتار نمایند لغو خواهد شد.

ماده ۵- دامدارانی که براﻯ دریافت پروانه دامدارﻯ طبق این آئین‌نامه اقدام ننمایند یا مسئولین دامداریهائی که پروانه آنها لغو گردیده مکلفند در‌مهلتی که سازمان دامپزشکی کشور به آنها ابلاغ خواهد کرد دامدارﻯ خود را تعطیل نمایند.

ماده ۶- اجراﻯ این آئین‌نامه در مورد یک یا چند نوع چهارپایان اهلی یا طیور در هر یک از استانها یا شهرستانها موکول به اتخاذ تصمیم و آگهی‌وزارت کشاورزی و منابع طبیعی است.

ماده ۷- در مناطقی که اجرای این آئین‌نامه از طرف وزارت کشاورزﻯ و منابع طبیعی آگهی میشود دامداران مشمول این آئین‌نامه در صورتی‌میتوانند از کمکها و خدمات سازمانهاﻯ دولتی در زمینه دامدارﻯ استفاده نمایند که دارای پروانه مندرج در ماده ۲ باشند.

آئین‌نامه فوق مشتمل بر هفت ماده و سه تبصره به استناد ماده ۱۹ قانون سازمان دامپزشکی کشور پس از تصویب کمیسیون کشاورزﻯ و منابع طبیعی ‌مجلس شورای ملی در جلسه روز دوشنبه ۱۳۵۱.۷.۲۴ در جلسه روز چهارشنبه دهم آبانماه یکهزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی بتصویب‌کمیسیون کشاورزﻯ و منابع طبیعی مجلس سنا رسید.

رئیس مجلس سنا- جعفر شریف امامی

 

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا