آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون سازمان دامپزشکی کشور

آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون سازمان دامپزشکی کشور
مصوب ۱۳۶۴,۱۲,۰۴

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۴ / ۱۲ / ۱۳۶۴ بنا به پیشنهاد شماره ۴۴۵۶ / ۳۱۰ / ۲۲۱۶ مورخ ۳۰ / ۲ / ۱۳۶۴ وزارت کشاورزی آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون سازمان دامپزشکی کشور را بشرح زیر تصویب نمودند.

فصل اول – خدمات داروئی

۱ – حق کارشناسی بازدید از محل داروخانه جهت تأسیس و یا انتقال ۵۰۰۰ ریال
۲ – هزینه صدور پروانه ساخت داروخانه ۲۰۰۰۰ ریال
۳ – هزینه صدور پروانه ساخت دارو. ۱۰۰۰ ریال
۴ – حق کارشناسی بازدید بهداشتی از کارخانه تولید پریمیکس، کنسانتره و دارو جهت تأسیس ۱۰۰۰۰ ریال
۵ – حق شرکت در مناقصه ۵۰۰۰ ریال
۶ – هزینه نمونه‌برداری از واردات ۵۰۰۰ ریال
۷ – هزینه صدور مجوز ساخت و تولید پریمیکس و کنسانتره برای هر ‌تن سالانه ۱۰۰ ریال
۸ – هزینه صدور مجوز ورود داروها. ۵۰۰۰ ریال
۹ – فروش داروهائی که توسط سازمان دامپزشکی کشور ‌تأمین و به قیمت مصرف ‌کننده عرضه میشود. بطور متوسط حدود ۱۰% قیمت

فصل دوم – خدمات درمانگاهی

۱ – نسخه‌ نویسی (‌با ذکر نشانیهای بیماری توسط دامدار در محل درمانگاه).

ـ برای دامهای بزرگ هر رأس ۱۰۰ ریال
ـ برای دامهای کوچک و طیور هر رأس یا قطعه ۵۰ ریال

۲ – عملیاتی که در داخل درمانگاه انجام میشود.
‌معاینه دام در محل کلینیک شامل درمان بیماریهای انفرادی و عفونی و تشخیص آبستنی.

ـ برای حیوانات بزرگ هر رأس ۲۰۰ ریال
ـ برای حیوانات کوچک و گوسفند و بز هر رأس ۱۰۰ ریال

‌جراحیهای کوچک نظیر بخیه پارگیها – تومورهای سطحی – نرولهای پستانی – حلقه‌گذاری – قطع شاخ و غیره.

ـ برای دامهای بزرگ ۵۰۰ ریال
برای دامهای کوچک و گوسفند و بز ۳۰۰ ریال

‌جراحی‌های بزرگ نظیر لاپاراتومی و غیره.

ـ برای دامهای بزرگ ۲۰۰۰ ریال
ـ برای دامهای کوچک و گوسفند و بز ۱۰۰۰ ریال
کالبدگشائی جوجه و طیور مرغداریهای صنعتی بمنظور تشخیص بیماری  بسته به نظر دامپزشک از ۱۰۰۰ الی ۳۰۰۰ ریال.

۳ – عملیاتی که در خارج از درمانگاه و در سطح دامداریها و مرغداریها انجام میشود.

‌معاینه دامها در محل دامداری شامل درمان بیماری انفرادی و عفونی و تشخیص آبستنی.

برای دامهای بزرگ بازاء رأس اول ۱۰۰۰ ریال و مازاد آن ۲۰۰ ریال
برای دامهای کوچک بازاء یک رأس ۸۰۰ ریال و بیماری‌یابی در گله ۱۵۰۰ ریال

جراحیهای کوچک نظیر بخیه پارگیها – تومورهای سطحی – نرول‌های پستانی – حلقه‌گذاری و قطع شاخ و غیره.

ـ برای دامهای بزرگ ۱۰۰۰ ریال
ـ برای دامهای کوچک ۶۰۰ ریال

‌جراحی‌های بزرگ نظیر لاپاراتومی و غیره.

ـ برای دامهای بزرگ ۳۰۰۰ ریال
ـ برای دامهای کوچک و گوسفند و بز ۱۵۰۰ ریال

‌بازدید از مرغداریها برای بیماری‌یابی و درمان.

مرغداریهای صنعتی از ۳۰۰۰ الی ۵۰۰۰ ریال.
مرغداریهای سنتی ۱۰۰۰ ریال

تبصره تهیه داور و وسائل مصرف‌شدنی نظیر ماکنت بعهده دامدار بوده و دامپزشک معالج با توجه به وضعیت و استضعاف دامداران میتواند قیمتهای فوق را‌ نیمه بهاء یا مجانی محاسبه نماید.

فصل سوم – خدمات آزمایشگاهی

۱ – کشت و شمارش یا آنتی بیوگرام (‌برای هر نوع کشت اعم از مواد غذایی یا نمونه مرضی) هر کدام ۱۰۰۰ ریال
۲ – آزمایش سرمی HI برای نیوکاسل برای هر مرغ ۱۰۰ ریال
۳ – اندازه‌گیری آفلاتوکسین با روش کروماتوگرافی ۵۰۰۰ ریال
۴ – تشخیص و اندازه‌گیری سم دوی ‌پل ۱۰۰۰ ریال
۵ – آزمایش و تجزیه نمونه‌های خوراک دام و طیور مانند:
‌پروئین، فیبر، کلسیم، فسفر، ماده خشک هر کدام
۱۰۰۰ ریال
۶ – انرژی (‌از طریق اندازه‌گیری کربوهیدرات ـ
‌فیبر – پروتئین و چربی)
۳۰۰۰ ریال
۷ – املاح میکروالمانتها (‌آهن، مس، روی، منگنز) هر ملح ۲۰۰۰ ریال
۸ – املاح خاک و دان و آب، سرم ۱۰۰۰ ریال
۹ – حق کارشناسی جهت بازدید محل بمنظور صدور پروانه آزمایشگاه. ۵۰۰۰ ریال
۱۰ – صدور پروانه آزمایشگاه. ۲۰۰۰۰ ریال
۱۱ – حق شرکت در مناقصه ۵۰۰۰ ریال
۱۲ – هزینه صدور مجوز ورود لوازم آزمایشگاهی ۵۰۰۰ ریال

فصل چهارم – خدمات بهداشتی

۱ – هزینه کارشناسی جهت (پروانه تأسیس ـ تمدید ـ تبدیل و بهره برداری دامداری و مرغداری و سایر موارد) هربار ۵۰۰۰ ریال
۲ – صدور پروانه تأسیس دامداری و مرغداری ۳۰۰۰۰ ریال
۳ – صدور پروانه بهره برداری دامداری و مرغداری ۵۰۰۰۰ ریال
۴ – انتقال پروانه دامداری و مرغداری ۱۰۰۰۰۰ ریال
۵ – تمدید پروانه بهره برداری دامداری و مرغداری ۲۰۰۰۰ ریال
۶ – صدور گواهی بهداشت جهت حیوانات کوچک بازاء هر حیوان ۱۰۰۰ ریال
۷ – صدور گواهی بهداشت جهت پرندگان زینتی بازاء هر پنج قطعه ۱۰۰۰ ریال
۸ – صدور گواهی بهداشت جهت حیوانات بزرگ نظیر اسب و حیوانات وحشی بزرگ نظر به اینکه احتیاج به بازدید و تحت نظر گرفتن حیوان و اقدامات بهداشتی مورد نیاز دارد بازاء هر سر حیوان ۵۰۰۰ ریال
۹ – صدور گواهی بهداشت برای فرآورده های دامی بمنظور صدور بخارج از کشور چون مستلزم بازدید از کارخانجات تهیه و کنترل بسته بندی و پلمپ آن میباشد برای سالامبور ۳۵۰۰ ریال برای روده ۲۵۰۰ ریال.
۱۰ – قرنطینه کردن حیوانات زنده بازاء هرحیوان با احتساب مدت دو ماه روزانه ۵۰ ریال و گوسفند و بز با احتساب حداکثر یکماه نگهداری روزانه ۵۰ ریال و اسب و سایر حیوانات بازاء هر روز ۱۰۰ ریال.
۱۱ – ترخیص دام زنده و فرآورده های دامی از گمرکات کشور جهت هر بار کارشناسی بمنظور کنترل بهداشتی و گواهینامه و بازدید کالا و هزینه کارشناسی برای کشتی حامل گوشت ۲۰۰۰۰ ریال و برای کامیون حامل گوشت ۲۵۰۰ ریال.
۱۲ – هزینه کارشناسی برای ترخیص دام زنده از فرودگاه و تخم مرغ جوجه کشی و جوجه یکروزه ۲۰۰۰ ریال
۱۳ – صدور گواهی بهداشتی گوشتهای مصرفی کارخانجات صنایع غذائی کیلوئی ۳ ریال.

فصل پنجم – خدمات متفرقه

 

۱ – فروش کتابهائی که قرارداد انتشار آن با مترجم یا مؤلف آن توسط سازمان دامپزشکی کشور منعقد گردیده بر اساس نرخ مصوب.

۲ – فروش نقشه‌های مختلف بر حسب نوع و زیر بنای نقشه.

۳ – فروش گاوهای جایگزینی طرح مبارزه با سل و بروسلوز ۲۵% بالاتر از قیمت تمام شده.

تبصره – ‌کلیه وجوه حاصل از اجرای این آئیننامه باید به حساب تمرکز وجوه که بهمین منظور از طرف خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح میشود ‌واریز گردد.

نخست‌وزیر – ‌میرحسین موسوی

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا