کتابفروشی حقوقی دادبازار و خرید اینترنتی کتاب حقوق و آزمون وکالت و قضاوت با تخفیف

شماره: 33219/ت 27260هـ مصوب 1381/07/20

آیین نامه اجرایی ماده (۱۳۴) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب ۱۳۸۰

آیین نامه اجرایی ماده (۱۳۴) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب ۱۳۸۰

  • و‌زارت امور اقتصادی و دارایی ‌ـ‌ و‌زارت آموزش و پرو‌رش ‌
  • و‌زارت علوم، تحقیقات و فناو‌ری
  • و‌زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ‌
  • سازمان تربیت بدنی ‌
  • سازمان بهزیستی کشور

هیئت و‌زیران در جلسه مورخ ۱۳۸۱/۰۷/۰۳ بنا به پیشنهاد شماره ۳۷۳۱۶مورخ ۱۳۸۱/۰۶/۳۱ و‌زارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۱۳۴) اصلاحی قانون مالیات‌ های مستقیم ‌ـ‌ مصوب ۱۳۸۰- ‌، آیین‌ نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین ‌نامه اجرایی ماده (۱۳۴) اصلاحی قانون مالیات‌ های مستقیم ‌ـ‌ مصوب ۱۳۸۰-

ماده ۱‌ـ‌ درآمد مهد کودک ها در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها، مدارس ابتدایی، راهنمایی، متوسطه، فنی و حرفه‌ای و آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و دانشگاه‌ ها و مراکز آموزش عالی غیر انتفاعی/ غیر دولتی حاصل از تعلیم و تربیت شامل کلیه درآمدهای مرتبط با تعلیم و تربیت طبق مجوز صادر شده از و‌زارتخانه ذی ربط می ‌باشد.

تبصره ۱‌ـ‌ درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی و غیرمرتبط با موضوع تعلیم و تربیت طبق مقررات مربوط و سایر فعالیت ‌های خارج از شمول مجوز مذکور مشمول مالیات می ‌باشد.

تبصره ۲‌ـ‌ درآمدهای حاصل از برگزاری فعالیتهای فرهنگی و سمینارها یا دو‌ره ‌های آموزشی این گونه مؤسسات نیز مرتبط با فعالیت تعلیم و تربیت محسوب می ‌شود و از پرداخت مالیات معاف می‌ باشد.

تبصره ۳- مدارس: واحدهای آموزشی و پرورشی دارای مجوز از وزارتخانه ذی ربط که آموزش های رسمی شامل پیش دبستانی، ابتدایی، متوسطه، فنی و حرفه ای، پیش دانشگاهی و مدارس از راه دور می باشند که مطابق دوره های تحصیلی خدمات آموزشی ارایه می نمایند.

تبصره ۴- منظور از مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی/ غیردولتی مؤسساتی است که براساس مجوز وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد و آیین نامه تأسیس مؤسسات آموزش عالی غیردولتی/ غیرانتفاعی تأسیس و با برگزاری دوره های آموزشی نسبت به صدور گواهی نامه مورد تأیید وزارتخانه های یاد شده در مقاطع تحصیلی دانشگاهی اقدام می نمایند.

تبصره ۵- منظور از آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد، آموزشگاهی است که دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آموزش داده می شود.

ماده ۲‌ـ‌ درآمد مؤسسات نگهداری معلولان ذهنی و حرکتی دارای پرو‌انه فعالیت از مراجع ذی ‌ربط، بابت نگهداری معلولان ذهنی و حرکتی از مالیات معاف است.

هرگونه درآمد دیگر حاصل از فعالیت ‌های مغایر با پرو‌انه فعالیت طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود.

تبصره- درآمد مؤسسات نگهداری معلولین ذهنی یا حرکتی در خصوص اشخاصی که بر اثر ضایعات جسمی یا روانی یا ذهنی یا توأم به صورت دایم دچار اختلال سلامت و کارایی شده اند از جمله سالمندان ناتوان که توسط کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی معلول شناخته می شوند و به صورت روزانه یا شبانه روزی از اشخاص مزبور نگهداری می نمایند و همچنین ارایه خدماتی نظیر خدمات آموزشی و پزشکی و توانبخشی موسسات مزبور در داخل مرکز یا با اعزام نیرو به محل زندگی معلول جزیی از فرآیند نگهداری محسوب و از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.

ماده ۳‌ـ‌ درآمد باشگاه‌ها و مؤسسات و‌رزشی دارای مجوز از وزارت ورزش و جوانان حاصل از فعالیت‌های منحصراً و‌رزشی از پرداخت مالیات معاف است.

منظور از فعالیت‌های و‌رزشی، آن نوع فعالیت و رشته و‌رزشی است که براساس مجوز مرجع ذی ربط تعیین می‌شود و توسط باشگاه‌ها و مؤسسات و‌رزشی انجام می‌پذیرد.

تبصره ۱- درآمد باشگاه ها و مؤسسات ورزشی دارای مجوز از مراجع ذی ربط از محل تبلیغات، نقل و انتقال یا معاوضه ورزشکار، فروش لوازم متضمن نشان و یا مشخصات باشگاه و مؤسسه ورزشی و همچنین کمک های دریافتی آنها از دولت و یا مؤسسات دولتی برای انجام خدمات ورزشی، درآمد ناشی از فعالیت ورزشی تلقی می گردد. سایر فعالیت های اقتصادی باشگاه ها و مؤسسات مذکور و نیز فعالیت های ورزشی فاقد مجوز مشمول مالیات می باشند.

تبصره ۲- کلیه درآمد فدراسیون های بین المللی و فدراسیون های ورزشی و کمیته ملی المپیک ناشی از برگزاری مسابقات ورزشی در ایران نیز از معافیت مندرج در این ماده برخوردار است.

محمدرضا عارف

معاو‌ن او‌ل رییس‌ جمهور

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا