کتابفروشی حقوقی دادبازار و خرید اینترنتی کتاب حقوق و آزمون وکالت و قضاوت با تخفیف

مورخ: 1400/9/2

آیین نامه اجرایی بند (ی) تبصره ۸ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در بخش گاز

آیین نامه اجرایی بند (ی) تبصره (۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در بخش گاز

ماده ۱- نرخ تعرفه های مصارف خانگی گاز به شرح جداول (۱) و (۲) پیوست که تاییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می شـود و از تاریخ ۱۴۰۰/۹/۱ لازم الاجرا است.

ماه های سرد سال از تاریخ (۱۶) آبان ماه لغایت (۳۱) فروردین ماه سال بعد و ماه های گرم سال از یکم اردیبهشت ماه لغایت (۱۵) آبان ماه هر سال تعیین می گردد. نرخ های یادشده بدون احتساب مالیات و عوارض دریافتی توسط شرکت ملی گاز ایران به موجب قوانین میباشد.

ماده ۲- بند های (۱) و (۴) تصویب نامه شماره ۱۰۱۷۵۸ / ت ۵۷۸۰۴ هـ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۱ به شرح زیر اصلاح و تبصره های (۱) و (۲) بند (۱) و بند (۲) تصویب نامه یادشده حذف میشود:

۱- مشـترکان گاز طبیعی بخش خانگی که مصـرف گاز آن ها در دوره زمانی (۱۶) آبان ماه تا (۱۵) اسفند ماه هر سال، نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش یابد، به ازای هر یک واحد درصد کاهش، مشمول تخفیف (پاداش صـرفه جویی) معادل سه واحد درصد و تا سقف چهل و پنج درصد (۴۵ ٪) در گازب های صورتحساب دوره خواهند شد.

۴- در صورتی که مشترکان صنعتی گاز طبیعی با مصرف (۵۰۰۰) مترمکعب در ساعت و بالاتر با درخواست شرکت ملی گاز ایران در دوره زمانی (۱۶) آبان ماه تا (۱۵) اسفند ماه هر سال، حداقل برای پنج روز متوالی، مصرف خود را به میزان سی درصد (۳۰ %) نسبت به روز های مشابه قبل کاهش دهند متناسب با میزان کاهش مصرف گاز، مشمول تخفیف معادل ده درصد (۱۰ ٪) گازب های صورتحساب دوره خواهند شد.

تبصـره– در صورتی که کاهش مصرف گاز طبیعی از طریق جایگزینی با سوخت های مایع معادل صورت پذیرد، مشمول این بند نمیشود.

مـاده ۳- در اجرای بنـد (ی) تبصـره (۸) ماده واحده قانون بودجه سـال ۱۴۰۰ کل کشـور، شـرکت ملی گاز ایران مکلف اسـت ضـمن دریافت اطلاعات خانوار های محروم تحت پوشـش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، تعرفه مشترکان در دامنه مصرف (۱) تا (۳)جداول پیوست را از ابتدای سال به نرخ صفر محاسبه نماید.

ماده ۴- جرایم موضـوع ماده (۲۶) قانون اصـلاح الگوی مصـرف انرژی– مصـوب ۱۳۸۹- مطابق آیین نامه اجرایی ماده یادشـده موضوع تصویب نامه شماره ۱۱۶۸۹۱ / ت ۵۰۰۵۶ ۵۰۰ هـ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۸ و اعمال می شود.

ماده ۵- از تاریخ لازم الاجرا شـدن این تصویب نامه، تصویب نامه شـماره ۱۰۶۶۳۲ / ت ۵۸۲۶۰ هـ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۳ لغو می شـود و سـایر بند های تصـویب نامه های شـماره ۱۰۱۷۵۸ / ت ۵۷۸۰۴ هـ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۱ و شماره ۲۶۰۹۶ / ت ۵۱۹۲۰ هـ مورخ ۱۳۹۴/۳/۴ به قوت خود باقی است.

قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در بخش گاز
قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در بخش گاز
قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در بخش گاز
قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در بخش گاز
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا