کتابفروشی حقوقی دادبازار و خرید آنلاین کتاب حقوق و آزمون وکالت و قضاوت

آیین‌­نامه جلوگیری از تخریب و آلودگی غیرقابل جبران تالاب‌­ها

آیین‌­نامه جلوگیری از تخریب و آلودگی غیرقابل جبران تالاب‌­ها

مصوب جلسه ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ هیأت وزیران

هیأت‌وزیران در جلسه ۱۷/۱۱/۱۳۹۷ به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط‌زیست و به‌استناد تبصره ماده (۱) قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور ـ مصوب ۱۳۹۶ ـ آیین‌­نامه جلوگیری از تخریب و آلودگی غیرقابل جبران تالاب‌ها را به شرح زیر تصویب کرد:

ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­‌روند:

الف ـ قانون: قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور ـ مصوب ۱۳۹۶ـ .

ب ـ سازمان: سازمان حفاظت محیط‌زیست.

پ ـ ستاد: ستاد ملی هماهنگی و مدیریت تالاب‌های کشور.

ت ـ تالاب: تالاب­‌های موضوع جدول شماره (۱) پیوست این آیین‌نامه که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است و تمامی صخره­‌های مرجانی، علف­های دریایی، خورها، پهنه‌­های گلی، سواحل صخره­ای، جنگل­‌های حرا و مصب رودخانه‌­های حوضه خلیج­ فارس و دریای عمان و مصب رودخانه­‌های حوضه دریای خزر.

ث ـ نیاز آبی محیط زیستی: آب مورد نیاز برای حفظ ویژگی‌های تنوع زیستی و تأمین پایداری کارکردها و خدمات زیست بومی هر تالاب.

ج ـ حریم تالاب: حریم موضوع بند (ج) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده(۲) قانون اراضی مستحدث و ساحلی موضوع تصویب­نامه شماره۳۲۷۹ /ت۳۶۲۵۶ک  مورخ۱۹/۱/۱۳۸۷.

چ ـ حریم بوم­‌شناختی تالاب: زیستگاه‌های بلافصل تالاب که حیات‌ وحش تالابی بخشی از فعالیت خود را در آن انجام می‌دهد یا در تعیین اصلی‌ترین خدمات تالاب نقش اساسی دارد.

ح ـ تخریب و آلودگی غیرقابل جبران تالاب­: هرگونه فعالیت­های انسانی در بستر و حریم بوم­شناختی تالاب که منجر به تغییر مشخصات بوم‌­شناختی تالاب شود.

خ ـ پیت­زار: بخشی از بستر تالاب که مخلوط ناهمگنی از مواد و بقایای گیاهی تجزیه­شده را تشکیل می­دهد.

د ـ پایداری تالاب: حفظ مستمر ویژگی‌های محیطی و تنوع زیستی تالاب و ارائه خدمات و کارکردهای متنوع آن برای جوامع انسانی.

ذ ـ راهبردها و برنامه عمل ملی حفاظت و احیای تالاب‌ها: سند راهبردی بالادستی و برنامه عمل جامعی که استفاده از رویکرد زیست بومی را در راستای پایداری تالاب‌ها نهادینه نموده و اهداف کلی برای حفاظت و احیای تالاب‌ها و اقدامات اولویت‌دار و شیوه‌ همکاری بین دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و ذی‌نفعان را مشخص می‌سازد.

ماده۲ـ به‌منظور ایجاد هماهنگی در دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و جلوگیری از خسارات ناشی از توسعه ناهماهنگ و ناپایدار بر تالاب­‌ها و تضمین کارکرد پایدار تالاب‌ها، ستاد ملی هماهنگی و مدیریت تالاب‌های کشور به ریاست معاون اول رییس‌جمهور و عضویت رییس سازمان (دبیر)، وزیران نیرو، کشور، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و امورخارجه و رییس سازمان برنامه ‌و بودجه کشور، رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، استانداران استان‌های ذی­ربط حسب مورد، رییس کمیته ملی کنوانسیون رامسر، مرجع ملی کنوانسیون بین­‌المللی مبارزه با بیابان‌زایی، یک نماینده از شبکه سمن‌های تالابی و دو نفر صاحب­نظر با معرفی سازمان و تصویب ستاد تشکیل می­‌شود.

ماده۳ـ وظایف ستاد به شرح زیر است:

الف ـ هماهنگی بین دستگاه‌های ذی‌ربط و سایر ذی­نفعان با هدف جلوگیری از تخریب و آلودگی تالاب‌ها و بهبود وضعیت تالاب‌های آسیب‌دیده.

ب ـ نظارت بر تأمین نیاز آب محیط زیستی تالاب‌ها.

پ ـ تأیید نقشه راه و راهبردها و برنامه عمل ملی حفاظت و احیای تالاب‌ها که توسط سازمان و با هدف حفظ و احیای تالاب‌های کشور تهیه می‌شود.

ت ـ پیشنهاد اصلاح و تکمیل الزامات قانونی جهت عملیاتی شدن سند راهبردها و برنامه عمل ملی حفاظت و احیای تالاب‌ها به مراجع ذی­ربط.

ث ـ ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها در جهت اقدامات پیش‌بینی‌شده در سند راهبردها و برنامه عمل ملی حفاظت و احیای تالاب‌ها.

ج ـ تعیین الزامات مدیریت زیست بومی تالاب جهت رعایت در تهیه طرح­های جامع، تفصیلی و هادی و نیز ساخت­وسازهای مجاز در چهارچوب طرح­های مذکور در بستر و حریم تالاب‌ها.

چ ـ تصویب دستورالعمل تعیین حریم بوم­شناختی تالاب‌ها.

ح ـ تصویب دستورالعمل نحوه تشکیل و اداره جلسات ستاد.

تبصره ـ دستورالعمل تعیین حریم بوم­شناختی تالاب‌ها با توجه به شرایط اختصاصی هر تالاب پس از ابلاغ این آیین‌نامه، توسط سازمان تهیه و پس از تصویب ستاد، ابلاغ می‌گردد. تا زمان تصویب دستورالعمل یادشده، حریم موضوع ماده (۲) آیین‌نامهاجرایی تبصره (۲) ماده (۲) قانون اراضی مستحدث و ساحلی موضوع تصویب­نامه شماره ۳۲۷۹ /ت۳۶۲۵۶ک مورخ ۱۹/۱/۱۳۸۷ ملاک عمل خواهد بود. تعیین بستر و حریم صخره­‌های مرجانی و علف­‌های دریایی برعهده سازمان است.

ماده۴ـ وزارت نیرو به منظور تأمین نیاز آبی محیط زیستی تالاب‌ها که توسط ستاد اعلام می‌شود، میزان سهم تالاب از ظرفیت آبی حوضه آبریز را با کمیت و کیفیت مناسب و متناسب با شرایط اقلیمی مختلف، با توزیع زمانی معین و در اولویت دوم پس از تأمین آب شرب تخصیص می­دهد که با همکاری دستگاه­های ذی­ربط و نظارت سازمان تأمین می‌شود.

ماده۵ ـ هرگونه بهره‌­برداری و اقدامی که به تشخیص سازمان منجر به تخریب و آلودگی غیرقابل جبران تالاب‌ها شود، ممنوع است و سازمان موظف است ضمن اخطار کتبی اصلاح یا توقف فعالیت در مهلت مشخص که برابر دستورالعمل ابلاغی سازمان تعیین می‌شود، نسبت به اعمال ماده (۴) قانون در پایان مهلت مذکور با رعایت مفاد این آیین‌نامه اقدام کند.

تبصره۱ـ صدور پروانه اکتشاف و بهره‌برداری معدنی جدید در تالاب و حریم تالاب مستلزم مجوز سازمان است. برداشت نمک خشک از بخش‌های خشک‌شده بستر و حریم دریاچه‌ها و تالاب‌های شور و برداشت شورابه در تالاب و حریم بوم­شناختی آن به روش‌های مداربسته که در فرایند استخراج و تولید، تلفات آب نداشته باشد، با رعایت قوانین و الزامات محیط­زیستی و اخذ پروانه از سازمان و همچنین مجوزهای صادرشده قبل از ابلاغ این تصویب­نامه، از حکم این تبصره مستثنا هستند. 

تبصره۲ـ تجدید ممیزی و صدور پروانه جدید چرای دام در تالاب و حریم بوم­شناختی آن منوط به تأیید سازمان است.

تبصره۳ـ دستگاه­های اجرایی در انجام فعالیت­ها و اقدامات قانونی خود مکلف به رعایت مفاد قانون و این آیین‌نامههستند.

ماده۶ ـ نحوه محاسبه خسارات ناشی از تخریب و آلودگی غیرقابل جبران تالاب‌ها موضوع ماده (۴) قانون به شرح زیر است:

الف ـ خسارت آلودگی ماهانه ناشی از تخلیه فاضلاب در تالاب و آب‌های پذیرنده از حاصل‌ضرب عوامل زیر برای آلاینده‌­ترین عامل:

۱ـ حجم کل خروجی فاضلاب واحد آلاینده در ماه بر اساس نمونه مرکب برحسب مترمکعب

۲ـ میزان آلودگی که برابر است با غلظت هریک از آلاینده‌­های اندازه‌گیری­‌شده منهای حد مجاز تقسیم ‌بر حد مجاز مذکور هر آلاینده (مطابق جدول شماره (۲) پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است.)

۳ـ ضریب ریالی (مطابق جدول شماره (۲) پیوست)

۴ـ درجه حساسیت (مطابق جدول شماره (۳) پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است.)

ب ـ میزان خسارت آلودگی ناشی از دفع غیرصحیح مواد زاید جامد یا مایع از حاصل‌ضرب عوامل زیر:

۱ـ و‌زن مواد زاید آلاینده برحسب کیلوگرم

۲ـ ضریب ریالی (مطابق جدو‌ل شماره (۴) پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است.)

۳ـ ضریب حساسیت تالاب (مطابق جدو‌ل شماره (۳) پیوست)

پ ـ میزان خسارت تخریب حاصل از خاک‌برداری و خاک‌ریزی، برداشت غیرمجاز آب یا ممانعت از ورود آب به تالاب، زهکشی، چرای غیرمجاز و برداشت غیرمجاز علوفه، برداشت پیت، واردکردن گونه‌های غیربومی مضر گیاهی و جانوری، اقدامات منجر به مرگ‌ومیر حیات‌وحش و آبزیان و از بین رفتن رستنی‌ها، ایجاد حریق، از حاصل‌ضرب هر یک از عوامل تعیین‌شده در جدو‌ل شماره (۵) پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیأت دولت است (فهرست اقدامات منجر به تخریب غیرقابل جبران تالاب‌ها و ضریب ریالی متناسب آنها) و ضریب حساسیت تالاب (مطابق جدو‌ل شماره (۳) پیوست) تعیین می‌شود.

تبصره۱ـ تمامی خسارات در رابطه با غلظت آلاینده‌های ناشی از تخلیه فاضلاب در حوضه آبریز تالاب محاسبه می‌شود. در رابطه با تخلیه پسماند، بستر و حریم بوم‌­شناختی تالاب ملاک محاسبه میزان خسارت خواهد بود.

تبصره۲ـ در صورت اصلاح استانداردهای آلودگی منابع آب (موضوع جدول شماره (۲) پیوست)، استانداردهای مصوب جدید ملاک محاسبه خسارات خواهد بود.

تبصره۳ـ ضریب ریالی موضوع جداول شماره (۲)، (۴) و (۵) پیوست، هر دو سال بر اساس نرخ رسمی تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بررسی­های کارشناسی از سوی سازمان تعدیل و اعلام می‌شود.   

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

 1. سلام
  خدمت مدیر محترم
  بانک ملت مثلا ازمون استخدامی گذاشته بود
  نتیجش اومد دزصدهای همه زیر ۱۰ درصد بود و به زور برای بعضیها بالای ۱۵ درصد می رسید
  خواهشمند این موضوع را پیگیری فرمایید
  من فکر کنم کارنامه به کل اشتباه است .
  با تشکر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا