آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی

آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی مؤسسه‌های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی و غیردولتی

مصوب جلسه ۷۷۶ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی و لازم الاجرا از تاریخ ۱/۷/۱۳۹۵برای کلیه مؤسسه‌های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی و غیردولتی وابسته به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی کشور

ماده۱ـ کلیات

امروزه رقابت بین کشورها برای کسب جایگاه برتر فرهنگی ـ سیاسی و تصاحب سهم اقتصادی بیشتر در مناسبات متکثر، متنوع و پرشتاب جهانی، آنها را ناگزیر به تقویت علم و فناوری به‌منظور گسترش حوزه نفوذ و اقتدار ملی خود کرده است. در پهنه این رقابت جهانی، ایران اسلامی نیز امکانات، ظرفیت‌ها و فرصت‌های موجود و اندیشمندان و نخبگان خود را به کار گرفته است تا قله‌های علمی را فتح و از مرزهای دانش عبور کند. در چنین شرایطی، نقش اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها، مراکز علمی و تحقیقاتی، حوزه علمیه و دیگر مراکز علمی ـ فرهنگی، در نیل به این آرمان مقدس، مؤثر و انکارناپذیر است؛ آرمانی که تحقق آن تنها از رهگذر برنامه‌ریزی جامع و همسو با سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه‌های علم و فناوری، سند چشم‌انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران، برنامه‌های توسعه کشور و نیز ارزشیابی مستمر و مداوم، به‌منظور پویایی و حفظ سطح مطلوب علمی ـ فرهنگی امکان پذیر است.

در کنار اهمیت و ضرورت چنین رویکردی، که به خودی خود زمینه‌ساز توسعه پایدار و همه‌جانبه است؛ بازنگری اساسی در نظام ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری مستلزم انگیزه‌ای درخور و عزمی جدی بود تا آیین‌نامه‌ای با هدف هدایت فعالیت‌های اعضای هیات علمی به مثابه نیاز بنیادین جامعه دانشگاهی کشور تدوین شود.

در این آیین‌نامه بر دستیابی به اهداف مهم زیر تأکید شده است:

۱. حفظ، تقویت و توسعه توأمان فرهنگ اسلامی و توان علمی (آموزشی، پژوهشی و فناوری) دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری کشور

۲. تأمین نیازهای علمی و فناوری کشور به‌منظور حفظ و ارتقای دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه‌های مختلف فرهنگ، سلامت، اقتصاد، تجارت، صنعت و کشاورزی

۳. آموزش نیروی انسانی مورد نیاز کشور براساس اهداف برنامه‌های توسعه‌ای و آمایش سرزمینی و اصلاح هرم اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها

۴. اصلاح و تغییر بنیادین نظام ارزیابی اعضای هیات علمی براساس اصول زیر:

الف) ایجاد پویایی و نشاط در امر آموزش و تقویت انضباط محیط آموزشی به‌منظور تربیت نیروی انسانی منضبط، متعهد و متخصص؛

ب) تقویت و توسعه تحقیق و پژوهش، با ارج نهادن به پژوهش‌های بنیادین، کاربردی و توسعه‌ای که با هدف تأمین نیازهای علمی، فناوری، صنعتی و سلامت در کشور، با نگاهی آینده‌پژوهانه تنظیم شده باشد؛

ج) توجه ویژه به هدایت فعالیت‌های پژوهشی و فناورانه اعضای هیات علمی با هدف شکل‌گیری و تحقق نسل سوم دانشگاه‌ها و توسعه علم مبتنی بر تولید ثروت و کارآفرینی؛

د) توجه ویژه به زبان فارسی؛

ه) ایجاد امکان تصویب ضوابط داخلی برای مؤسسه‌های دارای هیات ممیزه به‌منظور اجرای مأموریت‌های مؤسسه.

ماده۲ـ اختصارات

۱. وزارتین: وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۲. وزارت علوم: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۳. وزارت بهداشت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۴. نهاد: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها

۵ . مؤسسه: دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی و غیردولتی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی «وزارتین» یا سایر مراجع قانونی ذی‌ربط باشند.

۶ . آیین‌نامه: آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی

۷. حوزه علمیه: مراکز آموزشی و پژوهشی حوزوی که بر اساس مجوز شورای عالی حوزه‌های علمیه مجاز به فعالیت و صدور مدرک تحصیلی حوزوی‌اند.

۸ . دستگاه اجرایی: وزارتخانه‌ها، مؤسسه‌های دولتی، مؤسسه‌ها یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و همچنین کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و مصادیق آن به تأیید هیات امنای «مؤسسه» می‌رسد.

۹. مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی: واحد سازمانی مشخصی که استقلال حقوقی دارد؛ با تصویب مجلس شورای اسلامی یا سایر مراجع ذی‌صلاح ایجاد شده است یا می‌شود و بیش از ۵۰% بودجه سنواتی آن از محل منابع غیردولتی تأمین می‌شود و انجام وظایف و خدمات عمومی را عهده‌دار است.

۱۰. عضو هیات علمی: هر یک از اعضای هیات علمی آموزشی یا پژوهشی که براساس ضوابط و مقررات «وزارتین» به استخدام «مؤسسه» درآمده‌اند.

ماده۳ـ تعاریف

۱. تدوین کتاب: گردآوری مطالب یا داده‌های هدفمند و منسجم از منابع مختلف در یک مجموعه

۲. تألیف کتاب: ساماندهی مجموعه‌ای از داده‌های علمی و نظریات پذیرفته شده براساس تحلیل یا ترکیب مبتکرانه که معمولاً با نقد یا نتیجه‌گیری همراه است.

۳. تصنیف کتاب: تدوین مجموعه‌ای که حداقل ۲۰% آن را دیدگاه‌های جدید و نوآوری‌های علمی نویسنده یا نویسندگان تشکیل دهد و با تحلیل یا نقد دیدگاه‌های دیگران در یک موضوع مشخص همراه باشد؛ اگر چه قبلاً آنها را در مقاله‌های خود منتشر کرده باشند.

۴. تصحیح انتقادی کتاب: معرفی نسخه بدل‌های موجود در جهان؛ تشخیص صحیح‌ترین و نزدیک‌ترین نسخه به زمان حیات مؤلف؛ به‌کارگیری روش تحقیق؛ شرح و توضیح مستندات متن؛ ذکر مآخذ و منابع استفاده شده با استناد به شواهد و کتاب‌شناسی آنها؛ تکمیل نواقص، چه در عبارت و چه در محتوا و داوری، در بهترین برداشت و نظایر آن.

۵ . نشریه علمی معتبر: نشریه علمی معتبر اعم از نشریه علمی معتبر داخلی و خارجی است. نشریه علمی معتبر داخلی نشریه‌ای (کاغذی یا الکترونیکی) است که دارای درجه علمی ـ پژوهشی یا علمی ـ ترویجی از یکی از وزارتین یا شورای عالی حوزه‌های علمیه باشد. نشریه علمی معتبر خارجی نشریه‌ای (کاغذی یا الکترونیکی) است که معاونت پژوهشی و فناوری وزارتین درجه اعتبار آن را تعیین می‌کند.

۶ . همایش علمی معتبر: همایشی که در آن پس از ارائه مقاله‌های داوری شده، حاضران به نقد و بررسی یا پرسش و پاسخ درخصوص هر مقاله می‌پردازند. در این نوع همایش صرفاً مقاله‌های علمی (بنیادی، کاربردی، توسعه‌ای یا فناوری) عرضه می‌شود.

۷. نمایه معتبر: مشتمل بر نمایه‌های معتبر ملی و بین‌المللی که معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت یا هیات ممیزه مؤسسه‌های تحت نظارت وزارت علوم مقبولیت آنها را تأیید کرده باشد.

۸ . مقاله پراستناد (Highly cited Paper): مقاله‌ای که با توجه به موضوع تخصصی دارای استنادهایی بیش از تعداد مشخصی در گزارش نمایه معتبر باشد. مبنای تعیین مقاله‌های پراستناد برای هیات علمی شاغل در مؤسسه‌های تحت نظارت وزارت بهداشت، گزارش نمایه ESI (Essential Science Indicators) است.

۹. مقاله داغ (Hot Paper): مقاله‌ای که متناسب با هر رشته دارای استنادهایی بیش از تعداد مشخصی در گزارش نمایه معتبر در دو سال قبل از سال مرجع باشد. مبنای تعیین مقاله‌های داغ برای هیات علمی شاغل در مؤسسه‌های تحت نظارت وزارت بهداشت، گزارش نمایه ESI است.

۱۰. نظریه: مجموعه‌ای از مفاهیم، تعاریف، قضایا و پیشنهادها که به‌منظور تبیین و پیش‌بینی ایده‌ها یا حقایق فراهم می‌شود.

۱۱. خلاقیت: فرآیندی که در آن فرد خلاق با نگرشی نو به ماهیت موضوعی خاص و پردازش تازه آن به تشریح، برداشت، برقراری ارتباط و کشف نادانسته‌ها می‌پردازد.

۱۲. نوآوری: تحقق بخشیدن، عینی کردن و ارائه نتایج خلاقیت که به‌صورت عرضه مفهوم، تعریف قضیه یا پیشنهادی جدید (معمولاً در قالب مقاله علمی، طراحی محصول یا خدمتی جدید) ظهور می‌کند.

۱۳. پیوست فرهنگی: سند مشتمل بر مطالعات کارشناسی مبین پیش‌بینی پیامدهای فرهنگی و اعمال الزامات و استانداردهای مربوط در انواع طرح‌ها، تصمـیم‌ها و اقدام‌های کلان اقتصادی، بهداشتی درمانی، سیاسی، حقوقی قضایی، اجتماعی و فرهنگی متناسب با مقتضیات و شرایط جامعه.

۱۴. کرسی نقد و نظریه‌پردازی: نشستی که برای ارزیابی یک نظریه، نوآوری، نقد و مناظره در حوزه علوم انسانی و معارف اسلامی زیر نظر هیات حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره و براساس ضوابط و مقررات آن هیات در مراکز علمی برگزار می‌شود.

ماده۴ـ فعالیت‌های فرهنگی، تربیتی و اجتماعی

مجموعه‌ای از فعالیت‌های عضو هیات علمی که مؤید آمیختگی علم و اخلاق اسلامی و مبتنی بر تقویت و ترویج باورهای اعتقادی، مذهبی و ملی و مطابق با قانون اساسی و ارزش‌های انقلاب اسلامی است. این فعالیت‌ها عبارتند از:

جدول شماره۱ـ امتیازهای قابل محاسبه از فعالیت‌های فرهنگی، تربیتی و اجتماعی اعضای هیات علمی «مؤسسه»

تبصره۱: به‌منظور بررسی و تعیین امتیازهای فرهنگی، تربیتی و اجتماعی اعضای هیات علمی، در هر مؤسسه کمیسیون فرهنگی با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

۱. رئیس مؤسسه به‌عنوان رئیس کمیسیون

۲. رئیس نهاد در مؤسسه (در مؤسسه‌های فاقد نهاد، نماینده نهاد استان)

۳. معاون فرهنگی یا دانشجویی ـ فرهنگی و یا عناوین مشابه به‌عنوان دبیر کمیسیون

۴. معاون آموزشی/ پژوهشی حسب مورد در مؤسسه‌های آموزشی/ پژوهشی

۵ . یک نفر عضو هیات علمی با حداقل مرتبه دانشیاری به انتخاب هیات اجرایی جذب مؤسسه (در مؤسسه‌های فاقد هیات اجرایی جذب، نماینده هیات اجرایی جذب استان) و تأیید رئیس مؤسسه

تبصره۲: اعضای کمیسیون در نخستین جلسه، آیین‌نامه داخلی را در چارچوب مقررات و ضوابط کلی وزارتین تدوین می‌کنند. آیین‌نامه شامل نحوه تشکیل جلسه‌ها، شیوه رأی‌گیری، تعیین حد نصاب اعضای حاضر برای تشکیل جلسه، رأی‌گیری و… است.

ماده۵ ـ فعالیت‌های آموزشی

مجموعه‌ای از فعالیت‌های اعضای هیات علمی به‌منظور آموزش و تربیت دانشجویان و معطوف به حفظ و ارتقای کیفیت آموزش و انتقال مطلوب مفاهیم است. این فعالیت‌ها عبارتند از:

جدول شماره ۲ ـ ۱ ـ امتیازهای قابل محاسبه از فعالیت‌های آموزشی اعضای هیات علمی آموزشی مؤسسه‌های تحت نظارت وزارت علوم

تبصره: اعضای هیات علمی دارای سمت‌های اجرایی که واحد موظف آنان صفر واحد تعیین شده است (مشاغل موضوع ماده «۷۹» آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی)، در زمان تصدی مشاغل مربوطه از حداقل امتیاز کیفیت تدریس و حداکثر امتیاز کمیت تدریس بهره‌مند می‌شوند. امتیاز کمیت تدریس سایر مشاغل دارای کسر واحد موظف به‌صورت کامل و کیفیت تدریس آنان براساس واحد موظف تعیین شده محاسبه می‌شود.

جدول شماره ۲ ـ ۲ ـ امتیازهای قابل محاسبه از فعالیت‌های آموزشی اعضای هیات علمی پژوهشی مؤسسه‌های تحت نظارت وزارت علوم

تبصره: احتساب امتیاز مربوط به ماده «۲» صرفاً با تأییدیه مؤسسه متبوع عضو هیات علمی و به شرط اخذ حداقل امتیاز کیفیت تدریس مندرج در بند ۲ ـ ۲ جدول شماره ۲ ـ ۱ امکان پذیر است.

جدول شماره ۲ ـ ۳ ـ امتیازهای قابل محاسبه از فعالیت‌های آموزشی اعضای هیات علمی آموزشی مؤسسه‌های تحت نظارت وزارت بهداشت
تبصره۱: کسب امتیازهای ماده ۲ برای مشاغل موضوع ماده ۴۴ آیین‌نامه استخدامی هیات علمی در زمان تصدی مشاغل مذکور الزامی نیست. درصورت انتصاب به سایر مشاغل (با حکم هریک از وزیران)، کسب امتیاز این ماده در دوره تصدی، فقط در حد موظف آموزشی فرد لازم است.

تبصره۲: به‌منظور تسهیل ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی سرآمد در آموزش شاغل در مؤسسه‌های وابسته به وزارت بهداشت و قدردانی از اعضای هیات علمی آموزشی دانشگاه که تمام هـمت خود را مصروف آموزش نموده و خدمات برجسته و منحصر به فردی در حیطه آموزشی ارائه کرده‌اند و به‌عنوان الگوی رفتاری و حرفه‌ای برای سایر اعضای هیات علمی و دانشجویان شناخته می‌شوند، توصیه می‌شود هیات ممیزه/کمیته منتخب دانشگاه نسبت به شناسایی افراد واجد شرایط اقدام و پس از بررسی پرونده و سوابق ایشان، به شرط احراز کلیه شرایط زیر (به‌عنوان شروط لازم) مراتب را جهت طرح و تأیید نهایی در هیات ممیزه مرکزی به معاونت آموزشی وزارت منعکس نماید. در ضمن دانشگاه در هر سال می‌تواند حداکثر ۲٪ از متقاضیان را از این مسیر به مرتبه بعدی ارتقا دهد.

شرایط:

۱) حداقل ۶ سال فعالیت آموزشی مستمر و تمام‌وقت در مرتبه فعلی (استادیار یا دانشیار)

۲) کسب نمره ارزشیابی کیفیت تدریس ۱۹ یا بیشتر، حداقل در دو سوم مدت توقف در مرتبه فعلی

۳) کسب حداقل ۶۰ امتیاز از بند ۳ ماده ۲ (کمیت تدریس) این آیین‌نامه

۴) کسب حداقل ۴۰ امتیاز از بند ۴ ماده ۲ (راهنمایی پایان‌نامه) این آیین‌نامه

۵) کسب مجموع ۱۸۰ امتیاز از ماده دو و یا ۲۲۰ امتیاز از مجموع مواد یک تا چهار این آیین‌نامه (بدون در نظر گرفتن سقف امتیاز برای هر یک از فعالیت‌ها)

۶) کسب رأی موافق حداقل سه‌چهارم اعضای هیات ممیزه دانشگاه درخصوص سرآمدی در آموزش

جدول شماره ۲ ـ ۴ ـ امتیازهای قابل محاسبه از فعالیت‌های آموزشی اعضای هیات علمی پژوهشی مؤسسه‌های تحت نظارت وزارت بهداشتتبصره: کسب امتیازهای ماده ۲ برای مشاغل موضوع ماده ۴۴ آیین‌نامه استخدامی هیات علمی در زمان تصدی مشاغل مذکور الزامی نیست. درصورت انتصاب به سایر مشاغل (با حکم هریک از وزیران)، کسب امتیاز این ماده در دوره تصدی، فقط در حد موظف آموزشی فرد لازم است.

ماده۶ ـ فعالیت‌های پژوهشی، فناوری

مجموعه‌ای از فعالیت‌های عضو هیات علمی است که ضمن هدفمند بودن، قابلیت کشف و توسعه حقایق و به‌کارگیری یافته‌های علمی را دارد و با هدف رفع نیاز جامعه، توسعه مرزهای دانش و بسط فناوری‌های برخوردار از اولویت در کشور است. این فعالیت‌ها عبارتند از:

جدول شماره ۳ ـ ۱ ـ امتیازهای قابل محاسبه از فعالیت‌های پژوهشی، فناوری اعضای هیات علمی آموزشی «مؤسسه»
تبصره: به‌منظور تسریع در ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی سرآمد در پژوهش (اعم از اعضای هیات علمی آموزشی یا پژوهشی) شاغل در مؤسسه‌های تحت نظارت وزارت بهداشت، شرایط و فرآیند زیر مدنظر قرار می‌گیرد:

الف) چنانچه عضو هیات علمی در مرتبه استادیاری به دانشیاری و یا دانشیاری به اسـتادی یـک مقـاله اصیـل به‌عنوان نویسـنده اول یـا مسـئول در ـ Nature ـ Science ـ Lancet ـ JAMA یا NeW England Journal منتشر کند؛ حداقل زمان چهار ساله توقف به سه سال کاهش می‌یابد.

ب) چنانچه عضو هیات علمی در مرتبه استادیاری به دانشیاری و یا دانشیاری به استادی موفق به ورود به فهرست یک درصد دانشمندان برتر دنیا در پایگاه ESI شود؛ حداقل زمان چهار ساله توقف به دو سال کاهش می‌یابد. استفاده از این امتیاز صرفاً برای یک بار در طول خدمت امکان‌پذیر است.

ج) چنانچه عضو هیات علمی با مرتبه استادیاری یا دانشیاری، موفق به تولید دانش فنی، اختراع یا اکتشاف منجر به تولید و تجاری‌سازی دارو یا تجهیزات پزشکی شود که با تأیید سازمان غذا و دارو وارد بازار شده باشد با تأیید هیات ممیزه مرکزی، حداقل زمان چهار ساله توقف به سه سال کاهش می‌یابد.

جدول شماره ۳ ـ ۲ ـ امتیازهای قابل محاسبه از فعالیت‌های پژوهشی، فناوری اعضای هیات علمی پژوهشی «مؤسسه»
ماده۷ـ فعالیت‌های علمی، اجرایی

مجموعه‌ای از فعالیت‌های مبتنی بر مؤلفه‌های علم، دانش، پژوهش و فناوری که هدف آن تقویت مدیریت اجرایی و توسعه زیرساخت‌ها در حوزه‌های مرتبط است. این فعالیت‌ها عبارتند از:

جدول شماره۴ـ امتیازهای قابل محاسبه از فعالیت‌های علمی، اجرایی اعضای هیات علمی «مؤسسه»

جدول شماره ۵ – امتیاز مفاد موضوع بند ۹ جدول شماره ۴

تبصره۱: میزان امتیاز فعالیت‌های علمی، اجرایی بندهای ۵ تا ۱۲ توسط مقام بالاتر (صادرکننده حکم انتصاب فرد) تعیین می‌شود. همچنین امتیاز فعالیت‌های علمی، اجرایی اعضای هیات علمی مشمول بندهای مذکور که در خارج از مؤسسه محل خدمت عضو هیات علمی و وزارتین فعالیت می‌نمایند، در صورتی قابل احتساب خواهد بود که با موافقت رئیس مؤسسه متبوع انجام شده باشد.

تبصره۲: امتیاز سایر فعالیت‌های علمی، اجرایی اعضای هیات علمی که در این آیین‌نامه پیش‌بینی نشده است؛ در شیوه‌نامه اجرایی توسط وزارتین (حسب مورد) تعیین و اعلام خواهد شد.

جدول شماره ۶ ـ ۱ ـ حداقل امتیازهای لازم برای ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی آموزشی مؤسسه‌های تحت نظارت وزارت علوم

تبصره۱: حداقل امتیاز مندرج در ستون «۵» براساس مفاد بند «۲ـ۲» مندرج در جدول شماره ۲ـ۱ می‌باشد.

تبصره۲: متقاضی ارتقای مرتبه در مجموع می‌تواند حداکثر ۵۰٪ امتیاز مندرج در ستون «۸» را از طریق مفاد تبصره ذیل بند «۱۰» و بندهای ۲ و ۳ بند «۱۲ـ الف» مندرج در جدول شماره ۳ـ۱ کسب نماید.

جدول شماره۶ ـ ۲ ـ حداقل امتیازهای لازم برای ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی پژوهشی مؤسسه‌های تحت نظارت وزارت علوم

تبصره: متقاضی ارتقای مرتبه در مجموع می‌تواند حداکثر ۵۰% امتیاز مندرج در ستون «۵» را از طریق مفاد تبصره ذیل بند ۱۱ و بندهای ۲ و ۳ بند «۱۳ ـ الف» مندرج در جدول شماره ۳ ـ ۲ کسب نماید.

جدول شماره ۶ ـ ۳ ـ حداقل امتیازهای لازم برای ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی آموزشی مؤسسه‌های تحت نظارت وزارت بهداشت

جدول شماره ۶ ـ ۳ ـ حداقل امتیازهای لازم برای ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی پژوهشی مؤسسه‌های تحت نظارت وزارت بهداشت

ماده۸ ـ مؤسسه‌های دارای هیات ممیزه مستقل می‌توانند با توجه به مأموریت‌های خود و با رعایت ضوابط و مقررات مندرج در این آیین‌نامه و رعایت حداقل‌های تعیین‌شده، ضوابط و مقررات خاص خود را درخصوص مفاد ماده سه این آیین‌نامه که به تأیید حداقل دوسوم کل اعضای هیات ممیزه می‌رسد، پس از تأیید هیات‌های ممیزه مرکزی وزارتین و ابلاغ آن توسط مقام مسئول در وزارتین به اجرا در آورند.

ماده۹ـ ارزیابی کیفیت انجام فعالیت‌های موضوع مواد چهارگانه این آیین‌نامه به‌منظور رسیدگی و اظهارنظر به درخواست متقاضیان ارتقای مرتبه و همچنین بررسی رکود علمی، احتساب سابقه خدمت قبل از تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی اعضای هیات علمی مؤسسه براساس جداول فوق توسط مراجع ذی‌صلاح انجام می‌پذیرد.

ماده۱۰ـ با ابلاغ این آیین‌نامه کلیه اعضای هیات علمی متقاضی ارتقا مرتبه، قطع نظر از این که پرونده آنان در تاریخ لازم‌الاجراشدن آیین‌نامه در کمیته منتخب، کمیسیون تخصصی یا هیات ممیزه ذی‌ربط مورد طرح و بررسی قرار گرفته و یا در شرف ارسال پرونده به کمیته‌ها، کمیسیون‌ها یا هیات‌های یاد شده باشد، می‌توانند با ارائه درخواست کتبی به کمیته منتخب مربوطه، اعمال این آیین‌نامه را در بررسی پرونده ارتقای مرتبه خویش تقاضا نمایند.

ماده۱۱ـ شیوه‌نامه‌های اجرایی این آیین‌نامه حسب مورد توسط وزرای مربوطه، حداکثر ۳ ماه پس از تصویب این آیین‌نامه به‌منظور اجرا ابلاغ می‌شود.

ماده۱۲ـ در راستای اجرای بندهای «الف» ماده ۱۶ و «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنج ساله توسعه مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹و با هدف دستیابی به جایگاه مناسب علم و فناوری در منطقه و جهان، آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی، مورد بازنگری قرار گرفت. این آیین‌نامه مشتمل بر ۱۲ ماده و ۶۵ تبصره در جلسه ۷۷۶ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و از تاریخ ۱/۷/۱۳۹۵برای کلیه مؤسسه‌های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتی و غیردولتی وابسته به وزارتین و سایر دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی کشور، لازم‌الاجرا می‌باشد.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا