آیین‌نامه اجرایی پرداخت کمک هزینه تحصیلی دانشجویی به حافظان و قاریان قرآن

آیین‌نامه اجرایی پرداخت کمک هزینه تحصیلی دانشجویی به حافظان و قاریان قرآن در سال۱۳۹۵

مصوب جلسه ۳۳ مورخ ۸/۸/۱۳۹۵ شورای توسعه فرهنگ قرآنی

در اجرای بند پنج ماده چهار منشور توسعه فرهنگ قرآنی و به منظور اجرای صحیح فعالیت ذیل برنامه ۱۸۰۳۰۰۸۰۰۰ از ردیف ۱ـ۱۰۹۵۰۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، با عنوان ارائه شهریه دانشجویی تحصیل حافظان و قاریان قرآن، شورای توسعه فرهنگ قرآنی در جلسه ۳۳ مورخ ۸/۸/۱۳۹۵ مشمولان و نحوه پرداخت کمک هزینه شهریه دانشجویان را به شرح ذیل تعیین کرد:

ماده۱.  مشمولان و میزان پرداخت کمک هزینه شهریه

۱. کمک هزینه شهریه ثابت و متغیر تحصیل حافظان و قاریان قرآن در هر نیمسال به مشمولان زیر، در حدود اعتبارات تخصیص­ یافته سازمان مدیریت و برنامه­ ریزی کشور، حداکثر به میزان درصد مندرج در هر ردیف پرداخت می­ شود:

             

۲. دانشگاه­ ها و مؤسسات آموزش عالی موظفند به معرفی­ شدگان سازمان اوقاف و امور خیریه، به ترتیب ردیف­ های جدول، ۲۵، ۲۰ و ۱۵ درصد تخفیف در شهریه ثابت و متغیر ارائه دهند و مبلغ نهایی شهریه را به سازمان اوقاف و امور خیریه اعلام کنند.

۳. شرط پرداخت کمک هزینه شهریه در هر نیمسال احراز حداقل معدل ۱۶ در نیمسال گذشته (به استثنای نیمسال اول تحصیل دانشجو) است و به ازای هر یک­ صدم نمره معدل بالاتر، یک­ دهم درصد به سقف درصد پرداخت کمک هزینه شهریه متغیر افزوده خواهد شد.

۴. سقف پرداخت کمک هزینه شهریه به مشمولان، به ازای هر نیمسال، در مقطع دکتری ۸۰ میلیون ریال، در مقطع کارشناسی ­ارشد ۲۰ میلیون ریال و در مقطع کارشناسی و کاردانی ۱۵ میلیون ریال خواهد بود.

۵ . حافظان و قاریانی که در سال تحصیلی ۱۳۹۵ ـ ۱۳۹۴ از مزایای تحصیل رایگان حافظان کل و قاریان ممتاز کشوری (مصوب جلسه ۲۰ مورخ ۴/۸/۱۳۹۲ شورای توسعه فرهنگ قرآنی) استفاده کرده­اند، از احراز شرایط جدید این آیین­ نامه مستثنی بوده و تا پایان دوران تحصیلی همان مقطع، طبق آیین­ نامه قبلی، مشمول مزایای تحصیل رایگان می­ شوند.

۶ . «دارندگان مدرک تخصصی درجه چهار حافظ بیست جزء و قاری قرآن» و «دارندگان مدرک تخصصی درجه پنج حافظ ده جزء قرآن و نفرات اول تا سوم مسابقات استانی حفظ کل و قرائت قرآن سازمان اوقاف و امور خیریه»، مشروط به تأمین اعتبار از سوی سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور، به جدول بند یک (به عنوان ردیف­ های چهار و پنج) اضافه شده و به ترتیب از ۱۰ و ۵ درصد تخفیف از سوی دانشگاه­ ها و ۲۰ و ۱۰ درصد پرداخت کمک هزینه شهریه ثابت و متغیر از سوی سازمان اوقاف و امور خیریه بهره­ مند می­ شوند.

۷. با توجه به لزوم اجرای پروژه برای تحصیل در دوره دکترای پژوهش­ محور برای یک سازمان یا نهاد، پرداخت کمک هزینه شهریه به ایشان از موضوع این آیین­ نامه خارج است.

۸ . مشمولان این آیین­ نامه نمی­ توانند، به طور همزمان در یک نیمسال تحصیلی، از مزایای پرداخت شهریه دانشجویی به ایثارگران، مشمولان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور یا مشمولان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) برخوردار شوند.

۹. مفاد این آیین‌نامه شامل دانشجویان تبدیل از خارج به داخل در صورت انتقال به دانشگاه دولتی نمی‌شود.

ماده۲ـ ضوابط پرداخت کمک هزینه شهریه

۱. اعتبارات موضوع این فعالیت صرفاً برای پرداخت شهریه ثابت و متغیر حافظان و قاریان واجد شرایط برای تحصیل در نیمسال اول و دوم سال تحصیلی ۱۳۹۶ ـ ۱۳۹۵ دانشگاه­ ها و مؤسسات آموزش عالی داخل کشور هزینه می­شود و صرف آن برای شهریه معوقه سایر سنوات ممنوع است.

۲. سازمان اوقاف و امور خیریه می­تواند کمک هزینه شهریه تحصیلی دانشجویان را از طریق انعقاد تفاهم ­نامه با وزارت علوم، وزارت بهداشت یا سازمان مرکزی دانشگاه­ های آزاد اسلامی، پیام نور و علمی­ کاربردی و یا دانشگاه‌های غیردولتی به حساب دانشگاه­ واریز کند. در این صورت، دانشجو هنگام ثبت­ نام تنها سهم شهریه خود را به دانشگاه پرداخت خواهد کرد.

۳. دانشجویان دانشگاه­ های فاقد تفاهم ­نامه با سازمان اوقاف و امور خیریه رأساً نسبت به پرداخت شهریه به دانشگاه اقدام کرده و پس از ارائه اسناد مثبته، از طریق سامانه این سازمان، کمک­ هزینه شهریه دانشجویی خود را پس از تأمین اعتبار از سوی سازمان مدیریت و برنامه­ ریزی کشور دریافت می­ کنند. دانشگاه­ ها موظفند همکاری لازم را در ارائه اسناد مورد نیاز اعمال کنند.

۴. در صورت عدم احراز شرط معدل، کمک­ هزینه تحصیلی آن نیمسال به دانشجو پرداخت نخواهد شد و در صورت پرداخت، مبلغ شهریه پرداختی آن نیمسال از نیم سال­ های بعدی کسر خواهد شد.

۵ . تعداد نیمسال‌های پرداخت کمک هزینه شهریه متناسب با آیین‌نامه‌های آموزشی در مقاطع تحصیلی کاردانی چهار نیمسال تحصیلی، کارشناسی هشت نیمسال تحصیلی، کارشناسی ارشد چهار نیمسال تحصیلی، دکتری هشت نیم سال تحصیلی است. نیمسال­ های مرخصی دانشجو در سقف سنوات تحصیلی وی محاسبه نمی­ شود.

۶ . کمک­ هزینه شهریه (اعم از ثابت و متغیر) در نیمسال­ های مرخصی تحصیلی یا حذف ترم پرداخت نمی­ شود.

۷. دانشجویان مشمول در هر سال فقط از مزایای یکی از مشمولین ردیف­ های جدول ماده یک این آیین‌نامه برای هر مقطع تحصیلی برخوردار می‌شوند.

۸ . در راستای فرهنگ­ سازی قرآنی در محیط آموزش عالی کشور، دانشگاه ها و مراکز آموزشی موظفند تمهیدات لازم را برای بهره­ گیری از خدمات آموزشی و تبلیغی­ ترویجی قرآنی مشمولان این آیین­ نامه بر اساس ضوابط مصوب شورای هماهنگی و گسترش فعالیت­ های قرآنی دانشگاه­ ها فراهم آورند.

ماده۳ـ نظارت بر اجرای آیین­ نامه

۱. مسئولیت حسن اجرای این آیین نامه برعهده رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه است.

۲. سازمان اوقاف و امور خیریه موظف است مبالغ شهریه پرداختی به دانشجویان مشمول در هر نیمسال تحصیلی را به همراه نام، نام خانوادگی، جنسیت، سن، مذهب، نام دانشگاه، رشته، استان و شهرستان محل تحصیل، مقطع و نیمسال تحصیلی، کد ملی دانشجو، کد گواهی­نامه حفظ یا قرائت، تاریخ تکمیل مدارک مثبته، در پایان هر نیمسال تحصیلی به مراجع ذی­ربط و دبیرخانه شورای توسعه فرهنگ قرآنی ارائه کند.

۳. شورای هماهنگی و گسترش فعالیت ­های قرآنی دانشگاه ­ها و مراکز آموزش عالی با مسئولیت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه­ ها و مراکز آموزش عالی موظف است بر حسن اجرای این آیین­ نامه در دانشگاه­ ها و مؤسسات آموزش عالی نظارت کند و گزارش دوره­ای آن را، با همکاری سازمان اوقاف و امور خیریه، در پایان هر نیمسال تحصیلی تهیه و به دبیرخانه شورای توسعه فرهنگ قرآنی ارائه کند.

۴. مسئولیت نظارت بر اجرای این آیین‌نامه بر عهده دبیرخانه شورای توسعه فرهنگ قرآنی است.

ماده۴ـ این آیین­ نامه در ۴ ماده و ۲۱ بند به تصویب جلسه ۳۳ شورای توسعه فرهنگ قرآنی مورخ ۸/۸/۱۳۹۵ رسید و پس از ابلاغ آن کلیه ضوابط و آیین­ نامه ­های قبلی در این خصوص کأن­ لم­ یکن تلقی می­ شود.

 

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا